۱۲۵,۰۰۰ تومان

آموزش مروری بر اصول حسابداری ۲

آموزش مروری بر اصول حسابداری ۲

هزینه آموزش
۱۲۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۲,۱۳۶ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲۹ بازخورد (مشاهده نظرات)

هدف از این فرادرس، افزایش مهارت در اداره کردن یک سیستم حسابداری است که به همین منظور در ابتدا با انواع سیستم های حسابداری آشنا خواهید شد، سپس با اعمال روش های کنترل داخلی موثر، امنیت اطلاعاتی سیستم را به خصوص در مورد حفظ و ایجاد کنترل های داخلی مناسب وجوه نقد از طریق گزارش های مناسب افزایش خواهید داد و در پایان آموزش قادر خواهید بود انجام امور حسابداری شرکت های کوچک و متوسط را بر عهده بگیرید، همچنین در این آموزش با کاربردی ترین گزارش های مالی در شرکت های تک مالکی، تضامنی و سهامی آشنا خواهید شد.

آموزش مروری بر اصول حسابداری ۲

تعداد دانشجو
۲,۱۳۶ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
هزینه آموزش
۱۲۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲۹ بازخورد (مشاهده نظرات)

ابوالفضل امینیان

دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری

ابوالفضل امینیان دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و کارشناس رسمی دادگستری هستند. ایشان دارای 8 جلد کتاب تالیفی و مترجم یک کتاب حسابداری مدیریت و عضو انجمن های حرفه ای حسابداری نظیر انجمن حسابداران خبره ایران هستند.

توضیحات تکمیلی

یک سیستم حسابداری صرف نظر از اندازه و نوع آن، مانند هر نوع سیستم دیگر از مجموعه ای عوامل تشکیل شده است که در راستای رسیدن به هدف تهیه صورت های مالی تشکیل می شود. از مهم ترین عوامل، نیروی انسانی شاغل در سیستم حسابداری است که می تواند با کارکرد خود این سیستم را موفق و یا ناموفق سازد.

در فراگیری اصول حسابداری 2 اغلب مهارت های اجرایی لازم را در خصوص اجرای عملیات حسابداری در سیستم های حسابداری کوچک و متوسط در مدل های متفاوت شرکت ها را آموزش می دهیم و آشنایی لازم در مورد روش های حسابداری فروش کالا به صورت اقساطی، اجرای عملیات حسابداری پیمانکاری و تهیه صورت حقوق و دستمزد در کلیه شرکت ها را به سادگی و در عین حال با رویکردی کاربردی فراخواهید گرفت، همچنین جهت مباحث تکمیلی، روش های پیاده سازی سیستم حسابداری در شرکت های تضامنی و سهامی با بیان ساده و در عین حال مثال های کاربردی به شما آموزش داده خواهد شد.

امروزه آشنایی با مفاهیم حسابداری برای تمام کسانی که به انجام امور اقتصادی می پردازند ضروری است. مدیران در هر سطح جهت تصمیم گیری، کنترل و برنامه ریزی فعالیت های سازمان به اطلاعات نیاز دارند و حسابداری جهت جمع آوری اطلاعات و در اختیار گذاشتن آن به مدیریت اهتمام دارد و برای مدیران وظیفه ای بسیار مهم خواهد داشت. در این آموزش با کاربردی ترین گزارش های مالی در شرکت های تک مالکی، تضامنی و سهامی آشنا خواهید شد.

