×
۱۸۵,۰۰۰ تومان
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف

آموزش دینامیک سیستم های قدرت ۱

آموزش دینامیک سیستم های قدرت ۱

هزینه آموزش
۱۸۵,۰۰۰ تومان
تخفیف
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف (اطلاعات بیشتر +)

تعداد دانشجو
۱,۲۵۲ نفر
مدت زمان
۳۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۹ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش دینامیک سیستم های قدرت ۱

یکی از مهم ترین و اساسی ترین دروس تحصیلات تکمیلی برق قدرت، درس دینامیک سیستم های قدرت می باشد. دینامیک سیستم های قدرت به درک، مدل سازی، تحلیل و روش های بهبود مسائل کنترل و پایداری در سیستم های قدرت می پردازد. در این فیلم آموزشی، دینامیک قسمت های مختلف یک سیستم برق در جهت مدل سازی و تحلیل آن توضیح داده می شود و سپس در مورد کنترل کننده های موجود در سطح سیستم قدرت و چگونگی طراحی و کاربرد آنها بحث خواهد شد.

آموزش دینامیک سیستم های قدرت ۱

تعداد دانشجو
۱,۲۵۲ نفر
مدت زمان
۳۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۸۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف (اطلاعات بیشتر +)

محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۹ بازخورد (مشاهده نظرات)

رحمت اله خضری

کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت

مهندس رحمت اله خضری کارشناس ارشد برق گرایش قدرت از دانشگاه کردستان هستند. ایشان تاکنون بیش از 15 مقاله ژورنال و کنفرانسی را به چاپ رسانده اند. در حال حاضر حوزه تحقیقاتی ایشان در زمینه دینامیک سیستم های قدرت، منابع انرژی تجدیدپذیر، کاربرد کنترل هوشمند در سیستم های قدرت و سیستم های هوشمند و ریزشبکه ها است.

توضیحات تکمیلی

بدون شک یکی از مهم ترین و اساسی ترین دروس تحصیلات تکمیلی برق قدرت، درس دینامیک سیستم های قدرت می باشد. دینامیک سیستم های قدرت به درک، مدل سازی، تحلیل و روش های بهبود مسائل کنترل و پایداری در سیستم های قدرت می پردازد. از زمان پیدایش سیستم قدرت، هر چه از عمر این صنعت گذشته، وسعت این سیستم در اثر متصل سازی شبکه ها، پیچیده تر و بزرگ تر شده است و به همان اندازه تجزیه و تحلیل آن دشوارتر گردیده است. در این میان، قیود مالی و مقررات، شرکت های برق را مجبور به استفاده از سیستم ها در مرز پایداری خود کرده اند.

هدف اصلی در یک سیستم قدرت، تحویل توان لازم مصرف کننده در ولتاژ و فرکانس مشخص است. همین امر منجر شده تا مسأله طراحی کنترل کننده و نظارت دقیق اپراتورها بیش از پیش جلب توجه کند. در همین راستا باید گفت که انجام نظارت و طراحی کنترل کننده مناسب بدون انجام مطالعات دینامیکی کافی، نتیجه لازم را نخواهد داد. دینامیک سیستم های قدرت به منظور آشنایی دانشجویان و مهندسان برق صنعتی با مفاهیم دینامیک و کنترل سیستم های قدرت بنا شده است.

در این فیلم آموزشی، دینامیک قسمت های مختلف یک سیستم برق در جهت مدل سازی و تحلیل آن توضیح داده می شود و سپس در مورد کنترل کننده های موجود در سطح سیستم قدرت و چگونگی طراحی و کاربرد آنها بحث خواهد شد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مروری بر سیستم های قدرت و اجزای آنها
 • درس دوم: معرفی دینامیک ها و پایداری سیستم قدرت
 • درس سوم: مدل سازی ماشین سنکرون و معادلات حرکت و نمایش آنها در مطالعات پایداری
 • درس چهارم: مدل سازی سیستم تحریک ماشین سنکرون
 • درس پنجم: مدل سازی سیستم توربین - گاورنر در مطالعات پایداری
 • درس ششم: مدل سازی خطوط انتقال و بارهای الکتریکی در مطالعات پایداری
 • درس هفتم: پایداری فرکانسی و کنترل توان حقیقی
 • درس هشتم: مروری بر کنترل خطی و مسأله پایداری
 • درس نهم: پایداری سیگنال کوچک در سیستم های قدرت و طراحی PSS در مدل هفرون فیلیپس
 • درس دهم: پایداری گذرا در سیستم قدرت
 • درس یازدهم: پایداری ولتاژ و کنترل توان راکتیو
 • درس دوازدهم: نوسان های پیچشی و تشدید زیر سنکرون
 • درس سیزدهم: راهکارهایی برای بهبود پایداری سیستم قدرت
 • درس چهاردهم: معرفی نرم افزار MATLAB و تولباکس SimPowerSystems جهت آنالیز پایداری

 

مفید برای
 • مهندسی برق

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

MATLAB R2016a

پیش نمایش‌ها

۱. مروری بر سیستم های قدرت و اجزای آنها (الف)
۲. مروری بر سیستم های قدرت و اجزای آنها (ب)
۳. مروری بر سیستم های قدرت و اجزای آنها (پ)
۴. معرفی دینامیک ها و پایداری سیستم قدرت (الف)
۵. معرفی دینامیک ها و پایداری سیستم قدرت (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. معرفی دینامیک ها و پایداری سیستم قدرت (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. مدل سازی ماشین سنکرون و معادلات حرکت در مطالعات پایداری (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. مدل سازی ماشین سنکرون و معادلات حرکت در مطالعات پایداری (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. مدل سازی ماشین سنکرون و معادلات حرکت در مطالعات پایداری (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. مدل سازی ماشین سنکرون و معادلات حرکت در مطالعات پایداری (ت)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. مدل سازی ماشین سنکرون و معادلات حرکت در مطالعات پایداری (ث)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. مدل سازی سیستم تحریک ماشین سنکرون (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. مدل سازی سیستم تحریک ماشین سنکرون (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. مدل سازی سیستم تحریک ماشین سنکرون (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. مدل سازی سیستم تحریک ماشین سنکرون (ت)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. مدل سازی سیستم توربین - گاورنر در مطالعات پایداری (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. مدل سازی سیستم توربین - گاورنر در مطالعات پایداری (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. مدل سازی خطوط انتقال و بارهای الکتریکی (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۹. مدل سازی خطوط انتقال و بارهای الکتریکی (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۰. پایداری فرکانسی و کنترل توان حقیقی (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۱. پایداری فرکانسی و کنترل توان حقیقی (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۲. پایداری فرکانسی و کنترل توان حقیقی (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۳. مروری بر کنترل خطی و مسأله پایداری (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۴. مروری بر کنترل خطی و مسأله پایداری (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۵. پایداری سیگنال کوچک در سیستم های قدرت و طراحی PSS (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۶. پایداری سیگنال کوچک در سیستم های قدرت و طراحی PSS (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۷. پایداری گذرا در سیستم قدرت (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۸. پایداری گذرا در سیستم قدرت (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۹. پایداری ولتاژ و کنترل توان راکتیو
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۳۰. نوسانات پیچشی و تشدید زیرسنکرون
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۳۱. راهکارهایی برای بهبود پایداری سیستم قدرت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۳۲. معرفی نرم افزار MATLAB و تولباکس SimPowerSystems
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۳۲ جلسه ویدئویی با مجموع ۳۱ ساعت و ۴۰ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش دینامیک سیستم های قدرت ۱
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۶۰۷۴۳ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVPWR108
مدت زمان ۳۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۲ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


