هزینه آموزش
۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش آمار ریاضی ۲ (آزمون فرض)

آموزش آمار ریاضی ۲ (آزمون فرض)

تعداد دانشجو
۱۱۹ نفر
مدت زمان
۶ ساعت و ۳۱ دقیقه
هزینه آموزش
۴۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش آمار ریاضی ۲ (آزمون فرض)

درس آمار ریاضی دو، یکی از درس‌های تخصصی کارشناسی آمار است که به ‌طور نظری ارائه می‌شود. همچنین بحث آزمون فرض و برآوردگرهای بازه‌ای در بیشتر رشته‌ها در مقاطع مختلف، به عنوان زیرمجموعه‌ای از درس استنباط آماری ارائه می‌شود که نشان‌دهنده‌ کاربرد وسیع این بحث در شاخه‌‌های مختلف است. این آموزش، مباحث درس آمار ریاضی دو را شامل می‌شود و سعی بر این است که هم ارتباط بین مطالب نظری و کاربرد آن‌ها در عمل برقرار شود و هم آمادگی حل مساله‌‌‌های متنوع در این زمینه فراهم شود.

آموزش آمار ریاضی ۲ (آزمون فرض)

تعداد دانشجو
۱۱۹ نفر
مدت زمان
۶ ساعت و ۳۱ دقیقه
هزینه آموزش
۴۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
دکتر عاطفه خلیلی

دکتری تخصصی آمار

ایشان در حوزه تحلیل بالابعد، مدل‌های رگرسیونی، مدل‌های آمیخته، تحلیل ناپارامتری فعالیت می‌کنند و به نرم‌افزارهای R و SPSS تسلط کامل دارند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

درس آمار ریاضی دو، یکی از درس‌های تخصصی کارشناسی آمار است که به ‌طور نظری ارائه می‌شود. همچنین بحث آزمون فرض و برآوردگرهای بازه‌ای در بیشتر رشته‌ها در مقاطع مختلف، به عنوان زیرمجموعه‌ای از درس استنباط آماری ارائه می‌شود که نشان‌دهنده‌ کاربرد وسیع این بحث در شاخه‌‌های مختلف است.

این آموزش، مباحث درس آمار ریاضی دو را شامل می‌شود و سعی بر این است که هم ارتباط بین مطالب نظری و کاربرد آن‌ها در عمل برقرار شود و هم آمادگی حل مساله‌‌‌های متنوع در این زمینه فراهم شود.

در این آموزش علاوه بر یک مقدمه کوتاه که در درس یکم بیان می‌شود، از شش درس اصلی تشکیل می‌شود که در آن‌ها به مباحثی همچون: روش‌های انجام‌دادن یک آزمون، روش‌های ارزیابی آزمون‌های مختلف، نسبت درست‌نمایی، قضیه کارلین - روبین و... پرداخته می‌شود. همچنین آزمون فرض به‌ طور خاص، برای پارامترهای توزیع نرمال (Normal Distribution) در یک و بیشتر از یک جامعه، پارامتر نسبت و جدول‌های پیشایندی (Contingency Table) یک و دوبعدی نیز انجام می‌شود.

در دروس بعدی پس از بررسی روش‌های به ‌دست ‌آوردن و روش‌های ارزیابی برآوردگرهای بازه‌ای، بازه اطمینان مجانبی، برآوردگرهای بازه‌ای در دو جامعه نرمال و برآوردگرهای بازه‌ای برای پارامتر نسبت مورد مطالعه قرار می‌گیرند. در پایان، ارتباط بین آزمون فرض و برآوردگرهای بازه‌ای نیز بیان می‌شود.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: استنباط آماری برآورد فاصله‌ای
  • مفاهیم اولیه
  • قضیه حد مرکزی
  • جدول نرمال استاندارد
  • توزیع‌های نمونه‌ای در اندازه نمونه کوچک
  • استنباط آماری
  • آمار ریاضی یک
 • درس دوم: آزمون فرض آماری - بخش یکم
  • انجام‌دادن یک آزمون
  • خطاهای نوع اول و دوم
  • سطح معنی‌داری
  • ناحیه بحرانی و نقطه برش
  • پی - مقدار
  • آزمون نسبت درست‌نمایی ساده
  • آزمون نسبت درست‌نمایی تعمیم‌یافته
 • درس سوم: آزمون فرض آماری - بخش دوم
  • تابع توان
  • آزمون به ‌طور یکنواخت تواناترین
  • لم نیمن - پیرسون
 • درس چهارم: آزمون فرض آماری - بخش سوم
  • نسبت درست‌نمایی یکنوا
  • قضیه کارلین روبین
  • آزمون نااریب
  • آزمون میانگین جامعه نرمال با واریانس معلوم
  • آزمون میانگین جامعه نرمال با واریانس نامعلوم
  • آزمون واریانس جامعه نرمال با میانگین معلوم
  • آزمون واریانس جامعه نرمال با میانگین نامعلوم
 • درس پنجم: آزمون فرض آماری - بخش چهارم
  • آزمون‌ برابری میانگین‌های دو جامعه نرمال با واریانس‌های معلوم
  • آزمون‌ برابری میانگین‌های دو جامعه نرمال با واریانس‌های برابر و نامعلوم
  • تحلیل واریانس یک‌طرفه
  • آزمون برابری واریانس‌های دو جامعه با میانگین‌های نامعلوم
  • آزمون برابری واریانس‌های دو جامعه با میانگین‌های معلوم
  • توزیع مجانبی نسبت درست‌نمایی
  • آزمون برابری واریانس‌های چند جامعه نرمال
  • آزمون فرض درباره پارامتر نسبت
  • آزمون برابری پارامترهای نسبت در دو جامعه
  • آزمون نیکویی برازش
  • آزمون استقلال در جدول‌‌های پیشایندی
 • درس ششم: بازه اطمینان - بخش یکم
  • بازه اطمینان
  • روش‌ کمیت محوری برای به‌ دست‌ آوردن برآوردگر بازه‌ای
  • روش تابع توزیع تجمعی برای به ‌دست ‌آوردن برآوردگرهای بازه‌ای
  • روش‌های ارزیابی برآوردگرهای بازه‌ای (کوتاه‌ترین بازه اطمینان)
  • روش‌های ارزیابی برآوردگرهای بازه‌ای (بازه اطمینان با دم‌های برابر)
  • روش‌های ارزیابی برآوردگرهای بازه‌ای (بازه اطمینان نااریب)
 • درس هفتم: بازه اطمینان - بخش دوم
  • بازه اطمینان بزرگ ‌نمونه‌ای
  • بازه اطمینان برای اختلاف میانگین‌ها در دو توزیع نرمال مستقل
  • بازه اطمینان برای نسبت واریانس‌ها در دو توزیع نرمال مستقل
  • بازه اطمینان برای پارامتر نسبت یک جامعه
  • بازه اطمینان برای اختلاف پارامترهای نسبت‌ در دو جامعه
  • ارتباط بازه اطمینان و آزمون فرض

مفید برای رشته‌های
 • آمار
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نیاز

آشنایی با کاربرد احتمال در آمار
آشنایی با آمار ریاضی 1


پیش نمایش‌ها

۱. استنباط آماری برآورد فاصله‌ای

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. آزمون فرض آماری - بخش یکم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۲ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. آزمون فرض آماری - بخش دوم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. آزمون فرض آماری - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. آزمون فرض آماری - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. بازه اطمینان - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. بازه اطمینان - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش آمار ریاضی ۲ (آزمون فرض)
ناشر فرادرس
کد آموزش FVST102
مدت زمان ۶ ساعت و ۳۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (لینک دانلود)
حجم دانلود ۳۶۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


نظرات

تا کنون ۱۱۹ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱ نظر ثبت شده است.
اردشیر بزرگمهر
اردشیر بزرگمهر

بسیار آموزش خوبی بود! مخصوصا که با حل مساله های گوناگون همراه هست ویدیو ها.
بنده دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ایالتی سیدنی هستم و مثال های تشریح رو شده رو همسو با آموزش های درس استنباط آماری یافتم که جز دروس اصلی دوره ارشد دیتاساینس هست.


برچسب‌ها:
Analysis of variance | asymptotic confidence interval | Central Limit Theorem | chi | confidence set | Contingency Table | Contingency Table | cut point | equal tailed confidence interval | hypothesis testing | Interval Estimator | Karlin–Rubin theorem | Normal Distribution | pivotal quantity | pooled variance | power function | shortest confidence interval | Statistical hypothesis testing | statistical infenrence | unbiased confidence interval | Unbiased Tests | uniformly most powerful test | آزمون برابری واریانس‌ های دو جامعه | آزمون به ‌طوریکنواخت تواناترین | آزمون فرض | آزمون فرض آماری | آزمون فرض پارامتر نسبت | آزمون میانگین جامعه نرمال | آزمون میانگین جامعه نرمال | آزمون نااریب | آزمون نسبت درست نمایی | آزمون نسبت درست‌ نمایی ساده | آزمون نسبت درستنمایی تعمیم یافته | آزمون نیکویی برازش | آزمون نیکویی برازش | آزمون واریانس جامعه نرمال | آزمون واریانس جامعه نرمال | آزمون واریانس جامعه نرمال با میانگین معلوم | آمار ریاضی 2 | آمار ریاضی دو | آمار ریاضی یک | اختلاف پارامترهای نسبت‌ | اختلاف میانگین‌ ها | ارزیابی آزمون | ارزیابی برآوردگر بازه‌ای | ارزیابی برآوردگرهای بازه‌ای | ارزیابی برآوردگرهای بازه‌ای | استقلال در جدول ‌‌های پیشایندی | استنباط آمار | استنباط آماری | انجام ‌دادن یک آزمون | بازه اطمینان اختلاف میانگین‌ ها | بازه اطمینان با دم‌ های برابر | بازه اطمینان با دم‌های برابر | بازه اطمینان بزرگ ‌نمونه‌ ای | بازه اطمینان بزرگ نمونه‌ای | بازه اطمینان مجانبی | بازه اطمینان نااریب | بازه اطمینان نااریب | بازه اطمینان نسبت واریانس‌ ها | بازه اطمینان و آزمون فرض | برآورد گرهای بازه ‌ای | برآوردگر بازه‌ای | برآوردگرهای بازه‌ای | برآوردگرهای بازه‌ای | برابری پارامترهای نسبت در دو جامعه | برابری میانگین‌ های دو جامعه نرمال | برابری واریانس‌ های چند جامعه نرمال | برابری واریانس‌ های دو جامعه | پارامتر توزیع نرمال | پارامتر جدول‌ پیشایندی | پارامتر جدول پیشایندی دو بعدی | پارامتر نسبت | پارامتر نسبت دو بعدی | پارامتر نسبت سه بعدی | پارامتر نسبت یک جامعه | پارامتر نسبت یک جامعه | پارمتر جدول پیشایندی سه بعدی | تابع توان | تحلیل واریانس | تحلیل واریانس یک طرفه | توزیع مجانبی | توزیع مجانبی نسبت درستنمایی | توزیع نرمال مستقل | توزیع نمونه‌ای | توزیع های نمونه ای | جدول پیشایندی | جدول‌های پیشایندی | خطای نوع اول | خطای نوع دوم | درس آمار ریاضی دو | درس استنباط آماری | درس استنباط آماری | درس های تخصصی رشته آمار | درست نمایی | درستنمایی | روش تابع توزیع تجمعی | روش‌ کمیت محوری | روش‌ کمیت محوری | روش ‌های ارزیابی برآوردگرهای بازه‌ای | سطح معنی ‌داری | سطح معنی‌داری | قضیه حد مرکزی | قضیه کارلین - روبین | قضیه کارلین روبین | قضیه کارلین_روبین | کمیت محوری | کوتاه ترین بازه اطمینان | کوتاه‌ترین بازه اطمینان | لم نیمن_پیرسون | لم‌نیمن - پیرسون | مجموعه اطمینان | ناحیه بحرانی | نسبت درست‌ نمایی | نسبت درست‌ نمایی تعمیم ‌یافته | نسبت درست نمایی یکنوا | نقطه برش | واریانس ادغام ‌شده | واریانس جامعه نرمال | واریانس معلوم | واریانس معلوم | واریانس نامعلوم | واریانس نامعلوم | واریانس‌ های برابر و نامعلوم | واریانس یک طرفه
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
فهرست جلسات ۸ جلسه ویدئویی ×