هزینه آموزش
۵۳,۰۰۰ تومان

آموزش ساختمان داده ها (مرور – تست کنکور ارشد)

آموزش ساختمان داده ها (مرور – تست کنکور ارشد)

تعداد دانشجو
۲,۹۱۸ نفر
مدت زمان
۲۰ ساعت و ۳۵ دقیقه
هزینه آموزش
۵۳,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۳۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش ساختمان داده ها (مرور – تست کنکور ارشد)

ساختمان داده ها یکی از موارد امتحانی کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر است. این درس پیش نیاز یادگیری درس طراحی الگوریتم است. در کمترین زمان ممکن مباحث درس تدریس شده است و اکثر تست های کنکور کارشناسی ارشد دولتی بررسی شده اند. مباحث در ۱۴ فصل بررسی شده اند و این طبقه بندی حاصل تجربه مدرس است تا یادگیری را ساده تر کند.

آموزش ساختمان داده ها (مرور – تست کنکور ارشد)

تعداد دانشجو
۲,۹۱۸ نفر
مدت زمان
۲۰ ساعت و ۳۵ دقیقه
هزینه آموزش
۵۳,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۳۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
فرشید شیرافکن

دانشجوی دکتری تخصصی بیوانفورماتیک

مهندس فرشید شیرافکن دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار بوده و در حال حاضر دانشجوی دکترای بیوانفورماتیک دانشگاه تهران هستند. ایشان از مدرسین نمونه در زمینه ارائه و آموزش دروس دانشگاهی انتخاب شده‌اند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

