×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش تولید پایدار گیاهان زراعی – پیش ثبت نام

آموزش تولید پایدار گیاهان زراعی – پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش تولید پایدار گیاهان زراعی – پیش ثبت نام

از آن جایی که سرزمین ایران به مدد برخورداری از شرایط مختلف اقلیمی پتانسیل تولید انواع محصولات کشاورزی را دارد در اراضی که محدودیت منابع تولید کمتر است، بکارگیری اصول صحیح علاوه بر حفظ منابع و افزایش محصول و کاهش هزینه تولید و افزایش درآمد کشاورزان و بهبود اوضاع اقتصادی کشاورزان و جامعه را به ارمغان خواهد آورد. در این فرادرس سعی بر آن است که مخاطبان با روش های مختلف تولید پایدار گیاهان زراعی آشنا شوند. با توجه به این که درس تولید پایدار گیاهان زراعی در رشته کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی ارائه می گردد مطالب به نحوی طراحی شده که برای تمامی چهار گرایش این رشته مفید و کاربردی باشد. و چنان چه عزیزان قصد ادامه تحصیل برای مقطع دکتری داشته باشند این مباحث بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.

آموزش تولید پایدار گیاهان زراعی – پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

زندگی گیاه وابستگی شدید به عوامل محیطی داشته و چگونگی بهره مندی از این عوامل در رشد محصولات زراعی که هدف نهایی پرورش این گیاهان است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سازش خوب گیاهان زراعی با کمیت و کیفیت شرایط محیطی در رشد و تولید نقش تعیین کننده دارد. افزایش روزافزون جمعیت موجب شده تا انسان جهت تامین مایحتاج تغذیه ای خود از منابع تولید به ویژه خاک، حداکثر بهره وری را داشته باشد و در این راستا بعضا شرایط خاص ایجاب می کند تا زارعین نسبت به کشت محصول خاص اقدام نموده و طی سال های متوالی به تولید محصول در مزرعه بپردازند. استمرار چنین روشی بازدهی از کار و عوامل تولید را با محدودیت مواجه می کند، و در دراز مدت و یا کوتاه مدت اثرات منفی آن روی عملکرد و تولید پدیدار خواهد گشت.

به منظور دور نگه داشتن منابع تولید از تاثیرات سو تک کشتی و یا سیستم های کشت مستمر که بحث مورد نظر اندیشمندان بخش کشاورزی، و به کارگیری این سیستم ها، مورد علاقه محققین و مجریان کشاورزی است، تا در آینده ضمن حفظ خاک، پتانسیل تولید همچنان برای آیندگان محفوظ باقی بماند.

حفظ منابع تولید به ویژه خاک برای استمرار تولید از ضروریات مهم به عنوان یکی از راه کارهای مدیریتی است که با برنامه ریزی و اجرای صحیح زراعت در مزارع می توان در جهت پایداری سیستم های کشاورزی و توسعه پایدار کشاورزی عمل نمود. بررسی ها نشان می دهد که در غالب مزارع استمرار تک کشتی و استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و سوزاندن بقایای گیاهی و... کاهش مواد آلی و نقصان حاصلخیزی را به همراه داشته است.

از آن جایی که سرزمین ایران به مدد برخورداری از شرایط مختلف اقلیمی پتانسیل تولید انواع محصولات کشاورزی را دارد در اراضی که محدودیت منابع تولید کمتر است، بکارگیری اصول صحیح علاوه بر حفظ منابع و افزایش محصول و کاهش هزینه تولید و افزایش درآمد کشاورزان و بهبود اوضاع اقتصادی کشاورزان و جامعه را به ارمغان خواهد آورد.

