×
۱۷۵,۰۰۰ تومان

آموزش ریزموج

آموزش ریزموج

هزینه آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۵۷۳ نفر
مدت زمان
۱۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

درس ریزموج ۱ به عنوان یکی از درس های پایه و بسیار مهم رشته مهندسی مخابرات در سطح کارشناسی شناخته می شود که شما را با انواع ادوات ریزموج آشنا می سازد. اهمیت ریزموج ۱ به اندازه آنتن ۱ بوده و باید این دو درس در کنار یکدیگر فرا گرفته شوند تا یک مهندس مخابرات با نحوه طراحی یک سیستم مخابراتی آشنایی کافی پیدا کند. در این فرادرس به آموزش و ارائه نکات مربوط به درس ریزموج ۱ پرداخته شده است به طوری که دانشجویان بتوانند آن را به عنوان جایگزین خوبی برای کلاس درس و کتاب های حجیم زبان اصلی در نظر بگیرند.

آموزش ریزموج

تعداد دانشجو
۵۷۳ نفر
مدت زمان
۱۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
هزینه آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)

محمد امید باقری

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مخابرات - میدان و موج

مهندس محمد امید باقری دانشجوی دکترای رشته مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان و موج در دانشگاه شاهد تهران هستند. ایشان مشغول انجام کار پژوهشی بر روی رساله دکتری، در زمینه بهبود عملکرد آنتن های آرایه ای هستند. ایشان در دوره کارشناسی ارشد و دکتری از دانشجویان برتر دانشگاه خود بوده و دارای تسلط کافی در تدریس دروس تخصصی رشته مهندسی برق در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.

توضیحات تکمیلی

امروزه سیستم های مخابراتی بی سیم نقش بسیار موثری در پیشرفت زندگی انسان ها دارند. یک سیستم مخابراتی از بخش های مهمی تشکیل شده است که هر کدام نقش متفاوتی دارند. در حالت گیرندگی، امواج موجود در فضا توسط آنتن ها دریافت می شوند و سپس با استفاده از ادوات ریزموج (مایکروویو) به سمت سیستم پردازشی ارسال می گردند.

پس از انجام پردازش، سیگنال ها دریافت می شوند. در حالت فرستندگی نیز عکس این عمل اتفاق می افتد. چگونگی دریافت امواج از فضا، مربوط به بخش آنتن می شود که در درس های آنتن ۱ و ۲ ارائه می شوند. اما بخش مهم دیگر، هدایت امواج دریافتی به سمت سیستم گیرنده و پردازش آن ها است تا به یک سیگنال مطلوب تبدیل شوند. در این حالت، ادوات ریزموج این مسئولیت مهم را بر عهده دارند که در درس های ریزموج ۱ و ۲ به ارائه ساختارها و تحلیل و طراحی آن ها پرداخته می شود.

درس ریزموج ۱ به عنوان یکی از درس های پایه و بسیار مهم رشته مهندسی مخابرات در سطح کارشناسی شناخته می شود که شما را با انواع ادوات ریزموج آشنا می سازد. اهمیت ریزموج ۱ به اندازه آنتن ۱ بوده و باید این دو درس در کنار یکدیگر فرا گرفته شوند تا یک مهندس مخابرات با نحوه طراحی یک سیستم مخابراتی آشنایی کافی پیدا کند.

