هزینه آموزش
۲۸,۰۰۰ تومان

آموزش معادلات دیفرانسیل به همراه حل نمونه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد

آموزش معادلات دیفرانسیل به همراه حل نمونه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد

چکیده

در مجموعه فرادرس های آموزش معادلات دیفرانسیل، با شروع از مبانی درس معادلات دیفرانسیل و مقدمه چینی های نظری لازم، به صورت کاملا نظام مند، مباحث درس معادلات دیفرانسیل (در حدی که در مقطع کارشناسی و در دانشگاه های ایران معمول و مرسوم است) به همراه جزئیات کامل تئوری، با بیان گام به گام و توام با حل مثال ها و مسائل نمونه، مورد بحث و بررسی واقع شده است. در پایان، با حل نمونه سوال هایی از آزمون کارشناسی ارشد که مربوط به درس معادلات دیفرانسیل هستند، هم بر روی مباحث مطرح شده، مروری کامل و عملی انجام شده است و هم تکنیک های حل مسائل نیز، بررسی شده اند.

مدرس
سید مصطفی کلامی هریس

دکترای تخصصی مهندسی برق - کنترل

دکتر سید مصطفی کلامی هریس یکی از بنیانگذاران و مدیران کنونی فرادرس و از اعضای هیات علمی آن است. ایشان دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته مهندسی برق - کنترل، از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (قطب علمی کنترل صنعتی) هستند و زمینه های پژوهشی و کاری تخصصی ایشان، در حوزه های مختلف مهندسی کنترل و سیستم های هوشمند بوده است.

توضیحات تکمیلی

حل و بررسی معادلات دیفرانسیل (Differential Equations) یکی از مهم ترین مباحث در ریاضیات محض و کاربردی، فیزیک و رشته های فنی - مهندسی است. چرا که معادلات دیفرانسیل، علاوه بر اهمیت تئوریک و نظری که دارند، زبان استاندارد مدل سازی ریاضی و توصیف رفتار سیستم ها و طبیعت نیز هستند. از این رو، یکی از مهم ترین درس هایی که در مقطع کارشناسی بسیاری از رشته های فنی - مهندسی و علوم پایه تدریس می شود، درس «معادلات دیفرانسیل معمولی» (Ordinary Differential Equations) است.

از طرفی، با توجه به اهمیت بالای این درس در ایجاد نگرش عمیق و اصولی به پدیده های فیزیکی، طبیعی و صنعتی، یکی از درس هایی که در آزمون های ورودی به مقاطع تحصیلات تکمیلی (کنکور کارشناسی ارشد و دکترا) به صورت همیشگی حاضر است، درس معادلات دیفرانسیل می باشد و همه ساله، تعداد مشخصی سوال از مباحث معادلات دیفرانسیل، در این آزمون ها مطرح می شود.

به ویژه در رشته های مهندسی برق (همه گرایش ها)، مهندسی مکانیک (همه گرایش) و رشته های وابسته به این دو، موضوع درس معادلات دیفرانسیل اهمیت دو چندانی دارد و یکی از لوازم اصلی رشد پایه های علمی دانشجویان و دانش پژوهان در این زمینه ها، اشراف کامل بر مباحث مطرح شده در معادلات دیفرانسیل شیوه های حل این مسائل می باشد.

در مجموعه فرادرس های آموزش معادلات دیفرانسیل، با شروع از مبانی درس معادلات دیفرانسیل و مقدمه چینی های نظری لازم، به صورت کاملا نظام مند، مباحث درس معادلات دیفرانسیل (در حدی که در مقطع کارشناسی و در دانشگاه های ایران معمول و مرسوم است) به همراه جزئیات کامل تئوری، با بیان گام به گام و توام با حل مثال ها و مسائل نمونه، مورد بحث و بررسی واقع شده است. مدرس این مجموعه آموزش، دکتر سید مصطفی کلامی هریس (دکترای مهندسی کنترل از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) است.

در پایان، با حل نمونه سئوال هایی از آزمون کارشناسی ارشد که مربوط به درس معادلات دیفرانسیل هستند، هم بر روی مباحث مطرح شده، مروری کامل و عملی انجام شده است و هم تکنیک های حل مسائل نیز، بررسی شده اند.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
درس یکم: مقدمه، انواع معادلات دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل تفکیک پذیر
 • معرفی درس و مراجع اصلی مورد استفاده در آن
 • آشنایی با مفهوم معادله دیفرانسیل و تفاوت آن با یک معادله جبری
 • بیان و بررسی مثال «سقوط آزاد یک جسم با فرض وجود مقاومت هوا»
 • بررسی مفهوم حل یک معادله دیفرانسیل و هدف از حل آن
 • آشنایی با انواع معادلات دیفرانسیل و نحوه تقسیم بندی آن ها
 • آشنایی با معادلات دیفرانسیل مرتبه یک
 • معادلات دیفرانسیل مرتبه یک تفکیک پذیر و روش حل آن ها
 • آشنایی با مفهوم تابع همگن
 • آشنایی با معادله دیفرانسیل مرتبه یک با تابع همگن
 • حل معادله دیفرانسیل همگن تابعی با تبدیل به یک معادله تفکیک پذیر
  درس دوم: معادلات دیفرانسیل مرتبه اول کامل و عامل انتگرال گیر
 • معادلات دیفرانسیل کامل و نحوه حل آن ها
 • آشنایی با مفهوم عامل انتگرال گیر
 • تبدیل معادله غیر کامل به یک معادله کامل با استفاده از فاکتور انتگرال گیر
 • استفاده از عامل انتگرال گیر برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول خطی
 • حل و بررسی معادله دیفرانسیل مربوط به «سقوط آزاد در حضور مقاومت هوا»
 • حل و بررسی معادله دیفرانسیل مربوط به «مدار RC درجه یک»
  درس سوم: معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی
 • آشنایی با معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم
 • معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی
 • روش حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی با ضرایب ثابت
 • تشکیل و حل معادله مشخصه
 • پاسخ معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی با دو ریشه حقیقی و مستقل
 • یافتن ضریب تابعی تغییر دهنده با روش کاهش مرتبه و تغییر ضریب
 • پاسخ معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی با ریشه مضاعف
 • پاسخ معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی با دو ریشه مختلط مزدوج
 • حل مثال برای هر یک از حالات معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم
 • روش حل معادلات تفاضلی خطی با ضرایب ثابت
 • حل معادله تفاضلی مربوط به سری فیبوناچی
 • استخراج فرمول ریاضی برای محاسبه غیر بازگشتی مقادیر جملات سری فیبوناچی
  درس چهارم: حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم غیر همگن
 • بررسی نحوه حل یک معادله دیفرانسیل غیر همگن
 • آشنایی با مفهوم پاسخ خصوصی (غیر همگن) و پاسخ مکمل (عمومی یا همگن)
 • یافتن پاسخ خصوصی با استفاده از روش ضرایب نامعین
 • بررسی شکل کلی پاسخ خصوصی برای حالات مختلف تابع غیر همگن
 • نحوه یافتن پاسخ خصوصی در صورت تداخل با پاسخ های همگن
 • حل چند مثال در خصوص نحوه حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم غیر همگن
 • روش تغییر ضرایب و تبدیل آن ها به تابع برای حل معادلات غیر همگن
 • تشکیل دستگاه معادلات خطی برای یافتن ضرایب تابعی
 • حل دستگاه با استفاده از قاعده کرامر
 • آشنایی با مفهوم دترمینان رونسکین یا Wronskian
  درس پنجم: معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه n (بالاتر از دو)
 • تعمیم نتایج به دست آمده از حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دو برای معادلات با مرتبه بالاتر
 • نحوه حل معادلات دیفرانسیل مرتبه n خطی و غیر همگن
 • یافتن پاسخ معادلات دیفرانسیل مرتبه n خطی و همگن
 • تشکیل معادله مشخصه برای معادلات دیفرانسیل مرتبه n خطی و همگن
 • تعمیم روش تغییر ضرایب برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه n غیر همگن
 • تشکیل دستگاه معادلات خطی برای یافتن ضرایب تابع
 • حل دستگاه با استفاده از قاعده کرامر
 • تعمیم مفهوم دترمینان رونسکین یا Wronskian برای سیستم های مرتبه n
  درس ششم: حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری های توانی
 • مروری بر مفاهیم پایه سری های توانی
 • مروری بر معیارهای همگرایی سری های توانی
 • آشنایی با دسته معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی
 • آشنایی با مفهوم نقطه عادی یا Ordinary Point
 • حل معادلات دیفرانسیل با بسط سری توانی حول یک نقطه عادی
 • حل مثال برای نحوه حل معادلات دیفرانسیل با بسط سری توانی
 • بررسی ارتباط سری توانی با بسط تیلور و ضرایب آن
 • ارائه تعریف جامع تر از یک نقطه عادی (معمولی)
  درس هفتم: معادلات اویلر و نقاط تکین (منفرد) منظم - بخش یکم -- رایگان
 • آشنایی با معادلات اویلر (نوع خاصی از معادلات دیفرانسیل خطی)
 • حل یک معادله اویلر ساده
 • تشکیل معادله مشخصه برای معادله دیفرانسیل اویلر ساده و بررسی حالات آن
 • حل معادله اویلر با دو ریشه مشخصه حقیقی و مجزا
 • حل معادله اویلر با ریشه مشخصه مضاعف
 • حل معادله اویلر با دو ریشه مشخصه مزدوج مختلط
 • راه حل کلی یک معادله اویلر و جمع بندی نتایج
 • تعریف نقطه تکین منظم یا Regular Singular Point
 • روش های تعیین نوع نقطه تکین (منفرد)
  درس هشتم: معادلات اویلر و نقاط تکین (منفرد) منظم - بخش دوم
 • تشخیص نقطه تکین منظم در معادلات دیفرانسیل اویلر (حالت جامع)
 • حل معادلات دیفرانسیل اویلر با بسط حول نقاط تکین منظم
 • تشکیل معادله اندیسی یا Indicial Equation
 • تشکیل معادله بازگشتی یا Recursion
 • بررسی پاسخ در حالات مختلف ریشه های معادله اندیسی
 • حل مثال در خصوص روش حل معادلات دیفرانسیل اویلر
  درس نهم: کاربرد تبدیل لاپلاس در حل معادلات دیفرانسیل -- رایگان
 • مروری بر مفهوم تبدیل لاپلاس
 • تبدیل لاپلاس چند تابع مهم و معروف
 • مرور خواص تبدیل لاپلاس
 • حل معادلات دیفرانسیل خطی با استفاده از تبدیل لاپلاس
 • تبدیل معادلات دیفرانسیل به معادلات جبری با استفاده از تبدیل لاپلاس
 • ساده سازی و استخراج پاسخ از نتیجه معادله جبری حاصل از تبدیل لاپلاس
 • حل معادلات دیفرانسیل همگن و غیر همگن خطی با استفاده از تبدیل لاپلاس
  درس دهم: حل نمونه سئوالات کنکور کارشناسی ارشد
  • حل و بررسی دقیق و تشریحی 14 سوال به صورت کامل

