×
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸۲,۵۰۰ تومان

آموزش شیمی خاک

آموزش شیمی خاک

هزینه آموزش
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۴۵ درصدی
۸۲,۵۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۱۴۴ نفر
مدت زمان
۱۲ ساعت و ۱ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)

شیمی خاک یکی از دروس تخصصی علم خاک شناسی است که خصوصیات، ساختار و واکنش های شیمیایی خاک را مورد بحث قرار می دهد. خاک مخلوطی از آب، هوا، مواد جامد معدنی و آلی و همچنین میکروارگانیسم ها است که دانش شیمی خاک به تعامل مابین این بخش ها و واکنش های شیمیایی که در آن ها رخ می دهد، می پردازد. درس شیمی خاک پل ارتباطی بین درس خاک شناسی و شیمی را ایجاد می کند و در نهایت انتظار می رود که دانشجو قادر باشد کلید واژه های مورد استفاده، واکنش های فازهای مختلف خاک و هدف و جهت پژوهش های شیمی خاک را فرا گیرد.

آموزش شیمی خاک

تعداد دانشجو
۱۴۴ نفر
مدت زمان
۱۲ ساعت و ۱ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۵۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۸۲,۵۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)

مجتبی مقبلی

دکتری تخصصی علوم خاک

مجتبی مقبلی در حال حاضر دانشجوی دکترای علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی در دانشگاه تربیت مدرس تهران و مشغول انجام کار پژوهشی روی رساله دکتری در زمینه برهمکنش های ارسنیک با کلسایت و در خاک های آهکی نیز هستند.

توضیحات تکمیلی

علم شیمی خاک از گذشته به بررسی واکنش های شیمیایی، فعل و انفعالات خاک و محلول خاک که در رشد و تغذیه گیاه موثر است، می پردازد. شیمی خاک عبارت است از: مطالعه فعل و انفعالات و واکنش های مختلف شیمایی بین خاک و عناصر غذایی گیاهی، فلزها و مواد شیمیایی آلی.

آگاهی از این علم برای بررسی وضعیت آلاینده ها و عناصر مختلف در محیط زیست امری ضروری است. علاوه بر این، درک مفاهیم شیمی و بخش کانی شناسی آن، اجزای تشکیل دهنده بخش آلی و معدنی خاک برای بررسی تاثیر واکنش های شیمیایی مختلف که عناصر غذایی، فلزات سنگین و آلاینده های مختلف در محیط خاک تابعی از آن است، امری حیاتی و مهم محسوب می شود.

شیمی خاک یکی از دروس تخصصی علم خاک شناسی است که خصوصیات، ساختار و واکنش های شیمیایی خاک را مورد بحث قرار می دهد. خاک مخلوطی از آب، هوا، مواد جامد معدنی و آلی و همچنین میکروارگانیسم ها است که دانش شیمی خاک به تعامل مابین این بخش ها و واکنش های شیمیایی که در آن ها رخ می دهد، می پردازد.

درس شیمی خاک پل ارتباطی بین درس خاک شناسی و شیمی را ایجاد می کند و در نهایت انتظار می رود که دانشجو قادر باشد کلید واژه های مورد استفاده، واکنش های فازهای مختلف خاک و هدف و جهت پژوهش های شیمی خاک را فرا گیرد.

فراگیری این درس برای دانشجویان و پژوهشگران جهت بررسی واکنش های خاک، محلول خاک و مدل های مربوطه بسیار کاربردی و مناسب بوده و همچنین می تواند راهنمای مناسبی برای کشاورزان باشد. در این فرادرس سعی شده است که واکنش های فاز محلول، رفتار باری سطوح تبادلی، مدل های شیمی خاک و ویژگی های مختلف فازهای جامد خاک به صورت گام به گام ارائه شود.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
  • درس یکم: تعریف علم شیمی خاک و تاریخچه آن
    • تعریف علم شیمی خاک
    • تاریخچه
    • آلاینده های آب و خاک
    • مورد شناسی آلودگی
    • آلودگی زدایی از خاک
    • هوادیدگی و پیدایش خاک
  • درس دوم: فاز جامد خاک، بخش معدنی
    • ویژگی های کلی فاز جامد
    • قواعد پائولینگ (Pauling)
    • کانی های اولیه
    • کانی های ثانویه
    • سطح ویژه کانی ها
    • ساختار و ویژگی های کانی های خاک
  • درس سوم: فاز جامد خاک، بخش آلی
    • ساختمان مواد آلی خاک
    • ویژگی های شیمیایی اجزای غیرهوموسی و هوموس خاک
    • بر هم کنش های بین مواد هومیک و فلز
    • کمپلکس های مواد آلی
    • فاز گاز و مایع خاک
  • درس چهارم: پدیدهای جذبی در خاک
    • منشا بار الکتریکی در خاک
    • توزیع یون ها در سطوح جامد باردار خاک
    • ظرفیت تبادل کاتیونی
    • گروه های عامل سطحی
    • کمپلکس های سطحی
    • واجذب
  • درس پنجم: مدل های جذب سطحی
    • هم دماهای جذب سطحی
    • تئوری لایه دوگانه الکتریکی
    • کاربرد مدل های مختلف
    • مدل گوئی - چاپمن
    • مدل اشترن
    • مدل‌ های تشکیل کمپلکس در سطح
  • درس ششم: تعادل بین محلول خاک و فاز جامد
    • اندازه گیری های مربوط به محلول خاک
    • گونه بندی محلول خاک
    • فعالیت یون
    • ضرایب فعالیت
    • انحلال
    • فرایندهای انحلال پذیری
  • درس هفتم: فرایندهای تبادل یونی در خاک - کاتیون ها
    • ویژگی های کلی تبادل یونی
    • تبادل کاتیونی، ظرفیت تبادل کاتیونی
    • جذب گزینشی کاتیون ها
    • جذب غیرگزینشی کاتیون ها
    • ارتباط ترمودینامیک و سینتیک
    • ترمودینامیک تبادل یونی
  • درس هشتم: فرایندهای تبادل یونی در خاک - آنیون ها
    • تبادل آنیونی
    • جذب الکتروستاتیک ویژه آنیون ها
    • نقاط بار صفر
    • جذب مولکول ها توسط خاک
    • ترمودینامیک تبادل یونی
    • ترمودینامیک تبادل آنیونی
  • درس نهم: سینتیک فرایندهای شیمیایی خاک
    • قوانین سرعت
    • مدل های سینتیکی
    • روش های پژوهشی در سینتیک
    • تعیین مرتبه واکنش
    • تعیین ثابت های سرعت
    • مراحل محدود کننده
  • درس دهم: عوامل موثر بر سینتیک واکنش ها
    • واکنش‌ های جذب سطحی - واجذب سطحی (فلزات سنگین)
    • سینتیک تبادل یونی
    • اثر دما بر سرعت واکنش
    • سینیک فرایندهای شیمیایی مهم خاک
    • مراحل محدود کننده سرعت واکنش های خاک
  • درس یازدهم: شیمی اسیدیته خاک
    • شیمی آلومینیوم محلول
    • شیمی آلومینیوم تبادلی
    • شیمی آلومینیوم غیرتبادلی
    • تاثیر pH بر قابلیت استفاده عناصر غذایی
    • جنبه ‎های زیست محیطی اسیدزایی
  • درس دوازدهم: مفاهیم اسیدیته خاک
    • کاتیون های اسیدی و قلیایی
    • PH
    • درصد اشباع اسیدی
    • درصد اشباع بازی
    •  ظرفیت تبادلی کاتیونی (CEC)
    • تبادل کاتیونی و قابلیت دسترسی به مواد غذایی
  • درس سیزدهم: شیمی خاک های شور و سدیمی
    • علل شوری خاک
    • منشا نمک های محلول
    • طبقه بندی و اصلاح خاک های شور و سدیمی
    • خاک های شور
    • خاک های سدیمی
    • خاک های شور و سدیمی
  • درس چهاردهم: شیمی اکسایش و کاهش در خاک
    • واکنش ها و پتانسیل اکسایش
    • واکنش ها و پتانسیل کاهش
    • واکنش های ریداکس آلایندهای آلی
    • واکنش های ریداکس آلایندهای غیر آلی
    • خاک های غرقاب
    • شاخص ها
  • درس پانزدهم: پارامترهای آزمایشگاهی شیمی خاک
    • واکنش خاک
    • pH متر
    • عوامل موثر بر واکنش خاک
    • درصد تبادل کاتیونی
    • اندازه گیری گچ
    • اندازه گیری آهک و مواد آلی

 

مفید برای
  • مهندسی کشاورزی
  • خاک شناسی
  • محیط زیست

پیش نیاز

خاکشناسی عمومی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. تعریف علم شیمی خاک و تاریخچه آن
۲. فاز جامد خاک، بخش معدنی
۳. فاز جامد خاک، بخش آلی
۴. پدیده‌ های جذبی در خاک
۵. مدل‌ های جذب سطحی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. تعادل بین محلول خاک و فاز جامد
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. فرایندهای تبادل یونی در خاک - کاتیون ‌ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. فرایندهای تبادل یونی در خاک - آنیون‌ ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. سینتیک فرایندهای شیمیایی خاک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. عوامل موثر بر سینیک واکنش ‌ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. شیمی اسیدیته خاک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. مفاهیم اسیدیته خاک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. شیمی خاک‌ های شور و سدیمی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. شیمی اکسایش و کاهش در خاک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. پارامترهای آزمایشگاهی شیمی خاک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۶ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۲ ساعت و ۱ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
  • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
  • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش شیمی خاک
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۴۹۲۰ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIAGR127
مدت زمان ۱۲ ساعت و ۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۹۸۳ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
  • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
  • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۱۴۴ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۳ نظر ثبت شده است.
محبوبه
محبوبه
۱۴۰۰/۱۰/۰۴
خیلی عالی، دقیق و کامل هست.
بعضی وقتا سوالی پیش میاد کاش می شد با مدرس ارتباط گرفت.
اگر به صورت کاربردی تر درس میدادند بهتر می شد، بیشتر برای دانشجویان مناسبه.
علی
علی
۱۴۰۰/۱۰/۰۴
برای من مسائلش خیلی سخت بود شاید چون رشته م این نیست و گرنه استاد عالی و بنیادی درس میدند.
ناصر دل انگیز
ناصر دل انگیز
۱۴۰۰/۰۱/۱۹
آموزش خوب و روانی است فقط کاش در مورد اندازه گیری ها یکم دقیق تر و عملی تر آموزش ارائه می شد. ممنوم.
دسته‌بندی موضوعی: مهندسی کشاورزی
برچسب‌ها:
acidity | Adsorption | CEC | chemical model | desorption | dissolution | experimental model | laboratory | mineralization | organic fraction | Oxidation | Pauling | reduction | saline | sediment | sodium soil | specific surface area | surface charge | synthetic | آب های سطحی و زیرزمینی | آزمایشگاه Soil chemistry | آلاینده | آلاینده های آب و خاک | آلودگی زدایی از خاک | آنیون | اجزای غیرهوموسی | ارتباط ترمودینامیک | ارتباط سینتیک | اسیدیته | اسیدیته خاک | اکسایش | انحلال | بار سطحی | بخش آلی | پارامترهای آزمایشگاهی شیمی خاک | پتانسیل کاهش | پدیدهای جذبی در خاک | تبادل آنیونی | تبادل کاتیونی | تبادل یونی | ترمودینامیک تبادل آنیونی | ترمودینامیک تبادل یونی | تعیین ثابت های سرعت | تعیین مرتبه واکنش | جذب | جذب الکتروستاتیک ویژه آنیون ها | جذب غیرگزینشی | جذب گزینشی کاتیون ها | جنبه ‎های زیست محیطی اسیدزایی | خاک سدیمی | خاک شناسی | خاک شور | خاک های سدیمی | خاک های شور | خاک های شور و سدیمی | خاک های غرقاب | خصوصیات بافری خاک | درصد اشباع اسیدی و بازی | درصد تبادل کاتیونی | رسوب | سرعت واکنش های خاک | سطح ویژه | سطح ویژه کانی ها | سطوح جامد باردار خاک | سنتیک | سینتیک تبادل یونی | شاخص ها | شیمی آلومینیوم غیرتبادلی | شیمی آلومینیوم محلول | شیمی اسیدیته خاک | شیمی اکسایش و کاهش در خاک | شیمی خاک | ضرایب فعالیت | ظرفیت تبادل کاتیونی | ظرفیت تبادلی کاتیونی | عناصر غذایی | فاز جامد | فرایندهای انحلال پذیری | فرایندهای تعادلی و سینتیکی | فرایندهای شیمیایی مهم خاک | فعالیت یون | فلزات سنگین | قواعد پائولینگ | کاتیون | کانی | کانی های اولیه | کانی های خاک | کاهش | کمپلکس های مواد آلی | گروه های عامل سطحی | گونه بندی محلول خاک | محیط زیست | مدل اشترن | مدل تجربی | مدل شیمیایی | مدل گوئی - چاپمن | مدل های جذب سطحی | مدل های سینتیکی | مواد جامد معدنی | مواد غذایی | مواد هومیک | مورد شناسی آلودگی | هوادیدگی | واجذب | واکنش خاک | واکنش‌ های جذب سطحی | واکنش های ریداکس آلایندهای آلی | واکنش های واجذب سطحی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۶ جلسه ویدئویی
×