×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش زبان مدل سازی یکنواخت (UML) - پیش ثبت نام

آموزش زبان مدل سازی یکنواخت (UML) - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش زبان مدل سازی یکنواخت (UML) - پیش ثبت نام

مهندسی نرم افزار یا Software Engineering به معنای استفاده از اصول درست و بجای مهندسی جهت تولید نرم افزار است. در کل مهندسی نرم‌ افزار شامل: فرایند خطی تحلیل، طراحی، پیاده ‌سازی و آزمون است. در هر مرحله فرد می بایست به تحلیل درست و صحیح سیستم پرداخته و نتیجه تحلیل را در فرایند تولید نرم افزار مورد استفاده قرار دهد که نتیجه تحلیل در قالب نمودار هایی با قالب بندی UML می باشد.

آموزش زبان مدل سازی یکنواخت (UML) - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

مهندسی نرم افزار، فرآیند طراحی نرم افزار

مهندسی نرم افزار یا Software Engineering به معنای استفاده از اصول درست و بجای مهندسی جهت تولید نرم افزار می باشد. در کل مهندسی نرم ‌افزار شامل: فرایند خطی تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است. در هر مرحله فرد می بایست به تحلیل درست و صحیح سیستم پرداخته و نتیجه تحلیل را در فرایند تولید نرم افزار مورد استفاده قرار دهد که نتیجه تحلیل در قالب نمودار هایی با قالب بندی UML می باشد.

UML، زبان مصور مهندسین نرم افزار

UML شامل مجموعه از اشکال و عناصر گرافیکی است که در کنار یکدیگر قرار گرفته و دیدگاه های گوناگونی از سیستم را تشکیل می دهد. به طور مثال می توانیم بگوییم همان طور که یک مهندس عمران جهت ساخت یک ساختمان به پلان ها و نقشه هایی احتیاج دارد، مهندسین نرم افزار نیز جهت تولید نرم افزار به نمودار UML احتیاج دارند که نما های مختلفی از نرم افزار را شامل می شود.

UML را می توان زبانی مصور دانست که امکان مشخص کردن (Specify) ، مصورسازی (Visualize) ، ساخت (Construction) و مستندسازی (Documenting) سیستمهای نرم افزاری و غیر نرم افزاری را در اختیار افراد قرار می دهد. اما شاید برای شما این سوال مطرح شود که چرا برای ایجاد نرم افزار، احتیاج به رسم نمودار UML می باشد؟

در پاسخ می توان گفت که به منظور ایجاد هرچه بهتر یک نرم افزار، احتیاج به ایجاد یک طرح از پیش طراحی شده می باشد که حاصل آنالیز و بررسی دقیق سیستم می باشد. این طرح از جنبه های مختلف سیستم را بررسی کرده و نمایش می دهد.