آموزش‌های پیشنهادی برای شما


نظرات

تا کنون ۱,۲۵۲ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۹ نظر ثبت شده است.
داریوش
داریوش
۱۴۰۰/۰۴/۰۶
با سلام و عرض خسته نباشید برای کادر زحمتکش مجموعه فرادرس
جا داشت که منم به نوبه خود از اساتیدی که در این مجموعه فاخر زحمت کشیده اند تشکر و قدردانی خود را به جا بیاورم و از آقای مهندس خضری عزیز که واقعا مفهوم دینامیک سیستم های قدرت رو برای خود بنده ملموس کردن ایشون واقعا عالی عالی بودن، مهندس کلامی هریس و به ویژه آقای مهندس امید زندی عزیز که امید همه دانشجوها هستن تشکر و سپاسگزاری کرده من واقعا از وجود چنین اساتیدی در این مجموعه قدردانی میکنم و امیدوارم که هرجا هستن این اساتید همیشه خوش بدرخشن و اثری نیک از خود به جا بذارن.
مهیار غریبی
مهیار غریبی
۱۳۹۹/۱۲/۲۳
سلام خدمت شما مهندس خضری عزیز
تشکر بابت این اموزش خوب و روان بسیار مسلط و روان و با حوصله مباحث گفته میشه
امیدوارم همیشه موفق باشید
کاربر میهمان
کاربر میهمان
۱۳۹۹/۱۲/۲۱
As a Ph.D. student who needed a course rather than a plain textbook to grasp the material from Kundur's, I found this course quite useless. The instructor only narrates what exactly has been written in the book, rather than decoding what the book is going to say. If you are already a grandmaster in Power System Dynamics and just need to refresh your mind, then watch these videos. However, if you are just a grad student without a proper background in Dynamic studies, then be advised that this course won't help you. Anyway, thank you Faradars for your great platform, rarely found in other countries!
فرزاد
فرزاد
۱۳۹۹/۰۳/۱۸
یکی از آموزش های قویی شما هست محتوا خیلی مفید و قوی است و مدرس با تسلط کامل مباحث خیلی عالی توضیح میدن.
الهام
الهام
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
خیلی خوب و روان توضیح دادن منکه راضی بودم و یاد گرفتم
ali
ali
۱۳۹۸/۰۷/۰۳
سلام مهندس - خیلی عالی هستید ولی بنظرم کتابی توضیح ندید بهتره - ینی راحت باشد
محمود مخدوم زاده
محمود مخدوم زاده
۱۳۹۷/۰۳/۰۵
سلام
اموزش های مهندس رحمت ا... خضری واقعا بی نظیر هست بی صبرانه منتظر اموزشهای دیگر ایشان هستیم
با ارزوی توفیق و سر بلندی
پژمان
پژمان
۱۳۹۷/۰۲/۱۴
سلام
آموزشی عالی و بی نظیر برای درس دینامیک است.

مهندس خضری ، عالی عالی عالی.....
جواد
جواد
۱۳۹۶/۰۶/۱۵
خیلی خیلی عالیه
مفاهیم اساسی خیلی روان و ساده بیان شده است.
توصیه میکنم کسانی که زمینه دینامیک سیستم های قدرت میخان کار کنند و هنوز با مفاهیم مشکل دارند، پیشنهاد میکنم حتما این آموزش رو تهیه کنند.
با تشکر از فرادرس بابت آموزش های با محتوا و کاربردی
لطفا در زمینه دروس ارشد برق قدرت بیشتر محتوا تولید کنید.
سپاس فراوان
دسته‌بندی موضوعی: مهندسی برق | مهندسی قدرت
برچسب‌ها:
Control | Dynamic | Frequency Control | Governor | Heffron Phillips | MATLAB | power system | power systems | Power Systems Dynamic | Rotor | Rotor Angle Stability | SimPowerSystems | Simscape Power Systems | Small signal stability | Stability | Stator | Transient Stability | Voltage control | آنالیز پایداری | آنالیز پایداری گذرا | بهبود پایداری سیستم قدرت | پایدارساز سیستم قدرت | پایداری بلند مدت | پایداری زاویه رتور | پایداری زاویه روتور | پایداری سطوح معادل | پایداری سیستم قدرت | پایداری سیگنال بزرگ | پایداری سیگنال کوچک | پایداری سیگنال گذرا | پایداری سیگنال نوسانی | پایداری فرکانسی | پایداری ولتاژ | تشدید زیر سنکرون | تنظیم کننده خودکار ولتاژ | تولباکس SimPowerSystems | حلقه های اصلی کنترلی | دینامیک | دینامیک سیستم قدرت | دینامیک سیستم های قدرت | راکتیو | روش فضای حالت | زاویه بحرانی رفع خطا | زمان بحرانی رفع خطا | ساختار سیستم های قدرت | سیستم تحریک | سیستم قدرت | سیستم های قدرت | سیگنال کوچک | شین بی نهایت | فرکانس | کنترل | کنترل بار فرکانس | کنترل توان راکتیو | کنترل سیستم قدرت | کنترل سیستم های قدرت | کنترل فرکانس | کنترل کلاسیک | کنترل مدرن | کنترل ولتاژ | کنترل ولتاژ راکتیو | گشتاور سنکرون کننده | گشتاور میرا کننده | مدل خطی تک ماشین | مدل سازی بارهای الکتریکی | مدل سازی دینامیک توربین | مدل سازی دینامیک گاورنر | مدل سازی سیستم قدرت | مدل سازی ماشین سنکرون | مدل هفرون فیلیپس | مطالعات دینامیکی | معادلات استاتور | معادلات روتور | معادله نوسان | معیار طراحی سیستم های قدرت | نوسانات پیچشی | نوسانات زیر سنکرون
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۳۲ جلسه ویدئویی
×