×
۱۸۵,۰۰۰ تومان

آموزش تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها‎

آموزش تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها‎

هزینه آموزش
۱۸۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۵,۳۸۳ نفر
مدت زمان
۲۷ ساعت و ۶ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳۸ بازخورد (مشاهده نظرات)

یکی از علوم پایه در رشته های مهندسی به ویژه مهندسی های برق و کامپیوتر، مباحث مرتبط با تجزیه و تحلیل سیگنال های آنالوگ یا دیجیتال و سیستم های مرتبط با آن ها است. در این فرادرس، با روش شیوا و روان، با ذکر مثال هایی ملموس و عملی مباحث و سر فصل های اصلی تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها، آموزش داده می شود. هدف فرادرس این است که کاربران، علاوه بر بهره مندی از تئوری ها، به سمت عملی استفاده نمودن از این دانش نیز ترقیب شوند و آن را به دیگر دوستان خود نیز انتقال داده یا حداقل معرفی نمایند.

آموزش تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها‎

تعداد دانشجو
۵,۳۸۳ نفر
مدت زمان
۲۷ ساعت و ۶ دقیقه
هزینه آموزش
۱۸۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳۸ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر اشکان تاشک

محقق پسادکتری مهندسی برق

دکتر اشکان تاشک، فارغ التحصیل فوق دکتری مهندسی برق – مخابرات گرایش سیستم در دانشگاه دانمارک جنوبی (SDU)، دارای سابقه فعالیت در زمینه های پژوهشی و کاری تخصصی در حوزه های مختلف مهندسی برق و مخابرات به ویژه پردازش داده های دو و سه بعدی دیجیتال شامل تصاویر پزشکی می باشند. از سوابق علمی و عملی ایشان می توان به ارائه ده ها مقاله علمی و تخصصی در نشریات و کنفرانس های داخلی و خارجی، تالیف سه عنوان کتاب تخصصی به زبان فارسی و عضویت فعال در انجمن بین المللی مهندسین برق (IEEE) اشاره نمود.

توضیحات تکمیلی

پیش نیازهای علمی
 • ریاضیات مهندسی
 • معادلات دیفرانسیل

 

در ادامه لیست کتب انگلیسی و کتب فارسی منتشر شده در این زمینه معرفی شده اند:

 • Simon Haykin, Barry Van Veen; Signals and Systems; 2003
 • Sanjit K. Mitra; Signals and Systems (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering); 2016
 • Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, with S. Hamid; Signals and Systems; 2014
 • آلن اوپنهایم، آلن ویلسکی، حمید نواب، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم)، بهمن زنج (مترجم)؛ سیگنال ها و سیستم ها؛ ۱۳۹۱

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: معرفی سیگنال ها و سیستم ها
  • تعاریف (سیگنال و سیستم)
  • انواع سیگنال ها
  • انواع سیستم ها
  • ویژگی های سیستم ها
   • ویژگی های وابسته به زمان: حافظه دار و بی حافظه بودن، علیت و تغییر‌پذیری با زمان
   • ویژگی های مستقل از زمان: خطی بودن، پایداری و معکوس پذیری
 • درس دوم: سیستم های LTI و بررسی ویژگی های آن ها
  • تعریف تابع تبدیل سیستم های LTI یا پاسخ ضربه
  • سیستم های LTI پیوسته در زمان و رابطه میان ورودی و خروجی
  • سیستم های LTI گسسته در زمان و نحوه ارتباط ورودی و خروجی
  • انواع هم بندی سیستم ها
   • هم بندی موازی
   • هم بندی سری
   • هم بندی بازخوردی
  • جمع بندی خواص
 • درس سوم: سری فوریه سیگنال های گسسته و پیوسته
  • سری فوریه سیگنال های پیوسته در زمان متناوب (شرایط دیریکله و فرمول های آنالیز و سنتز)
  • خواص و ویژگی های مرتبط با سری فوریه سیگنال های پیوسته در زمان متناوب
  • سری فوریه سیگنال های گسسته در زمان متناوب (فرمول های آنالیز و سنتز)
  • خواص و ویژگی های مرتبط با سری فوریه سیگنال های گسسته در زمان متناوب
  • ارتباط سری فوریه با سیستم های LTI پیوسته و گسسته
 • درس چهارم: تبدیل فوریه سیگنال های پیوسته و گسسته
  • تعریف تبدیل فوریه سیگنال های پیوسته در زمان (فرمول های آنالیز و سنتز)
  • خواص و ویژگی های مرتبط با تبدیل فوریه سیگنال های پیوسته
  • تعریف تبدیل فوریه سیگنال های گسسته در زمان (فرمول های آنالیز و سنتز)
  • خواص و ویژگی های مرتبط با تبدیل فوریه سیگنال های گسسته در زمان
  • ارتباط تبدیل فوریه تابع ضربه سیستم های LTI با ضرایب سری فوریه سیگنال
 • درس پنجم: تبدیل لاپلاس
  • تعریف فرمول های آنالیز و سنتز تبدیل لاپلاس برای سیگنال های پیوسته در زمان
  • شرایط همگرایی و ویژگی های تبدیل لاپلاس
  • ارتباط تبدیل لاپلاس و تبدیل فوریه پیوسته در زمان
 • درس ششم: تبدیل Z
  • تعریف فرمول های آنالیز و سنتز تبدیل Z برای سیگنال های گسسته در زمان
  • شرایط همگرایی و ویژگی های تبدیل Z
  • ارتباط تبدیل Z و تبدیل فوریه گسسته در زمان

 

مفید برای
 • مهندسی برق
 • مهندسی الکترونیک
 • مهندسی مخابرات و دیجیتال

 


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. معرفی سیگنال ها و سیستم ها (الف)
۲. معرفی سیگنال ها و سیستم ها (ب)
۳. معرفی سیگنال ها و سیستم ها (پ)
۴. معرفی سیگنال ها و سیستم ها (ت)
۵. سیستم های LTI و بررسی ویژگی های آن ها (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. سیستم های LTI و بررسی ویژگی های آن ها (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. سیستم های LTI و بررسی ویژگی های آن ها (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. سیستم های LTI و بررسی ویژگی های آن ها (ت)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. سیستم های LTI و بررسی ویژگی های آن ها (ث)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. سیستم های LTI و بررسی ویژگی های آن ها (ج)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. سری فوریه سیگنال های گسسته و پیوسته (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. سری فوریه سیگنال های گسسته و پیوسته (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. سری فوریه سیگنال های گسسته و پیوسته (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. سری فوریه سیگنال های گسسته و پیوسته (ت)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. سری فوریه سیگنال های گسسته و پیوسته (ث)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. تبدیل فوریه سیگنال های پیوسته و گسسته (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. تبدیل فوریه سیگنال های پیوسته و گسسته (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. تبدیل فوریه سیگنال های پیوسته و گسسته (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۹. تبدیل فوریه سیگنال های پیوسته و گسسته (ت)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۰. تبدیل فوریه سیگنال های پیوسته و گسسته (ث)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۱. تبدیل فوریه سیگنال های پیوسته و گسسته (ج)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۲. تبدیل لاپلاس (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۳. تبدیل لاپلاس (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۴. تبدیل لاپلاس (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۵. تبدیل لاپلاس (ت)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۶. تبدیل Z (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۷. تبدیل Z (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۲۸ جلسه ویدئویی با مجموع ۲۷ ساعت و ۶ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها‎
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۵۵۶۳۵ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVSSA9408
مدت زمان ۲۷ ساعت و ۶ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۲ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


آموزش‌های پیشنهادی برای شما


نظرات

تا کنون ۵,۳۸۳ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۳۸ نظر ثبت شده است.
محمدرضا
محمدرضا
۱۴۰۱/۰۲/۲۱
محتوای قدیمی داشت و بایستی یه سری اصلاحات صورت میگرفت، به نظرم بایستی به روز رسانی میشد.
حسن
حسن
۱۴۰۱/۰۱/۲۴
اگر مسائل دشوار تر را حل می‌کردند خیلی بهتر بود سطح دشواری مسائل پایین بود
امیر
امیر
۱۴۰۰/۰۳/۲۵
خیلی کمکم کرد برای امتحانی که داشتم چون رشتم برق هست به خاطر همین خریدم اصلا سر این درس دانشگاهی شرکت نداشتم و با کمک این آموزش تونستم پاس کنم اما بهتر بود مقدمه آموزش جزییات کمتری رو داشته باشه چون یک مقدار حوضله سر بر شد.
سجاد
سجاد
۱۴۰۰/۰۳/۱۱
استاد دانشگاهم جزوه شون ضعیف بود این شد که اومدم از فرادرس کمک گرفتم.
استاد تاشک خوب درس دادند فقط ای کاش مثال هم حل میکردند.
پریسا
پریسا
۱۴۰۰/۰۲/۲۷
استاد خوب و کامل درس دادند راضیم از این دوره.
حمیدرضا
حمیدرضا
۱۴۰۰/۰۳/۲۲
خیلی جاهاش درهم و نامفهومه
آرش
آرش
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
باریکلاه
مهران
مهران
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
عالی هست تمام جزئیات لازم رو توضیح میدن با نکته و روابط پایه مربوط به هر مبحث
سعید
سعید
۱۳۹۹/۰۸/۲۲
واقعا خوب بود. نکات کامل گفته شده بود فقط سیستم های فیدبک دارخطی رو استاد ما درس داد که در این مجموعه وجود نداشت
m.rzy79
m.rzy79
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
با عرض سلام خسته نباشید و تشکر ویژه بابت سایت سایت بسیار خوبی که دارید واقعا سایت شما سایتی عالی و مفید است چون الان در این شرایطی که اموزش ها مجازی شده است و دانشجویان بیشتر خودشان باید درس هارا یاد بگیرند ویدیو های اموزشی شما واقعا کمک کننده و مفید هستند برای دانشجویان
درس سیگنال ها و سیستم هادرسی است که باید برای یادگیری بهترش ان را در کلاس درس و به صورت حضوری یاد گرفت ولی ویدیو های اموزشی شما با بیان ساده و خیلی خوب استاد اشکان تاشک خیلی کمک کرد تا این درس رو خوب یاد بگیرم.باتشکر دوباره از تمامی زحمات شما و سایت بسیار کاربردیتون
برچسب‌ها:
Causality | Fourier Series | Fourier Transform | Invertibility | Laplace Transform | Linearity | LTI (Linear Time Invariant) | Memory or memory-less | Nyquist Rate | Sampling Theory | Signal | Stability | System | Time varying or time invariant | Z-Transform | انواع سیستم ها | انواع سیگنال ها | تابع تبدیل سیستم های LTI | تابع ضربه سیستم های LTI | تبدیل z | تبدیل فوریه | تبدیل فوریه پیوسته | تبدیل فوریه پیوسته در زمان | تبدیل لاپلاس | تحلیل سیگنال | تغییر پذیری یا ناپذیری با زمان | توابع ضربه | خطی بودن | دیریکله | زمان پیوسته | زمان گسسته | سری فوریه | سری فوریه سیگنال | سنتز | سیستم | سیستم های LTI | سیستم های LTI پیوسته | سیستم های LTI گسسته | سیگنال | سیگنال های پیوسته | سیگنال های پیوسته در زمان | سیگنال های پیوسته در زمان متناوب | سیگنال های گسسته | سیگنال های گسسته در زمان | شرایط دیریکله | ضرایب سری فوریه سیگنال | فرمول های آنالیز | لاپلاس | معکوس پذیری | هم بندی بازخوردی | هم بندی سری | هم بندی سیستم | هم بندی موازی | ویژگی های تبدیل Z | ویژگی های تبدیل لاپلاس | ویژگی های سیستم | ویژگی های مستقل از زمان
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۲۸ جلسه ویدئویی
×