هدف از این فرادرس، افزایش مهارت در اداره کردن یک سیستم حسابداری است که به همین منظور در ابتدا با انواع سیستم های حسابداری آشنا خواهید شد، سپس با اعمال روش های کنترل داخلی موثر امنیت اطلاعاتی سیستم را به خصوص در مورد حفظ و ایجاد کنترل های داخلی مناسب وجوه نقد، از طریق گزارش های مناسب افزایش خواهید داد و در پایان آموزش قادر خواهید بود انجام امور حسابداری شرکت های کوچک و متوسط را بر عهده بگیرید.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: سیستم های حسابداری
  • تعریف سیستم
  • هدف گرایی
  • خصوصیات سیستم
  • سیستم حسابداری دستی
  • سیستم حسابداری مکانیکی
  • سیستم حسابداری الکترونیکی یا کامپیوتری
 • درس دوم: سیستم حسابداری دستی
  • دفتر روزنامه اختصاصی خرید کالا
  • دفتر روزنامه اختصاصی فروش
  • مزایای دفتر روزنامه فروش
  • دفتر روزنامه خرید
  • دفتر روزنامه اختصاصی دریافت های نقدی
  • دفتر روزنامه اختصاصی پرداخت های صندوق
  • دفتر روزنامه عمومی
  • دفتر روزنامه برگشت از فروش و تخفیفات
  • دفتر روزنامه چند ستونی
  • دفتر روزنامه ترکیبی
 • درس سوم: سیستم های کنترل داخلی
  • کنترل داخلی موسسه
  • انواع کنترل کنندگان
  • نمودار سازمانی
  • تفکیک وظیفه حسابداری دارایی ها
  • کنترل رویدادهای مالی
  • روش های خاص اعمال کنترل داخلی
  • محدودیت ها در هزینه کنترل داخلی
 • درس چهارم: کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی
  • دلایل عدم تطابق مانده دفاتر شرکت با صورتحساب ارسالی بانک
  • تهیه صورت مغایرت بانکی
  • اشتباهات توسط حسابدار شرکت
  • اشتباهات حسابدار بانک
  • ثبت اصلاحی مغایرت انجام گرفته در دفتر روزنامه
  • محاسبه عملیات مربوط به واخواست سفته
  • نحوه ثبت واخواست سفته در دفتر روزنامه پس از صورت مغایرت
  • اضافه برداشت بانکی
 • درس پنجم: سیستم حقوق و دستمزد
  • تنخواه گردان
  • حقوق و دستمزد
  • اضافه کار
  • حقوق و دستمزد ناخالص
  • کسورات حقوق و دستمزد
  • مالیات
  • سهم بیمه کارکنان
  • مساعده
  • حقوق خالص
  • نحوه ثبت هزینه حقوق و دستمزد در دفاتر شرکت
  • ثبت محاسبه حقوق کارکنان
  • سهم بیمه کارفرما
  • پاداش
 • درس ششم: طراحی سیستم های حسابداری و ماشین های محاسبه الکترونیک
  • طراحی و تدوین سیستم های حسابداری
  • واحدهای سیستم داده پردازی الکترونیک
  • نشانه ها و مفاهیم
 • درس هفتم: اصول و مفاهیم حسابداری
  • سود ناویژه (درآمد)
  • حسابداری فروش اقساطی
  • اقساط برابر
  • محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته در هر قسط
  • روش حسابداری پیمان (کار تکمیل شده)
  • روش درصد تکمیل پیمان
 • درس هشتم: حسابداری شرکت های تضامنی، تشکیل، تقسیم سود و انحلال
  • شرکت تضامنی
  • ویژگی شرکت تضامنی
  • حسابداری شرکت های تضامنی
  • ثبت حساب های موقت در شرکت تضامنی
  • نحوه بستن حساب برداشت
  • تقسیم سود و زیان در شرکت های تضامنی
  • روش های توزیع سود در شرکت های تضامنی
  • روش های ورود شریک به شرکت تضامنی
  • ورود شریک از طریق خرید تمام یا قسمتی از سهم الشرکه شرکای قدیمی
  • ورود شریک جدید از طریق سرمایه گذاری مستقیم
  • اختصاص پاداش به شرکای قدیمی
  • اختصاص سرقفلی به شرکای قدیمی
  • اختصاص پاداش به شریک جدید
  • خروج شریک از شرکت تضامنی
  • خروج شریک با دریافت دارایی های شرکت معادل سهم الشرکه
  • خروج شریک با دریافت دارایی های شرکت بیش از سهم الشرکه
  • خروج شریک با دریافت دارایی ها کمتر از سهم الشرکه
  • محاسبه نسبت جدید سود و زیان شرکای باقی مانده پس از خروج شریک
  • انحلال
  • تصفیه شرکت تضامنی
  • مراحل تصفیه
  • حساب سود و زیان تصفیه در صورت مانده بدهکار (زیان)
  • حساب سود و زیان تصفیه در صورت مانده بستانکار (سود)
  • عملیات مربوط به تصفیه شریک در حالت مانده بدهکار شریک
 • درس نهم: شرکت های سهامی
  • انواع شرکت های سهامی
  • حسابداری شرکت های سهامی
  • سرمایه شرکت سهامی (سهام سرمایه)
  • ارزش سهام
  • فروش سهام به قیمتی بیشتر از ارزش اسمی (صرف سهام)
  • فروش سهام به قیمتی کمتر از ارزش اسمی (کسر سهام)
  • ویژگی های سهام ممتاز
  • سهام ممتاز با اولویت در دریافت سود
  • سهام ممتاز با سود انباشته (جمع شونده)
  • سهام ممتاز با حق مشارکت کامل در سود
  • سهام ممتاز با امتیاز جمع شونده و حق مشارکت کامل در سود
  • انتشار سهام برای دریافت دارایی های غیر نقدی
  • تعهد صاحبان سهام
  • ارزش دفتری سهام
  • عوامل تشکیل دهنده جمع حقوق صاحبان سهام
 • درس دهم: عملیات سود هر سهم و تقسیم سود
  • سود سهمی (سهام جایزه)
  • مراحل محاسبه و توزیع سهام جایزه
 • درس یازدهم: شرکت سهامی، بدهی های بلند مدت و سرمایه گذاری ها
  • اوراق قرضه
  • حسابداری اوراق قرضه
  • صدور اوراق قرضه بین تاریخ پرداخت سود