UML شامل نمودار های زیر می باشد:
 • نمودار Use Case
 • نمودار کلاس
 • نمودار قطعات
 • نمودار های توالی
 • نمودار های تعاملی
 • نمودار فعالیت
 • نمودار استقرار
به منظور پیاده سازی و طراحی نمودار های UML هم می توان از نرم افزار های زیر استفاده نمود:
 • Microsoft Visio
 • Rational Rose
 • Enterprise Architecture
فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • آشنایی با UML
  • مبدا UML
  • UML چیست؟
  • اسامی عناصر UML
  • چرا از UML استفاده می شود؟
  • فرآیند توسعه نرم افزار یکنواخت
  • مدیریت مدل در UML
 • نمودار Use Case
  • اهداف و تکنیک های Use Case
  • نحوه نمادگذاری
  • چگونگی تولید Use Case
  • مدل سازی شرکت با Use Case
  • ارتباط با سایر نمودار ها
  • Use Case فرآیند یکنواخت
 • نمودار کلاس و کلاس ها و رابطه ها
  • نمودار کلاس و فرآیند توسعه
  • اهداف و تکنیک نمودار کلاس
  • نحوه نمادگذاری نمودار کلاس
  • چگونگی مدل سازی
  • ارتباط با نمودار های دیگر
  • نمودار کلاس در فرآیند یکنواخت
  • اهداف و تکنیک ها
  • نحوه نمادگذاری تجمع و ترکیب
  • نحوه نمادگذاری تعمیم
  • راهنما و چگونگی مدل سازی
  • نمادگذاری پیشرفته تعمیم
  • نمادگذاری های انتهای رابطه
  • توصیف کننده ها
  • کلاس های رابطه
  • رابطه های مشتق
  • رابطه های N تایی
  • تعیین دو انتهای رابطه
  • تغییر پذیری و تعیین ترتیب
  • عناصر مشتق
  • تعیین جهت رابطه
  • نمادگذاری های مربوط به شیء
  • وابستگی
  • ویژگی های حوزه کلاس
  • کلیشه ها و قالب ها
  • پورت ها
  • کلاس های قالب و مقید
 • نمودار قطعات یا اجزا
  • اهداف و تکنیک ها
  • نحوه نمادگذاری
  • نحوه مدل سازی
  • ارتباط با سایر نمودار ها
  • نمودار های قطعه در فرآیند یکنواخت
 • نمودار های تعاملی توالی
  • آشنایی با نمودار توالی
  • اهداف و تکنیک ها
  • نمادگذاری نمودار های توالی
  • نحوه ایجاد نمودار توالی
  • ارتباط نمودار توالی با سایر نمودار ها
  • نمودار توالی در فرآیند یکنواخت
 • نمودار های تعاملی
  • نمودار های ارتباطی
  • اهداف و تکنیک ها
  • نحوه نمادگذاری نمودار های تعاملی
  • چگونگی رسم نمودار های تعاملی
  • مدل سازی با استفاده از نمودار تعاملی
  • نحوه ارتباط نمودار با نمودار های دیگر
  • نمودار های تعاملی در فرآیند یکنواخت
  • نمودار های زمان بندی
  • نمودار های مرور تعامل
 • نمودار فعالیت
  • منظور از فعالیت چیست؟
  • اهداف و تکنیک های نمودار فعالیت
  • نحوه نمادگذاری نمودار فعالیت
  • نحوه رسم نمودار فعالیت
  • ارتباط نمودار فعالیت با سایر نمودار ها
  • نمودار فعالیت در فرآیند یکنواخت
 • ماشین های حالت
  • اهداف و تکنیک های ماشین های حالت
  • نحوه نمادگذاری نمودار ماشین های حالت
  • چگونه می توان نمودار ماشین های حالت را رسم کرد؟
  • نحوه ارتباط نمودار ماشین های حالت با نمودار های دیگر
  • نمودار ماشین های حالت در فرآیند یکنواخت
 • زبان انقیاد اشیاء یا OCL
  • اهداف و تکنیک های زبان انقیاد اشیاء
  • نحوه نمادگذاری زبان انقیاد اشیاء
  • چگونه میتوان یک قید تولید کرد؟
  • نحوه ارتباط با سایر نمودار ها
 • نمودار استقرار
  • اهداف و تکنیک ها
  • نحوه نمادگذاری نمودار استقرار
  • راهنمای مدل سازی
  • نحوه ارتباط با نمودار های دیگر
  • نمودار های استقرار در فرآیند یکنواخت
 • بسط UML و راهکار ها
  • پروفایل ها
  • کلیشه ها
  • مقادیر برچسب دار
  • قید ها
 • ابزار های نرم افزاری UML
  • UML و ابزار های مدل سازی
  • ویژگی های ابزار های مدل سازی UML
   • پشتیبانی از نمودار های UML
   • پیروی از استاندارد ها
   • مخزن
   • دستیابی مشارکتی
   • جامعیت مخزن
   • کنترل نسخه ها
   • قابلیت ردیابی و مدیریت تغییر
   • مقادیر برچسب دار
   • آیکن ها
   • تولید کد
   • مبادله مدل بین ابزار های CASE و ابزار های دیگر
   • رابطه بین ابزار های مدل سازی و سایر ابزار ها
   • پشتیبانی از متد و اجرا
   • محیط های کاری و الگوریتم
   • OCL
   • پروفایل ها
   • تولید سند

اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش زبان مدل سازی یکنواخت (UML) - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVSFT111
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)آموزش‌های پیشنهادی برای شما


نظرات

زهرا
زهرا
۱۴۰۰/۰۲/۰۷

من به شدت به این آموزش نیاز دارم، امیدوارم زودتر منتشر بشه

اسما قربانی زاده
اسما قربانی زاده
۱۳۹۹/۱۲/۲۵

بشدت منتظر این آموزش هستم

محمد مسعودزاده
محمد مسعودزاده
۱۳۹۹/۱۲/۱۷

لطفا حتما با مثال های کاربردی ارائه بشه.

مرتضی
مرتضی
۱۳۹۹/۰۹/۰۳

سلام،
UML از جمله مبانی پایه برای هر برنامه نویس سیستم هست که میبایست خیلی بیشتر از اینها هم برنامه نویسان و مهندسان نرم افزار و هم تولید کننده های محتوا های آموزشی بهش میپرداختند،
در پکیج های آموزشی جای یک آموزش جامع و تکمیلی uml خالیست

پریسا
پریسا
۱۳۹۹/۰۸/۲۰

سلام. لطفا این آموزش رو سریعتر آماده کنید.
ممنون

زهرا
زهرا
۱۳۹۸/۱۰/۰۳

با سلام،
ممنون میشم اگر این آموزش رو سریعتر ایجاد کنید.