در این فرادرس سعی بر آن است که مخاطبان با روش های مختلف تولید پایدار گیاهان زراعی آشنا شوند. با توجه به این که درس تولید پایدار گیاهان زراعی در رشته کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی ارائه می گردد مطالب به نحوی طراحی شده که برای تمامی چهار گرایش این رشته مفید و کاربردی باشد. و چنان چه عزیزان قصد ادامه تحصیل برای مقطع دکتری داشته باشند این مباحث بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: به زراعی تکمیلی غلات، گیاهان صنعتی، علوفه ای و گیاهان زراعی جدید
  • بررسی و متداول کردن سیستم های کشت و کار نوین در کشاورزی ایران
  • کشت در شرایط تنش های محیطی
  • عوامل موثر بر انتخاب نوع گیاه و نوع کشت
  • روش های نوین در به زراعی تولید محصولات کشاورزی
  • شاخصه های کشاورزی متداول در تعریف اروپایی
  • چندکشتی ها
  • ساختارهای آزمایشی در کشت های مخلوط
  • تاثیر الگوهای کشت چندگانه بر تنوع زیستی بوم نظام های زراعی
  • تاثیر الگوهای کشت چندگانه بر تنوع علف های هرز، حشرات و ریزموجودات
  • حالات مختلف رقابت در کشت مخلوط
  • الگوی کاشت و تناوب زراعی
  • مشکلات رایج الگوهای تناوبی در عملکرد
  • مدیریت خطر در زراعت
  • الگوی تناوبی در مناطق دیم
  • اصول طراحی تناوب
  • معیارهای انتخاب گیاهان زراعی
  • تراکم کاشت
  • تیپ ایده آل گیاهان زراعی
  • تفاوت بین کشاورزی حفاظتی و متداول
  • عوامل محدودکننده در شخم حفاظتی
  • کشاورزی حفاظتی
  • فشارهای جهانی درباره کشاورزی
  • منافع بیوتکنولوژی
  • جنگل زراعی
  • حوزه آبخیز
  • نکات کلیدی در رابطه با کشاورزی جنگل زراعی
  • تعامل عوامل موثر در نظام جنگل زراعی با عوامل محیطی
  • انواع نظام های جنگل زراعی
  • کشاورزی دقیق
  • تخمین عملکرد و تهیه نقشه های عملکرد محصولات زراعی در کشاورزی دقیق
  • مراحل رشدی گیاهان زراعی با تاکید بر کاربرد نهاده ها و مدیریت زراعی
  • ویژگی های کشاورزی متداول
  • کشاورزی ارگانیک (Organic farming)
  • نظام های کشت ارگانیک
  • اهداف کشاورزی ارگانیک
  • مزایای دامپروری ارگانیک
  • گیاهان جدید و فراموش شده
  • طبقه بندی گیاهان زراعی
  • رهیافت ها برای توسعه و تکامل گیاهان جدید
  • معرفی برخی گیاهان جدید، فراموش شده و کمتر استفاده شده
  • غلات و شبه غلات
  • دانه های قدیمی
 • درس دوم: گیاهان تراریخته
  • کاربردهای مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته
  • مزایای حاصل از گیاهان تراریخته
  • مخاطرات احتمالی محصولات تراریخته
  • ایمنی زیستی
  • قوانین و مقررات بین المللی ایمنی زیستی
  • موافقان و مخالفان با گیاهان تراریخته
  • جایگاه گیاهان تراریخته در کشاورزی و محیط زیست
  • نقش گیاهان تراریخته در پالایش آلودگی های محیط زیست
 • درس سوم: گیاهان مورد استفاده در سوخت های زیستی
  • بیودیزل (Biodiesel)
  • چرخه زیست توده در طبیعت
  • معرفی جاتروفا (Jatropha)
  • شرایط نگهداری
  • میزان سوخت
  • موارد استفاده از سوخت های زیستی
  • مزایای سوخت های زیستی
  • معایب سوخت های زیستی
  • فرآورده های جانبی بیودیزل
 • درس چهارم: مراحل رشدی گیاهان زراعی با تاکید بر کاربرد نهاده ها و مدیریت زراعی
  • عوامل موثر بر نحوه انتخاب نوع گیاه و نحوه کشت
  • کشاورزی پایدار
  • اصول کشاورزی پایدار
  • کشاورزی کم نهاده پایدار
  • پایداری محیط
  • نقش عوامل محیطی در رشد و نمو گیاهان زراعی
  • عوامل بازدارنده روند اصلاحی در تولید تیپ ایده آل
  • تیپ ایده آل برای نظام های زراعی کم نهاده
  • خاک ورزی در تولید پایدار
  • اهمیت خاک ورزی در استقرار گیاهان زراعی
  • عناصر مورد نیاز گیاه
  • شکل های مختلف عناصر در خاک
  • عوامل موثر در حاصلخیزی خاک
  • کودها در کشاورزی پایدار
  • مدیریت فرآیندهای طبیعی در مزرعه
  • پایداری اقتصادی
 • درس پنجم: کشاورزی مولکولی و استفاده از فناوری های هسته ای در مطالعه رشد و نمو گیاهان (رادیوایزوتوپ ها)
  • تاریخچه کشاورزی مولکولی
  • کشاورزی مولکولی یا مولکولار فارمینگ
  • کشاورزی مولکولی در گیاهان
  • مزیت های استفاده از گیاهان به منظور تولید پروتئین
  • مزایا و معایب
  • چند نمونه از کاربردهای فناوری هسته ای
  • نقش فناوری هسته ای در تعادل آب و خاک
  • ایمنی و سلامت موادغذایی
  • سازگاری با تغییرات اقلیمی و شرایط آب و هوایی
  • کارایی فناوری هسته ای در مبارزه با آفات
  • حفاظت و امنیت غذایی در فصول قحطی

