×
۴۹,۰۰۰ تومان تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

آموزش اقتصاد سنجی

آموزش اقتصاد سنجی

تعداد دانشجو
۷۷۰ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۴۵ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۹,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۶ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش اقتصاد سنجی

هدف از این فرادرس، آموزش تمامی نکات و مفاهیم اصلی و جزئی ابزارهای اقتصاد سنجی و مدل پیش بینی در قالب رسا و روان به دانشجویان است تا مهارت‌ های لازم برای تحلیل آماری و پیش بینی‌ سری‌ های زمانی را فرا بگیرند و در سیاست گذاری‌ ها و توصیه‌ ها برای واحدهای خرد و کلان به کار گیرند. علاوه بر این، این واحدها ابزارهایی را در اختیار فراگیران قرار می‌ دهد که به کمک آن ها می توانند به روابط متغیرها پی ببرند و راهکارهایی را برای افزایش سود و کاهش هزینه به کارفرمایان و تولیدکنندگان ارائه دهند و همچنین توصیه‌ هایی برای بهبود اهداف جامعه در اقتصاد کلان را در اختیار دولت قرار می ‌دهد.

آموزش اقتصاد سنجی

مدت زمان
۷ ساعت و ۴۵ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۹,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۶ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
دکتر جلال مولابیگی

دکتری تخصصی اقتصاد

دکتر جلال مولابیگی، فارغ التحصیل دکتری تخصصی در رشته اقتصاد، در حال حاضر مشغول تدریس در دانشگاه های مختلف و فعالیت های پژوهشی در رشته اقتصاد هستند. ایشان علاوه بر تدریس واحدهای اقتصادی رشته اقتصاد، در زمینه آمار و احتمال، دروس مدیریت و حسابداری سابقه تدریس دارند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

اقتصاد سنجی یکی از کاربردی‌ ترین واحدهای درسی جهت نیل به اهداف گوناگون برای رشته‌ های مالی و حتی فراتر از آن در رشته‌ های جامعه شناسی، علوم سیاسی و مهندسی نیز محسوب می شود. استفاده از هر ابزار، نیاز به مرجعی روان، ساده و در عین حال بازگوکننده تمامی نکات واحد درسی را دارد. اقتصاد سنجی تکنیک‌ هایی را معرفی می‌ کند که توانایی به دست آوردن ضرایب مدل‌ ها و معادلات با فروض مختلف را دارند تا به کمک آن ها بتوان نظریه اقتصادی و روابط متغیرها را آزمون کرد.

هدف از این فرادرس، آموزش تمامی نکات و مفاهیم اصلی و جزئی ابزارهای اقتصاد سنجی و مدل پیش بینی در قالب رسا و روان به دانشجویان است تا مهارت‌ های لازم برای تحلیل آماری و پیش بینی‌ سری‌ های زمانی را فرا بگیرند و در سیاست گذاری‌ ها و توصیه‌ ها برای واحدهای خرد و کلان به کار گیرند. علاوه بر این، این واحدها ابزارهایی را در اختیار فراگیران قرار می‌ دهد که به کمک آن ها می توانند به روابط متغیرها پی ببرند و راهکارهایی را برای افزایش سود و کاهش هزینه به کارفرمایان و تولیدکنندگان ارائه دهند و همچنین توصیه‌ هایی برای بهبود اهداف جامعه در اقتصاد کلان را در اختیار دولت قرار می ‌دهد.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تعریف اقتصاد سنجی
  • مفاهیم و تخمین مدل رگرسیون ساده
  • تعریف واژه های اقتصاد سنجی
  • رگرسیون و مدل رگرسیون خطی ساده
  • خصوصیات آماری مدل رگرسیون
  • فرض کلاسیک مدل
  • روش حداقل مربعات معمولی
  • ضریب تعیین
  • خطای معیار تخمین
  • جمع بندی
 • درس دوم: خصوصیات مطلوب تخمین ‌زننده‌ ها در مدل رگرسیون خطی ساده
  • خصوصیات آماری تخمین زننده ها
  • میانگین عرض از مبدا
  • واریانس عرض از مبدا
  • میانگین شیب رگرسیون
  • واریانس شیب رگرسیون
  • کوواریانس
  • تخمین واریانس جمله اختلال
 • درس سوم: آزمون فرضیه و تخمین فاصله ای
  • آزمون فرضیه برای عرض از مبدا
  • آزمون فرضیه برای شیب رگرسیون
  • فاصله اطمینان برای عرض از مبدا
  • فاصله اطمینان برای شیب رگرسیون
  • آزمون t
  • آزمون واریانس جمله اختلال
  • آنالیز واریانس
  • خصوصیات تخمین زننده ها
 • درس چهارم: پیش بینی و مباحث تکمیلی
  • پیش بینی در مدل های رگرسیون ساده
  • پیش بینی فاصله ای
  • تغییر مقیاس در متغیرهای درون زا
  • تغییر مقیاس در متغیرهای برون زا
  • تغییر مقیاس در هر دو
  • رگرسیون معکوس
  • مشاهدات دور افتاده
  • رابطه غیرخطی و تبدیل متغیرها
  • مدل های وارون
  • مدل های غیرخطی بر حسب پارامترها
 • درس پنجم: رگرسیون سه متغیره
  • تخمین مدل
  • ضریب تعیین
  • آزمون فرضیه برآوردگرها
  • فاصله اطمینان برای برآوردگرها
  • پیش بینی
  • دقت پیش بینی
  • ضرایب همبستگی و ضریب تعیین
  • ضریب تعیین و پسماندها
  • ضریب تعیین بر حسب ضرایب همبستگی جزئی
  • تجزیه تغییرات توضیح داده شده به کمک ضرایب تعیین
 • درس ششم: مفاهیم و تخمین مدل رگرسیون چندمتغیره
  • بیان ماتریسی
  • فرض های کلاسیکی
  • بیان ماتریسی جمله اختلال
  • تخمین مدل رگرسیون
  • تخمین مدل رگرسیون بر حسب انحراف متغیرها از میانگین
  • ضریب تعیین و تعدیل شده
  • ضریب تعیین در مدل های بدون جمله ثابت
  • نکات ضرایب
  • بیان ماتریسی ضریب تعیین
  • آزمون فرضیه ها
  • خصوصیات آماری شیب ها
  • واریانس و کوواریانس
  • تخمین جمله اختلال
  • آزمون واریانس جمله اختلال
  • آزمون فرضیه برای شیب برابر با مقدار ثابت
  • آزمون والد
  • آماره آزمون f
  • آنالیز واریانس
  • آزمون معنی دار بودن کل مدل رگرسیون برای مدل های فاقد جمله ثابت
  • آزمون یک ترکیب خطی از پارامترها

مفید برای رشته های
 • حسابداری
 • مدیریت
 • علوم اقتصادی

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

برنامه آموزشی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. تعریف اقتصاد سنجی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۵۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. خصوصیات مطلوب تخمین زننده ها در مدل رگرسیون خطی ساده

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۱ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. آزمون فرضیه و تخمین فاصله ای

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. پیش بینی و مباحث تکمیلی (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. رگرسیون سه متغیره (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مفاهیم و تخمین مدل رگرسیون چندمتغیره (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۷ ساعت و ۴۵ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش اقتصاد سنجی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۴۹۱۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIACC106
مدت زمان ۷ ساعت و ۴۵ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۷۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۷۷۰ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۶ نظر ثبت شده است.
سحر
سحر

بسیار عالی بود. ممنون. ویژگی این تدریس این است که به شکلی اسباط هر فرمول در درس گنجانده شده که نه تنها باعث سنگینی مطلب نمیشود بلکه در درک هرچه بهتر آن کمک میکند. بسیار سپاسگزارم

حدیث
حدیث

خوب بود.

اعظم
اعظم

خیلی، خیلی، خیلی عالی

اعظم دهقان
اعظم دهقان

واقعا عالی دستشون درد نکنه

سارا
سارا

بسیار مسلط و با حوصله تدریس میکنن.

مهرزاد
مهرزاد

درس اول رو تا حالا دیدم و خوب بود.

برچسب‌ها:
Confidence Interval | hypothesis testing | Ols Method | Regression model | Statistical Analysis | آزمون t | آزمون فرضیه | آزمون فرضیه برآوردگرها | آزمون فرضیه برای شیب رگرسیون | آزمون فرضیه برای عرض از مبدا | آزمون های آماری | آزمون واریانس جمله اختلال | آزمون والد | آماره آزمون f | آنالیز واریانس | اقتصاد سنجی | اقتصاد کلان | اقتصادسنجی | بیان ماتریسی جمله اختلال | پیش بینی در رگرسیون ساده | پیش بینی سری های زمانی | تحلیل آماری | تخمین جمله اختلال | تخمین زننده ها | تخمین مدل | تخمین مدل رگرسیون | تخمین مدل رگرسیون چند متغیره | تخمین مدل رگرسیون ساده | تخمین مدل رگرسیون غیر خطی | تخمین واریانس جمله اختلال | تعریف اقتصاد سنجی | تغییر مقیاس در متغیرهای برون زا | جامعه شناسی | خصوصیات آماری رگرسیون | خصوصیات آماری شیب ها | خصوصیات آماری مدل رگرسیون | خصوصیات تخمین زننده ها | خطای معیار تخمین | خطای معیار تخمین در رگرسیون | رابطه غیرخطی | رشته‌ های مالی | رگرسیون | رگرسیون چندمتغیره | رگرسیون خطی ساده | رگرسیون سه متغیره | رگرسیون غیر خطی | رگرسیون معکوس | روابط متغیرها | روش حداقل مربعات معمولی | شیب رگرسیون | ضرایب همبستگی | ضرایب همبستگی جزئی | ضرایب همبستگی جزیی | ضریب تعیین | ضریب تعیین و تعدیل شده | علوم سیاسی | فاصله اطمینان | فاصله اطمینان برای برآوردگرها | فاصله اطمینان برای شیب رگرسیون | فاصله اطمینان برای عرض از مبدا | فرض کلاسیک رگرسیون | فرض کلاسیک مدل | فرض های کلاسیکی | کوواریانس | متغیرهای برون زا | متغیرهای درون زا | مدل پیش بینی | مدل رگرسیون | مدل رگرسیون چند متغیره | مدل رگرسیون چندمتغیره | مدل رگرسیون ساده | مدل های غیرخطی | مدل های فاقد جمله ثابت | مشاهدات دور افتاده | مفاهیم مدل رگرسیون ساده | میانگین شیب رگرسیون | میانگین عرض از مبدا | نظریه اقتصادی | واریانس شیب رگرسیون | واریانس عرض از مبدا
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۱ جلسه ویدئویی