آموزش ماشین های الکتریکی ۱ (مرور و حل تست کنکور ارشد) – پیش ثبت نام

دسترسی به اطلاعات این آموزش: اطلاعات کلی محتوا و سرفصل ها پیش نمایش و دانلود اطلاعات تکمیلی دیدگاه ها

درباره ناشر

فرادرس
فرادرس

فرادرس بزرگ‌ترین ناشر دیجیتال آموزش‌های تخصصی، دانشگاهی و مهندسی است.

درباره مدرس

مهندس امید زندی
مهندس امید زندی

مدرس فرادرس

کارشناسی ارشد برق – کنترل


امید زندی کارشناس ارشد برق-کنترل از دانشگاه علم و صنعت ایران هستند. ایشان موفق به کسب رتبه اول المپیاد علمی دانشجویی مهندسی برق کشور در سال ۹۴ و همچنین رتبه سوم المپیاد علمی دانشجویی کشوری در سال ۱۳۹۳ در رشته برق شده اند و جزء دانشجویان ممتاز دانشگاه علم و صنعت در گرایش کنترل هستند. ایشان از رساله ارشد خود در زمینه «شناسایی عیوب ماشین های دوار» با موفقیت دفاع کردند (+)در آموزش ماشین های الکتریکی ۱ (+) به آموزش تئوری این درس پرداخته شد. این آموزش برای دانشجویان کارشناسی مهندسی برق که برای اولین بار این واحد درسی را اخذ یا مطالعه می کنند، مناسب است. در آموزش ماشین های الکتریکی ۱ (مرور و حل تست کنکور ارشد) به آموزش تستی ماشین های الکتریکی ۱ پرداخته می شود تا دانشجویان بعد از آموختن مطالب تئوری ماشین های الکتریکی ۱، مهارت لازم برای حل سوالات در کنکور ارشد مهندسی برق را کسب کنند، لذا از نظر درس ها شباهت زیادی بین این دو آموزش وجود دارد ولی توضیحات آموزش، کاملا متفاوت است و نکاتی بیان می شود که برای کنکور ارشد، کاملا مناسب باشد و همین طور بخش اعظم این آموزش (حدود ۷۰ درصد) به حل سوالات تستی کنکورهای ارشد پرداخته می شود.

👤 مدرس: مهندس امید زندی
روش دریافت: لینک دانلود و/یا ارسال فیزیکی

وضعیت انتشار در مرحله انتشار
زمان تقریبی انتشار ۱ تا ۴ هفته

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش

این آموزش در آخرین مراحل انتشار است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می توانید با وارد کردن ایمیل خود، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

مزایای درخواست اطلاع رسانی انتشار:

 • مطلع شدن از انتشار آموزش در اولین زمان پس از انتشار
 • دادن بیشترین اولویت انتشار به آموزش های مورد نظر خود (آموزش های با بیشترین پیش ثبت نام، با اولویت بیشتری منتشر می شوند)
 • دریافت تخفیف ویژه به هنگام انتشار، مختص افرادی که درخواست اطلاع رسانی در یک آموزش داشته اند.
  توضیحات

  در آموزش ماشین های الکتریکی ۱ (+) به آموزش تئوری این درس پرداخته شد. این آموزش برای دانشجویان کارشناسی مهندسی برق که برای اولین بار این واحد درسی را اخذ یا مطالعه می کنند، مناسب است. در آموزش ماشین های الکتریکی ۱ (مرور و حل تست کنکور ارشد) به آموزش تستی ماشین های الکتریکی ۱ پرداخته می شود تا دانشجویان بعد از آموختن مطالب تئوری ماشین های الکتریکی ۱، مهارت لازم برای حل سوالات در کنکور ارشد مهندسی برق را کسب کنند، لذا از نظر درس ها شباهت زیادی بین این دو آموزش وجود دارد ولی توضیحات آموزش، کاملا متفاوت است و نکاتی بیان می شود که برای کنکور ارشد، کاملا مناسب باشد و همین طور بخش اعظم این آموزش (حدود ۷۰ درصد) به حل سوالات تستی کنکورهای ارشد پرداخته می شود.

  پس تفاوت عمده میان این آموزش و آموزش ماشین های الکتریکی ۱ عبارت اند از:

  • توضیحات تستی ماشین های الکتریکی
  • آموزش حل تستی سوالات کنکور ارشد

   

  فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
  • درس یکم: مدارهای مغناطیسی
   • تعاریف مقدماتی
   • تعیین جهت شار در مدارات مغناطیسی
   • دسته بندی مواد مغناطیسی
   • رابطه بین شدت میدان مغناطیسی و چگالی میدان مغناطیسی
   • مواد فریت
   • تاثیر دما و فرکانس بر روی میدان مغناطیسی
   • مقایسه کمیت های الکتریکی و مغناطیسی
   • قانون آمپر
   • قانون بیوساوار
   • مدارهای مغناطیسی
   • روش های تحلیل مدارهای مغناطیسی
   • شکفتگی شار
   • شار پیوندی و پراکندگی
   • شار دور و شار معادل
   • اندوکتانس
   • محاسبه اندوکتانس خودی و متقابل
   • ماتریس اندوکتانس
   • قانون دوم فاراده و ولتاژ القایی
   • ولتاژ خودالقایی
   • ولتاژ القای متقابل تزویجی
   • تلفات انرژی در مدارات مغناطیسی
   • مدار معادل الکتریکی مدارات مغناطیسی
   • مقایسه مدارات مغناطیسی با تغذیه AC و DC
  • درس دوم: اصول تبدیل انرژی الکترومکانیکی
   • اصول تبدیل انرژی
   • بررسی مبدل های الکترومکانیکی یک تحریکه
   • تعیین شکل استاندارد انرژی و شبه انرژی
   • محاسبه گشتاور و نیرو در سیستم های الکترومکانیکی خطی یک تحریکه
   • موتور رلوکتانسی
   • بررسی مبدل های الکترومغناطیسی دو تحریکه
   • محاسبه گشتاور و نیرو در سیستم های الکترومکانیکی خطی دو تحریکه
  • درس سوم: ژنراتورهای الکتریکی جریان مستقیم (DC)
   • ساختمان و تعاریف مربوط به ماشین های DC
   • ولتاژ القایی ایجاد شده در ماشین های DC
   • گشتاور القایی ایجاد شده در ماشین های DC
   • کموتاسیون در مولدهای DC
   • کموتاسیون در موتورهای DC
   • محاسبه ولتاژ القایی و گشتاور القایی در ماشین های DC
   • عکس العمل آرمیچر
   • آثار عکس العمل آرمیچر
   • جبران عکس العمل آرمیچر
   • تحلیل کموتاسیون در ماشین های DC
   • روش های بهبود کموتاسیون
   • بررسی ژنراتورهای جریان مستقیم
   • راه اندازی ژنراتورهای جریان مستقیم
   • مشخصات اصلی ژنراتورهای DC
   • مقادیر نامی ماشین های الکتریکی
   • مدل مداری ماشین های الکتریکی DC
   • ژنراتور جریان مستقیم تحریک مستقل
   • مشخصه بی باری ژنراتور جریان مستقیم تحریک مستقل
   • مشخصه بارداری ژنراتور جریان مستقیم تحریک مستقل
   • ژنراتور جریان مستقیم تحریک شنت
   • مشخصه بی باری ژنراتور جریان مستقیم تحریک شنت
   • مشخصه بارداری ژنراتور جریان مستقیم تحریک شنت
   • راه اندازی ژنراتور جریان مستقیم تحریک شنت
   • مقاومت بحرانی تحریک
   • سرعت بحرانی
   • تحلیل ترسیمی ژنراتور جریان مستقیم تحریک شنت
   • ژنراتور جریان مستقیم تحریک سری
   • مشخصه بی باری ژنراتور جریان مستقیم تحریک سری
   • مشخصه بارداری ژنراتور جریان مستقیم تحریک سری
   • ژنراتور جریان مستقیم تحریک کمپوند
   • مشخصه بی باری ژنراتور جریان مستقیم تحریک کمپوند
   • مشخصه بارداری ژنراتور جریان مستقیم تحریک کمپوند
   • تبدیل ژنراتور شنت به کمپوند
   • افزایش بار و اتصال کوتاه در ژنراتورهای DC
   • کنترل ولتاژ ژنراتورهای DC
   • تغییر پلاریته ژنراتورهای DC
   • کابردهای ژنراتورهای DC
   • موازی کردن ژنراتورهای DC
   • توزیع بار در ژنراتورهای DC موازی
  • درس چهارم: موتورهای الکتریکی جریان مستقیم (DC)
   • بررسی موتورهای جریان مستقیم
   • مشخصات موتورهای جریان مستقیم
   • موتور جریان مستقیم تحریک مستقل
   • موتور جریان مستقیم تحریک شنت
   • تحلیل بارداری موتور جریان مستقیم تحریک مستقل و شنت
   • موتور جریان مستقیم تحریک سری
   • مشخصات موتور جریان مستقیم تحریک سری
   • موتور جریان مستقیم تحریک کمپوند
   • ناپایداری موتور کمپوند نقصانی در حالت فوق کمپوند
   • مقایسه مشخصه های موتورهای جریان مستقیم
   • درصد تنظیم سرعت
   • کاربردهای موتورهای جریان مستقیم
   • راه اندازی موتورهای جریان مستقیم
   • طراحی راه انداز مقاومتی برای موتور شنت
   • تکنیک های کنترل سرعت موتورهای جریان مستقیم
   • اثر قطع تحریک
   • تکنیک های تغییر جهت گردش موتورهای جریان مستقیم
   • تکنیک های ترمز موتورهای جریان مستقیم
   • ترمز دینامیکی
   • ترمز جریان مخالف
   • تغذیه موتورهای DC با برق AC
   • بازده ماشین های جریان مستقیم