در این فرادرس به آموزش و ارائه نکات مربوط به درس ریزموج ۱ پرداخته شده است به طوری که دانشجویان بتوانند آن را به عنوان جایگزین خوبی برای کلاس درس و کتاب های حجیم زبان اصلی در نظر بگیرند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تئوری الکترومغناطیس
  • معرفی مایکروویو و باندهای فرکانسی
  • مفاهیم الکترومغناطیس
   • معادلات ماکسول
   • میدان ها در محیط
   • شرایط مرزی
  • معادلات موج و پاسخ آن ها
   • معادلات هلمهولتز (Helmholtz)
   • پاسخ معادله موج در محیط بدون تلف
   • پاسخ معادله موج در محیط با تلف
   • پاسخ معادله موج در محیط های مختلف
  • پاسخ عمومی امواج مسطح
   • حل معادلات موج مسطح در حالت کلی
   • امواج مسطح پلاریزه شده به صورت دایروی
  • انرژی و توان امواج
   • قضیه پوینتینگ (Poynting)
   • توان جذب شده در یک هادی خوب
  • قضایای مفید در مسائل الکترومغناطیس
   • تئوری هم پاسخی
   • قضیه تصویر
 • درس دوم: تئوری خطوط انتقال
  • مدل مداری برای یک خط انتقال
   • مدل مداری با المان های فشرده
   • معادله موج در یک خط انتقال
   • خط انتقال بدون تلف
  • تجزیه و تحلیل میدان در خطوط انتقال
   • پارامترهای خط انتقال
   • معادلات خط انتقال در کابل هم محور
  • خط انتقال ختم شده بدون تلف
   • خط انتقال ختم شده در حالت کلی
   • خط انتقال ختم شده در چند حالت خاص
  • مبدل ربع موج
   • بررسی امپدانس در مبدل ربع موج
   • انعکاس چندگانه در مبدل ربع موج
  • تطبیق بار با ژنراتور
   • بررسی عدم تطبیق بار و ژنراتور
   • امپدانس ورودی برای ماکزیمم توان انتقالی
  • خطوط انتقال با تلفات
   • خط انتقال با تلفات کم
   • خط انتقال بدون اعوجاج
   • خط با تلف ختم یافته به بار
   • روش اختلال برای محاسبه تضعیف
  • حالات گذرا بر روی خطوط انتقال
   • دیاگرام های جهش
 • درس سوم: خطوط انتقال موج بری
  • مقدمه ای بر موج برها
  • امواج TEM و TE و TM
   • پاسخ عمومی امواج
   • امواج TEM
   • امواج TE
   • امواج TM
   • تضعیف در امواج
  • موج بر مسطح با صفحات موازی
   • موج بر با صفحات موازی
   • مد TEM در موج بر صفحات موازی
   • مد TM در موج بر صفحات موازی
   • مد TE در موج بر صفحات موازی
   • خلاصه مدها در موج بر صفحات موازی
  • موج بر مستطیلی
  • مقدمه ای بر موج بر مستطیلی
   • مد TE در موج بر مستطیلی
   • مد TM در موج بر مستطیلی
   • مقایسه مدهای مختلف در موج بر مستطیلی
   • قرار دادن دی الکتریک در قسمتی از موج بر مستطیلی
  • موج بر دایروی
   • معادلات کلی در موج بر دایروی
   • مد TE در موج بر دایروی
   • مد TM در موج بر دایروی
   • مقایسه مدهای موج بر دایروی
  • خط هم محور
   • مد TEM در خط هم محور
  • امواج مسطح روی صفحه عایق زمین شده
   • مد TM در صفحه عایق زمین شده
   • مد TE در صفحه عایق زمین شده
  • خط نواری
   • تحلیل خط نواری
   • تحلیل خط ریزنوارک
  • سرعت های موج
   • سرعت گروه
 • درس چهارم: آنالیز شبکه های مایکروویوی
  • امپدانس، جریان ها و ولتاژهای معادل
   • جریان ها و ولتاژهای معادل
   • امپدانس معادل
   • امپدانس شبکه تک ورودی
  • ماتریس های امپدانس و ادمیتانس
   • شکل کلی ماتریس های امپدانس و ادمیتانس
   • شبکه های هم پاسخ
  • ماتریس پراکندگی
   • تعریف ماتریس پراکندگی
   • شبکه های هم پاسخ و بی تلف
   • تغییر مکان در صفحات مرجع
  • ماتریس انتقال ABCD
   • تعریف ماتریس انتقال
   • روابط بین ماتریس ها
  • تجزیه و تحلیل مودی
   • ناپیوستگی در خطوط انتقال
   • ناپیوستگی در موج بر مستطیلی
  • تحریک موج برها
   • تحریک موج برها با منابع جریان
   • تحریک موج برها با تزویج روزنه
 • درس پنجم: شبکه های تطبیق امپدانس
  • تطبیق امپدانس در شبکه های مایکروویوی
   • مفهوم تطبیق امپدانس
  • تطبیق امپدانس با عناصر فشرده
   • شبکه های تطبیق L
  • تطبیق امپدانس با استفاده از استاب
   • تطبیق امپدانس با یک استاب تنها
   • تطبیق امپدانس با دو استاب
  • مبدل ربع طول موج
   • تطبیق امپدانس با مبدل ربع موج
 • درس ششم: تشدیدگرهای مایکروویوی
  • مدارات تشدید سری و موازی
   • مدار تشدید سری
   • مدار تشدید موازی
   • ضریب کیفیت در حالت باباری و بی باری
  • تشدیدگرهای خط انتقالی
   • خط انتقال نیم طول موج اتصال کوتاه
   • خط انتقال ربع طول موج اتصال کوتاه
   • خط انتقال نصف طول موج مدار باز
  • حفره موج بر مستطیلی
   • فرکانس تشدید حفره موج بر مستطیلی
   • میدان های کلی حفره موج بر مستطیلی
   • ضریب کیفیت برای حفره موج بر مستطیلی
  • حفره موج بر دایروی
   • فرکانس تشدید در حفره موج بر دایروی
   • میدان ها در حفره موج بر دایروی
   • ضریب کیفیت در حفره موج بر دایروی
  • تحریک تشدیدگرها
   • تزویج و تحریک تشدیدگرهای مایکروویو
 • درس هفتم: مقسم های توان و تزویج گرهای مایکروویو
  • خواص اساسی تقسیم کننده ها و تزویج گرها
   • شبکه های سه دهانه ماکروویوی
   • شبکه های چهار دهانه ماکروویوی
  • تقسیم کننده توان اتصال T
   • تقسیم کننده توان T بدون تلفات
   • تقسیم کننده توان مقاومتی
  • تقسیم کننده توان ویلکینسون (Wilkinson)
   • تجزیه و تحلیل تقسیم کننده توان ویلکینسون
  • تزویج گرهای جهت دار موج بری
   • تزویج گر Beth Hole
   • تزویج گر Branch Line
   • تزویج گر خط تزویج شده
   • تزویج گر هیبرید ۰ درجه
 • درس هشتم: تئوری و طراحی عناصر فریت (Ferrite)
  • خصوصیات اساسی مواد فری مغناطیس
   • تانسور ضریب نفوذ مغناطیسی
  • انتشار امواج مسطح در یک محیط فریت
   • انتشار موج مسطح در جهت بایاس
   • انتشار موج مسطح در جهت عمود بر بایاس
  • ادوات فریتی مایکروویو
   • انواع ادوات فریتی در مایکروویو

 

مفید برای
 • مهندسی برق - مخابرات

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. تئوری الکترومغناطیس
۲. تئوری خطوط انتقال
۳. خطوط انتقال موج بری
۴. آنالیز شبکه های مایکروویوی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. شبکه های تطبیق امپدانس
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. تشدیدگرهای مایکروویوی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. مقسم های توان و تزویج گرهای مایکروویو
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. تئوری و طراحی عناصر فریت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۸ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۵ ساعت و ۱۶ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ریزموج
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۷۳۷۶۹ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTEL106
مدت زمان ۱۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۵۷۳ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۲ نظر ثبت شده است.
سپیده
سپیده
۱۴۰۱/۰۴/۱۵
خوب بوده، نمی تونم بگم 100 درصد نیاز من رو برطرف کرد، اما واقعا برای شروع کافی بود.
حسین
حسین
۱۳۹۸/۱۲/۱۴
از اونجایی که آقای باقری ارائه کردن، چشمام رو میبندم و از آموزش استفاده میکنم.
فرادرس....ممنون
دسته‌بندی موضوعی: مهندسی برق
برچسب‌ها:
beth-hole | Branch Line | Cavity | coaxial cable quarter wave transformer | coupled line | Coupler | directional coupler | dispersion matrix | Double Stub | Ferrite | Helmholtz | impedance matching | microstrip | Microwave Electromagnetic maxwell equation wave equation waveguide | power divider | Poynting | rat-race | reciprocal network T matrix | rectangular waveguide | Resonator | Single Stub | stripline | T – junction | Te | TEM modes | TM | Wilkinson | wilkinson power divider | آنتن | آنتن ۱ | آنتن ۲ | اتصال کوتاه | ادمیتانس | ادوات ریزموج | الکترومغناطیس | المان های فشرده | امپدانس | امپدانس شبکه تک ورودی | امپدانس معادل | امواج TE | امواج TEM | امواج TM | امواج مسطح | امواج مسطح پلاریزه شده | انرژی | انعکاس چندگانه | باندهای فرکانسی | بث هول | برنچ لاین | پاسخ عمومی امواج مسطح | پاسخ معادله موج | تئوری الکترومغناطیس | تئوری خطوط انتقال | تئوری هم پاسخی | تانسور ضریب نفوذ مغناطیسی | تحریک موج بر | تزویج روزنه | تزویج گر Beth Hole | تزویج گر خط تزویج شده | تزویج گرهای مایکروویو | تشدیدگرهای مایکروویوی | تطبیق امپدانس | تقسیم کننده توان T | تقسیم کننده توان اتصال T | تقسیم کننده توان مقاومتی | توان امواج | توان مقاومتی | توان ویلکینسون | حفره موج بر دایروی | حفره موج بر مستطیلی | خط انتقال | خط انتقال بدون اعوجاج | خط انتقال بدون تلف | خط انتقال ختم شده بدون تلف | خط ریزنوارک | خط نواری | خط هم محور | خطوط انتقال | دی الکتریک | دیاگرام های جهش | رشته مهندسی مخابرات | ریزموج ۱ | ریزموج ۲ | ژنراتور | سیستم گیرنده | سیستم مخابراتی | سیستم های مخابراتی | سیستم های مخابراتی بیسیم | سیگنال | شبکه های تطبیق L | شبکه های تطبیق امپدانس | شبکه های چهار دهانه ماکروویوی | شبکه های سه دهانه ماکروویوی | شبکه های مایکروویوی | شبکه های هم پاسخ | شرایط مرزی | صفحات موازی | ٌصفحه عایق | صفحه عایق زمین شده | ضریب کیفیت | طراحی سیستم مخابراتی | فرکانسی | قضیه پوینتینگ | قضیه تصویر | کابل هم محور | ماتریس انتقال | ماتریس انتقال ABCD | ماتریس پراکندگی | ماتریس های امپدانس | ماکسول | مایکروویو | مبدل ربع موج | محیط با تلف | مخابرات | مد TE | مد TEM | مد TM | مدار تشدید سری | مدار تشدید موازی | مدارات تشدید سری و موازی | مدل مداری | مسائل الکترومغناطیس | معادلات خط انتقال | معادلات ماکسول | معادلات موج | معادلات هلمهولتز | معادله موج | مفاهیم الکترومغناطیس | منابع جریان | مهندسی مخابرات | موج بر | موج بر دایروی | موج بر مسطح با صفحات موازی | موج مسطح | ناپیوستگی در خطوط انتقال | هلمهولتز | ولتاژهای معادل
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۸ جلسه ویدئویی
×