مفید برای رشته های
 • مهندسی کشاورزی
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش تولید پایدار گیاهان زراعی – پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIAGR128
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

حسن
حسن

اگه سرفصل گفته بشه عالیه
پاسخ به نظر

دسته‌بندی موضوعی: مهندسی کشاورزی
برچسب‌ها:
Biodiesel | Jatropha | Organic farming | sustainable crop production | Sustainable production of crops | آموزش تولید پایدار گیاهان زراعی | استقرار گیاهان زراعی | اصول طراحی تناوب | اصول کشاورزی پایدار | اکولوژی گیاهان زراعی | اگروتکنولوژی | الگوهای کشت چندگانه | الگوی تناوب زراعی | الگوی تناوبی | الگوی کاشت | امنیت غذایی در فصول قحطی | انتخاب نوع کشت | اهمیت خاک ورزی | ایمنی زیستی | ایمنی موادغذایی | به زراعی تولید | بیودیزل | پالایش آلودگی های محیط زیست | پایداری اقتصادی | پایداری محیط | تاریخچه کشاورزی مولکولی | تخمین عملکرد | تراکم کاشت | تغییرات اقلیمی | تن ‌های محیطی | تنوع زیستی بوم | تولید تیپ ایده‌آل | تیپ ایده‌آل گیاهان زراعی | جنگل زراعی | چرخه زیست توده | چندکشتی | حوزه آبخیز | خاک ورزی در تولید پایدار | خطر در زراعت | دامپروری ارگانیک | دانه‌های قدیمی | رادیوایزوتوپ ها | رشد و نمو گیاهان زراعی | ریزموجودات | ساختارهای آزمایشی | سلامت موادغذایی | سوخت های زیستی | سوختهای زیستی | سیستم های کشت | شاخصه های کشاورزی | شبه غلات | شخم حفاظتی | شرایط آب و هوایی | شرایط نگهداری | شکل های مختلف عناصر در خاک | علف‌های‌هرز، حشرات | علوم علف‌های هرز | علوم و تکنولوژی بذر | عناصر مورد نیاز گیاه | عوامل بازدارنده روند اصلاحی | عوامل موثر در حاصلخیزی خاک | غلات | فرآورده های بیودیزل | فرایند طبیعی در مزرعه | فناوری های هسته ای | فناوری هسته‌ای در تعادل آب و خاک | فناوری هسته‌ای در کشاورزی | فیزیولوژی گیاهان زراعی، | کار نوین در کشاورزی ایران | کشاورزی ارگانیک | کشاورزی پایدار | کشاورزی جنگل زراعی | کشاورزی حفاظتی | کشاورزی دقیق | کشاورزی کم نهاده پایدار | کشاورزی متداول | کشاورزی مولکولی | کشاورزی مولکولی در گیاهان | کشت | کشت ارگانیک | کشت مخلوط | کشت‌های مخلوط | کود در کشاورزی پایدار | گیاهان تراریخته | گیاهان جدید | گیاهان زراعی | گیاهان زراعی جدید | گیاهان صنعتی | گیاهان علوفه ای | گیاهان فراموش شده | مبارزه با آفات | محصولات ترایخته | محصولات کشاورزی | مخاطرات احتمالی محصولات تراریخته | مراحل رشدی گیاهان زراعی | مزایای حاصل از گیاهان تراریخته | مزایای سوختهای زیستی | مزیت‌های استفاده از گیاهان به منظور تولید پروتئین | معایب سوختهای زیستی | معرفی جاتروفا | مناطق دیم | منافع بیوتکنولوژی | مهندسی ژنتیک | مولکولار فارمینگ | میزان سوخت | نحوه انتخاب نوع گیاه | نحوه کشت | نظام جنگل زراعی | نظام های زراعی | نظام‌های زراعی کم نهاده | نقش گیاهان تراریختهپ | نقشه عملکرد محصولات زراعی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی