×
۱۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات

آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات

هزینه آموزش
۱۴۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۲,۸۳۵ نفر
مدت زمان
۸ ساعت و ۲۱ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

در درس ذخیره و بازیابی اطلاعات معماری روش ذخیره سازی، پیکربندی ورودی/ خروجی، عملکرد دیسک و سامانه های ذخیره ساز، پیکربندی دیسک، تکنیک های ورودی / خروجی رسانه ها، مفهوم سیستم فایل، شاخص بندی و درهم سازی مورد بحث قرار می گیرد. هدف این فرادرس آموختن روش های ذخیره سازی مورد استفاده در سامانه های ذخیره سازی داده و همچنین طراحی و معماری فناوری های نوین به کار گرفته شده در این سامانه ها می باشد.

آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات

تعداد دانشجو
۲,۸۳۵ نفر
مدت زمان
۸ ساعت و ۲۱ دقیقه
هزینه آموزش
۱۴۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر فرشید شیرافکن

دکتری تخصصی بیوانفورماتیک

دکتر فرشید شیرافکن، دارای دکتری تخصصی بیوانفورماتیک از دانشگاه تهران هستند. ایشان همچنین مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار به پایان رسانیده‌اند و عنوان مدرس نمونه در زمینه ارائه و آموزش دروس دانشگاهی انتخاب شده‌اند، همچنین ایشان مشاور کنکور نیز هستند و بیش از 30 کتاب در زمینه کنکور رشته کامپیوتر تالیف کرده‌اند.

توضیحات تکمیلی

هدف از یادگیری ذخیره و بازیابی اطلاعات

یکی از هدف های یادگیری ذخیره و بازیابی اطلاعات، آموختن روش های ذخیره سازی مورد استفاده در سامانه های ذخیره سازی داده و همچنین طراحی و معماری فناوری های نوین به کار گرفته شده در این سامانه ها می باشد. ذخیره سازی اطلاعات را می توان چنین برداشت نمود که هرگونه عملیاتی که اطلاعات را بر روی یک سامانه ذخیره ساز یا رسانه ذخیره کند. معنای رسانه در اینجا معنای یک وسیله ای است که قدرت ذخیره و بازیابی اطلاعات و به عبارتی خواندن دوباره اطلاعات را داشته باشد. (به عنوان مثال ذخیره کردن فیلم بر روی DVD به عنوان ذخیره سازی اطلاعات تعریف می شود.)

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس اول: نوار مغناطیسی
  • دیسک مغناطیسی
  • سیستم کامپیوتری
  • حافظه و انواع آن
  • نوار مغناطیسی
  • چگالی نوار
  • گپ
  • نحوه ذخیره فایل بر روی نوار
  • پارامترهای نوار
  • دیسك مغناطیسی
  • دسته بندی دیسک های مغناطیسی
  • تقسیمات دیسك
  • انواع سکتور
  • کلاستر
  • پارامترهای دیسك
  • زمان درنگ دوران
  • سرعت گردش دیسك
  • چگالی دیسک
  • طبله
  • مزیت های ذخیره سازی نوری به ذخیره سازی مغناطیسی
  • سی دی
  • دی وی دی
 • درس دوم: سیستم فایل
  • سیستم فایل
  • بلاک بندی
  • فایل در محیط فیزیکی
  • مدیریت بلاک های آزاد
  • لوکالیتی (locality)
  • درجات لوکالیتی
  • چگالی لود اولیه
 • درس سوم: سطوح نشان دهی
  • بافر
  • اجزای سیستم فایل
  • عملیات اساسی در محیط فیزیكی
  • سطوح برخورد با فایل
  • سطوح مختلف نشانی دهی
  • نشانی دهی در سطح برنامه فایل پرداز
  • نشانی دهی در سطح سیستم فایل منطقی
  • نشانی دهی در سطح سیستم فایل فیزیكی
  • نحوه محاسبه اجزای آدرس
  • نحوه محاسبه شماره درایور
  • بافر
  • نحوه ایجاد بافرها
  • انواع بافرینگ از نظر تعداد بافرها
  • بافرینگ مضاعف
  • روش های دسترسی برنامه به محتوای بافر
  • ارتباط عملیات خواندن/نوشتن با نحوه بافرینگ
  • انواع بافر از نظر محل ایجاد
 • درس چهارم: ظرفیت واقعی
  • نرخ انتقال واقعی (نوار و دیسک)
  • ظرفیت واقعی نوار
  • روش های خواندن نوار
  • نرخ انتقال واقعی نوار
  • ظرفیت واقعی دیسك
  • میزان استفاده واقعی از حافظه
  • در دیسك های سكتوربندی شده
  • نرخ انتقال واقعی دیسك
  • حالت دستیابی ترتیبی به بلاک ها در پردازش انبوه
  • بافرینگ ساده و مرتب خوانی
  • بافرینگ ساده و درهم خوانی
  • بافرینگ مضاعف و شرط کارایی
  • بافرینگ مضاعف و عدم شرط کارایی
  • محاسبه زمان کل پردازش فایل
  • حداکثر نرخ انتقال
  • ارزیابی دقیق تر زمان درنگ دوران
  • تكنیك های كاهش زمان درنگ دوران
  • تداخل بلاك ها
  • تغییر مكان نقطه آغاز شیارها
  • پراكنده خوانی
  • تكنیك های كاهش زمان استوانه جویی
  • تكنیك RAID
  • پیاده سازی RAID
  • RAID0 تا RAID6.
 • درس پنجم: ساختار پایل
  • انواع فایل
  • فایل با افزونگی
  • تكنیك فشرده سازی ماتریس بیتی
  • واكشی ركورد دلخواه
  • روش های تنظیم درخواست واكشی
  • بازیابی ركورد بعدی
  • به هنگام سازی از طریق درج
  • به هنگام سازی از طریق تغییر محتوای ركورد
  • انواع به هنگام سازی
  • خواندن تمام فایل
  • سازماندهی مجدد
  • فایل با ساختار پایل
  • موارد استفاده ساختار پایل
  • متوسط اندازه ركورد
  • واكشی ركورد
  • بازیابی ركورد بعدی
  • درج
  • به هنگام سازی
  • خواندن تمام فایل
  • سازماندهی مجدد
 • درس ششم: ساختار ترتیبی
  • معرفی ساختار ترتیبی
  • فایل T.L.F
  • موارد استفاده
  • متوسط اندازه ركورد
  • واكشی ركورد
  • جستجوی دودویی
  • جستجو با پرش بلاكی
  • جستجو با تخمین و كاوش
  • بازیابی ركورد بعدی
  • درج در فایل کوچک
  • درج در حالت كلی
  • به هنگام سازی
  • خواندن تمام فایل
  • سازماندهی مجدد
 • درس هفتم: ساختار ترتیبی شاخص دار
  • معرفی ساختار های شاخص دار
  • فایل شاخص
  • انواع شاخص
  • لنگرگاه
  • شاخص خوشه ساز
  • شاخص سخت افزاری
  • ظرفیت نشانه روی بلاك شاخص
  • شاخص چند سطحی
  • ساختار ترتیبی شاخص دار
  • ویژگی های ساختار ترتیبی شاخص دار
  • نحوه انجام عملیات خواندن در ساختار ترتیبی شاخص دار
  • روش های انتخاب فضای لازم برای درج ركوردهای سرریزی
  • طرح های تخصیص فیزیكی
  • تكنیك های درج سرریزی
  • كاربرد ساختار ترتیبی شاخص دار
  • ارزیابی كارایی ساختار ترتیبی شاخص دار
  • متوسط اندازه ركورد
  • واكشی ركورد
  • بازیابی ركورد بعدی
  • درج
  • به هنگام سازی
  • خواندن كل فایل
  • سازماندهی مجدد
  • معایب ساختار ترتیبی شاخص دار
 • درس هشتم: ساختار چند شاخصی
  • معرفی ساختار چند شاخصی (فایل)
  • موراد استفاده از ساختار چند شاخصی
  • ساختار شاخص
  • ساختار شاخص در درج
  • ساختار شاخص در حذف
  • بازیابی ركورد بعدی
  • درج
  • به هنگام سازی
  • خواندن تمام فایل
  • سازماندهی مجدد
 • درس نهم: ساختار فایل مستقیم
  • معرفی
  • تابع تقسیم
  • تصادف
  • روش های حل مشکل تصادف
  • جستجوی خطی
  • درهم سازی مجدد
  • ایجاد زنجیره بدون جایگزینی و با جایگزینی
  • موارد استفاده
  • واكشی ركورد
  • بازیابی ركورد بعدی
  • به هنگام سازی
  • خواندن كل فایل
  • سازماندهی مجدد
  • روش های لود
  • انتخاب تابع درهم ساز مناسب و..
 • درس دهم: ساختار چند حلقه ای
  • درختی و …
  • ساختار چند حلقه ای
  • ارزیابی کارایی ساختار چند حلقه ای
  • فایل با ساختار درخت جستجوی دودویی
  • فایل با ساختار درخت صفحه‌ بندی شده
  • فایل درختی
  • فایل با ساختار درخت B+
  • فایل با ساختار درخت k-d
  • فایل با ساختار ترای
  • ساختار ترکیبی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. نوار مغناطیسی
۲. سیستم فایل
۳. سطوح نشان دهی
۴. ظرفیت واقعی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. ساختار پایل
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. ساختار ترتیبی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. ساختار ترتیبی شاخص دار
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. ساختار چند شاخصی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. ساختار فایل مستقیم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. ساختار چند حلقه ای
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۸ ساعت و ۲۱ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۵۳۰۲۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVSFT106
مدت زمان ۸ ساعت و ۲۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۳۷ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


آموزش‌های پیشنهادی برای شما


نظرات

تا کنون ۲,۸۳۵ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۳۱ نظر ثبت شده است.
فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس
۱۴۰۱/۰۱/۲۸
سلام بر همه مخاطبین عزیز.
ممنون از پیام های دلگرم کننده ای که شما عزیزان در این قسمت می نویسید.
مسعود
مسعود
۱۴۰۱/۰۱/۱۵
درود بر دکتر شیرافکن عزیز.
آموزش کامل و روانی هست. سپاس
طاهره
طاهره
۱۴۰۰/۱۱/۲۵
استاد بسیار عالی و مسلط درس میدن، من تا به حال چند تا از آموزش های استاد شیرافکن رو تهیه کردم از همشون خیلی راضی هستم. خداقوت استاد عزیز سلامت و سربلند باشین ان شالله ...
یزدان
یزدان
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
من کارمند هستم و رشتم برق هست، اون چیزی که میخواستم رو با مشاهده آموزش به دست آوردم.
فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
۱۴۰۰/۰۱/۱۳
سلام.
آموزش هایی از مدرس آموزش که برای آزمون استخدامی مناسب هستند:
1- برنامه نویسی ++c
2- پیشرفته C++‎ (شی گرایی در سی پلاس پلاس)
3- ساختمان داده ها همراه با پیاده سازی در سی پلاس پلاس
4- طراحی الگوریتم
5 - ریاضی پایه
6- ریاضی یک
و ...
هادی
هادی
۱۳۹۹/۱۰/۱۷
 سلام.
ممنون از استاد شیر افکن بابت آموزش های عالی شون
با زبانی روان و جامع
بنده چند تا از آموزش های ایشان را دریافت کردم
محمد
محمد
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
بخش ی از آموزش رو دیدم، در حد متوسط آقای شیر افکن خوب توضیح داده بودند. البته فکر می کنم نحوه ارائه و انرژیشون کم بود.
بهزاد
بهزاد
۱۳۹۹/۰۸/۱۴
درود خدمت تیم خوب فرا درس و همچین استاد شیرافکن
خواستم تشکری کرده باشم بابت آموزش های خوب و باکیفیتتون که مشخصه با دقت نظر خاصی ساخته و تولید شده. به نظرم کاملا ارزش هزینه ای که بابتش داده میشه رو داره.
من این آموزش ها رو برای شرکت در آزمون استخدامی تهیه کردم و چیزی که من برداشت کردم با توجه به سرفصل ها دیدن همین آموزش باید برای شرکت در آزمون کافی باشه( امیدوارم همینطور باشه)
به هر حال ممنون برای محصولات باکیفیتتون
با آرزوی بهترین ها
mahdi
mahdi
۱۳۹۹/۰۸/۰۴
عالی عالی...تشکر فرادرس تشکر استاد
omid
omid
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
باسلام
آموزش به شیوایی و بیان قوی ارایه شده و در حداقل زمان یکی از دروس نسبتا دشوار رشته مهندسی نرم افزار رو ارائه کردند .
من این درس رو برای مرور و امتحان تهیه کردم اما مدرس از پایه و صفر مطالب این درس رو شروع به اموزش کردند که برای افرادی که اشنایی با این درس هم ندارند بسیار مفید و کاربردی است
باتشکر
برچسب‌ها:
Access to the file | B-trees | Backup | Bucket | Buffer | Configuration | Continuous allocation | Data Recovery | direct | Discontinuous allocation | disk | Disk configuration | Disk Performance | Dye-Polymer | File Structure | file system | File System Architecture | Flash memory | Floppy Disk | Fragmentation | gap | Hash | index sequential | Indexing | Magnetic disks | Magnetic tape | Mapping | Media | Mirroring | Physical structure file | Processor | raid | retrieval | Sort | storage | Storage Method | Storage systems | Store | tape | Types of Memory | آینه سازی | انواع حافظه | انواع فایل | بازیابی اطلاعات | بافر | باکت | بلاک بندی | پراکنده سازی | پردازنده | پیکربندی | پیکربندی دیسک | تخصیص پیوسته | تخصیص ناپیوسته | ترتیبی شاخص دار | تقسیمات دیسک | تکنیک های ورودی | ثبات | چگالی | چند حلقه ای | حافظه فلش | خواندن | خواندن اطلاعات | درخت B | درهم سازی | دستیابی به فایل | دیسک مغناطیسی | دیسک نرم | دیسک نوری | دیسک نوری مغناطیسی | ذخیره | ذخیره اطلاعات | ذخیره سازی | ذخیره سازی اطلاعات | ذخیره کردن | ذخیره و بازیابی اطلاعات | رسانه | رکورد | روش ذخیره سازی | روش های ذخیره | ساختار پایل | ساختار ترتیبی | ساختار درختی | ساختار فایل | ساختار فیزیکی فایل | ساختار مستقیم | ساختارهای فایل | سامانه ذخیره ساز | سامانه های ذخیره ساز | سیستم فایل | شاخص | شاخص بندی | عملکرد دیسک | کارایی دیسک ها | کلید | گپ | مرتب سازی | معماری سیستم فایل | نرخ انتقال | نسخه پشتیبان | نگاشت | نوار | نوار مغناطیسی | هارد دیسک
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۱ جلسه ویدئویی
×