×
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

آموزش پایگاه داده ها (مرور – تست کنکور ارشد)

آموزش پایگاه داده ها (مرور – تست کنکور ارشد)

تعداد دانشجو
۳,۱۳۱ نفر
مدت زمان
۸ ساعت و ۲۱ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۳۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۱۸,۰۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۱۸ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش پایگاه داده ها (مرور – تست کنکور ارشد)

برای موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد، باید علاوه بر تسلط به مطالب، تست زنی هم انجام داد. در این آموزش سعی شده، مروری سریع به مباحث درس پایگاه داده ها انجام شود و سپس تست های کنکور ارشد دولتی مربوط به همان مبحث بررسی می شود. ابتدا مروری بر مفاهیم اولیه، مدل رابطه ای و جبر رابطه ای و SQL شده و تست های آن ها را بررسی می کنیم. سپس به مبحث وابستگی و نرمال سازی می پردازیم.

آموزش پایگاه داده ها (مرور – تست کنکور ارشد)

تعداد دانشجو
۳,۱۳۱ نفر
مدت زمان
۸ ساعت و ۲۱ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۳۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۱۸,۰۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۱۸ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
فرشید شیرافکن

دانشجوی دکتری تخصصی بیوانفورماتیک

در حال حاضر دانشجوی دکترای بیوانفورماتیک دانشگاه تهران هستند. ایشان از مدرسین نمونه در زمینه ارائه و آموزش دروس دانشگاهی انتخاب شده‌اند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

در این آموزش سعی شده است، کلیه مباحث درس پایگاه داده ها مطرح شوند تا دانشجویان با هر هدفی که تهیه می نمایند، محتوای کاملی از این عنوان را داشته باشند.‎ هم چنین این آموزش برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر و IT مناسب است. پایگاه داده امکان ذخیره سازی مجتمع داده با حداقل افزونگی و استفاده اشتراکی توسط کاربران مختلف تحت یک کنترل متمرکز را می دهد.

افزونگی به معنای ذخیره اطلاعات خاص در چند محل مختلف است. وجود افزونگی این خطر را به وجود می آورد که داده ها با هم در تضاد باشند و استخراج اطلاعات از داده ها غیر ممکن شود. برای جلوگیری از افزونگی، از نرمال سازی داده ها (Data Normalization) استفاده می شود.

نرمال سازی داده ها در حقیقت روند پالایش ساختار پایگاه داده به منظور افزایش سرعت دسترسی به داده ها و یکپارچگی آن هاست. پایگاه داده ای که به خوبی نرمال شده باشد، تعداد دفعات ورود هر عنصر اطلاعاتی را به حداقل می رساند تا احتمال ناسازگاری بین اطلاعات ذخیره شده را به حداقل برساند.

در این مجموعه آموزشی، ابتدا به بررسی انواع وابستگی ها پرداخته و سپس تست های کنکور ارشد بررسی شده اند. بعد از آن، انواع فرم های نرمال سازی به طور اجمالی بررسی شده و در نهایت تست های کنکور ارشد مربوط به نرمال سازی بررسی شده اند. سعی شده که این مبحث به زبان ساده تدریس شود. این مجموعه یکی از بهترین منابع برای دانشجویان و داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد می باشد.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تعاریف اولیه
  • مفاهیم اولیه (فایل - رکورد - فیلد - داده - اطلاع - پایگاه داده)
  • روش های ایجاد سیستم های کاربردی (پایگاهی - نا پایگاهی)
  • تست (مهندسی IT - دولتی ۸۸ - 89)
  • عناصر محیط پایگاه داده ها (نرم افزار - سخت افزار - کاربر - داده)
  • انواع ساختارهای داده ای (رابطه ای - سلسله مراتبی - شبکه ای)
  • معماری پایگاه داده ها با اجزای آن
  • دیدها (دید خارجی - دید داخلی - دید ادراکی)
  • زبان داده ای فرعی (DSL: Data Sub Language)
  • انواع DSL
  • سیستم مدیریت پایگاه داده ها (DBMS)
  • مدیر پایگاه داده ها (DBA)
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی 72)
  • استقلال داده ای
  • تست (مهندسی IT - دولتی 89)
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی 85)
  • کاتالوگ سیستم
  • محتویات کاتالوگ
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی ۷۳ - 74)
  • تراکنش (TRANSACTION)
  • ACID
  • تست (مهندسی IT - دولتی ۸۳ - 84)
 • درس دوم: مدل رابطه ای
  • تناظر بین مفاهیم رابطه ای و مفاهیم جدول
  • خواص رابطه
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی 86)
  • انواع کلید
  • پایگاه داده (تهیه کننده - قطعه)
  • قواعد جامعیت
  • نکاتی در رابطه با کلید کاندید
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی 73)
  • نکاتی در رابطه با کلید خارجی
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی ۸۸ - 90)
  • تست (مهندسی IT - دولتی 88)
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی 82)
  • نکاتی در رابطه با سوپرکلید (ابر کلید)
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی ۸۴ - 90)
 • درس سوم: نمودار ER
  • مفاهیم اساسی در مدل ER
  • انواع موجودیت (قوی - ضعیف)
  • طبقه بندی صفت ها (ساده - مرکب) (تک مقداری - چند مقداری) (ذخیره شده - مشتق)
  • نوع ارتباط
  • نمودار ER
  • چند مثال
  • انواع مشارکت
  • مشارکت الزامی
  • درجه نوع ارتباط
  • تناظر 1:1
  • تناظر 1:N
  • تناظر N:N
  • تست (ارشد -IT دولتی ۸۸ - 91)
  • تست (ارشد کامپیوتر - دولتی 84)
 • درس چهارم: جبر رابطه ای
  • عملگرهای رابطه ای
  • مثال
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی ۷۴ - 82)
  • تست (مهندسی IT - دولتی 85)
  • ضرب
  • تست (مهندسی IT - دولتی 85)
  • تقسیم
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی 72)
  • پیوند
  • تست (مهندسی IT - دولتی 83)
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی 89)
  • نیم پیوند
  • گروه بندی
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی ۷۵ - 83 - 87)
  • عملگرهای فرا پیوند (OUTER JOIN)
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی 90)
  • پایگاه داده دانشگاه به همراه چند مثال
  • پایگاه داده (تهیه کننده - قطعه) به همراه چند مثال
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی ۸۵ - 88)
  • تست (مهندسی IT - دولتی 84)
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی 91)
  • تست (مهندسی IT - دولتی 85)
 • درس پنجم: SQL
  • مقایسه با جبر رابطه ای
  • ایجاد جدول
  • (مهندسی IT - دولتی 83)
  • درج
  • ( مهندسی کامپیوتر - دولتی 87)
  • بازیابی
  • چند مثال
  • حذف - بهنگام سازی
  • ( مهندسی IT - دولتی 86)
  • توابع جمعی (Aggregate Functions)
  • چند مثال
  • عملگر LIKE
  • گروه بندی اطلاعات
  • چند مثال
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی ۸۶ - 89)
  • چند مثال
  • تست (مهندسی IT - دولتی 83)
  • پرس و جوهای تو در تو
  • 10 مثال
  • تست (مهندسی IT - دولتی ۸۳ - 84 - 86 - 89)
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی ۸۲ - 83 - 84)
  • الحاق (Join)
  • دید (View)
  • تست (مهندسی IT - دولتی 86)
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی ۷۲ - 73 - 84)
  • مجوز GRANT, REVOKE
  • تست (مهندسی کامپیوتر - 87)
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی 83)
 • درس ششم: وابستگی ها - نرمال تر سازی
  • انواع وابستگی ها
  • وابستگی تابعی
  • وابستگی تابعی کامل (FFD)
  • وابستگی با واسطه
  • قواعد استنتاج آرمسترانگ (Armstrong)
  • 5 مثال
  • تست (مهندسی IT - دولتی ۸۳ تا ۸۶ - 88 - 89 - 91)
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی ۸۴ - 87 - 88)
  • تست (مهندسی - IT دولتی 83)
  • وابستگی چند مقداری (MVD)
  • راه سریع تشخیص وابستگی چند مقداری
  • قواعد آرمسترانگ در مورد وابستگی چند مقداری
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی ۷۲ - 87)
  • آنومالی
  • فرم های نرمال
  • تست (مهندسی کامپیوتر - دولتی 86)
  • تعریف فرم های نرمال
  • تبدیل به 1NF
  • تست
  • 1NF به 2NF
  • 2NF به 3NF
  • چند مثال 1NF به 3NF
  • تست
  • رابطه BCNF
  • 3NF به BCNF
  • چند مثال 1NF به BCNF
  • تست
  • رابطه 4NF
  • BCNF به 4NF
  • 5NF
  • مزایای نرمال سازی
  • معایب نرمال سازی
  • تست های نرمال سازی

مفید برای رشته های
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی ای تی

دانشجویان گرامی، می توانید برای تکمیل یادگیری خود از «آموزش پایگاه داده ها» استفاده کنید.

در ادامه لیست کتب انگلیسی و کتب فارسی منتشر شده در این زمینه معرفی شده اند:

 • Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe; Fundamentals of Database Systems; 2015
 • امین شکری؛ پایگاه داده ها (کارشناسی ارشد)؛ ۱۳۹۰
 • فرشید شیرافکن؛ آزمون های پایگاه داده ها؛ ۱۳۹۰
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

۱. تعاریف اولیه

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. مدل رابطه ای

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. نمودار ER

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. جبر رابطه ای (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. جبر رابطه ای (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. SQL (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. SQL (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. وابستگی ها – نرمال تر سازی (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. وابستگی ها – نرمال تر سازی (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. وابستگی ها – نرمال تر سازی (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش پایگاه داده ها (مرور – تست کنکور ارشد)
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۵۴۱۷۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVSFTE1051
مدت زمان ۸ ساعت و ۲۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (لینک دانلود)
حجم دانلود ۴۹۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


نظرات

تا کنون ۳,۱۳۱ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱۸ نظر ثبت شده است.
رسول
رسول

به نظرم خیلی خوبه، و فقط ای کاش به روزتر بشه و تستهای سالهای اخیر که به نظرم مفهومی تر و مشکل تر هست بررسی بشه ... یه پیشنهاد هم دارم و اون اینه که هر سال سوالات ارشد چه دولتی و چه آزاد توسط یه ویدئو حل بشه و توضیحات مربوط به اون گفته بشه... بازم ممنون

مهدیه
مهدیه

سلام به استاد شیرافکن و مجموعه قدرتمند فرادرس
من دارم برای آزمون هاي استخدامي خودمو آماده ميكنم. تو سیستم عامل و پایگاه داده لیسانس که پایه میشن برای منابع پیشرفته کنکور و آزمون هاي استخدامي خیلی ضعیف بودم و با اینکه زمان زیادی از پاس کردنشون میگذره هیچ وقت نتونسته بودم این ضعف رو برطرف کنم. تا قبل از این هم تجربه خوبی از آموزش ویدیویی نداشتم.
استاد شيرافكن عزيز منو به رشته م علاقمند كردند و جوري مباحث رو توضيح ميدن كه فهمشون بسيار راحت ميشه. در حاليكه تا قبل از اين بعضي از مباحث براي من بسيار مشكل بودن.
اما این ویدیو ها فوق العاده ان. یه مجموعه جمع و جور ساختارمند و بدون اضافه کاری با اسلایدهای مرتب و تمیز به همراهی بیان شیوا و دلنشین استاد و مثالهای کمکی. نکته دیگه ریتم یکنواخت ارائه دروس بود که استاد همه فصلها رو با انرژی و دلسوزی ارائه میکنن. من واقعا استفاده کردم.
خدا به شما استاد عزيز و مجموعه فرادرس كه خيلي زحمت کشیدن خیر بده.

زهرا
زهرا

به نظرم اگه آموزش پایگاه داده و تستایی که انجام میشه، داخل یه آموزش بود خیلی می تونست بهتر باشه چون من دوتا آموزش جدا گرفتم ولی خیلی این دوتا آموزش یعنی یادگیری و تستاش خیلی باهم دیگه فرق نداشت و می تونست تو یه آموزش همش باشه.

لاله
لاله

عالی. فقط کاش به روز تر بشه و بیشتر سوالای کنکور همین اخیر داخلش قرار بگیره.

محمد
محمد

آقای شیرافکن فوق العاده درس عالی درس میدن.

زهرا
زهرا

به نظرم یهو بدون هیچ مقدمه ای رفت سر یه مبحث دیگه، به نظرم باید با جزئیات بیشتری گفته میشد.
ولی در نهایت من راضی بو.دم.

زینب
زینب

خیلی نسبت به قیمتش مناسب بود خوب توضیح داده بودند روان و جامع بود من جاهای دیگه تهیه کردم ولی واقعا هیج جا به پای فرادرس نرسید.

شایسته
شایسته

خیلی کامل ندیدم، می خواستم تو آزمون استخدامی شرکت کنم و یه جور دوره بشه برام. در کل حس می کنم مباحث دقیقی نداشت.

سعید
سعید

دقیقا متاسفانه ، یعنی بعضی جاها خوب توضیح میدن، بعضی جاها اصلا رو خوانی فقط می کنند مثلا از اسلاید ۱۸ - ۲۲

طاهر
طاهر

آموزش بسیار عالی تدریس شده بود و از همه جنبه ها آموزش خوبی بود.

سهند
سهند

تدریس مدرس خوب بود و تسلطشون در حد 70 درصد بود. مسائل رو خوب توضیح داده بودند البته اگر عمیق تر می شدند بهتر میشد. در هرحال برای من در حدی که بتونم تست های کنکور رو درک کنم خوب بود.

زهرا
زهرا

من در دوران تحصیلم از این اموزش استفاده کردم که واقعا عالی بود. با دیدن اموزش ایشون دیگه نیازی به کتاب نداشتم واقعا تمام سرفصل ها تطابق داشتو عالی بود.

ایوب
ایوب

درس هایی که آقای دکتر شیرافکن ارائه دادند خیلی عالی هستند و همه سرفصل ها رو پوشش دادند. یعنی اگر یک بار پایگاه داده رو با حوصله مشاهده کنیم می تونیم بیشتر تست هارو بزنیم. تدریس ایشون خیلی روان بود. البته من پیشنهاد میکنم که برای دوره های پیشرفته هم این اموزش ها منتشر شوند.

Asma
Asma

سلام و خسته نباشید فراوان به تیم فرا درس و استاد شیر افکن ،من علی رغم تصوری که داشتم ، فکر میکردم تهیه این بسته آموزشی کمک چندانی به من نمیکنه اما به شدت کار ساز بود و در مدت زمان کمی تسلط کافی روی مباحث پیدا کردم و برای مرور یک بسته فوق العاده هست و حتی بیان و تدریس استاد این قدرت رو داره که برای مباحثی که اصلا تاکید میکنم اصلا آشنایی نداشنم خیلی خوب یاد بگیرم و تسلط پیدا کنم . این نکته برای یه کنکوری خیلی مهمه که برای یک درس مهم چه مقدار زمان باید بگذاره تا مسلط بشه و این بسته آموزشی 8 ساعته بهترین گزینه موجوده واقعا متشکرم.

شادی
شادی

سلام دست شما درد نکنه آموزش و تدرستون خیلی خوب هست،ولی متاسفانه صدای ویدیو ها خیلی کیفیت نداره، بهتر بود از هدست استفاده میشد. کیفیت صدا خوب نیست.

بهاره
بهاره

باسلام
آموزش خیییلی عالی بود.استاد شیر افکن بیانشون فوق العادست.تو زمان کمی که داشتم خیلی خوب تونستم مسلط بشم رو این درس
ممنونم

زهرا پاشایی
زهرا پاشایی

سلام
این آموزش بسیار عالی است و برای ما که فقط برای کنکور یه مرور می خوایم بسیار مناسب هست
جناب شیرافکن بهتون تبریک میگم به خاطر این تدریس عااالی و ارتباط خوبی که با دانشجو بر قرار می کنین
انگیزه برای درس خوندن در من که چندین برابر شد
ممنونم

مهتاب
مهتاب

سلام - فرادرس بی نظیری - تدریس استاد شیرافکن خیلی روان است. ممنون. ممنون. ممنون.


برچسب‌ها:
1NF | ۱NF به ۲NF | ۲NF به ۳NF | ۳NF به BCNF | ACID | Aggregate Functions | BCNF به ۴NF | Data Sub Language | DBA | DBMS | DSL | GRANT | join | mنمودار ER | Outer join | REVOKE | sql | TRANSACTION | View | آنومالی | ارائه روش های تستی | استخراج اطلاعت از داده‌ها | افزایش سرعت دسترسی به داده ها | افزونگی | انواع DSL | انواع موجودیت | انواع وابستگی ها | ایجاد سیستم های کاربردی | بانک اطلاعاتی | پالایش ساختار پایگاه داده | پایگاه داده | تراکنش | تست‌های کنکور ارشد | توابع جمعی | جبر رابطه ای | جستجوی آگاهانه | جستجوی ناآگاهانه | حل سوالات کنکور ارشد هوش مصنوعی | خواص رابطه | داده | داوطلبان کنکور کارشناسی | داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد | درجه نوع ارتباط | درس پایگاه داده ها | دید ادراکی | دیدها | ذخیره اطلاعات | ذخیره سازی مجتمع داده | رابطه ۴NF | رابطه BCNF | روش های جستجوی ناآگاهانه | زبان داده ای فرعی | سلسله مراتبی – شبکه ای | سوالات تالیفی | سوالات تشریحی | سیستم مدیریت پایگاه داده ها | عملگر like | عملگرهای رابطه ای | فرم های نرمال | قواعد استنتاج | قواعد استنتاج آرمسترانگ | قواعد جامعیت | کلید اصلی | کلید خارجی | کلید فرعی | کلید کاندید | کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر | مدل ER | مدل رابطه ای | مدیر پایگاه داده ها | مروری بر روش های تشریحی | معماری پایگاه داده ها | منابع برای دانشجویان | ناسازگاری بین اطلاعات ذخیره شده | نرمال سازی | نرمال سازی داده‌ها | وابستگی با واسطه | وابستگی تابعی | وابستگی تابعی کامل | وابستگی چند مقداری | یکپارچگی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
فهرست جلسات ۱۱ جلسه ویدئویی ×