ساختمان داده ها یکی از موارد امتحانی کنکور کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر است. این درس پیش نیاز یادگیری درس طراحی الگوریتم است. در کمترین زمان ممکن مباحث درس تدریس شده است و اکثر تست های کنکور کارشناسی ارشد دولتی بررسی شده اند. مباحث در ۱۴ فصل بررسی شده اند و این طبقه بندی حاصل تجربه مدرس است تا یادگیری را ساده تر کند.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مرتبه اجرایی (پیچیدگی اجرایی)
  • مرتبه اجرایی توابع چند جمله ای
  • نمادهای مرتبه اجرایی
  • مرتبه اجرایی حلقه های ساده
  • مرتبه لگاریتمی
  • مرتبه اجرایی حلقه های تو در تو
  • مهندسی کامپیوتر - دولتی ۸۵ - 89 - 92
  • مهندسی IT - دولتی ۸۴ تا 89
  • نمادهای پیچیدگی اجرایی
  • خواص توابع رشد
  • مهندسی IT - دولتی ۸۴ - 89
  • علوم کامپیوتر - دولتی 82
  • مهندسی کامپیوتر - دولتی ۸۱ - 89
 • درس دوم: توابع بازگشتی
  • تابع فاکتوریل
  • تابع ترکیب
  • تابع آکرمان (Ackermann function)
  • تست مهندسی کامپیوتر از آکرمان
  • برج هانوی
  • تابع فیبوناچی
  • زاد و ولد خرگوش ها
  • تست کنکور
  • قضیه اصلی
  • تست کنکور
 • درس سوم: آرایه
  • آرایه یک بعدی و چند بعدی
  • نحوه ذخیره عناصر آرایه در حافظه
  • مهندسیIT - دولتی 85
  • علوم کامپیوتر - دولتی 91
  • جستجوی خطی در آرایه
  • جستجوی دودویی
  • تابع جستجوی دودویی
  • جستجوی دودویی (بازگشتی)
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 82
  • میانگین تعداد مقایسه ها موفق و ناموفق
  • تست مهندسی IT - دولتی ۸۳ - 87
  • علوم کامپیوتر - دولتی 80
  • الگوریتم جستجوی سه تایی (ترنری)
  • علوم کامپیوتر - دولتی 91
  • درج در آرایه
  • حذف از آرایه
  • تست مهندسی - دولتی 92
  • ماتریس
  • ماتریس اسپارس (خلوت)
  • ماتریس پایین مثلثی
  • ماتریس ۳ قطری
  • تست مهندسی IT - 88
  • ماتریس پنج قطری
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 90
 • درس چهارم: صف و پشته
  • صف (queue)
  • درج در صف - حذف از صف
  • مشکل نمایش ترتیبی صف
  • صف حلقوی
  • تعداد اقلام صف حلقوی
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 83
  • درج و حذف (در صف حلقوی)
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 83
  • پشته(stack)
  • درج و حذف در پشته
  • جابه جایی قطارها
  • تست مهندسی IT - دولتی ۸۵ - 93
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی ۷۸ - 83
  • نگارش های مختلف عبارت ریاضی
  • تبدیل Infix به Postfix
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 80
  • تبدیل Infix به prefix
  • تست مهندسی IT - دولتی 86
  • تبدیل Infix به Postfix به کمک پشته
  • تبدیل Postfix به Infix با استفاده از پشته
  • تبدیل Prefix به Infix با استفاده از پشته
 • درس پنجم: لیست پیوندی
  • لیست پیوندی
  • مقایسه آرایه با لیست پیوندی
  • لیست پیوندی یک طرفه
  • چاپ محتویات لیست
  • چاپ محتویات لیست به صورت معکوس
  • درج یک گره در ابتدای لیست پیوندی یک طرفه
  • درج یک گره در انتهای لیست پیوندی یک طرفه
  • درج یک گره در لیست پیوندی یک طرفه
  • حذف گره ابتدای لیست
  • حذف گره انتهای لیست
  • حذف گره بعد از p
  • شمارش تعداد گره ها
  • تست مهندسی IT - دولتی 85
  • اتصال دو لیست پیوندی
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 71
  • وارون کردن لیست پیوندی
  • تست مهندسی IT - دولتی 83
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 93
  • لیست پیوندی دو طرفه
  • اضافه کردن گره به ابتدای لیست پیوندی دو طرفه
  • اضافه کردن گره به انتهای لیست پیوندی دو طرفه
  • اضافه کردن گره در لیست پیوندی دو طرفه
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 81
  • حذف گره اول از لیست پیوندی دو طرفه
  • حذف گره آخر از لیست پیوندی دو طرفه
  • حذف گره با آدرس مشخص p از لیست پیوندی دو طرفه
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 93
 • درس ششم: لیست پیوندی حلقوی
  • پیمایش لیست حلقوی
  • محاسبه طول یک لیست حلقوی
  • درج گره به اول لیست پیوندی حلقوی
  • درج گره به انتهای لیست پیوندی حلقوی
  • حذف گره از ابتدای لیست پیوندی حلقوی
  • حذف گره از انتهای لیست پیوندی حلقوی
  • مسئله ژوزفوس
  • رابطه بازگشتی مسئله ژوزفوس
  • تست مهندسی IT - دولتی ۸۸ - 93
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی ۷۶ - 89
  • درج به ابتدای لیست پیوندی دو طرفه چرخشی
  • حذف از ابتدای لیست پیوندی دو طرفه چرخشی
  • حذف از انتهای لیست پیوندی دو طرفه چرخشی
  • پیاده سازی پشته به کمک لیست پیوندی
  • پیاده سازی صف به کمک لیست پیوندی
  • چند جمله ای
  • لیست عمومی
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 76
 • درس هفتم: درخت
  • تعاریف اولیه (والد، فرزند، درجه، زیر درخت، سطح، عمق و …)
  • درخت دودویی
  • درخت دودویی پر
  • درخت دودویی کامل
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 89
  • تعداد برگ ها
  • علوم کامپیوتر - دولتی 90
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 91
  • شماره گذاری
  • شماره پدر یک گره
  • تعداد برگ ها در درخت k تایی کامل
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 86
  • پیاده سازی درخت دودویی
  • پیاده سازی با لیست پیوندی
  • نمایش درخت با لیست عمومی
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 90
 • درس هشتم: پیمایش درخت دودویی
  • پیمایش درخت به روش میانوندی
  • پیمایش درخت به روش پیشوندی
  • پیمایش درخت به روش پسوندی
  • پیمایش درخت به ترتیب سطح
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی ۸۰ - 91 - 93
  • نحوه پر و خالی شدن پشته در پیمایش میانوندی
  • الگوریتم های پیمایش درخت دودویی
  • تست مهندسی IT - دولتی 83
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 86
  • رسم درخت دودویی با داشتن پیمایش های پیشوندی و میانوندی
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 93
  • رسم درخت دودویی با داشتن پیمایش های پسوندی و میانوندی
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 86
  • مشخص کردن گره های تک فرزندی
  • رسم درخت دودویی با داشتن پیمایش های پیشوندی و پسوندی
  • تست مهندسی IT - دولتی ۸۸ تا 90
