×
۱۱۵,۰۰۰ تومان

آموزش پیدایش خاک

آموزش پیدایش خاک

هزینه آموزش
۱۱۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۶۵ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۳ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

درس پیدایش خاک از اهمیت بسیار زیادی در رشته خاک شناسی برخوردار است و کمک زیادی به دانستن چگونگی تشکیل خاک، فاکتورها و عوامل موثر در ایجاد خاک می کند. در این فرادرس، ابتدا با تاریخچه پیدایش و تشکیل خاک آشنا شده و سپس در رابطه با سنگ ها و کانی ها که مواد مادری خاک ها به شمار می روند و همچنین انواع هوادیدگی هایی که در خاک انجام شده و باعث تشکیل آن ها می گردد، مطالبی را فرا می گیریم. در ادامه به چگونگی تشکیل و تکامل خاک در اثر ۵ فاکتور خاک سازی، تاثیر هر یک بر روی تشکیل خاک و شناخت عوامل و فرایندهای خاک سازی در نیمرخ خاک پرداخته و در آخر نیز خصوصیات مرفولوژی خاک، از جمله افق ها و لایه ها را مورد بررسی قرار داده و در مورد برخی از ویژگی مشخصات خاک، مباحثی را ارائه می دهیم.

آموزش پیدایش خاک

تعداد دانشجو
۶۵ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۳ دقیقه
هزینه آموزش
۱۱۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش

لیلا صدوقی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی - فیزیک و حفاظت خاک

لیلا صدوقی دانشجوی دکترای مهندسی کشاورزی گرایش فیزیک و حفاظت خاک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هستند. از زمینه‌های تحقیقاتی ایشان می‌توان به آمایش سرزمین، سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای اشاره کرد. همچنین ایشان تجربه‌هایی در زمینه مطالعات صحرایی و گزارش خاک‌شناسی دارند و مقالات متعددی در زمینه‌های ذکر‌شده در مجلات و کنگره‌های خاک‌شناسی به چاپ رسانده‌اند.

توضیحات تکمیلی

درس پیدایش خاک از اهمیت بسیار زیادی در رشته خاک شناسی برخوردار است و کمک زیادی به دانستن چگونگی تشکیل خاک، فاکتورها و عوامل موثر در ایجاد خاک می کند. خاک، یک پیکره طبیعی است که از کانی ها و مواد آلی ساخته شده و نتیجه مجموعه واکنش های فیزیکی و شیمیایی به شمار می رود. همچنین تحت تاثیر عوامل مختلف به وجود آمده و متشکل از افق ها و لایه ها است که بستر مناسبی برای زندگی گیاهان و انسان ها محسوب می شود. نیاز به شناخت چگونگی فرایندهای خاک سازی و آشنایی با خصوصیات خاک، افق ها و لایه های آن از دلایل تعریف چنین درسی در رشته خاک شناسی است.

هدف از این درس، آشنایی با عوامل خاک سازی، فاکتورهای خاک سازی و تاثیر آن ها در تشکیل و تحول خاک، خصوصیات خاک های تشکیل شده در مواد مادری، شرایط اقلیمی، پستی و بلندی، پوشش گیاهی، زمان های متفاوت، دانستن نحوه پیدایش و تحول خاک، چگونگی فرایندهای خاک سازی و خصوصیات مورفولوژی خاک است.

در این آموزش به چگونگی پیدایش خاک می پردازیم. ابتدا با تاریخچه پیدایش و تشکیل خاک آشنا شده و سپس در رابطه با سنگ ها و کانی ها که مواد مادری خاک ها به شمار می روند و همچنین انواع هوادیدگی هایی که در خاک انجام شده و باعث تشکیل آن ها می گردد، مطالبی را فرا می گیریم. در ادامه به چگونگی تشکیل و تکامل خاک در اثر 5 فاکتور خاک سازی، تاثیر هر یک بر روی تشکیل خاک و شناخت عوامل و فرایندهای خاک سازی در نیمرخ خاک پرداخته و در آخر نیز خصوصیات مرفولوژی خاک، از جمله افق ها و لایه ها را مورد بررسی قرار داده و در مورد برخی از ویژگی مشخصات خاک، مباحثی را ارائه می دهیم.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تاریخچه پیدایش و طبقه بندی خاک
  • تعریف خاک
   • دیدگاه هایی که خاک براساس آن مطالعه می شود
    • پدولوژی (Pedology)
    • ادافولوژی (Edaphology)
  • تاریخچه پیشرفت طبقه بندی خاک
   • دوره تکنیکی نخستین
   • دوره بنیان گذاری پدولوژی
   • دوره نخستین آمریکایی
   • دوره میانی آمریکایی
   • دوره کمی نوین
 • درس دوم: سنگ ها و کانی ها
  • سنگ ها
   • سنگ های آذرین
    • سنگ های آذرین بیرونی
    • سنگ های آذرین درونی
   • سنگ های آذرین بر حسب میزان سیلیس
    • سنگ های آذرین اسیدی
    • سنگ های آذرین خنثی
    • سنگ های آذرین بازی
     • بررسی چند سنگ آذرین
   • سنگ های رسوبی
    • سنگ های رسوبی آواره ای (تخریبی)
    • سنگ های رسوبی غیر آواره ای (شیمیایی)
   • سنگ های دگرگونی
    • سنگ های دگرگونی مجاورتی
    • سنگ های دگرگونی ناحیه ای
    • سنگ های دگرگونی حرکتی
  • کانی ها
   • کانی اولیه
    • کانی های اولیه بر حسب تعداد اکسیژن به اشتراک گذاشته
     • نزوسیلیکات
     • سوروسیلیکات
     • سیکلوسیلیکات
     • اینوسیلیکات
     • فیلوسیلیکات
     • تکتوسیلیکات
   • کانی ثانویه
    • کانی های ثانویه از نظر زمین شناسی
     • کربنات ها
     • کانی های گوگرددار
     • کانی های اکسیدی
     • سیلیکات های ورقه ای
   • انواع رس های سیلیکاتی
    • رس 1:1
    • رس 2:1
    • رس 2:1:1
   • عوامل موثر بر ساختار کانی
    • ترتیب تبلور کانی
    • موقعیت یون در ساختمان کانی (جایگزینی هم شکل)
    • میزان اتصال تتراهدرال ها (Tetrahedral) به یکدیگر
    • وجود آهن در ساختمان کانی
 • درس سوم: هوادیدگی سنگ ها و کانی ها
  • هوادیدگی فیزیکی
   • عوامل موثر بر هوادیدگی فیزیکی
    • آب
    • دما
    • باد
  • هوادیدگی شیمیایی
   • عوامل موثر بر هوادیدگی شیمیایی
    • هیدرولیز (Hydrolysis)
    • اکسایش و کاهش
    • آبگیری
    • انحلال
    • کلاته شدن
  • هوادیدگی زیستی
  • خصوصیات سنگ ها و کانی ها که فرایند هوا دیدگی را تسریع می کنند
   • اندازه ذره
   • شکل ذره
   • تخلخل و رخ (کلیواژ)
   • درجه تکاملی شبکه بلور کانی
   • درجه سختی و سیمانی شدن
 • درس چهارم: تشکیل و تکامل خاک
  • فاکتورهای خاک سازی
  • علل و عوامل تغییرات خاک ها
   • اقلیم (آب و هوا)
    • نقش بارندگی در تشکیل و تکامل خاک
    • نقش دما در تشکیل و تکامل خاک
   • مواد مادری
    • ردیف مواد مادری (سنگ شناسی)
    • زمان
    • ردیف زمانی
   • پستی و بلندی
    • ردیف پستی و بلندی (کاتنا)
    • خاک های احیایی (گلی) و شبه احیایی (شبه گلی)
   • موجودات زنده
    • ردیف زیستی
  • فرایندهای خاک سازی (افزایش، کاهش، جابه جایی و تغییر شکل)
  • عوامل و فرایندهای خاک سازی در نیمرخ خاک
   • خروج مواد
   • ته نشست یا تجمع مواد
   • آبشویی
   • غنی شدن
   • فرسایش سطحی
   • انباشتگی
   • آهک زدایی
   • آهکی شدن
   • شور شدن
   • شوری زدایی
   • قلیایی شدن
   • سدیم زدایی
   • انتقال مکانیکی ذرات
   • به هم خوردگی خاک
   • پادزولی شدن (Podozolization)
   • سیلیس زدایی
   • سیلیسیم دار شدن دوباره
   • تجزیه
   • سنتز
   • تیره شدن
   • کمرنگ شدن
   • انباشتگی بقایای گیاهی
   • هوموسی شدن (Humification)
   • تجمع مواد آلی
   • رسیدگی
   • معدنی شدن
   • رنگین شدن
   • گلی شدن
   • Loosening
   • Hardening
 • درس پنجم: مورفولوژی خاک
  • برخی اصطلاحات خاک
   • پروفیل خاک
   • پدون (Pedon) و پلی پدون (Poly Pedon)
   • خاک های معدنی
   • خاک های آلی
   • خاک های مدفون
   • افق های ژنتیکی
   • افق ها و لایه ها
   • افق ها و لایه های اصلی
   • افق های حد واسط
   • پسوند افق
   • قواعد استفاده از پسوند
  • ویژگی مشخصات خاک
   • انقطاع سنگی
   • مرز سخت آهنی
   • مرز سنگی
   • مرز شبه سنگی
   • مرز متراکم یا فشرده
   • پلینتایت (Plinthite)
   • کانی های مقاوم
   • کانی های قابل هوا دیدن
   • پوسته فشاری
   • شرایط بدون آب
   • ضریب انبساط خطی
   • انبساط خطی
   • سخت دانه
   • لاملا
   • n_value

 

مفید برای
 • مهندسی کشاورزی

پیش نیاز

خاک شناسی عمومی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. تاریخچه پیدایش و طبقه بندی خاک
۲. سنگ‌ ها و کانی‌ ها
۳. هوادیدگی سنگ‌ ها و کانی‌ ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۴. تشکیل و تکامل خاک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. مرفولوژی خاک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۶ جلسه ویدئویی با مجموع ۳ ساعت و ۳ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش پیدایش خاک
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۰۵۰۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIAGR109
مدت زمان ۳ ساعت و ۳ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۲۱۳ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش پیدایش خاک
نظرات

تا کنون ۶۵ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: علوم تجربی | مهندسی کشاورزی
برچسب‌ها:
Edaphology | genetic horizon and master layer | Hardening | Humification | Hydrolysis | Loosening | morphology | Pedology | Pedon | Plinthite | Podozolization | Poly Pedon | Soil Factors | soil formation | Soil morphology | Tetrahedral | ادافولوژی | افق های حد واسط | انبساط خطی | انتقال مکانیکی ذرات | انحلال | انقطاع سنگی | اینوسیلیکات | پدولوژی | پروفیل خاک | پستی و بلندی | پلینتایت | تجمع مواد آلی | تخلخل و رخ | تکامل خاک | تکتوسیلیکات | خاک های آلی | خاک های احیایی | درجه تکاملی شبکه بلور کانی | دوره بنیان گذاری پدولوژی | دوره کمی نوین | دوره میانی آمریکایی | دوره نخستین آمریکایی | ردیف زمانی | سروسیلیکات | سنگ های آذرین | سنگ های آذرین اسیدی | سنگ های آذرین بازی | سنگ های آذرین بیرونی | سنگ های آذرین خنثی | سنگ های آذرین درونی | سنگ های دگرگونی | سنگ های دگرگونی حرکتی | سنگ های دگرگونی مجاورتی | سنگ های دگرگونی ناحیه ای | سنگ ‌های رسوبی | سنگ های رسوبی آواره ای | سنگ های رسوبی غیر آواره ای | سیکلوسیلیکات | سیلیسیم دار شدن دوباره | سیلیکات های ورقه ای | شکل ذره | شوری زدایی | ضریب انبساط خطی | فاکتورهای خاکسازی | فرایندهای خاکسازی | فیلوسیلیکات | کانی های مقاوم | کلاته شدن | کلاته شدن هوادیدگی زیستی | کمرنگ شدن | لاملا | مرز متراکم یا فشرده | مواد مادری | میزان اتصال تتراهدرال ها به یکدیگر | نزوسیلیکات | هوادیدگی شیمیایی | هوادیدگی فیزیکی | هیدرولیز
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۶ جلسه ویدئویی
×