 

مفید برای
 • حسابداری
 • مدیریت

پیش نیاز

اصول حسابداری ۱

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. سیستم های حسابداری
۲. سیستم حسابداری دستی
۳. سیستم های کنترل داخلی
۴. کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی
۵. سیستم حقوق و دستمزد
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. طراحی سیستم های حسابداری و ماشین های محاسبه الکترونیک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. اصول و مفاهیم حسابداری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. حسابداری شرکت های تضامنی، تشکیل، تقسیم سود و انحلال
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. شرکت های سهامی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. عملیات سود هر سهم و تقسیم سود
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. شرکت سهامی، بدهی های بلند‌ مدت و سرمایه گذاری ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۳ جلسه ویدئویی با مجموع ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مروری بر اصول حسابداری ۲
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۹۰۸۰ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIACC104
مدت زمان ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۳۸۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش مروری بر اصول حسابداری ۲


نظرات

تا کنون ۲,۱۳۶ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲۹ نظر ثبت شده است.
امین
امین
۱۴۰۰/۱۲/۱۵

سلام. من از آموزش فرادرس راضی هستم و خیلی خوب بود برای من. خسته نباشید.

محمد
محمد
۱۴۰۰/۰۳/۰۳

خیلی خوب بود. پیشنهاد میشه

عباسعلی بیدگلی
عباسعلی بیدگلی
۱۳۹۹/۱۲/۱۹

*بسیار مختصر و مفید * *حل مسایل عالی **شیوه درس مناسب و تسلط کامل بر دروس*

زلیخا یوسفی
زلیخا یوسفی
۱۳۹۹/۱۲/۱۳

تشکر میکنم ولی خیییلی خلاصه توضیح دادن ، اصلا اصلا نباید فقط به توضیحات استاد اکتفا کرد خییییلی خلاصه توضیح دادن و خیییلی از مسائل رو فاکتور گرفتن، حتما حتما باید کتاب رو
خوند ،