  • تعداد درخت های دودویی که می توان با n گره ساخت
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی ۸۵ - 88
  • درخت دودویی گسترش یافته
  • درخت عبارت
  • تست مهندسی IT - دولتی 93
  • درخت کلی (عمومی)
  • مراحل تبدیل یک درخت به درخت دودویی معادل
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 79
  • جنگل (Forest)
  • تبدیل جنگل به درخت دودویی
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 80
  • درخت دودویی نخ کشی شده
  • ساختار گره در درخت نخی
 • درس نهم: درخت جستجوی دودویی، AVL
  • درخت جستجوی دودویی (BST)
  • ارتفاع BST
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 90
  • تست مهندسی IT - دولتی 85
  • ساخت BST
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 81
  • تست مهندسی IT - دولتی 84
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی ۸۴ - 87
  • جستجوی یک عنصر در BST
  • الگوریتم جستجوی دودویی
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 84
  • دنباله جستجو
  • درج یک عنصر به BST
  • تست مهندسی IT - دولتی 89
  • مرتب سازی
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی ۸۵ - 86
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 78
  • تست مهندسی IT - دولتی ۸۹ - 92
  • حذف یک گره از BST
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی ۸۴ - 85
  • پیدا کردن عنصر مینیم و ماکزیمم در BST
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 83
  • تست مهندسی IT - دولتی 89
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 83
  • درخت AVL
  • چرخش
  • ساختن AVL با اعداد ۱ تا 5
  • تست مهندسی IT - دولتی ۹۰ - 91
  • حداقل تعداد گره های مورد نیاز برای ساختن AVL
  • ارتباط حداقل تعداد گره ها در AVL با اعداد فیبوناچی
 • درس دهم: درخت هیپ، درخت تریپ، درخت دیپ، درخت هیپ حداقل حداکثر
  • هرم (Heap)
  • نمایش heap با آرایه
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی ۸۵ - 91
  • تست مهندسی IT - دولتی ۸۳ - 85 - 86
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 93
  • درج
  • ساخت درخت هیپ
  • حذف
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی ۸۰ - 81 - 91 - 93
  • تست مهندسی IT - دولتی ۸۴ - 88 تا 90
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 92
  • تست مهندسی - دولتی 88
  • مرتب سازی هیپ
  • تست مهندسی IT - دولتی 78
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 81
  • صف اولویت (Priority Queue)
  • پیاده سازی صف اولویت
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 75
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 81
  • هرم حداقل - حداکثر (Min-Max Heap)
  • درج در هرم حداقل - حداکثر
  • حذف از هرم حداقل - حداکثر
  • علوم کامپیوتر - دولتی 85
  • دیپ Deap
  • گره متناظر در Deap
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی ۸۵ - 89
  • درج در Deap
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی ۹۱ - 92
  • تریپ Treap
  • درج در Treap
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 87
 • درس یازدهم: گراف
  • تعاریف اولیه
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 81
  • تست مهندسی IT - دولتی 91
  • گراف چندگانه
  • گراف کامل
  • گراف همبند
  • گراف دو قسمتی (Bipartite)
  • گراف دو قسمتی کامل
  • تست مهندسی IT - دولتی 89
  • زیر گراف (Subgraph)
  • نمایش گراف
  • ماتریس هم جواری
  • لیست هم جواری
  • تست مهندسی IT - دولتی ۸۴ - 88
  • ماتریس برخورد
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 86
  • پیمایش سطحی (BFS) و عمقی (DFS) گراف
  • تست هوش مصنوعی - دولتی 89
  • تست مهندسی IT - دولتی ۹۱ - 92
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی ۸۱ - 86
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 85
 • درس دوازدهم: طبقه بندی یال ها، درخت پوشا (پریم، کراسکال)
  • طبقه بندی یال ها
  • زمان کشف و زمان خاتمه
  • مرتب سازی توپولوژیکی (Topological sort)
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی ۸۶ - 91 - 92
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 87
  • تست مهندسی IT - دولتی 88
  • تست هوش مصنوعی - دولتی ۸۸ - 89
  • درخت پوشای کمینه
  • کراسکال پریم
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 93
  • تست مهندسی IT - دولتی ۸۴ تا ۸۷ - 90
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی ۸۷ - 88 - 92
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 87
  • تست هوش مصنوعی - دولتی 88
 • درس سیزدهم: مرتب سازی
  • مرتب سازی حبابی
  • مرتب سازی انتخابی (Selection Sort)
  • مرتب سازی درجی
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 84
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 89
  • مرتب سازی ادغامی (Merge Sort)
  • ادغام دو آرایه مرتب
  • تست مهندسی IT - دولتی 86
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 89
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 89
  • مرتب سازی سریع (Quick sort)
  • الگوریتم پارتیشن بندی
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 80
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 93
  • تست مهندسی IT - دولتی 92
  • درخت تصمیم گیری
  • تست مهندسی IT - دولتی ۸۴ - 87 - 88
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 89
 • درس چهاردهم: درهم سازی
  • جدول آدرس دهی مستقیم (Direct address)
  • جدول درهم سازی
  • برخورد (Collision)
  • روش های حل مشکل برخورد
  • روش زنجیره ای برای حل برخورد
  • زمان اجرای عملیات «درج، حذف و جستجو» در روش زنجیره ای
  • تست مهندسی IT - دولتی 88
  • تست علوم کامپیوتر - دولتی 93
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 84
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 93
  • روش آدرس دهی باز برای حل مشکل برخورد
  • تست مهندسی IT - دولتی ۸۹ - 91
  • درهم سازی پویا
  • مثال Double hashing
  • تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 90
مفید برای رشته های
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی IT
 • علوم کامپیوتر

دانشجویان گرامی، می توانید برای تکمیل یادگیری خود از «آموزش ساختمان داده ها» استفاده کنید.

در ادامه لیست کتب انگلیسی و کتب فارسی منتشر شده در این زمینه معرفی شده اند:

 • Ellis Horowitz, Sartaj Sahni; Fundamentals of Data Structures in C; 2007
 • محمد قدسی؛ داده ساختارها و مبانی الگوریتم ها؛ ۱۳۹۳
 • سارتاج ساهنی، آلیس هورویتز، سوزان اندرسن فرید، امیر علیخانزاده (مترجم)؛ اصول ساختمان داده ها به زبان C؛ ۱۳۹۰

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نیاز

آشنایی با زبان های برنامه نویسی


پیش نمایش‌ها

۱. مرتبه اجرایی (پیچیدگی اجرایی) (الف)

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۳ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. مرتبه اجرایی (پیچیدگی اجرایی) (ب)

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۲ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. مرتبه اجرایی (پیچیدگی اجرایی) (پ)

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۱ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. توابع بازگشتی - رابطه بازگشتی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۲ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. آرایه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. صف و پشته
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. لیست پیوندی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. لیست پیوندی حلقوی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. درخت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. پیمایش درخت دودویی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. درخت جستجوی دودویی، AVL
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. درخت هیپ، درخت تریپ، درخت دیپ، درخت هیپ حداقل حداکثر (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. درخت هیپ، درخت تریپ، درخت دیپ، درخت هیپ حداقل حداکثر (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. گراف
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. طبقه بندی یال ها، درخت پوشا (پریم، کراسکال)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. مرتب سازی (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. مرتب سازی (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. درهم سازی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ساختمان داده ها (مرور – تست کنکور ارشد)
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۵۷۶۷۷ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVSFTE1011
مدت زمان ۲۰ ساعت و ۳۵ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (لینک دانلود)
حجم دانلود ۱۰۹۵ مگابایت (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


نظرات

تا کنون ۲,۹۱۸ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۳۲ نظر ثبت شده است.
علیرضا
علیرضا

سلام خدمت استاد, آموزش خیلی خوب بود خواستم خسته نباشیدی خدمتتون اعلام کنم
و هچنین سوالی داشتم از خدمتتون اینکه من میخوام کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار شرکت کنم, میخواستم بدونم که من باید تست هایی که فقط مربوط به مهندسی کامپیوتر هست را مطالعه کنم یا نه باید تمام تست ها را مطالعه کنم(تست های مهندسی IT , تست های علوم کامپیوتر)

فرشید شیرافکن - مدرس
فرشید شیرافکن - مدرس

سلام. در پاسخ به مخاطب گرامی، طیبه خانم.
از آموزش "ساختمان داده همراه با پیاده سازی در سی پلاس پلاس" و آموزش "ساختمان داده پیشرفته" که شامل تست های جدید است ، استفاده کنید.

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن

سلام.
در پاسخ به مخاطبین گرامی:

آموزش هایی از من که برای آزمون استخدامی مناسب هستند عبارتند از :
1- برنامه نویسی ++c
2- پیشرفته C++‎ (شی گرایی در سی پلاس پلاس)
3 -ساختمان داده ها همراه با پیاده سازی در سی پلاس پلاس
4- طراحی الگوریتم
5 - ریاضی پایه
6- ریاضی یک
و چند آموزش دیگر

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن

سلام- پیش نیاز این آموزش، آموزش ساختماتن داده همراه با پیاده سازی با سی پلاس پلاس است.
فرشید شیرافکن مدرس آموزش

طیبه
طیبه

تست ها قدیمی هست و باید به روز رسانی بشه، ولی محتوا خوب بود.

آرمین
آرمین

بسیاار عالیه. خیلی خوب توضیح میدند، اول جزوه رو میگن آخر هر فصل هم تست های مهم رو حل میکنن. آقای شیرافکن صدای رسایی دارند و برای آموزش مناسبه.

شیرین
شیرین

خیلی کامل و با جزئیات گفته شد. خیلی خیلی از این آموزش راضی ام.

مهدی
مهدی

سلام خدمت استاد خواستم بپرسم من دوره ساختمان داده همراه با ++C رو دیدم ایا احتیاج به این دوره هست برای شرکت در کنکور ارشد یا همون دوره کفایت میکنه

طاهر
طاهر

آموزش بسیار خوبی بود و در امور عملی کاربردی بود.

هادی
هادی

خدارحمت کند پدر بزرگوار استاد شیرافکن رو دمشون گرم با این آموزش

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن

سلام خدمت آقا سعید:
برای آزمون کنکور ارشد و استخدامی ، آموزش جدیدی توسط فرادرس آماده کرده ام که ابتدا مطالب تئوری خیلی کامل توضیح داده شده و سپس با سی پلاس پلاس پیاده سازی می شود.
این آموزش 23ساعت است و در فصل آخر هم تست حل شده است.
نام آموزش "ساختمان داده ها همراه با پیاده سازی در ++C " می باشد.

سحر
سحر

فوق العاده... بعد 13 سال دوباره یادم اومد ساختمان داده چی بود... ایندفعه بهتر از قبل. متشکرم و خسته نباشید بخاطر تهیه اونهمه اسلاید

آرش
آرش

سلام، با عرض خسته نباشید، من این آموزش رو تهیه کردم و خیلی ازش راضی هستم چون واقعاً هم زیبا و روان توضیح داده شده هم نکات درس رو باشیوه عالی بیان کرده اند. خیلی وقت بود دنبال آموزش تصویری این درس بودم اما سایت های دیگر هزینه خریدشون بسیار بالا بود اما فرادرس این امکان رو برای من فراهم کرد که این درس رو تهیه کنم و استفاده داشته باشم، درپایان از زحمات شما سپاسگزارم.