   

  مفید برای رشته های
  • مهندسی برق


  پیش نیاز


  اطلاعات تکمیلی

  نام آموزش آموزش ماشین های الکتریکی ۱ (مرور و حل تست کنکور ارشد) – پیش ثبت نام
  ناشر فرادرس
  کد آموزش FVPWRE107
  زبان فارسی
  نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
  تعداد DVD یک عدد (در صورت دریافت غیر آنلاین)  سایر آموزش های مهندس امید زندی
  دیدگاه ها

  1. 5 از 5

   :

   سلام
   واقعا به این آموزش نیاز دارم لطفا سریع تر منتشر کنید.
   جناب زندی لطفا طوری تستی درس بدید که ما هم بتوانیم مثل خودت رتبه خوبی در کنکور بیاریم.
   خواهشا آموزش های تستی مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ و الکترونیک ۱ و ۲ هم منتشر کنید
   ممنون

  2. 5 از 5

   :

   سلام
   منتظر انتشار آموزش هستیم.
   لطفا آموزش مدارهای الکتریکی ۱و۲ مرور و تست کنکور ارشد و همچنین آموزش الکترونیک ۱و۲ مرور و تست کنکور ارشد هم با تدریس مهندس زندی منتشر کنید.

  3. 0 از 5

   :

   دمت گرم اقای زندی.منتظریم

  4. 0 از 5

   :

   سلام، لطفا هر چه سریع تر منتشر کنید، استاد زندی خیلی مخلصیم!!!


  نظر شما در مورد این فرادرس چیست؟

  درج دیدگاه

  امتیاز شما به این آموزش:

  *
درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش

این آموزش در آخرین مراحل انتشار است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می توانید با وارد کردن ایمیل خود، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

مزایای درخواست اطلاع رسانی انتشار:

 • مطلع شدن از انتشار آموزش در اولین زمان پس از انتشار
 • دادن بیشترین اولویت انتشار به آموزش های مورد نظر خود (آموزش های با بیشترین پیش ثبت نام، با اولویت بیشتری منتشر می شوند)
 • دریافت تخفیف ویژه به هنگام انتشار، مختص افرادی که درخواست اطلاع رسانی در یک آموزش داشته اند.برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
فرادرس در رسانه ها و جشنواره ها

روزنامه ایرانیان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال روز آفرین نت استارت کنفرانس مهندسی برق ایران جشنواره وب ایران

عضویت در خبرنامه فرادرس

برای دریافت اخبار مربوط به آخرین فرادرس های منتشر شده، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید.


تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

فرادرس مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی logo-samandehi پرداخت آنلاین - بانک ملت پرداخت آنلاین - بانک پارسیان پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان