×
۱۷۵,۰۰۰ تومان

آموزش سیستم های مخابرات بی سیم

آموزش سیستم های مخابرات بی سیم

هزینه آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۳۱۷ نفر
مدت زمان
۱۳ ساعت و ۵۵ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

توسعه روزافزون سیستم های بی سیم و تبادل اطلاعات بین کاربران مختلف در اقصی نقاط دنیا، نیاز انسان به شناخت، توسعه و تکمیل دانش مخابرات را بیش از پیش نمایان می سازد. سیستم هایی که تحت عنوان مخابرات بی سیم شناخته می شوند، بسیار متنوع بوده و کاربردهای گوناگونی دارند. در این آموزش به ذکر مفاهیم پایه سیستم های مخابرات بی سیم پرداخته می شود و یک مدل بسیار پرکاربرد یعنی سیستم های مخابرات سلولی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در انتهای آموزش، مخاطب توانایی شناخت سیستم های بی سیم، استانداردهای آن و نحوه مقابله با مشکلات را فرا گرفته و قادر است که یک سیستم مخابرات سلولی را تشریح کند.

آموزش سیستم های مخابرات بی سیم

تعداد دانشجو
۳۱۷ نفر
مدت زمان
۱۳ ساعت و ۵۵ دقیقه
هزینه آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

آرش برقی کار

کارشناس ارشد مهندسی برق مخابرات سیستم

مهندس آرش برقی‌کار، فارغ‌التحصیل مهندسی برق مخابرات - سیستم از دانشگاه اصفهان، در زمینه حوزه‌های مختلف مهندسی مخابرات مشغول به فعالیت هستند. زمینه‌های پژوهشی ایشان شامل: مخابرات نوری و جبران‌سازی اثرهای غیر خطی در فیبر نوری، تسلط بر اپتی سیستم و نرم‌افزارهای تخصصی رشته برق از جمله: متلب و Labview است.

توضیحات تکمیلی

مخابرات بی سیم مردم جهان را قادر می سازد تا در هر زمان و مکان، چه در حال سکون و چه در حال حرکت، با دنیا ارتباط داشته باشند. همچنین این فناوری باعث افزایش سطح زندگی و رفاه اجتماعی در مناطق محروم جهان شده است. آموختن چگونگی ارتباطات بی سیم، روش های آن و پروتکل های اجرایی آن موجب شده است تا بتوان به طراحی سیستم ها، مدارها و روش های جدید و مورد نیاز برای توسعه مخابرات بی سیم پرداخت. علاوه بر این، فراگیری مبانی مخابرات بی سیم و روش های مورد استفاده در آن برای هر مهندس و طراح سیستم الزامی است، چرا که با مشکلات سیستم ها در دنیای واقعی آشنا می شود.

درس مخابرات بی سیم یکی از دروس اختیاری مهندسی برق گرایش مخابرات دوره کارشناسی و  همچنین از جمله دروس دوره کارشناسی ارشد رشته های مخابرات و کامپیوتر محسوب می شود. این فرادرس شامل مفاهیم مخابرات بی سیم، مدارهای مورد استفاده و همچنین تکنیک های مهندسی برای رفع مشکلات مخابراتی است. در هر درس پس از گفتن مطالب اصلی به ذکر مثال هایی پرداخته می شود که اکثرا منطبق بر واقعیت بوده و مورد استفاده قرار می گیرد به طوری که مخاطب پس از طی آموزش می تواند به طراحی و رفع عیب سیستم های مخابرات بی سیم بپردازد.

توسعه روزافزون سیستم های بی سیم و تبادل اطلاعات بین کاربران مختلف در اقصی نقاط دنیا، نیاز انسان به شناخت، توسعه و تکمیل دانش مخابرات را بیش از پیش نمایان می سازد. سیستم هایی که تحت عنوان مخابرات بی سیم شناخته می شوند، بسیار متنوع بوده و کاربردهای گوناگونی دارند. در این آموزش به ذکر مفاهیم پایه سیستم های مخابرات بی سیم پرداخته می شود و یک مدل بسیار پرکاربرد یعنی سیستم های مخابرات سلولی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در انتهای آموزش، مخاطب توانایی شناخت سیستم های بی سیم، استانداردهای آن و نحوه مقابله با مشکلات را فرا گرفته و قادر است که یک سیستم مخابرات سلولی را تشریح کند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مفاهیم اولیه مخابرات بی ‌سیم - بخش یکم
  • سیر تکامل مخابرات رادیویی بی سیم
  • بررسی تغییرات سیستم های مخابرات موبایل
  • تعاریف اولیه مخابرات بی سیم
 • درس دوم: مفاهیم اولیه مخابرات بی ‌سیم - بخش دوم
  • معماری پایه سیستم مخابرات بی سیم
  • معرفی مخابرات سلولی و مفاهیم آن
   • اصطلاحات مخابرات سلولی
 • درس سوم: مدل سازی سیگنال رادیویی - بخش یکم
  • افت مسیر
  • مدل سازی بر اساس LOS
 • درس چهارم: مد‌‌ل ‌سازی سیگنال رادیویی - بخش دوم
  • مکانیزم های تلفات Large Scale
  • انعکاس
  • Diffraction
  • پراکندگی
 • درس پنجم: مد‌‌ل ‌سازی سیگنال رادیویی - بخش سوم
  • محاسبات انعکاس
  • محاسبات تفرغ
  • محاسبات پراکندگی
 • درس ششم: مدل سازی بر اساس Large Scale - بخش یکم
  • چرایی مدل سازی
  • مدل سازی Outdoor
   • معرفی مدل های تجربی
 • درس هفتم: مدل ‌سازی بر اساس Large Scale - بخش دوم
  • مدل های Indoor
   • معرفی مدل های Indoor
 • درس هشتم: طراحی شبکه بی ‌سیم - بخش یکم
  • تداخل هم کانال (CCI)
  • تداخل کانال مجاور (ACI)
 • درس نهم: طراحی شبکه بی ‌سیم - بخش دوم
  • مهندسی ترافیک شبکه
  • رابطه ارلانگ B
  • روش های مقابله با تغییرات ترافیکی
 • درس دهم: محوشدگی مقیاس کوچک و چند مسیره - بخش یکم
  • عوامل انتشار چند مسیره
 • درس یازدهم: محوشدگی مقیاس کوچک و چند مسیره - بخش دوم
  • پارامترهای پاشیدگی زمانی (Time Dispersion Parameters)
 • درس دوازدهم: محوشدگی مقیاس کوچک و چند مسیره - بخش سوم
  • پهنای باند همدوسی (Coherence Bandwidth)
  • گسترش داپلر و زمان همدوسی
 • درس سیزدهم: مدل سازی انتشار چند مسیره - بخش یکم
  • Fast-Slow Fading
  • محوشدگی مسطح (Flat Fading)
 • درس چهاردهم: مدل‌ سازی انتشار چند مسیره - بخش دوم
  • فرکانس انتخابی (Frequency Selective)
  • مدل های انتشار چند مسیره
 • درس پانزدهم: روش های دسترسی چند گانه - بخش یکم
  • معرفی روش های دسترسی چند گانه
  • یادآوری TDMA-FDMA
  • روش CDMA
 • درس شانزدهم: روش‌ های دسترسی چند گانه - بخش دوم
  • دنباله مستقیم و پرش فرکانسی در CDMA
  • SDMA-CSMA
  • روش های Hybrid
 • درس هفدهم: بهبود کیفیت سیگنال در مخابرات بی سیم - بخش یکم
  • مدولاتورهای بی سیم
  • معرفی دی مدولاتورهای بی سیم
 • درس هجدهم: بهبود کیفیت سیگنال در مخابرات بی‌ سیم - بخش دوم
  • گیرنده های معمول در مخابرات بی سیم مانند GMSK
 • درس نوزدهم: نمونه هایی از سیستم های بی سیم - بخش یکم
  • مقایسه نسل های مختلف مخابرات بی سیم
  • مشخصات WiMAX
 • درس بیستم: نمونه ‌هایی از سیستم ‌های بی‌ سیم - بخش دوم
  • چشم انداز مخابرات بی سیم

 

مفید برای
 • مهندسی برق
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • مهندسی مخابرات

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. مفاهیم اولیه مخابرات بی سیم - بخش یکم
۲. مفاهیم اولیه مخابرات بی سیم - بخش دوم
۳. مدل سازی سیگنال رادیویی - بخش یکم
۴. مدل سازی سیگنال رادیویی - بخش دوم
۵. مدل سازی سیگنال رادیویی - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مدل سازی بر اساس Large Scale - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. مدل سازی بر اساس Large Scale - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. طراحی شبکه بی سیم - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. طراحی شبکه بی سیم - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. محوشدگی مقیاس کوچک و چند مسیره - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. محوشدگی مقیاس کوچک و چند مسیره - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. محوشدگی مقیاس کوچک و چند مسیره - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. مدل سازی انتشار چند مسیره - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. مدل سازی انتشار چند مسیره - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. روش های دسترسی چندگانه - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. روش های دسترسی چندگانه - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. بهبود کیفیت سیگنال در مخابرات بی سیم - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. بهبود کیفیت سیگنال در مخابرات بی سیم - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۹. نمونه هایی از سیستم های بی سیم - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۰. نمونه هایی از سیستم های بی سیم - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۲۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۳ ساعت و ۵۵ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش سیستم های مخابرات بی سیم
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۶۳۳۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTEL107
مدت زمان ۱۳ ساعت و ۵۵ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۸۶۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۳۱۷ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۲ نظر ثبت شده است.
سجاد
سجاد
۱۴۰۱/۰۳/۰۹
خیلی خوب بود، کلا تو یه هفته دیدم میخواستم ارائه بدم، برای ارائه خوب بود میتونی نمره بگیری.
محمد
محمد
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
خیلی عالیه، خیلی جامع و کامل درس میدند.
برچسب‌ها:
CDMA | cellular communication | Coherence Bandwidth | Fast Slow Fading | Flat Fading | fourth generation | Frequency Selective | GMSK | Large Scale | SDMA-CSMA | TDMA-FDMA | third generation | Time Dispersion Parameters | WiMAX | ارتباطات بی سیم | اصطلاحات مخابرات سلولی | افت مسیر | بررسی کانال های بی سیم | بهبود کیفیت سیگنال بیسیم | پارامترهای پاشیدگی زمانی | پرش فرکانسی در CDMA | پروتکل های اجرایی | پهنای باند همدوسی | تعاریف مخابرات بی سیم | چشم انداز مخابرات بی سیم | دنباله مستقیم | دی مدولاتور | رابطه ارلانگ B | روش های Hybrid | روش های افزایش ظرفیت | روش های دسترسی چند گانه | روش های دسترسی چندگانه | زمان همدوسی | سیر تکامل مخابرات رادیویی بی سیم | سیستم های مخابرات موبایل | طراحی سیستم ها | طراحی شبکه بی سیم | ظرفیت سیستم های سلولی | عوامل انتشار چند مسیره | فرکانس انتخابی | گسترش داپلر | محاسبات انعکاس | محاسبات پراکندگی | محاسبات تفرغ | محوشدگی چند مسیره | محوشدگی مسطح | محوشدگی مقیاس کوچک | مخابرات بی سیم | مخابرات رادیویی بی سیم | مخابرات سلولی | مدل سازی Outdoor | مدل سازی انتشار چند مسیره | مدل سازی کانال بی سیم | مدل های Indoor | مدل های انتشار چند مسیره | مدولاتور | مدولاتورهای بی سیم | مشخصات WiMAX | مشکلات مخابراتی | معرفی پارامترهای کانال | معرفی دی مدولاتورهای بی سیم | معرفی مدل های تجربی | مقابله با تغییرات ترافیکی | مکانیزم های تلفات Large Scale | مهندسی ترافیک شبکه | نسل چهارم 4G | نسل سوم 3G | نسل های مختلف مخابرات بی سیم | نمونه هایی از سیستم های بی سیم
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۲۱ جلسه ویدئویی
×