×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش بوم شناسی عمومی - پیش ثبت نام

آموزش بوم شناسی عمومی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش بوم شناسی عمومی - پیش ثبت نام

درس بوم شناسی، یکی از دروس پایه دانشگاهی هست که تمامی دانشجویان رشته های مختلف، اعم از کشاورزی (زراعت، باغبانی و گیاه پزشکی) برای شروع کشت و کار گیاهان و همچنین مدیریت آفات و بیماری های مزارع و باغات، نیاز به شناخت محیط و شرایط اکولوژیکی منطقه قابل کشت دارند و یا دانشجویان رشته محیط زیست برای مدیریت بهتر محیط زیست نیاز به آگاهی از محیط و روابطی که موجودات زنده بر محیط می گذارند، دارند. به طور کلی علم بوم شناسی در مدیریت سرزمین ها و منابع محیطی می تواند بر جلوگیری از تخریب محیط زیست موثر باشد.

آموزش بوم شناسی عمومی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

انسان از ابتدای آفرینش برای تامین نیازهای خود به محیط وابسته بوده و این وابستگی روز به روز بیشتر شده است. نه انسان بلکه همه موجودات خلقت به محیط وابسته هستند و نه تنها برای تامین غذا، محل زندگی و دیگر نیازها به محیط وابسته هستند، بلکه اثراتی را نیز بر روی محیط بر جا می گذارند که این اثرات می تواند مثبت، منفی و یا خنثی باشد. با گذر زمان و پیشرفت علوم، یکی از علومی که بشر نیاز دارد که کاملا با آن آشنا شود و آن را در زندگی روزمره خود و همچنین در ارتباط با دیگر موجودات و محیط زیست به کار برد، بوم شناسی (اکولوژی) است.

دانش بوم شناسی، مجموعه شناخت هایی است که انسان درباره اثرات محیط بر روی موجودات زنده، اثرات موجودات زنده بر محیط و روابط بین موجودات زنده دارد. نه تنها این دانش در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور کاربرد دارد، چه بسا که افراد عام نیز به دلیل افزایش رشد جمعیت و اثرات مخرب زیست محیطی که توسط بشر بر روی محیط اعمال شده است، نیاز است به این دانش آگاه باشند تا بتوانند به صورت فردی آن را در زندگی روزمره خود به کار گیرند.

درس بوم شناسی، یکی از دروس پایه دانشگاهی هست که تمامی دانشجویان رشته های مختلف، اعم از کشاورزی (زراعت، باغبانی و گیاه پزشکی) برای شروع کشت و کار گیاهان و همچنین مدیریت آفات و بیماری های مزارع و باغات، نیاز به شناخت محیط و شرایط اکولوژیکی منطقه قابل کشت دارند و یا دانشجویان رشته محیط زیست برای مدیریت بهتر محیط زیست نیاز به آگاهی از محیط و روابطی که موجودات زنده بر محیط می گذارند، دارند. به طور کلی علم بوم شناسی در مدیریت سرزمین ها و منابع محیطی می تواند بر جلوگیری از تخریب محیط زیست موثر باشد.

این آموزش شامل ۱۳ درس است که پیرامون مباحث بوم شناسی عمومی، شامل: تعاریف علم اکولوژیکی، انواع اکوسیستم ها، توالی اکوسیستم، پله های اکوسیستم و انتقال انرژی، چرخش مواد در اکوسیستم، آشیان اکولوژیک، اصول و مفاهیم مربوط به جمعیت، جامعه و روابط متقابل موجودات زنده، تاثیر عوامل اکولوژیک بر رشد و پراکنش موجودات زنده، تغییر اقلیم جهانی، آشنایی با اکولوژی محیط های مختلف و تخریب و تباهی زیستگاه است.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تاریخچه بوم شناسی
  • اهمیت بوم شناسی
  • اهداف
  • میدان مطالعه بوم شناسی
 • درس دوم: تعاریف علم اکولوژی
  • تقسیم بندی اکولوژی
   • در سطح موجودات زنده
   • در سطح زیستگاه
  • سطوح مختلف در نظام زیستی و تعیین طیف مطالعات اکولوژی
   • بیوم (Biome)
   • بیوسفر (Biosphere)
 • درس سوم: توسعه و تکامل اکوسیستم ها
  • تعریف
  • اکوسیستم و اجزای تشکیل دهنده آن
   • محیط زنده
   • محیط غیرزنده
  • طبقه بندی اکوسیستم ها
  • تولید و مصرف در اکوسیستم
   • عوامل موثر بر تولید
  • تحول بیوسنوزها (Biocoenosis)
 • درس چهارم: توالی اکوسیستم
  • توالی اکولوژیکی
   • توالی اولیه
   • توالی ثانویه
  • جریان تغییرات در ضمن توالی
  • توالی درون زا
  • توالی برون زا
  • توالی اتوتروفیک و هتروتروفیک
  • کلیماکس (Climax)
  • تاثیر حاشیه ای
 • درس پنجم: پله های اکوسیستم و انتقال انرژی
  • مفهوم پله غذایی
  • زنجیره غذایی و شبکه غذایی
  • انرژی و قوانین ترمودینامیک
  • انتقال انرژی در لا به لای پله های غذایی
  • هرم های اکولوژیک
  • روش های اندازه گیری تولید اولیه
  • روش های اندازه گیری تولید ثانویه
  • مقایسه اکوسیستم های کشاورزی و طبیعی
 • درس ششم: اصول و مفاهیم تجزیه مواد آلی و بازچرخ آن ها
  • چرخه های بیوژئوشیمیایی
   • چرخه کربن
   • چرخه ازت
   • چرخه فسفر
   • چرخه آب
   • چرخه پتاسیم
 • درس هفتم: کنج یا آشیان اکولوژیک
  • تعریف
  • انواع آشیان اکولوژیک
  • مفهوم میدان اکولوژیک
  • قوانین مربوط به عوامل محدودکننده
 • درس هشتم: اصول و مفاهیم مربوط به جمعیت، جامعه و روابط متقابل موجودات زنده
  • مفهوم جمعیت
   • تراکم
   • پراکندگی جمعیت
   • مرگ و میر
   • زاد و ولد
   • نرخ رشد جمیعت
   • پتانسیل زیستی
   • تئوری انتخاب r و k
  • مفهوم جامعه
   • مشخصات بیوسنوزها
    • تواتر
    • ضریب پایداری
    • غالبیت
    • وابستگی
    • تناوب نوری
    • ساختمان
    • تنوع زیستی
  • کنش های مشترک
 • درس نهم: تاثیر عوامل اکولوژیک بر رشد و پراکنش موجودات
  • مفهوم عامل اکولوژیک
  • طبقه بندی عوامل اکولوژیکی
  • انواع عوامل اکولوژکی
 • درس دهم: تغییر اقلیم جهانی و پیامد آن
  • تعریف تغییر اقلیم
  • اثرات تغییر اقلیم
  • گیاهان، مهم ترین موجودات تاثیرپذیر از تغییر اقلیم
  • تغییر اقلیم و تغییرات در تنوع زیستی
 • درس یازدهم: سازش
  • تعریف
  • انواع سازش
  • تکامل
 • درس دوازدهم: آشنایی با اکولوژی محیط های مختلف
  • جوامع خشکی
  • جوامع دریایی
  • جوامع آب شیرین
 • درس سیزدهم: تخریب و تباهی زیستگاه ها
  • تاثیر انسان بر محیط زیست
  • انسان و کشاورزی
  • انسان و آلودگی هوا
  • حفاظت
  • توسعه پایدار

پیش نیاز

گیاه شناسی
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش بوم شناسی عمومی - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIAGR118
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

ابوالفضل
ابوالفضل

لطفا زود قرار بدین
پاسخ به نظر

شقایق
شقایق

سلام. لطفا انتشار این فرادرس را در اولویت قرار بدید. با تشکر
پاسخ به نظر

ابراهیم خداپرست
ابراهیم خداپرست

سلام خیلی ممنون از فیلمهای اموزشی خوبتون
پاسخ به نظر

دسته‌بندی موضوعی: علوم تجربی | آموزش های عمومی
برچسب‌ها:
Biocoenosis | Biogeochemical cycles | Biome | Biosphere | Climax | Ecological pyramids | Ecology | Ecosystem | food chain | food Web | آشنایی با اکولوژی محیط های مختلف | آشیان اکولوژی | آشیان اکولوژیک | اثرات تغییر اقلیم | اثرات مخرب زیست محیطی | افزایش رشد جمعیت | اکوسیستم | اکوسیستم و اجزای تشکیل دهنده آن | اکولوژی | اکولوژی محیط های مختلف | انتقال انرژی | انتقال انرژی در لا به لای پله های غذایی | انرژی ترمودینامیک | انسان و آلودگی هوا | انسان و کشاورزی | انواع آشیان اکولوژیک | انواع اکوسیستم | انواع اکوسیستم ها | انواع سازش | انواع عوامل اکولوژکی | اهمیت بوم شناسی | بوم شناسی | بوم شناسی عمومی | بیماری های مزارع و باغات | بیوسفر | بیوسنوز | بیوم | پتانسیل زیستی | پراکندگی جمعیت | پراکنش موجودات زنده | پله غذایی | پله های اکوسیستم | تئوری انتخاب r و k | تاثیر انسان بر محیط زیست | تاثیر حاشیه ای | تاثیر عوامل اکولوژیک | تاثیر عوامل اکولوژیک بر رشد و پراکنش موجودات | تاریخچه بوم شناسی | تباهی زیستگاه | تجزیه مواد آلی | تجزیه مواد آلی و بازچرخ آن ها | تحول بیوسنوزها | تخریب محیط زیست | تخریب و تباهی زیستگاه ها | تراکم | تعاریف علم اکولوژی | تعریف تغییر اقلیم | تعیین طیف مطالعات اکولوژی | تغییر اقلیم | تغییر اقلیم جهانی | تغییر اقلیم جهانی و پیامد آن | تغییر اقلیم و تغییرات در تنوع زیستی | تقسیم بندی اکولوژی | تکامل | تکامل اکوسیستم | تناوب نوری | تنوع زیستی | تواتر | توالی اتوتروفیک | توالی اتوتروفیک و هتروتروفیک | توالی اکوسیستم | توالی اکولوژیکی | توالی اولیه | توالی برون زا | توالی ثانویه | توالی درون زا | توسعه پایدار | توسعه و تکامل اکوسیستم ها | تولید و مصرف در اکوسیستم | جریان تغییرات در ضمن توالی | جوامع آب شیرین | جوامع خشکی | جوامع دریایی | چرخش مواد در اکوسیستم | چرخه آب | چرخه ازت | چرخه پتاسیم | چرخه فسفر | چرخه کربن | چرخه های بیوژئوشیمیایی | دانش بوم شناسی | درس بوم شناسی | روابط بین موجودات زنده | روابط متقابل موجودات زنده | روش های اندازه گیری تولید اولیه | روش های اندازه گیری تولید ثانویه | زاد و ولد | زنجیره غذایی | زیستگاه | ساختمان | سطوح مختلف در نظام زیستی | شبکه غذایی | شرایط اکولوژیکی | شرایط اکولوژیکی منطقه | شرایط اکولوژیکی منطقه قابل کشت | ضریب پایداری | طبقه بندی اکوسیستم ها | طبقه بندی عوامل اکولوژیکی | طیف مطالعات اکولوژی | علم اکولوژیکی | علم بوم شناسی | عوامل موثر بر تولید | غالبیت | قوانین ترمودینامیک | قوانین مربوط به عوامل محدودکننده | کلیماکس | کنج یا آشیان اکولوژیک | کنش های مشترک | گیاه پزشکی | گیاهان، مهم ترین موجودات تاثیرپذیر از تغییر اقلیم | محیط زنده | محیط غیرزنده | مدیریت آفات | مدیریت آفات و بیماری های باغات | مدیریت آفات و بیماری های مزارع | مرگ و میر | مشخصات بیوسنوزها | مفهوم پله غذایی | مفهوم جامعه | مفهوم جمعیت | مفهوم عامل اکولوژیک | مفهوم میدان اکولوژیک | مقایسه اکوسیستم های کشاورزی و طبیعی | منطقه قابل کشت | موجودات زنده | میدان اکولوژیک | میدان مطالعه بوم شناسی | نرخ رشد جمیعت | هرم های اکولوژیک | وابستگی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی