فرادرس
هزینه آموزش
۱۸,۰۰۰ تومان

آموزش شبیه سازی و تست نظریه زبان ها و ماشین در JFLAP‎

آموزش شبیه سازی و تست نظریه زبان ها و ماشین در JFLAP‎

تعداد دانشجو
۱۱۳ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۴ دقیقه
هزینه آموزش
۱۸,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش شبیه سازی و تست نظریه زبان ها و ماشین در JFLAP‎

چکیده

JFLAP نرم افزاری برای تست زبان های فرمال مانند اتوماتای غیر قطعی متناهی (NFA)، اتوماتای پشته ای (PDA)، ماشین های تورینگ چند نواره، انواع گرامرها، تجزیه (Parsing) و L-System می باشد. علاوه بر این می توانید نمونه هایی از این زبان ها را بسازید و حتی JFLAP به شما اجازه می دهد تا برخی از این زبان ها را به یکدیگر تبدیل کنید. مانند تبدیل خودکار و دستی NFA به DFA، مینیمایز کردن یک DFA، تبدیل DFA به زبان منظم و گرامر منظم و...

مدرس
وحید باقی

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر - گرایش الگوریتم ها و محاسبات

وحید باقی کارشناس ارشد کامپیوتر، گرایش الگوریتم ها و محاسبات از دانشگاه تهران هستند و زمینه مطالعاتی و پژوهشی ایشان علوم داده است.

توضیحات تکمیلی

JFLAP نرم افزاری برای تست زبان های فرمال مانند اتوماتای غیر قطعی متناهی (NFA)، اتوماتای پشته ای (PDA)، ماشین های تورینگ چند نواره، انواع گرامرها، تجزیه (Parsing) و L-System می باشد. علاوه بر این می توانید نمونه هایی از این زبان ها را بسازید و حتی JFLAP به شما اجازه می دهد تا برخی از این زبان ها را به یکدیگر تبدیل کنید. مانند تبدیل خودکار و دستی NFA به DFA، مینیمایز کردن یک DFA، تبدیل DFA به زبان منظم و گرامر منظم و...

 

قابلیت های نرم افزار JFLAP
 • زبان های منظم – ساخت
  • DFA
  • NFA
  • گرامر منظم (Regular Grammar)
  • عبارت منظم (Regular Expression)
 • زبان های منظم – تبدیلات
  • NFA به DFA و DFA مینیمم
  • NFA به عبارت منظم و برعکس
  • NFA به گرامر منظم و برعکس
 • زبان های مستقل از متن – ساخت
  • اتوماتای پشته ای
  • گرامر مستقل از متن
 • زبان های مستقل از متن – انتقال
  • PDA به گرامر مستقل از متن
  • گرامر مستقل از متن به PDA (تجزیه LL)
  • گرامر مستقل از متن به PDA (تجزیه SLR)
  • گرامر مستقل از متن به فرم نرمال چامسکی
  • گرامر مستقل از متن به جدول تجزیه LL
  • گرامر مستقل از متن به جدول تجزیه SLR
  • تست گرامر مستقل از متن
 • زبان های شمارشی بازگشتی
  • ماشین تورینگ (تک نواره)
  • ماشین تورینگ (چند نواره)
  • ماشین تورینگ (بلوکی)
  • گرامرهای بدون محدودیت
  • تست گرامرها بدون محدودیت
 • L-system
  • ساخت L-System ها

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه ای بر JFLAP
  • JFLAP چیست؟
  • نصب JFLAP
 • درس دوم: اتوماتای متناهی یا Finite Automaton
  • آشنایی با محیط JFLAP
  • ساخت وضعیت ها (States)
  • تعریف وضعیت شروع و پایانی
  • ساخت انتقال (Transition)
  • حذف یک وضعیت یا انتقال
  • ساخت DFA
  • تست یک رشته بر روی DFA
  • ساخت NFA
  • هایلایت کردن وضعیت های غیر قطعی
  • تست یک رشته بر روی NFA
  • Trace کردن بر روی رشته ورودی
  • حذف یک پیکربندی
  • Freez و Thaw کردن یک پیکربندی
  • ریست کردن شبیه ساز
  • نکاتی در مورد JFLAP
  • ویرایش انتقال ها (Transitions)
  • دستورات مدیریت لایه
  • اضافه کردن Trap به DFA
  • تبدیل خودکار و دستی NFA به DFA
  • مینیمم کردن دستی و خودکار DFA
  • تبدیل DFA به گرامر منظم
  • تبدیل DFA به عبارت منظم
  • ترکیب اتوماتاها
  • ساخت عبارت منظم
  • تبدیل عبارت منظم به یک NFA
 • درس سوم: ماشین های مور و میلی (Moore and Mealy Machines)
  • تعریف ماشین میلی
  • تفاوت بین ماشین میلی و اتوماتای متناهی
  • ساخت و ویرایش ماشین میلی
  • تعریف ماشین مور
  • تفاوت ماشین مور با اتوماتای متناهی
  • ساخت و ویرایش ماشین مور
 • درس چهارم: اتوماتای پشته ای (Pushdown automaton - PDA)
  • تعریف اتوماتای پشته ای
  • ساخت اتوماتای پشته ای
  • ایجاد اتوماتای پشته ای غیر قطعی (NPDA)
  • تبدیل NPDA به یک گرامر مستقل از متن (Context Free Grammar)
 • درس پنجم: ماشین تورینگ (Turing Machine)
  • تعریف ماشین تورینگ
  • ساخت ماشین تورینگ
  • ساخت ماشین تورینگ چند نواره
  • ساخت بلوکی از یک ماشین تورینگ
 • درس ششم: گرامر
  • روش وارد کردن گرامر به برنامه
  • تست گرامر
  • بررسی پذیرش رشته در عبارت منظم گرامر مستقل از متن با Brute Force
  • بررسی پذیرش رشته در بیش از یک گرامر با Brute Force
  • بررسی پذیرش رشته گرامرهای بدون محدودیت با Brute Force
  • تبدیل CYK به فرم نرمال چامسکی (CNF) و بررسی پذیرش رشته در آن
  • ساخت جدول LL(1)‎
  • وارد کردن مجموعه First
  • وارد کردن مجموعه Follow ها
  • وارد کردن جدول LL(1)‎
  • ساخت جدول SLR(1)‎
  • تبدیل گرامر خطی راست به اتوماتای متناهی (FA)
  • تبدیل گرامر مستقل از متن به PDA (LL)‎
  • تبدیل گرامر مستقل از متن به PDA(LR)‎
  • تبدیل گرامر مستقل از متن به فرم نرمال چامسکی (CNF)
 • درس هفتم: لم تزریق (Regular Pumping Lemmas)
  • بررسی لم تزریق برای زبان های منظم
  • بررسی لم تزریق مستقل از متن
 • درس هشتم: سیستم لیندن مایر (L-System)
  • تعریف L-System
  • ساخت و ویرایش L-System

 

مفید برای رشته های
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی فناوری اطلاعات

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
مراجع و فایل های جانبی مرتبط با آموزش
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

JFLAP 7.0 - Java SE Runtime Environment 8پیش نمایش‌ها

پیش‌نمایش ۱: مقدمه ای بر JFLAP

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

پیش‌نمایش ۲: اتوماتای متناهی (الف)

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

پیش‌نمایش ۳: اتوماتای متناهی (ب)

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

پیش‌نمایش ۴: ماشین های مور و میلی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۵: اتوماتای پشته ای
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۶: ماشین تورینگ (Turing Machine)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۷: گرامر (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۸: گرامر (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۹: لم تزریق (Regular Pumping Lemmas)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۰: سیستم لیندن مایر (L-System)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش شبیه سازی و تست نظریه زبان ها و ماشین در JFLAP‎
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۱۰۶۸ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVSFT9605
مدت زمان ۳ ساعت و ۴ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۱۹۰ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


نظرات

تا کنون ۱۱۳ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۳ نظر ثبت شده است.
محمدمجتبی
محمدمجتبی

مدرس خیلی و خوب کامل نرم افزار را اموزش دادند.

مجتبی
مجتبی

سلام
نکته مثبت این آموزش کامل بودن اون هست و همه قسمت های نرم افزار آموزش داده شده از استاد تشکر می‌کنم. واضح و روان!
به دانشجویان رشته کامپیوتر که درس نظریه زبان ها و ماشین ها را گذراندند و یا در حال مطالعه هستند پیشنهاد می‌کنم
عالی بود

روح الله
روح الله

خیلی خوب بود، ممنون


برچسب‌ها: Automaton | Brute Force | CNF | Context Free Grammar | CYK | DFA | DFA مینیمم | FA | Finite Automaton | fisrst | follow | Freez | Freez کردن یک پیکربندی | grammar | JFLAP | JFLAP چیست؟ | L-System | Lsystem | mealy | Mealy Machines | moore | Moore Machines | NFA | NFA to DFA | NFA to re | NFA به DFA | NFA به عبارت منظم | NFA به گرامر منظم | NPDA | pda | PDA LL | PDA LR | PDA به گرامر مستقل از متن | Pumping Lemmas | Push Down Automaton | Pushdown Automaton | Regular Expression | Regular Grammar | Regular Pumping Lemmas | slr | State | states | Thaw | Thaw کردن یک پیکربندی | Trace NFA | Trace کردن بر روی رشته ورودی | Transition | Transitions | trap | Turing Machine | آشنایی با محیط JFLAP | اتوماتای پشته ای | اتوماتای متناهی | اضافه کردن Trap به DFA | ایجاد اتوماتای پشته ای غیر قطعی | بررسی پذیرش رشته در بیش از یک گرامر با brute force | بررسی پذیرش رشته در عبارت منظم گرامر مستقل از متن با brute force | بررسی پذیرش رشته گرامر های بدون محدودیت با brute force | بررسی لم تزریق برای زبان های منظم | بررسی لم تزریق مستقل از متن | پشته | تبدیل CYK به فرم نرمال چامسکی | تبدیل DFA به عبارت منظم | تبدیل DFA به گرامر منظم | تبدیل NPDA به یک گرامر مستقل از متن | تبدیل خودکار و دستی NFA به DFA | تبدیل عبارت منظم به یک NFA | تبدیل گرامر خطی راست به اتوماتای متناهی | تبدیل گرامر مستقل از متن به | تجزیه LL | تجزیه SLR | ترکیب اتوماتا ها | تست گرامر | تست گرامر مستقل از متن | تست گرامر ها بدون محدودیت | تست یک رشته بر روی DFA | تست یک رشته بر روی NFA | تعریف L-System | تعریف اتوماتای پشته ای | تعریف ماشین تورینگ | تعریف ماشین مور | تعریف ماشین میلی | تعریف وضعیت شروع و پایانی | تفاوت بین ماشین میلی | تفاوت ماشین مور با اتوماتای متناهی | جدول تجزیه LL | جدول تجزیه SLR | حذف یک پیکربندی | حذف یک وضعیت یا انتقال | دستورات مدیریت لایه | روش وارد کردن گرامر به برنامه | ریست کردن شبیه ساز | زبان های شمارشی بازگشتی | زبان های مستقل از متن – انتقال | زبان های مستقل از متن ساخت | زبان های منظم – تبدیلات | زبان های منظم – ساخت | ساخت DFA | ساخت NFA | ساخت اتوماتای پشته ای | ساخت انتقال | ساخت بلوکی از یک ماشین تورینگ | ساخت جدول LL1 | ساخت جدول SLR1 | ساخت عبارت منظم | ساخت ماشین تورینگ | ساخت ماشین تورینگ چند نواره | ساخت و ویرایش L-System | ساخت و ویرایش ماشین مور | ساخت و ویرایش ماشین میلی | ساخت وضعیت ها | عبارت منظم | فرم نرمال چامسکی | گرامر | گرامر انتقال | گرامر مستقل از متن | گرامر مستقل از متن به PDA | گرامر مستقل از متن به جدول تجزیه LL | گرامر مستقل از متن به جدول تجزیه SLR | گرامر مستقل از متن به فرم نرمال چامسکی | گرامر منظم | گرامر های بدون محدودیت | لم تزریق | ماشین تورینگ | ماشین تورینگ (بلوکی) | ماشین تورینگ (تک نواره) | ماشین تورینگ (چند نواره) | ماشین مور | ماشین های میلی | میینیمم کردن خودکار DFA | میینیمم کردن دستی DFA | نرمال چامسکی | نصب JFLAP | نکاتی در مورد JFLAP | هایلایت کردن وضعیت های غیر قطعی | وارد کردن مجموعه First | وارد کردن مجموعه Follow ها | ویرایش انتقال ها