محمد
محمد
۱۳۹۶/۰۸/۱۱

منتظر این آموزش هستیم . با تشکر

mkz
mkz
۱۳۹۶/۰۳/۰۸

لطفا این آموزش رو سریعتر آماده کنید . متشکرم .

علی
علی
۱۳۹۵/۰۲/۳۱

واقعا این آموزش رو میشه به جرأت گفت یکی از بهترین آموزش های فرادرس خواهد بود. بنده و همه همکلاسی های رشته کامپیوتر بی صبرانه منتظر این آموزش هستیم امیدوارم یک آموزش کامل و ساده و روان رو به علاقمندان تحویل بدید.

با تشکر.

برچسب‌ها:
OCL | UML چیست؟ | UML و ابزار های مدل سازی | Use Case فرآیند یکنواخت | آشنایی با UML | آشنایی با نمودار توالی | آموزش طراحی نمودار uml | آموزش فارسی uml | آیکن ها | ابزار های نرم افزاری UML | ارتباط با سایر نمودار ها | ارتباط با نمودار های دیگر | ارتباط نمودار توالی با سایر نمودار ها | ارتباط نمودار فعالیت با سایر نمودار ها | اسامی عناصر UML | اهداف و تکنیک نمودار کلاس | اهداف و تکنیک ها | اهداف و تکنیک های Use Case | اهداف و تکنیک های زبان انقیاد اشیاء | اهداف و تکنیک های ماشین های حالت | اهداف و تکنیک های نمودار فعالیت | بسط UML و راهکار ها | پروفایل ها | پشتیبانی از متد و اجرا | پشتیبانی از نمودار های UML | پورت ها | پیروی از استاندارد ها | تحوه مدل سازی | تعیین جهت رابطه | تعیین دو انتهای رابطه | تغییر پذیری و تعیین ترتیب | توصیف کننده ها | تولید سند | تولید کد | جامعیت مخزن | چرا از UML استفاده می شود؟ | چگونگی تولید Use Case | چگونگی رسم نمودار های تعاملی | چگونگی مدل سازی | چگونه می توان نمودار ماشین های حالت را رسم کرد؟ | چگونه میتوان یک قید تولید کرد؟ | دستیابی مشارکتی | رابطه بین ابزار های مدل سازی و سایر ابزار ها | رابطه های N تایی | رابطه های مشتق | راهنما و چگونگی مدل سازی | راهنمای مدل سازی | زبان انقیاد اشیاء یا OCL | عناصر مشتق | فرآیند توسعه نرم افزار یکنواخت | قابلیت ردیابی و مدیریت تغییر | قید ها | کلاس های رابطه | کلاس های قالب و مقید | کلیشه ها | کلیشه ها و قالب ها | کنترل نسخه ها | ماشین های حالت | مبادله مدل بین ابزار های CASE و ابزار های دیگر | مبدا UML | محیط های کاری و الگوری ها | مخزن | مدل سازی با استفاده از نمودار تعاملی | مدل سازی شرکت با Use Case | مدیریت مدل در UML | مقادیر برچسب دار | منظور از فعالیت چیست؟ | نحوه ارتباط با سایر نمودار ها | نحوه ارتباط با نمودار های دیگر | نحوه ارتباط نمودار با نمودار های دیگر | نحوه ارتباط نمودار ماشین های حالت با نمودار های دیگر | نحوه ایجاد نمودار توالی | نحوه رسم نمودار فعالیت | نحوه نمادگذاری | نحوه نمادگذاری تجمع و ترکیب | نحوه نمادگذاری تعمیم | نحوه نمادگذاری زبان انقیاد اشیاء | نحوه نمادگذاری نمودار استقرار | نحوه نمادگذاری نمودار فعالیت | نحوه نمادگذاری نمودار کلاس | نحوه نمادگذاری نمودار ماشین های حالت | نحوه نمادگذاری نمودار های تعاملی | نمادگذاری پیشرفته تعمیم | نمادگذاری نمودار های توالی | نمادگذاری های انتهای رابطه | نمادگذاری های مربوط به شیء | نمودار Use Case | نمودار استقرار | نمودار توالی در فرآیند یکنواخت | نمودار فعالیت | نمودار فعالیت در فرآیند یکنواخت | نمودار قطعات یا اجزا | نمودار کلاس در فرآیند یکنواخت | نمودار کلاس و فرآیند توسعه | نمودار کلاس و کلاس ها و رابطه ها | نمودار ماشین های حالت در فرآیند یکنواخت | نمودار های ارتباطی | نمودار های استقرار در فرآیند یکنواخت | نمودار های تعاملی | نمودار های تعاملی توالی | نمودار های تعاملی در فرآیند یکنواخت | نمودار های زمانبندی | نمودار های قطعه در فرآیند یکنواخت | نمودار های مرور تعامل | وابستگی | ویدیوی آموزش فارسی uml | ویژگی های ابزار های مدل سازی UML | ویژگی های حوزه کلاس
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×