×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش تغذیه نشخوار کنندگان - پیش ثبت نام

آموزش تغذیه نشخوار کنندگان - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش تغذیه نشخوار کنندگان - پیش ثبت نام

تغذیه نقش مهمی در موجودات زنده ایفا می کند، هر موجودی توانایی دریافت انرژی از محیط اطراف خود، تغییر و تبدیل آن را دارد. تغذیه، فرایندی است که سلول های بدن حیوان توانایی استفاده از مواد شیمیایی مورد نیاز خود را برای انجام واکنش های متابولیکی و واکنش های شیمیایی برای اعمال رشد، کار، نگه داری، تولید و فعالیت دریافت می کند. بررسی روابط بین ترکیب خوراک ها و نیاز سلول های موجود زنده ضروری است، به طوری که در برخی از غذاها همه مواد شیمیایی غذا برای حیوان قابل استفاده نیست و باید از طریق دستگاه گوارش حذف گردد. قابل ذکر است که اهمیت اقتصادی تغذیه بالاترین مساله در پرورش دام است که برخی از واحدها بیش از نیمی از هزینه را به تغذیه اختصاص داده اند.

آموزش تغذیه نشخوار کنندگان - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

تغذیه نقش مهمی در موجودات زنده ایفا می کند، هر موجودی توانایی دریافت انرژی از محیط اطراف خود، تغییر و تبدیل آن را دارد. تغذیه، فرایندی است که سلول های بدن حیوان توانایی استفاده از مواد شیمیایی مورد نیاز خود را برای انجام واکنش های متابولیکی و واکنش های شیمیایی برای اعمال رشد، کار، نگه داری، تولید و فعالیت دریافت می کند.

بررسی روابط بین ترکیب خوراک ها و نیاز سلول های موجود زنده ضروری است، به طوری که در برخی از غذاها همه مواد شیمیایی غذا برای حیوان قابل استفاده نیست و باید از طریق دستگاه گوارش حذف گردد. قابل ذکر است که اهمیت اقتصادی تغذیه بالاترین مساله در پرورش دام است که برخی از واحدها بیش از نیمی از هزینه را به تغذیه اختصاص داده اند.

در دهه های اخیر شاهد تولید مقدار زیادی از پسماندهای کشاورزی هستیم. با استفاده از این پسماندها و با توجه به جبران کمبود ریزمغذی ها و عوامل ضدتغذیه ای موجود در آن ها می توان باعث پیشرفت مدیریت تغذیه در واحدهای دامپروری و کاهش هزینه های خوراک شد. متخصصان تغذیه از طریق دستکاری فرایندهای تخمیری شکمبه به دنبال روش هایی برای کاهش اتلاف انرژی و پروتئین، افزایش سنتز پروتئین میکروبی در شکمبه بوده اند. بنابراین با شناخت شکمبه دام و میکروبیولوژی و اثرات متقابل عوامل گوناگون در شکمبه که یک خمره تخمیر نامیده شده است، می توان واحدهای دامپروری بزرگی را با موفقیت مدیریت کرد.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: میکروبیولوژی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان
  • طبقه بندی میکروارگانیسم ها
  • شناسایی میکروارگانیسم ها از طریق تکنیک Real Time PCR
  • محل قرار گیری و چگونگی فعالیت میکروارگانیسم ها
  • چگونگی فعالیت میکروارگانیسم ها
  • اتصال به سوبسترا
  • فعالیت های گروهی میکروارگانیسم ها
  • تراکم و گسترش جمعیت میکروبی
   • عوامل خوراکی موثر بر جمعیت میکروبی
   • عوامل دامی موثر بر جمعیت میکروبی
   • عوامل محیطی موثر بر جمعیت میکروبی
  • تاسیس و توسعه میکروارگانیسم ها در شکمبه
  • باکتری های شکمبه
  • پروتوزوآهای (Protozoa) شکمبه
  • قارچ های شکمبه
 • درس دوم: اکولوژی شکمبه
  • رفتار متقابل قارچ با باکتری
  • رفتار متقابل قارچ با پروتوزوآ
  • اثر خصوصیات مخزن تخمیر بر جمعیت باکتری
  • اثرات بیرونی مخزن تخمیر بر جمعیت باکتری
  • اثر خصوصیات مخزن تخمیر بر جمعیت قارچ ها
  • اثرات بیرونی مخزن تخمیر بر جمعیت قارچ ها
  • اثر خصوصیات مخزن تخمیر بر جمعیت پروتوزوآ
  • اثرات بیرونی مخزن تخمیر بر جمعیت پروتوزوآ
 • درس سوم: تخمیر در شکمبه و کنترل و دستکاری آن
  • فرایندهای تخمیر و الگوهای آن
  • الگوی فیزیکی
  • الگوی شیمیایی
  • دستکاری زیستی شکمبه
   • تغییر روند شیمیایی تخمیر در دستکاری های شکمبه ای
   • دستکاری براساس تغییر روند تخمیر کربوهیدرات ها
   • دستکاری براساس تغییر روند تخمیر نیتروژن
   • دستکاری براساس تغییر روند تخمیر چربی ها
   • اثر خوراک مصرفی بر دستکاری های شکمبه ای
   • دستکاری براساس تغییر میزان مصرف خوراکی
   • دستکاری براساس تغییر کیفیت مصرف خوراکی
   • دستکاری براساس تغییر میزان ورود مواد مغذی
   • دستکاری براساس تغییر میزان ورود مواد سمی
 • درس چهارم: فراورده های تخمیری در شکمبه
  • فرایندهای شیمیایی تخمیر
  • عوامل بحران در تخمیر شکمبه
   • اسیدوز (Acidosis)
   • نفخ
   • مسمومیت های عناصر غذایی
   • تغییرات ظاهری دستگاه گوارش
 • درس پنجم: گوارش خوراک
  • دستگاه گوارش در نشخوارکنندگان
  • خصوصیات شکمبه
  • هضم مواد غذایی در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان
  • هضم میکروبی
  • هضم ترشحی
 • درس ششم: جذب فراورده های گوارشی و متابولیسم در نشخوارکنندگان
  • جذب شکمبه نگاری
  • جذب روده ای متابولیسم در شکمبه
 • درس هفتم: مصرف اختیاری خوراک
  • مصرف غذا در حیوانات غیرنشخوارکننده
  • مصرف غذا در حیوانات نشخوارکننده
  • پیشگویی میزان مصرف غذا
 • درس هشتم: علوفه و کنسانتره
  • لگومینه ها
  • گرامینه ها
  • خوراک های متراکم انرژی زا
   • جو
   • ذرت
   • یولاف
   • گندم
   • برنج
   • چاودار
   • تریتیکاله
   • ارزن
   • ذرت خوشه ای
   • نخاله دانه غلات
   • فرایند دانه غلات برای مصرف دام
  • کنجاله های دانه های روغنی
  • دانه های گیاهان خانواده بقولات
 • درس نهم: سامانه های انرژی و پروتئین در نشخوارکنندگان
  • انرژی غذاها و تقسیم آن در بدن
  • انرژی مورد نیاز
  • سیستم های انرژی برای نشخوارکنندگان
  • کالری متر حیوانی
   • روش های اندازه گیری میزان تولید حرارت و بقای انرژی
  • پروتئین
   • معیارهای سنجش کیفیت پروتئین در تغذیه نشخوارکنندگان
 • درس دهم: خوراک های غیرمعمول مانند پسماندهای کشاورزی صنعتی در تغذیه نشخوارکنندگان
  • غده ها
  • ریشه ها
  • کنجاله ها
  • پودر خون
  • پودر ماهی
  • بقایای میوه و سبزیجات
  • سبوس برنج
 • درس یازدهم: عوامل ضدمغذی در تغذیه نشخوارکنندگان
  • لیگنین
  • تانن
  • ساپونین
  • نیترات و نیتریت
  • اگزالات
  • آلکالوییدها
  • سیانیدها
  • میموزا
 • درس دوازدهم: اختلالات متابولیکی در نشخوارکنندگان
  • نفخ
  • اسیدوز
 • درس سیزدهم: تغذیه نشخوارکنندگان در مناطق گرمسیری
  • تنش گرمایی و تغذیه نشخوارکنندگان
  • مدیریت تغذیه
  • تنظیم عناصر جیره
  • نکات مدیریتی
 • درس چهاردهم: جنبه های ویژه تغذیه گاوهای شیری در مراحل مختلف فیزیولوژیکی و تولیدی مختلف
  • خوراک های گاو شیری
  • خوراک های فیبری
  • علوفه خشک
  • پسماندهای خشک فراوردهای فرعی زراعی
  • خوراک های پرانرژی
  • مکمل های پروتئین
  • مکمل های مینرالی و ویتامینی
  • تغذیه گوساله های ماده و تلیسه
  • تغذیه گوساله ها پیش از شیرگیری
  • تغذیه تلیسه ها از شیرگیری تا زایش
  • تغذیه گوساله های نر
  • تغذیه گوساله های نر اخته
 • درس پانزدهم: ارتباط مصرف فراوردهای فرعی در تغذیه نشخوارکنندگان با سلامت حیوان
 • درس شانزدهم: نقش نشخوارکنندگان در تبدیل خوراک به فراورده های دامی
 • درس هفدهم: بررسی موضوعات جدید و چشم اندازهای آتی در تغذیه نشخوارکنندگان
 • درس هجدهم: مبانی کاربردی در تغذیه دام ارگانیک
 • درس نوزدهم: انسان و محیط زیست
  • خاک
  • هوا
  • انرژی
  • زباله
  • تنوع زیستی
 • درس بیستم: ترکیبات ثانویه و متابولیت های گیاهی در تغذیه نشخوارگان
  • گروه های مختلف متابولیت های ثانویه
  • منابع متابولیت های ثانویه
  • عملکردهای زیستی متابولیت های ثانویه

مفید برای رشته های
 • مهندسی کشاورزی
 • دامپزشکی
 • دامپروری
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش تغذیه نشخوار کنندگان - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIAGR117
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

در حال حاضر، دیدگاهی برای این آموزش ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: علوم تجربی | مهندسی کشاورزی
برچسب‌ها:
Acidosis | اکولوژی شکمبه | باکتری های شکمبه | پرورش دام | پسماندهای کشاورزی | پسماندهای کشاورزی صنعتی | تخمیر چربی ها | تخمیر نیتروژن | تغذیه دام ارگانیک | تغذیه گوساله ها پیش از شیرگیری | تغذیه گوساله های نر اخته | تکنیک Real Time PCR | تنش گرمایی | تنوع زیستی | جذب روده ای متابولیسم در شکمبه | جذب شکمبه نگاری | جمعیت پروتوزوآ | حیوانات نشخوارکننده | دستکاری های شکمبه ای | دستگاه گوارش | ریزمغذی | ساپونین | سلول های بدن حیوان | سنتز پروتئین میکروبی | سوبسترا | سیانیدها | سیستم های انرژی برای نشخوارکنندگان | علوفه خشک | عوامل ضدتغذیه ای | فراورده های تخمیری در شکمبه | فرایندهای تخمیر | فرایندهای تخمیری شکمبه | قارچ های شکمبه | گرامینه ها | گسترش جمعیت میکروبی | گوارش نشخوارکنندگان | لگومینه ها | لیگنین | مسمومیت های عناصر غذایی | میزان ورود مواد مغذی | میکروبیولوژی | میکروبیولوژی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان | میموزا | نخاله دانه غلات | نیترات و نیتریت | واکنش های شیمیایی | واکنش های متابولیکی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی