×
۱۶۵,۰۰۰ تومان

آموزش تغذیه گیاه

آموزش تغذیه گیاه

هزینه آموزش
۱۶۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۵۷۸ نفر
مدت زمان
۱۳ ساعت و ۱ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۹ بازخورد (مشاهده نظرات)

تغذیه گیاه با در نظر گرفتن عوامل موثر در جذب و انتقال عناصر غذایی، مکانیسم های جذب، نقش عناصر غذایی ضروری بر فرایندهای متابولیک و فیزیولوژی گیاه، نقش بسیار مهمی در تولید محصولات کشاورزی با کیفیت ایفا می کند. در علم تغذیه گیاه علاوه بر اینکه هر عنصر غذایی باید به اندازه مورد نیاز در دسترس گیاه قرار گیرد، باید تعادل عناصر غذایی نیز رعایت شود. درس تغذیه گیاه با آموزش نحوه مناسب انجام آزمون خاک و گیاه، شما را در استفاده صحیح و مناسب از کودهای شیمیایی و آلی مختلف راهنمایی می کند و منابع کودی مختلف به همراه علائم کمبود و بیش بود عناصر غذایی مختلف در آموزش گنجانده شده که فراگیری این آموزش برای دانشجویان و پژوهشگران بسیار کاربردی و مناسب جهت مشاوره تغذیه ای، انجام کشاورزی دقیق و پایدار و توصیه مناسب کودی برای کشاورزان است.

آموزش تغذیه گیاه

تعداد دانشجو
۵۷۸ نفر
مدت زمان
۱۳ ساعت و ۱ دقیقه
هزینه آموزش
۱۶۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۹ بازخورد (مشاهده نظرات)

مجتبی مقبلی

دکتری تخصصی علوم خاک

مجتبی مقبلی در حال حاضر دانشجوی دکترای علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی در دانشگاه تربیت مدرس تهران و مشغول انجام کار پژوهشی روی رساله دکتری در زمینه برهمکنش های ارسنیک با کلسایت و در خاک های آهکی نیز هستند.

توضیحات تکمیلی

بدون شک زندگی مدرن امروزی توام با افزایش جمعیت جهان، تحولات عظیمی را در سیستم های تولیدی کشاورزی به وجود آورده است. با افزایش جمعیت جهان و کمبود منابع غذایی، بحث تولید با کیفیت بالا و در سطح کمتر، بیش از پیش توجه دولت ها را به کشت گیاهان در یک سیستم کنترل شده از نظر محیط، تغذیه، بیماری ها و آفات علف های هرز جلب کرده است. علم تغذیه گیاه با تکیه بر نحوه تامین نیازهای مختلف غذایی گیاهان، موجب افزایش کمیت و کیفیت محصولات غذایی مختلف شده و امکان تولید با کیفیت بالا و در سطح کمتر را برای دولت ها فراهم کرده است.

تغذیه گیاه با در نظر گرفتن عوامل موثر در جذب و انتقال عناصر غذایی، مکانیسم های جذب، نقش عناصر غذایی ضروری بر فرایندهای متابولیک و فیزیولوژی گیاه، نقش بسیار مهمی در تولید محصولات کشاورزی با کیفیت ایفا می کند. در علم تغذیه گیاه علاوه بر اینکه هر عنصر غذایی باید به اندازه مورد نیاز در دسترس گیاه قرار گیرد، باید تعادل عناصر غذایی نیز رعایت شود.

درس تغذیه گیاه با آموزش نحوه مناسب انجام آزمون خاک و گیاه، شما را در استفاده صحیح و مناسب از کودهای شیمیایی و آلی مختلف راهنمایی می کند و منابع کودی مختلف به همراه علائم کمبود و بیش بود عناصر غذایی مختلف در آموزش گنجانده شده که فراگیری این آموزش برای دانشجویان و پژوهشگران بسیار کاربردی و مناسب جهت مشاوره تغذیه ای، انجام کشاورزی دقیق و پایدار و توصیه مناسب کودی برای کشاورزان است.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تعریف علم تغذیه گیاه و تاریخچه آن
  • تعریف
  • تاریخچه
  • رابطه تغذیه گیاه با سلامت جامعه
  • اهداف
  • رشد و عوامل موثر بر آن
 • درس دوم: عناصر غذایی مورد نیاز
  • معیارهای ضروری بودن عناصر غذایی
  • عناصر مفید
  • منابع عناصر غذایی
  • عناصر غذایی مورد نیاز گیاه
  • وضعیت تحرک عناصر غذايی در گياهان
 • درس سوم: محیط های کشت گیاهان
  • تعریف بستر کشت
  • کشت در خاک
  • کشت بدون خاک
  • خصوصیات بسترهای کشت
  • مزایا و معایب کشت بدون خاک
 • درس چهارم: جذب و انتقال عناصر غذایی (مکانیسم انتقال عناصر غذایی به سطح ریشه)
  • مکانیسم های جذب عناصر غذایی
  • مکانیسم های انتقال عناصر غذایی
  • بر هم کنش های مثبت و منفی عناصر غذایی در جذب
  • جذب برگی و عوامل موثر بر آن
  • اصول محلول پاشی
 • درس پنجم: نقش عناصر غذایی ضروری پر مصرف در گیاه
  • نقش عناصر غذایی ضروری پر مصرف اولیه و ثانویه در کیفیت و ترکیب شیمیایی گیاه
  • میزان برداشت عناصر غذایی توسط گیاه ضروری پر مصرف اولیه و ثانویه
  • علائم کمبود و سمیت عناصر غذایی ضروری پر مصرف اولیه و ثانویه
 • درس ششم: نقش عناصر غذایی ضروری کم مصرف در گیاه
  • نقش عناصر غذایی کم مصرف ضروری در فیزیولوژی و ترکیب شیمیایی گیاه
  • فاکتورهای موثر بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی کم مصرف
  • شکل های مختلف عناصر غذایی کم مصرف
  • علائم کمبود و سمیت عناصر غذایی ضروری
  • کودهای ریز مغذی
 • درس هفتم: غنی سازی محصولات کشاورزی
  • اهمیت غنی سازی
  • علائم سوتغذیه
  • گرسنگی سلولی
  • بررسی راه حل ها
  • شاخص سلامت
  • کیفت مواد غذایی
 • درس هشتم: آزمون خاک جهت تعیین نیاز گیاه به کود
  • نمونه برداری
  • آنالیز نمونه ها
  • تفسیر نتایج
  • نمونه های تفسیر آزمون خاک نتایج آزمایشگاه
  • توصیه بهینه کودی
  • روش های توصیه بهینه کودی
 • درس نهم: آنالیز گیاه جهت تعیین نیاز گیاه به کود
  • نمونه برداری
  • تجزیه انساج گیاهی
  • آزمایش های صحرایی
  • وسایل آزمایشگاهی تجزیه برگ
  • تفسیر نتایج
  • نمونه های تفسیر آزمون برگ نتایج آزمایشگاه
 • درس دهم: تغذیه گیاهان از طریق محلول پاشی
  • اهمیت تغذیه برگی
  • محاسن تغذیه برگی
  • روش‌ های مصرف كودها
  • زمان و مقدار مصرف کود به طریق محلول پاشی
  • روش مصرف کود به طریق محلول پاشی
  • برنامه محلول پاشی بهاره به منظور افزايش تشكيل میوه
 • درس یازدهم: کودهای ازته
  • نیتروژن
  • انواع کودهای ازته
  • اوره
  • نیترات آمونیوم (Ammonium nitrate)
  • سولفات آمونیوم (Ammonium solfate)
  • فسفات آمونیوم (Ammonium phosphate)
 • درس دوازدهم: کودهای پتاسه
  • پتاسیم
  • نقش پتاسیم در گیاه
  • انواع کودهای پتاسیم
  • سولفات پتاسیم
  • کلرید پتاسیم (Potassium chloride)
  • سایر کودهای پتاسه
 • درس سیزدهم: کودهای فسفره
  • فسفر
  • نقش فسفر در گیاه
  • انواع کودهای فسفره
  • سوپر فسفات تریپل
  • فسفات آمونیوم
  • سایر کودهای فسفاته
 • درس چهاردهم: کودهای زیستی
  • کودهای آلی
  • کودهای دامی
  • کمپوست
  • ورمی کمپوست
  • کودهای زیستی
  • مزایا و معایب کودهای آلی و زیستی
 • درس پانزدهم: مسائل تغذیه ای در ایران
  • تغذیه گیاه و کشاورزی ارگانیک
  • اقدامات لازم جهت نیل به کشاورزی ارگانیک
  • مدیریت تغذیه گیاه در شرایط تنش
  • تنش خشکی
  • تنش شوری
  • بررسی وضعیت کودها در ایران

 

مفید برای
 • مهندسی کشاورزی

پیش نیاز

حاصلخیزی خاک و کود

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. تعریف علم تغذیه گیاه و تاریخچه آن
۲. عناصر غذایی مورد نیاز
۳. محیط ‌های کشت گیاهان
۴. جذب و انتقال عناصر غذایی
۵. نقش عناصر غذایی ضروری پر‌مصرف در گیاه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. نقش عناصر غذایی ضروری کم‌ مصرف در گیاه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. غنی‌ سازی محصولات کشاورزی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. آزمون خاک جهت تعیین نیاز گیاه به کود
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. آنالیز گیاه جهت تعیین نیاز گیاه به کود
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. تغذیه گیاهان از طریق محلول ‌پاشی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. کودهای ازته
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. کودهای پتاسه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. کودهای فسفره
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. کودهای زیستی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. مسایل تغذیه ‌ای در ایران
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۶ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۳ ساعت و ۱ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش تغذیه گیاه
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۳۳۸۷ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIAGR115
مدت زمان ۱۳ ساعت و ۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۸۴۴ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش تغذیه گیاه
نظرات

تا کنون ۵۷۸ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۹ نظر ثبت شده است.
بهزاد
بهزاد
۱۴۰۱/۰۲/۰۱

با سلام
مفاهیم به زبان ساده و مختصر و مفید ارایه شده است که نشان از تسلط مدرس محترم دارد.
به امید کامیابی استاد بزرگوار

vahidreza
vahidreza
۱۴۰۰/۱۲/۲۲

باید از استاد گرانمایه و گرانقدر تشکر نمود.

مهدی
مهدی
۱۴۰۰/۱۱/۲۷

مفاهیم روان توضیح داده شد و ساده و قابل درک بود حتی من که رشته م مرتبط نبود و دوست داشتم دیدی راجع به این موضوع پیدا کنم هم متوجه توضیحاتشون می شدم.

محبوبه
محبوبه
۱۴۰۰/۱۰/۰۴

فوق العاده بود، خیلی به دردم خورد. تصاویر اگر بیشتر بود بهتر میشد.
جامع و کامل هست یک شمای کامل راجع به اون مبحث بهت میده.
قیمتش هم واقعا مناسب بود، خدا خیرتون بده.

علی
علی
۱۴۰۰/۱۰/۰۴

عالیه، قبلا همین موضوعو تو دانشگاه شیراز دوره دیده بودم.
آخرش نگفتند که چه جوری منه کشاورز، گیاهم رو تغذیه کنم، نه فقط این آموزش، اصلا هیچ کسی اینو نمی گه.
ولی مفاهیم پایه رو کامل گفتند و فاندامنتالش کامل بود.

ناصر
ناصر
۱۳۹۹/۰۹/۱۲

دوره ای بسیار کابردی که نظیر آن را حداقل در ایران ندیده ام.

sina
sina
۱۳۹۹/۰۸/۲۸

خیلی کامل وکاربردی توضیح داده

سعید
سعید
۱۳۹۹/۰۳/۲۰

سلام و خسته نباشید به شما عزیزان
میتونم بگم در مورد آموزش هایی با این محتوا هیچ آشنایی نداشتم و در این مورد چیزی نمیدونستم ولی از وقتی که آموزش های شما رو دیدم خیلی مشتاق به مطالعه و بررسی در این مورد شدم. حتی باعث شد که یه آزماشگاه کوچیک تو خونه ام ایجاد کنم و در این مورد مطالعه داشته باشم.
مباحث خیلی جذاب و دلچسب هست امیدوارم بتونید در این زمینه مباحث خیلی تکمیلی تری ارائه کنید.

حسن
حسن
۱۳۹۹/۰۱/۱۲

خوب بود

دسته‌بندی موضوعی: علوم تجربی | مهندسی کشاورزی
برچسب‌ها:
Ammonium nitrate | Ammonium phosphate | Ammonium solfate | Potassium chloride | آزمایش های صحرایی | آفات علف های هرز | انتقال عناصر غذایی | اندام هوایی | تجزیه انساج گیاهی | ترکیب شیمیایی گیاه | تغذیه گیاه | توصیه بهینه کودی | جذب برگی | سمیت عناصر غذایی | سوپر فسفات تریپل | سیستم های تولیدی کشاورزی | عناصر غذایی | غنی سازی محصولات کشاورزی | فرایندهای متابولیک و فیزیولوژی گیاه | فسفات آمونیوم | کشاورزی ارگانیک | کلریدپتاسیم | کمبود منابع غذایی | کودهای ازته | کودهای پتاسه | کودهای ریز مغذی | کودهای زیستی | کودهای مایع | گرسنگی سلولی | محاسن تغذیه برگی | محلول پاشی | محیط های کشت گیاهان | معیارهای ضروری بودن عناصر غذایی | مکانیزم انتقال عناصر غذایی | مکانیسم های جذب عناصر غذایی | منابع عناصر غذایی | نمونه برداری | نیازهای تغذیه ای گیاهان | نیترات آمونیوم
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۶ جلسه ویدئویی
×