کامران همتی
کامران همتی
۱۳۹۹/۱۲/۱۱

بسیار عالی توضیح میدن خیلی روون و ساده عالیه امیدوارم تمام دروس حسابداری رو استاد امینیان تدریس کنند بخصوص اصول یک و مقدمات حسابداری

مهدی
مهدی
۱۳۹۹/۱۱/۱۱

سلام جا داره ابتدا تشکر کنم از تیم و دست اندر کاران فرادرس، که با آموزش های علمیشون سطح علمی کشور رو بالا میبرن، و یک تشکر ویژه از استاد خوب اقای ابولفضل امینیان مدرس این درس که من از آموزش هاشون نهایت استفاده رو بردم، ولی به نظرم استاد یکسری از مطالب اصول ۲ رو که در کتاب ها سرفصل هاش موجود هست رو بیان نکردند و بعضی از مطالب گفته شده در همین آموزش مانور کمی داده شد و اینکه استاد قبل اینکه اصول ۲ رو آموزش بدین اصول ۱ رو آموزش میدادین، استاد امینیان لطفا اصول ۱ رو به صورت خیلی جامع آموزش بدین و در سایت قرار بدین .

مهدی دودانگه
مهدی دودانگه
۱۳۹۹/۱۱/۱۱

سلام جا داره قبل ثبت نظرم تشکر کنم از تیم و دست اندر کاران فرادرس که با آموزش های علمیشون سطح علمی کشور رو بالا میبرن و یک تشکر ویژه از استاد خوب اقای ابولفضل امینیان مدرس این درس که من از آموزش هاشون نهایت استفاده رو کردم ولی بنظرم استاد یکسری از مطالب اصول ۲ رو که در کتاب ها سرفصل هاش موجود هست رو بیان نکردند و بعضی از مطالب گفته شده در همین آموزش مانور کمی داده شد و اینکه استاد قبل اینکه اصول ۲ رو آموزش بدین اصول ۱ رو آموزش میدادین استاد امینیان لطفا اصول ۱ رم به صورت خیلی جامع آموزش بدین و در سایت قرار بدین .

بابک
بابک
۱۳۹۹/۰۹/۱۰

زیر ساخت ها رو گفتند و مطالبو از پایه بهمون توضیح دادند، استاد چیزایی رو میگفت که تو کتابا نیست

زهرا
زهرا
۱۳۹۹/۰۳/۲۱

همه جی خیلی خوب، دقیق همراه با مثال های مورد و توضیح دقیق ارائه شده بود.

یونس
یونس
۱۳۹۹/۰۳/۲۱

برای کسی که آشنایی که نداره خیلی مناسبه.

برچسب‌ها:
Accounting principle 2 | Accounting Principles | ارزش دفتری سهام | اشتباهات توسط حسابدار شرکت | اصول حسابداری | اصول حسابداری 2 | اضافه برداشت بانکی | انواع شرکت های سهامی | انواع کنترل کنندگان | اوراق قرضه | تصفیه شرکت تضامنی | تعهد صاحبان سهام | حسابداری اوراق قرضه | حسابداری پیمانکاری | حسابداری شرکت های سهامی | حسابداری فروش اقساطی | دفتر روزنامه اختصاصی فروش | دفتر روزنامه ترکیبی | دفتر روزنامه خرید | دفتر روزنامه عمومی | سهم بیمه کارفرما | سهم بیمه کارکنان | سود سهمی | سود ناویژه | سیستم اطلاعاتی حسابداری | سیستم حسابداری دستی | سیستم حسابداری مکانیکی | سیستم حقوق و دستمزد | سیستم های حسابداری | سیستم های کنترل داخلی | شرکت تضامنی | شرکت های تضامنی | شرکت های سهامی | صدور اوراق قرضه بین تاریخ پرداخت سود | صورت مغایرت بانکی | کنترل داخلی رویدادهای مالی نقدی | کنترل رویدادهای مالی | مزایای دفتر روزنامه فروش | واحدهای سیستم داده پردازی الکترونیک | ویژگی شرکت تضامنی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۳ جلسه ویدئویی
×