سعید
سعید

سلام. ساختمان داده مقدماتی رو خوندم عالی بود واقعا. الان میخوام برای آزمون استخدامی این آموزش رو تهیه کنم واقعا ممنون از تمام زحماتتون.

دانشجو
دانشجو

سلام لطفا حل سوالات کنکورهای ارشد اخیر ساختمان داده طراحی الگوریتم و نظریه اتوماتا رشته مهندسی و علوم کامپیوتر را بصورت جداگانه در سایتتون قرار دهید باتشکر از استاد شیرافکن

وحید
وحید

ضمن تشکر مجدد از استاد شیرافکن
در درس لیست پیوندی حل تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 93 (57:00) بخش آبی رنگ حل روش MTF حاصل جمع 6325 می شود که به اشتباه 3775 نوشته شده. لازم دونستم بیان کنم.
ممنون فرادرس

روابط عمومی:
روابط عمومی:

سلام

از حضورتان در فرادرس خوشحالیم،

مورد اعلامیتان توسط بخش مربوطه بررسی می گردد.

منتظر دیدار مجدد شما در فرادرس هستیم.


وحید
وحید

ضمن تشکر مجدد، استاد شیرافکن براتون آرزوی سلامتی و رشد بیشتر رو دارم.
ممنون فرادرس

طاهر
طاهر

سلام من به این نتیجه رسیدم با استاد شیرافکن هر درسی اسون میشه واقعا استاد ممنون

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن

سلام . مخاطبین گرامی ،اینجانب آموزش جدید ساختمان داده ها (تئوری و عملی) را در زمان 20 ساعت تهیه کرده ام که توسط فرادرس ارائه شده است. این آموزش بسیار کامل است.

سحر
سحر

سلام
خیلی ممنون از استاد شیرافکن برای این ویدیو،بیان شیوا و رسایی دارن و این باعث میشه که دیدن آموزش خسته کننده نباشه

سیده معصومه مولائی
سیده معصومه مولائی

با سلام و خداقوت و تشکر فراوان از مجموعه فرادرس و همکاران و دست اندرکاران و اساتید گرانقدر مخصوصا استاد شیرافکن که با بیان شیوا و رسا و اسلایدهای کامل و رنگارنگ و متنوعشان درس سخت ساختمان داده رو به این خوبی و کاملی با نکات کنکوری تدریس کردن. من واقعا برای درس ساختمان داده کنکور ارشدم نگران بودم اما با تهیه ی این آموزش نگرانی ام کاملا برطرف شده و خداروشکر می کنم که با فرادرس و استاد شیرافکن آشنا شدم و در حالی که در شهری که من زندگی می کنم امکانات چندانی ندارد از آموزش ها و اساتید برتر استفاده می کنم . از همگی تشکر و قدردانی می کنم . پیروز و سربلند و موفق باشید.

آیسان مرادیان
آیسان مرادیان

این ویدئو همه نکاتی که من مشکل داشتم رو خیلی واضح توضیح داد ...ممنونم از فرادرس که با بهترین کیفیت و بهترین قیمت به ما دانشجویان کمک میکنه...
و لینک دانلود بصورت آنی به ایمیل ارسال شد و هیچ مششکلی نداشتم...
با تشکر....

علی نوروزی
علی نوروزی

سلام خدمت استاد محترم و دوستان گرامی
فیلم آموزشی درس ساختمان داده استاد واقعا عالی بود به حدی که هیچ مشکل و ضعفی از این پک نمی شد گرفت. در ویدیو به بررسی هر درس و سپس نکات و تست های کنکوری پرداخته شد و نهایت تلاش استاد عزیز بر این بود که به آسان ترین روش ممکن انتقال مطالب صورت گیرد.بنابراین با مشاهده ویدئو ها پیش زمینه‌ و دید خوبی برای خواندن در درس طراحی الگوریتم هم پیدا می کنید و حتی شاید بتوانید به برخی از سوالات درس الگوریتم نیز پاسخ دهید.

محمد عرفان
محمد عرفان

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز
به جرئت میتونم اعلام کنم که مهندسی شیرافکن عزیز یکی از بهترین اساتید فرادرس و حتی کشور هستند. نحوه تدریس ایشون به شکلی هست که دانشجو رو از هر منبع دیگه ای بی نیاز میکنه. نکات و مثال هایی ایشون حل میکنن دقیقا چیزیه که یه دانشجو باید یاد بگیره. به طور مثال در هر مبحثی یه نکته بسیار خوب کنکوری میگن که اون نکته در چندین کنکور پشت سر هم اومده و دونستن این نکته میتونه زمان جواب دادن به تستی که شاید 1 دقیقه زمان لازم داره رو به 5 ثانیه برسونه. در استفاده از تدریس های ایشون شک نکنید
با تشکر

میلاد جعفریان
میلاد جعفریان

نام استاد شیر افکنو هرجا دیدید شک نکنید اون آموزش ها بهترینن

سمیرا
سمیرا

سلام خسته نباشید به تمامی کارمندان خوب فرادرس و مخصوصا از استاد شیرافکن همیشه پایدار موفق باشین بدرخشین

امین
امین

عالی
یه روش پیماش بصورت نقطه گذاری تدریس کرد خیلی جالب بود .هیپ جستجو دودویی طبقه بندی یال ها ، درهم سازی ،محاسبه تابع زمانی و مرتبه الگوریتم ها و درخت های avl
فک نمیکنم اصلا این اموزش ها موجود باشه جایی . درضمن کتاب الکترونیکی هم موجوده که کمک زیادی میکنه .پیشنهاد میکنم حتما دوره اموزش ساختمان داده روتهیه کنید هرچند اینجا مرور میشه ولی اونجا بررسی کامل میشه و مثال های متعدد.
خوشبختانه هیچ جای انتقادی نذاشتن استاد شیر افکن و واقعا برند هستن ، ازصمیم قلب براتون ارزوی موفقیت میکنم

مریم
مریم

من طرفدار فیلمهای آموزشی فرادرس هستم عالی هستن متشکرم از شما.

جمالی
جمالی

من برای کنکور دکتری از این آموزش استفاده کردم. فوق العاده مفید و عالی بود.
از استاد محترم کمال تشکر را دارم.

علی
علی

سلام. من کلاس کنکور معتبری را شرکت کرده بودم ولی این فیلم بسیار بهتر بود. همچنین حل تست ها خیلی بهتر از حل کتابهای کنکور بود. از فرادرس و استاد شیرافکن ممنونم.

حسن
حسن

‎سلام.

از مدرس محترم خواهشمندیم سوالات بیشتری از کنکورهای 95 را حل کنند و آموزش دهند.


برچسب‌ها:
Array | avl | BFS | Bipartite | BST | Collision | Data Structure | DFS | direct address | double hashing | Forest | graph | hashing | Heap | link list | Merge Sort | Min-Max Heap | order | Priority Queue | queue | Quick sort | Selection Sort | Sort | Stack | subgraph | topological sort | آرایه | آرایه چند بعدی | آرایه یک بعدی | اتصال دو لیست پیوندی | ادغام دو آرایه مرتب | ارتباط حداقل تعداد گره ها در AVL با اعداد فیبوناچی | ارتفاع BST | اضافه کردن گره به ابتدای لیست پیوندی دو طرفه | اضافه کردن گره به انتهای لیست پیوندی دو طرفه | اضافه کردن گره در لیست پیوندی دو طرفه | الگوریتم پارتیشن بندی | الگوریتم جستجوی دودویی | الگوریتم جستجوی سه تایی | الگوریتم های پیمایش درخت دودویی | برج هانوی | برخورد | پریم | پشته | پیاده سازی با لیست پیوندی | پیاده سازی پشته به کمک لیست پیوندی | پیاده سازی درخت دودویی | پیاده سازی صف اولویت | پیاده سازی صف به کمک لیست پیوندی | پیچیدگی اجرایی | پیدا کردن عنصر مینیم و ماکزیمم در BST | پیمایش درخت به ترتیب سطح | پیمایش درخت به روش پسوندی | پیمایش درخت به روش پیشوندی | پیمایش درخت به روش میانوندی | پیمایش درخت دودویی | پیمایش سطحی (BFS) گراف | پیمایش عمقی (DFS) گراف | پیمایش لیست حلقوی | پیمایش های پیشوندی | پیمایش های میانوندی | تابع آکرمان | تابع ترکیب | تابع جستجوی دودویی | تابع فاکتوریل | تابع فیبوناچی | تبدیل infix به postfix | تبدیل infix به postfix به کمک پشته | تبدیل infix به prefix | تبدیل postfix به infix با استفاده از پشته | تبدیل prefix به infix با استفاده از پشته | تبدیل جنگل به درخت دودویی | ترنری | تریپ Treap | تست علوم کامپیوتر - دولتی 81 | تست علوم کامپیوتر - دولتی 85 | تست علوم کامپیوتر - دولتی 86 | تست علوم کامپیوتر دولتی 80 | تست علوم کامپیوتر دولتی 84 | تست علوم کامپیوتر دولتی 85 تا 89 | تست علوم کامپیوتر دولتی 87 | تست علوم کامپیوتر دولتی 89 | تست علوم کامپیوتر دولتی 91 | تست علوم کامپیوتر دولتی 91 تا 92 | تست علوم کامپیوتر دولتی 92 | تست علوم کامپیوتر دولتی 93 | تست کنکور | تست مهندسی IT - دولتی 83 | تست مهندسی IT - دولتی 85 | تست مهندسی IT - دولتی 88 - 93 | تست مهندسی IT 88 | تست مهندسی IT دولتی 78 | تست مهندسی IT دولتی 84 تا 87 | تست مهندسی IT دولتی 84 تا 88 | تست مهندسی IT دولتی 86 | تست مهندسی IT دولتی 88 | تست مهندسی IT دولتی 89 | تست مهندسی IT دولتی 91 | تست مهندسی IT دولتی 92 | تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 71 | تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 76 | تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 76 - 89 | تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 86 | تست مهندسی کامپیوتر - دولتی 93 | تست مهندسی کامپیوتر از آکرمان | تست مهندسی کامپیوتر دولتی 75 | تست مهندسی کامپیوتر دولتی 81 | تست مهندسی کامپیوتر دولتی 81 تا 86 | تست مهندسی کامپیوتر دولتی 84 | تست مهندسی کامپیوتر دولتی 87 | تست مهندسی کامپیوتر دولتی 89 | تست مهندسی کامپیوتر دولتی 90 | تست هوش مصنوعی دولتی 88 | تعاریف اولیه | تعداد اقلام صف حلقوی | تعداد برگ ها در درخت k تایی کامل | تعداد درخت های دودویی که می توان با n گره ساخت | توابع | توابع بازگشتی | توابع چند جمله ای | جدول آدرس دهی مستقیم | جدول درهم سازی | جستجوی خطی در آرایه | جستجوی دودویی | جستجوی دودویی بازگشتی | جستجوی یک عنصر در BST | جنگل | چاپ محتویات لیست | چاپ محتویات لیست به صورت معکوس | چرخش | چند جمله ای | حداقل تعداد گره های مورد نیاز برای ساختن AVL | حذف | حذف از آرایه | حذف از ابتدای لیست پیوندی دو طرفه چرخشی | حذف از انتهای لیست پیوندی دو طرفه چرخشی | حذف از پشته | حذف از صف | حذف از هرم حداقل حداکثر | حذف گره آخر از لیست پیوندی دو طرفه | حذف گره ابتدای لیست | حذف گره از ابتدای لیست پیوندی حلقوی | حذف گره از انتهای لیست پیوندی حلقوی | حذف گره انتهای لیست | حذف گره اول از لیست پیوندی دو طرفه | حذف گره با آدرس مشخص p از لیست پیوندی دو طرفه | حذف گره بعد از p | حذف یک گره از BST | حلقه | حلقه های تودرتو | خلوت | خواص توابع رشد | داده ساختار | در صف حلقوی | درج | درج به ابتدای لیست پیوندی دو طرفه چرخشی | درج در Deap | درج در treap | درج در آرایه | درج در پشته | درج در صف | درج در هرم حداقل حداکثر | درج گره | درج گره به انتهای لیست پیوندی حلقوی | درج گره به اول لیست پیوندی حلقوی | درج و حذف | درج یک عنصر به BST | درج یک گره در ابتدای لیست پیوندی یک طرفه | درج یک گره در انتهای لیست پیوندی یک طرفه | درج یک گره در لیست پیوندی یک طرفه | درجه | درخت | درخت AVL | درخت پوشا | درخت پوشای کمینه | درخت تریپ | درخت تصمیم گیری | درخت جستجوی دودویی | درخت دودویی | درخت دودویی پر | درخت دودویی کامل | درخت دودویی گسترش یافته | درخت دودویی معادل | درخت دودویی نخ کشی شده | درخت دیپ | درخت عبارت | درخت کلی | درخت هیپ | درخت هیپ حداقل حداکثر | درس ششم: لیست پیوندی حلقوی | درس هفتم: درخت | درهم سازی | درهم سازی پویا | دنباله جستجو | دیپ Deap | رابطه بازگشتی مسئله ژوزفوس | رسم درخت دودویی | رسم درخت دودویی با داشتن پیمایش های پسوندی و میانوندی | رسم درخت دودویی با داشتن پیمایش های پیشوندی و میانوندی | روش آدرس دهی باز برای حل مشکل برخورد | روش زنجیره ای برای حل برخورد | روش های حل مشکل برخورد | زاد و ولد خرگوش ها | زمان اجرای عملیات «درج، حذف و جستجو» در روش زنجیره ای | زمان کشف و زمان خاتمه | زیر درخت | زیر گراف | ساخت BST | ساخت درخت هیپ | ساختار گره در درخت نخی | ساختمان داده | ساختن AVL با اعداد 1 تا 5 | سطح | سوالات ارشد IT - دولتی 85 | سوالات ارشد IT دولتی 83 تا 87 | سوالات ارشد IT دولتی 84 89 | سوالات ارشد IT دولتی 84 تا 89 | سوالات ارشد IT دولتی 85 93 | سوالات ارشد IT دولتی 86 | سوالات ارشد IT دولتی 88 تا 90 | سوالات ارشد IT دولتی 89 | سوالات ارشد IT دولتی 89 تا 92 | سوالات ارشد IT دولتی 93 | سوالات ارشد تعداد برگ ها | سوالات ارشد دولتی 92 | سوالات ارشد علوم کامپیوتر - دولتی 92 | سوالات ارشد علوم کامپیوتر دولتی 79 | سوالات ارشد علوم کامپیوتر دولتی 80 | سوالات ارشد علوم کامپیوتر دولتی 80 91 93 | سوالات ارشد علوم کامپیوتر دولتی 81 | سوالات ارشد علوم کامپیوتر دولتی 82 | سوالات ارشد علوم کامپیوتر دولتی 83 | سوالات ارشد علوم کامپیوتر دولتی 84 | سوالات ارشد علوم کامپیوتر دولتی 84 - 85 | سوالات ارشد علوم کامپیوتر دولتی 85 | سوالات ارشد علوم کامپیوتر دولتی 86 | سوالات ارشد علوم کامپیوتر دولتی 90 | سوالات ارشد علوم کامپیوتر دولتی 91 | سوالات ارشد علوم کامپیوتر دولتی 93 | سوالات ارشد کامپیوتر دولتی 78 | سوالات ارشد کامپیوتر دولتی 78 83 | سوالات ارشد کامپیوتر دولتی 81 89 | سوالات ارشد کامپیوتر دولتی 82 | سوالات ارشد کامپیوتر دولتی 83 | سوالات ارشد کامپیوتر دولتی 84 تا 87 | سوالات ارشد کامپیوتر دولتی 85 | سوالات ارشد کامپیوتر دولتی 86 | سوالات ارشد کامپیوتر دولتی 88 | سوالات ارشد کامپیوتر دولتی 89 | سوالات ارشد کامپیوتر دولتی 90 | سوالات ارشد کامپیوتر دولتی 91 | سوالات ارشد کامپیوتر دولتی 92 | سوالات ارشد کامپیوتر دولتی 93 | سوالات ارشد مهندسی IT دولتی 83 | سوالات ارشد مهندسی IT دولتی 84 | سوالات ارشد مهندسی IT دولتی 85 | سوالات ارشد مهندسی IT دولتی 86 | سوالات ارشد مهندسی IT دولتی 88 تا 90 | سوالات ارشد مهندسی IT دولتی 90 91 | سوالات ارشد مهندسی اطلاعات 92 | سوالات ارشد مهندسی دولتی 88 | سوالات ارشد مهندسی کامپیوتر دولتی 80 | سوالات ارشد مهندسی کامپیوتر دولتی 81 | سوالات ارشد مهندسی کامپیوتر دولتی 85 تا 91 | سوالات ارشد مهندسی کامپیوتر دولتی 91 | سوالات ارشد مهندسی کامپیوتر دولتی 93 | سوالات ارشد هوش مصنوعی دولتی 88 | سوالات ارشد هوش مصنوعی دولتی 89 | سوالات کنکور ارشد علوم کامپیوتر | سوالات کنکور ارشد مهندسی 87 | سوالات کنکور ارشد مهندسی IT | سوالات کنکور ارشد مهندسی IT - دولتی 84 | سوالات کنکور ارشد هوش مصنوعی | سواللات ارشد IT دولتی 84 | شمارش تعداد گره ها | شماره پدر یک گره | شماره گذاری | صف | صف اولویت | صف حلقوی | صف و پشته | طبقه بندی یال ها | علوم کامپیوتر دولتی 85 | عمق | فرزند | قضیه اصلی | کراسکال | کراسکال پریم | کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر دولتی 89 | گراف | گراف چندگانه | گراف دو قسمتی | گراف دو قسمتی کامل | گراف کامل | گراف همبند | گره متناظر در deap | لیست پیوندی | لیست پیوندی دوطرفه | لیست پیوندی یک طرفه | لیست عمومی | لیست هم جواری | ماتریس | ماتریس 3 قطری | ماتریس اسپارس | ماتریس برخورد | ماتریس پایین مثلثی | ماتریس پنج قطری | ماتریس هم جواری | محاسبه طول یک لیست حلقوی | مراحل تبدیل یک درخت به درخت دودویی معادل | مرتب سازی | مرتب سازی ادغامی | مرتب سازی انتخابی | مرتب سازی توپولوژیکی | مرتب سازی حبابی | مرتب سازی درجی | مرتب سازی سریع | مرتب سازی هیپ | مرتبه اجرایی | مرتبه اجرایی توابع | مرتبه اجرایی توابع چند جمله ای | مرتبه اجرایی حلقه های تودرتو | مرتبه اجرایی حلقه های ساده | مرتبه لگاریتمی | مسئله ژوزفوس | مشخص کردن گره های تک فرزندی | مشکل نمایش ترتیبی صف | مقایسه آرایه با لیست پیوندی | میانگین تعداد مقایسه ها موفق و ناموفق | نحوه پر و خالی شدن پشته در پیمایش میانوندی | نحوه ذخیره عناصر آرایه در حافظه | نگارش های مختلف عبارت ریاضی | نمادهای پیچیدگی اجرایی | نمادهای مرتبه اجرایی | نمایش heap با آرایه | نمایش درخت با لیست عمومی | نمایش گراف | هرم | هرم حداقل - حداکثر | وارون کردن لیست پیوندی | والد
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
فهرست جلسات ۱۸ جلسه ویدئویی ×