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
مراجع و فایل های جانبی مرتبط با آموزش
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

پیش نمایش ۱: مقدمه، انواع معادلات دیفرانسیل ۲۳ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۴۶ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۲: دیفرانسیل مرتبه اول کامل ۱۴ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۳۴ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۳: دیفرانسیل مرتبه دوم خطی ۱۲ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۲۹ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۴: دیفرانسیل مرتبه دوم غیر همگن ۱۸ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۵: دیفرانسیل خطی مرتبه n ۹ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۶: دیفرانسیل با سری های توانی ۱۱ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۷: معادلات اویلر و تکین منظم – بخش یکم ۲۰ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۸: معادلات اویلر و تکین منظم – بخش دوم ۱۲ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۹: تبدیل لاپلاس در معادلات دیفرانسیل ۱۹ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۰: نمونه سئوالات کنکور کارشناسی ارشد ۱۹ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش معادلات دیفرانسیل به همراه حل نمونه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۴۸۸۸۹ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVRDEQ101
مدت زمان ۶ ساعت و ۳۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۹۱۷ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)نظرات

تا کنون ۶,۴۰۰ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۶۱ نظر ثبت شده است.
سینا
سینا

خوب بود، برنامه نویسی رو من پیش زمینه داشتم و با این آموزش تونستم دانسته هامو دنبال کردم.
پاسخ به نظر

محمدمهدی
محمدمهدی

بخش های آخرشو نیاز داشتم، خیلی راضی کننده بود. ممنونم از سایت پر محتوای شما.
پاسخ به نظر

سیامک
سیامک

محتوای آموزش زیاد اونجوری که باید می بود، نبود. یه جوری متوسط بود.
پاسخ به نظر

یاسمن
یاسمن

توضیحات درس معادلات رو کامل و صحیح ارائه می کنن.
پاسخ به نظر

وحید
وحید

انگار مدرس فیلتر نشده بود، لهجه آذری ایشون، یه کم باعث شد اذیت کننده باشه. چون من خودمم معلمم و اینا رو خیلی خوب میدونم.
پاسخ به نظر

اکبر
اکبر

استاد بزرگوار متلب رو خوب تحلیل میکنند طوری میگن که مخاطب بتونه بفهمه و متوجه بشه.
پاسخ به نظر

زانکو
زانکو

خیلی نیاز داشتم به این آموزش، چون هیچ جای دیگه هم نتونستم مثلشو تهیه کنم. فقط کاش پروژه محور می بود.
پاسخ به نظر

محمد سعید
محمد سعید

سلام و عرض تشکر از سایت فرادرس بابت ارائه آموزش های خوبش
موردی که در مورد آموزش ها به چشم می خوره اینکه از صفر تا صد نیست و مطالب به صورت کلی بیان شده و مدرس توی مباحث ریز نشده در واقع مناسب کسایی هست که از مباحث یه پیش زمینه داشته باشه در غیر این صورت مباحث خیلی کاربردی نیست. که در مورد این آموزش این موضوع به چشم می خوره.

پاسخ به نظر

وجیهه
وجیهه

سلام به فرادرس عزیز
من خیلی خیلی از سایت شما راضی هستم هر آموزشی میخام سراغ سایت شما میام. هر آموزشی که از سایت می گیرم 2بار که گوش میدم کل مطلب می گیرم و این به دلیل روان و واضح توضیح دادن مدرسین هستن.

پاسخ به نظر

زکریا
زکریا

ساده و ناکافی بود، ابتدایی بود و تقریبا هیچ چیز خاصی نداشت؛
مدرس اومده بودن یه سری اصول اولیه رو آموزش داده بودن و دیگه خارج از اون هیچ چیز دیگه توضیح ندادن.

پاسخ به نظر

سید حسن
سید حسن

سلام و عرض خسته نباشید خدمت مجموعه فرادرس و استاد کلامی
به نظرم این آموزش برای فردی که با این درس آشنایی نداره و دنبال یادگیری درس از 0 هست اصلا خوب نیست، چون مطالب با پیشرفض آشنایی دانشجو مطرح میشه و حالت مرور و جمع بندی داره. مطالب و تدریس برای من خیلی گنگ بود حقیقتا. تعداد سوال ها و مثال های حل شده خیلی کم بود و بهتر بود بیشتر باشه. تبدیل لاپلاس کلا در 20 دقیقه تدریس شد!
به دوستان توصیه میکنم آموزش معادلات دیفرانسیل مهندس جودکی رو تهیه کنن، واقعا بهتر و کامل تر هست.
ممنون

پاسخ به نظر

فاطمه
فاطمه

سازمان دهی خوبی نداشت و همه مباحث رو پوشش نداده بود و به نظرم بهم ریخته بود.
پاسخ به نظر

حسین
حسین

خیلی عالی بود ? استفاده کردم
پاسخ به نظر

علیرضا
علیرضا

خوب بودن این آموزش در روند یادگیری کمک زیادی بهم کرد.
پاسخ به نظر

علیرضا
علیرضا

آموزش رو دیدم و خوبی بود.ممنون از فرادرس
پاسخ به نظر

نوید
نوید

آموزش های فراردس بسیار در سطح خوب و بالایی تدریس می شوند و من از همه آموزش ها راضی هستم.
پاسخ به نظر

امیرحسین
امیرحسین

آموزش خوب و مناسبی بود و با توچه به هزینه ای که پرداخت کردم بازخورد خوبی دریافت کردم.
پاسخ به نظر

moeinj
moeinj

با سلام خدمت دانشجویان و مجموعه فرادرس که این سایت رو برای بی نیاز کردن دانشجویان از دیگر منابع اموزشی ایجاد کردند. در این مجموعه آموزشی دکتر سید مصطفی کلامی هریس درس معادلات دیفرانسیل رو به خوبی تدریس کردند اما یکی از معایب این مجموعه آموزشی این است که در ان مثال کمی حل شده و تمامی نیازهای دانشجو را براورده نمیکند. امیدوارم این مجموعه اموزشی ارتقا پیدا کند و مدرس سعی کند مثال بیشتری حل کند تا دانشجو تسلط کافی بر مطالب این درس پیدا کند. با تشکر.
پاسخ به نظر

حسین
حسین

آموزش خیلی مفیدی بود. ممنون
پاسخ به نظر

حاجر
حاجر

سلام وقت بخیر؛خیلی ممنون از آموزش عالیتون

پاسخ به نظر

حامد
حامد

نحوه تدریس خوب نبود.
پاسخ به نظر

majid
majid

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی اساتید فرادرس
آموزش استاد سید کلامی هریس تا چند قسمت دیدم واز نظر نحوه توضیح و بیان درس خوب بودن ولی یکی ازایراداتی که میشه از این آموزش گرفت نامرتب بودنش هست ،اگه استاد اول آموزش سرفصل هایی که میخوان بگن رو بیارن و اینکه موقع توضیح هر سر فصل اسم اون سر فصل رو بیارن به نظرم این آموزش واقعا تو زمینه معادلات یکی از آموزش های عالی میشه
ممنونم
همیشه سلامت و پاینده باشین

پاسخ به نظر

زهره
زهره

این مجموعه صرفا برای آشنایی با مباحث معادلات دیفرانسیل مفید است ... چون به خیلی از موارد ضروری حتی اشاره ای نمیشه و مشکل اصلی که وجود داره مدرس بدون نظم و ترتیب مسائل رو حل میکنه و بعد از اینکه به طور ناگهانی یک مثال رو توضیح میده آخر حل مثال میگه تازه ممکنه بگه این مربوط به کدوم مبحث از معادلات..‌
برای من کاربردی نبود... فقط برای آشنایی با مسائل خوب بود ... البته از حق نگذریم حل مسائل خوبی داشت ... یعنی مدرس خوب توضیح میده چطور به این جواب رسیده

پاسخ به نظر

جواد
جواد

این آموزش بدرد اونایی میخوره که پایه قوی دارند چون اصلا مدرس به جزییات نمیپردازه.بر من که غیر قابل استفاده بود.
پاسخ به نظر

میلاد
میلاد

خیلی خوب درس میدن
حجم مطالب گفته شده کمه
ولی هرچی رو توضیح دادن به بهترین روش ممکن توضیح دادن
توصیه میکنم حتما بخرید

پاسخ به نظر

رسول
رسول

سلام
متاسفانه مطالب بسیار گنگ و نامفهوم بیان شده . حتی با این که چند مرتبه یک مبحث رو دیدم چیزی زیادی نفهمیدم و به نظرم این اموزش اصلا مفید نبود.

پاسخ به نظر

محمدرضا کاظمی
محمدرضا کاظمی

بنظرم خیلی گنگ و نامفهوم بود توضیحاتشون.
پاسخ به نظر

احمد رضا محامد پور
احمد رضا محامد پور

با توجه به کنکوری بودن این اموزش برای کسی که قصد اماده شدن برای کنکور ارشد رو داره کافی نبود. خلاصه بود و تعداد مثال های حل شده کم بود به شخصه انتظار حل مثال خیلی بیشتری داشتمممم
پاسخ به نظر

مریم
مریم

اصلا خوب نبود.
پاسخ به نظر

هادی
هادی

سلام.
نسبت به جزوه ای که دارم آموزش خوبی نبود.
باید کاملتر توضیح داده شوند.

پاسخ به نظر

احسان
احسان

سلام
راستش در کل مطالبی که اموزش داده میشه خوب بود ولی ای کاش از روی اسلاید اماده بود چون وقتی استاد متلبی داره تایپ میکنه دانشجو باید منتظر بمونه تا تایپش تموم بشه و اینکه یه مقدار از تمرکزش درگیر تایپ استاد میشه و این بازدهی کمتر میکنه و همینطور برای استاد خودش هم تمرکزش به اون چیزی خواهد بود که داره تایپ میشه البته نکته دومی بستگی به نحوه تهیه اموزش خود استاد داره ولی نکته اولی به نظرم جای بحث داره

پاسخ به نظر

فروتن
فروتن

سلام
کمی اش را نگاه کردم به نظر خوب می آمد.

پاسخ به نظر

محمد مهدی
محمد مهدی

با درود و احترام.
ضمن تشکر از مدرس گرامی، و آروزی توفیقات بیشتر برای ایشان و سایت فرادرس،
موضوعی را خواستم به عرض برسانم و آن اینکه وجود آیکن های زیاد در قسمت نوار وظیفه ویندوز، ممکن است تمرکز و توجه دانشجو به آموزش مربوطه را تحت تاثیر قرار دهد.
پیشنهاد می کنم در سایر آموزش ها، غیر از فایل مورد ارائه، تا حد امکان، موضوعات بر هم زننده تمرکز حواس وجود نداشته باشد.
باز هم از شما ممنونم.

پاسخ به نظر

مصطفی عباسی
مصطفی عباسی

در حاذق بودن مدرس شکی نیست
ولی با توجه به سطح علمی طرف مقابل مطالب گنگ و دارای ابهام بودند

پاسخ به نظر

مهرداد
مهرداد

با عرض سلام و عرض خسته نباشید به فرادرس و استاد گرامی جناب اقای دکتر کلامی
من چند جلسه ابتدایی این مجموعه رو در پیش نمایش دیدم که واقعا عالی بودند. دکتر کلامی به مباحث تسلط کاف داشتن و همه نکات رو دقیق و شفاف یاد میداند. ایشون بر خلاف استاتید دانشگاهی که درس رو صرفا با حل مساله یاد میدند به بیان و تشریح پایه ای مطالب می پردازند و نکته ای نا مفهوم رو باقی نمیزاند که واقعا جای تشکر و قدردانی از مجموعه شما و استاد گرامی اقای دکتر کلامی داره و امیدوارم دوره های بیشتری رو برگزای نمایید
با تشکر

پاسخ به نظر

امیر
امیر

عرض سلام و ادب.
به نظرم شیوه ارائه و انتقال مطالب توسط دکتر کلامی واقعا خوب بود. همچنین استفاده از بعضی از قوانین ریاضیاتی موجود در طبیعت توسط مدرس محترم جهت تفهیم یک موضوع نیز به فهم و درک بهتر دانشجو کمک مهمی میکرد که قابل تقدیر و تشکر است.
درکنار این نکته مثبت و نکات مثبت دیگر اما به نظرم دو نقطه ضعف وجود داشت، یکی آنکه تعداد مثالهایی که در جریان آموزش مباحث حل شد واقعا کم بود و دوم آنکه در بعضی مباحث بیش از حد به اثبات ریاضیاتی آن قضیه یا مفهوم زمان اختصاص داده شده بود که باعث میشد آموزش از ریتم معمول خود بیافتد. با این حال به نظرم نقاط قوت برنقاط ضعف می چربید و آموزش راضی کننده بود.

پاسخ به نظر

مصطفی
مصطفی

با سلام به اساتید و مخاطبین فرادرس، من این آموزش رو تهیه کردم ولی 50% کمکم کرد البته من صفر بودم شاید کسایی که یه کوچولو آشنایی داشتن با معادلات دیفرانسیل صد درصد جواب گرفتن.
پاسخ به نظر

ali
ali

سلام.

با تشکر از استاد محترم و مجموعه فرادرس.

من از آموزش راضیم .ممنون از تلاش تون.

پاسخ به نظر

نیما
نیما

در کل آقای دکتر کلامی هریس آموزش هاشون عالیه، لطفا بیشتر و در دروس تخصصی تر از ایشون استفاده کنید.
پاسخ به نظر

ارش
ارش

سلام. استاد شما حرف ندارین عالی که نه فوق عالی هستید.
تا حالا کلی از مباحث مربوط به رشتمو از فرادرس تهیه کردم همشون عالی بوده به خصوص آموزش های دکتر کلامی. درود بر شما با قوت ادامه بدین که حرف ندارین.

پاسخ به نظر

علیرضا
علیرضا

با سلام.

من از نحوه بیان دکتر کلامی همیشه راضی بودم و تا امروز هر چیزی که از دانش برنامه نویسی رو بلدم مدیون ایشان و زحماتشون هستم و از خدا توفیق روزافزون را برای این استاد گرامی خواستارم.

آقای کلامی و روشهای تدریس ایشون بسیار عالی هست ولی من چیزی رو که اینجا احساس کردم این بود که ای کاش بعد از هر مبحث تعداد مثالهای بیشتری حل میشد.

با تشکر از زحماتتون

پاسخ به نظر

علی
علی

عالیه متشکرم.
پاسخ به نظر

محمدرضا
محمدرضا

سلام و خسته نباشید.
من فعلا تا اواسط ویدیوها دیدم، راضی بودم. در حل سوالات کنکور ارشد مباحث، روشن و با بیانی ساده و مناسب بیان شده بود.
فقط ای کاش بیشتر سوالات کنکور در آن حل شده بود.
کلا نقدی که نسبت به بعضی فرادرس های دانشگاهی دارم اینه که بیشتر نمونه سوالات مهم و کنکوری بیان و حل بشه.
درکل، فوق العاده بود :)
ممنون

پاسخ به نظر

میثم
میثم

با عرض سلام. واقعا تدریس عالیه اما اگر به رشته دروس مهم مهندسی قدرت نیز توجه ویژه ای گردد کمک بزرگی به افزایش سطح علمی دانش آموختگان این حرفه کرده اید.
با سپاس فراوان.

پاسخ به نظر

مپنا
مپنا

با سلام و خدا قوت به مجموعه فرادرس. بنده خیلی به دنبال آموزش های ریاضی بودم و خوشبختانه در فرادرس این آموزش قرار داده شد. این آموزش خوب بود ولی برای فرد یا افرادی که با ریاضی زیاد میانه خوبی ندارند آنچنان که باید مفید نیست. اکثر بچه های هنرستانی که تا مقاطع تحصیلات تکمیلی ادامه تحصیل دادند از نبود آموزش کافی برای ریاضی و همین طور دیگر دروس پایه مثل شیمی، فیزیک و ... (حالا هر رشته ای که باشند) رنج می برند و پایه ریاضی و دیگر دروس پایه ای آنها ضعیف است. خیلی بهتر میشد که این افراد رو هم در آموزش های بعدیتان در نظر بگیرید. ما از شما سپاس فراوان داریم ولی آموزش باید به نحوی باشد که تمامی مخاطبین را تحت پوشش قرار دهد. خواهشمندم که آموزش های ریاضی بیشتری را تولید کنید و کاربردی تر بوده و همین طور بتواند مخاطب غیر علاقمند رو جذب کند وگرنه کتابها و سی دی های فراوانی در بازار موجود است ولی آنچه تا کنون باعث موفقیت فرادرس شده کیفیت و شیوایی و انتقال ساده مفاهیم بوده است، لطفا در مورد دروس پایه ای از جمله ریاضی هم به همین صورت عمل کنید. با تشکر.
پاسخ به نظر

شهرام
شهرام

سلام. در حال مشاهده جلسه چهارم هستم و تا به حال راضی بودم.
درود

پاسخ به نظر

محمد میرغلامی
محمد میرغلامی

از این آموزش برای آمادگی در کنکور استفاده کردم. مطالب به خوبی بیان شده اند. موفق باشید.
پاسخ به نظر

jchbbst@Gmail.com
jchbbst@Gmail.com

سلام.
دوست داشتم مثال های بیشتری هم حل می کردن ولی باز هم تشکر می کنم. ارزش دیدنو داشت.

پاسخ به نظر

پویا کرمی
پویا کرمی

من معادلات دیفرانسیل را ترم قبل در دانشگاه داشتم. بخش لاپلاس بهترین بخش آموزش بود. کلا شیوه و سبک آموزش خیلی جالب بود.
پاسخ به نظر

محمد امین پیشدار
محمد امین پیشدار

آموزش معمولی بود و پیش زمینه ریاضی را نیاز داشت. به نظر من کمی پیشرفته است.
پاسخ به نظر

سبحان ضیایی
سبحان ضیایی

بسیار عالی بود. لطفا در زمینه کنکور ارشد درس های دیگری هم تدریس کنید.
پاسخ به نظر

مژگان نصیریان
مژگان نصیریان

سلام. عالی و بدون نقطه ضعف بود.
پاسخ به نظر

امیر آذرفر
امیر آذرفر

با سلام. از لحاظ تکنیک حل مسئله خیلی خوب بود.
پاسخ به نظر

سیدمجید نفیسی
سیدمجید نفیسی

خیلی مختصر بود و بعضی مطالب را کامل باز نکرده بود. انتظار من بیش از این بود.
پاسخ به نظر

احمد
احمد

با سلام. به نظرم مفهومی و پر بار بود. کاش آزمون های غیر حضوری هم برگزار میکردید تا آموخته هایمان را بسنجیم.
پاسخ به نظر

مسعود
مسعود

به نظرم استاد خیلی خوش بیان هستند. استفاده از این آموزش ها یعنی استفاده از زمان و انرژی. عالی است. برایتان آرزوی موفقیت دارم.
پاسخ به نظر

حسین باخدا
حسین باخدا

من به همه دوستانی که این آموزش را تهیه کرده اند تهیه آموزش حل معادلات دیفرانسیل در متلب را هم پیشنهاد می دهم.
پاسخ به نظر

فاطمه
فاطمه

شیوه ارائه مطالب عالی بود. لطفا آموزش های دیگری نیز برای آماده سازی کنکور ارشد ارائه دهید.
پاسخ به نظر

احمد بالود
احمد بالود

با سلام. بنده فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق قدرت هستم، ممنون میشم اگه راجع به دروس تخصصی گرایش قدرت هم بتونین اموزش ارایه بدین. با تشکر.
پاسخ به نظر

روابط عمومی
روابط عمومی

در پاسخ به احمد بالود:
با سلام؛

از مکاتبه شما خیلی متشکریم.

در صورت تمایل می توانید از طریق لینک زیر، عناوین پیشنهادی خود را در دیتابیس فرادرس به ثبت برسانید.
درخواست تهیه آموزش در فرادرس

موفق و پیروز باشید.

پاسخ به نظر

محمد
محمد

با سلام و تشکر از سایت خوبتون.
اگر ممکنه در مورد درس آمار و احتمالات مهندسی و هندسی تحلیل هم فرادرس تهیه فرمائید.
با تشکر.

پاسخ به نظربرچسب‌ها: Air Drag Force | Characteristic Equation | Coefficient Variation | Complement Solution | Cramer's Rule | Difference Equation | Differential Equations | Differential Equations Course | Drag Force | Euler Differential Equations | Euler Equations | Exact Differential | Exact Differential Equation | Falling Mass | Fibonacci Series | First Order Differential Equation | First Order System | Free Fall | General Solution | Higher Order Differential Equations | Homogeneous Differential Equation | Homogeneous Function | Homogeneous Solution | Indicial Equation | Initial Conditions | Initial Value Problem | Integral Transform | Integrating Factor | Irregular Singular Point | Laplace Transform | Linear Differential Equations | Linear Systems | n-th Order Differential Equations | Non-homogeneous Differential Equation | Ordinary Differential Equations | Ordinary Point | Particular Solution | Power Series | Power Series Solution | RC Circuit Analysis | Recursion | Recursive Equation | Regular Singular Point | Second Order Differential Equations | Second Order Linear Differential Equations | Separable Differential Equation | Singular Point | Taylor Series | Undetermined Coefficients | Wronskian | آزمون دکترا | آزمون کارشناسی ارشد | بسط توانی | بسط تیلور | پاسخ خصوصی | پاسخ عمومی | تابع همگن | تبدیل لاپلاس | تحلیل مدار RC | تغییر ضرایب | حل معادلات دیفرانسیل با سری توانی | حل معادلات غیر همگن | حل معادلات همگن | درس معادلات دیفرانسیل | دیفرانسیل کامل | رونسکین | سری توانی | سری فیبوناچی | سیستم درجه یک | سیستم های خطی | شرایط اولیه | ضرایب نامعین | عامل انتگرال گیر | عامل انتگرال گیری | فاکتور انتگرال گیر | فاکتور انتگرال گیری | قاعده کرامر | کنکور دکترا | کنکور کارشناسی ارشد | مدل سقوط آزاد | مسائل شرط اولیه | معادلات تفاضلی | معادلات دیفرانسیل | معادلات دیفرانسیل خطی | معادلات دیفرانسیل عادی | معادلات دیفرانسیل مرتبه n | معادلات دیفرانسیل مرتبه بالا | معادلات دیفرانسیل معمولی | معادلات دیفرنس | معادله اندیسی | معادله اویلر | معادله بازگشتی | معادله دیفرانسیل اویلر | معادله دیفرانسیل تفکیک پذیر | معادله دیفرانسیل کامل | معادله دیفرانسیل مرتبه اول | معادله دیفرانسیل مرتبه دو | معادله دیفرانسیل مرتبه دو خطی | معادله دیفرانسیل مرتبه یک | معادله دیفرانسیل همگن | معادله مشخصه | نقطه تکین | نقطه تکین منظم | نقطه تکین نا منظم | نقطه عادی | نقطه منفرد | نقطه منفرد منظم | نقطه منفرد نا منظم | نیروی مقاومت هوا

آموزش معادلات دیفرانسیل به همراه حل نمونه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد

تعداد دانشجو
۶,۴۰۰ نفر
۱۵۸ نفر در یک ماه اخیر
مدت زمان
۶ ساعت و ۳۰ دقیقه
هزینه آموزش
۲۸,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۶۱ بازخورد (مشاهده نظرات)