×
۱۷۵,۰۰۰ تومان
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف

آموزش ماشین های الکتریکی ۱

آموزش ماشین های الکتریکی ۱

هزینه آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان
تخفیف
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف (اطلاعات بیشتر +)

تعداد دانشجو
۴,۹۴۷ نفر
مدت زمان
۱۴ ساعت و ۱۷ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش ماشین های الکتریکی ۱

در دانشگاه، این درس در سه بخش ماشین های الکتریکی ۱، ۲ و ۳ تدریس می شود. در آموزش ماشین های الکتریکی ۱، در ابتدا مطالب پایه در مورد مدارهای مغناطیسی تدریس می گردد. سپس مبانی تبدیل انرژی از مکانیکی به الکتریکی و یا بالعکس آموزش داده می شود. قسمت نهایی و مهم این درس، به آموزش ماشین های الکتریکی جریان مستقیم اختصاص می یابد.

آموزش ماشین های الکتریکی ۱

تعداد دانشجو
۴,۹۴۷ نفر
مدت زمان
۱۴ ساعت و ۱۷ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۷۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف (اطلاعات بیشتر +)

محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

رحمت اله خضری

کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت

مهندس رحمت اله خضری کارشناس ارشد برق گرایش قدرت از دانشگاه کردستان هستند. ایشان تاکنون بیش از 15 مقاله ژورنال و کنفرانسی را به چاپ رسانده اند. در حال حاضر حوزه تحقیقاتی ایشان در زمینه دینامیک سیستم های قدرت، منابع انرژی تجدیدپذیر، کاربرد کنترل هوشمند در سیستم های قدرت و سیستم های هوشمند و ریزشبکه ها است.

توضیحات تکمیلی

هیچ گاه نمی توان از نقش ماشین های الکتریکی در زندگی بشر متمدن، چشم پوشی کرد. امروزه می توان در جای جای زندگی بشر، نقش این ماشین ها را دید. یک ماشین الکتریکی را می توان به عنوان دستگاهی تعریف کرد که می تواند انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی و بالعکس تبدیل کند. در مورد ماشین های الکتریکی دو مفهوم بسیار مهم تحت عنوان ژنراتور و موتور وجود دارند که می توان هر کدام را بدین گونه تعریف کرد؛ هرگاه ماشین الکتریکی، انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند، آن را می توان ژنراتور یا مولد الکتریکی نامید و هرگاه انرژی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل کند، آن را موتور الکتریکی می گویند. به دلیل اینکه در هر ماشین الکتریکی قطعا تبدیل انرژی در یک جهت انجام می گیرد، می توان آن را به طور قطع ژنراتور یا موتور نامید. در همه ماشین های الکتریکی از مواد مغناطیسی برای شکل دادن و جهت بخشیدن به میدان های مغناطیسی که جزو اجتناب ناپذیر ماشین های الکتریکی هستند، استفاده می شود.

هم اکنون درس ماشین های الکتریکی، در تمامی دانشگاه های جهان برای دانشجویان برق قدرت تدریس می شود. در دانشگاه، این درس در سه بخش ماشین های الکتریکی ۱، ۲ و ۳ تدریس می شود. در آموزش ماشین های الکتریکی ۱، در ابتدا مطالب پایه در مورد مدارهای مغناطیسی تدریس می گردد. سپس مبانی تبدیل انرژی از مکانیکی به الکتریکی و یا بالعکس آموزش داده می شود. قسمت نهایی و مهم این درس، به آموزش ماشین های الکتریکی جریان مستقیم اختصاص می یابد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مبانی مدارهای مغناطیسی
  • مفاهیم مقدماتی در مورد حرکت دورانی
  • میدان مغناطیسی
  • تعاریف و روابط مهم در میدان مغناطیسی
  • مقایسه کمیت های الکتریکی و مغناطیسی
  • تقسیم بندی مواد مغناطیسی
  • مدار معادل مغناطیسی
  • مدار مغناطیسی با شکاف هوایی و شارهای پیوندی و پراکندگی
  • تعریف اینداکتنس (Inductance)
  • محاسبه اینداکتنس های خودی و متقابل سیم پیچ ها
  • ولتاژ القایی و ولتاژ خود القا
  • تلفات هیسترزیس (Hysteresis) (پسماند)
  • تلفات فوکو (جریان های گردابی - Eddy current)
  • یک ماشین جریان مستقیم خطی ساده
 • درس دوم: مبانی تبدیل انرژی الکترومکانیکی
  • مبانی تبدیل انرژی
  • انرژی در میدان مغناطیسی
  • انرژی و کو انرژی
  • محاسبه نیرو و گشتاور در سیستم های الکترومکانیکی
  • ماشین های الکتریکی قطب صاف و قطب برجسته
  • ماشین الکتریکی با روتور استوانه ای
  • تلفات و ولتاژ القایی در ماشین های الکتریکی گردان
 • درس سوم: ماشین های جریان مستقیم
  • مبانی ماشین های جریان مستقیم
  • ساختمان ماشین های جریان مستقیم
  • سیم پیچی آرمیچر
  • گشتاور حاصله در ماشین های جریان مستقیم
  • کموتاسیون
  • دسته بندی ماشین های جریان مستقیم
 • درس چهارم: ژنراتور جریان مستقیم
  • مبانی ژنراتور جریان مستقیم
  • راه اندازی
  • مشخصات و مقادیر نامی
  • ژنراتور جریان مستقیم تحریک مستقل و مدل آن
  • ژنراتور جریان مستقیم تحریک شنت
  • ژنراتور جریان مستقیم تحریک سری
  • ژنراتور جریان مستقیم کمپوند
  • کمپوند نقصانی
  • کمپوند اضافی
  • مطالب تکمیلی در مورد ژنراتور جریان مستقیم
 • درس پنجم: موتور جریان مستقیم
  • مبانی موتور جریان مستقیم و مشخصات آن
  • موتور جریان مستقیم تحریک مستقل
  • موتور جریان مستقیم تحریک شنت
  • موتور جریان مستقیم تحریک سری
  • موتور جریان مستقیم کمپوند
  • راه اندازی و کاربرد موتور جریان مستقیم
  • موتور جریان مستقیم مغناطیس دائم
  • ترمز و کنترل سرعت در موتور جریان مستقیم
  • تلفات و راندمان در موتور جریان مستقیم

 

مفید برای
 • مهندسی برق

 

در ادامه لیست کتب انگلیسی منتشر شده در این زمینه معرفی شده اند:

 • Paresh C. Sen; Principles of Electric Machines and Power Electronics, Second Edition; 1996
 • Chapman; Electric Machinery Fundamentals; 2011

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. مبانی مدارهای مغناطیسی (الف)
۲. مبانی مدارهای مغناطیسی (ب)
۳. مبانی مدارهای مغناطیسی (پ)
۴. مبانی مدارهای مغناطیسی (ت)
۵. مبانی تبدیل انرژی الکترومکانیکی (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مبانی تبدیل انرژی الکترومکانیکی (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. مبانی تبدیل انرژی الکترومکانیکی (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. ماشین های جریان مستقیم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. ژنراتورهای جریان مستقیم (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. ژنراتورهای جریان مستقیم (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. ژنراتورهای جریان مستقیم (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. موتورهای جریان مستقیم (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. موتورهای جریان مستقیم (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. موتورهای جریان مستقیم (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. موتورهای جریان مستقیم (ت)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۵ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۴ ساعت و ۱۷ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ماشین های الکتریکی ۱
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۶۰۰۲۹ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVPWR107
مدت زمان ۱۴ ساعت و ۱۷ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۹۲۵ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۴,۹۴۷ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۳۲ نظر ثبت شده است.
احسان
احسان
۱۴۰۱/۰۴/۱۴
من برای دانشگاهم از این آموزش استفاده کردم و به نظر من آموزش خوب و پرمحتوایی بود.
علی
علی
۱۴۰۱/۰۴/۲۱
خیلی ممنون ازتون پس فردا پایانترم دارم خیلی بدردم خورد خیلی کامل توضیح میدین خیلی عالیه خیلی
احمدرضا
احمدرضا
۱۴۰۱/۰۱/۰۵
عالی بود
مسعود
مسعود
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
کیفیت آموزش در حد مطلوبه، در واقع مدرس توانایی مناسبی در ارائه مطالب و موضوعات دارند.
ویدئو های آموزشی از نظر صدا و تصویر خوب هستند.
روژان
روژان
۱۴۰۰/۱۲/۱۲
خیلی عالی. بسیار شفاف و مرتب تدریس کردن و هیچ ابهامی هنگام تدریس به وجود نمیاد.. ممنون از تدریس خوب و مفیدتون
آرین
آرین
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
سلام و خدا قوت به شما عزیزان
مدرس این درس واقعا بیان خیلی بالایی برای ارائه مطالب دارن، توضیحات دقیق و گویاست، محتوای ارائه شده براساس سرفصل ها هست، کیفیت صدا و تصویر مطلوب بود.
در کل محتوای خوبیه، اگر به این آموزش نیاز دارید پیشنهاد می کنم تهیه کنید.
میلاد
میلاد
۱۴۰۰/۱۰/۲۸
با استاد خضری خیلی خوب ارتباط گرفتم، ایشون مسائل رو از پایه شروع کردند، کسی که این بسته رو تهیه میکنه، شاید اصلا دانشجو نباشه شاید کارمند باشه برای یادآوری این دوره رو گرفتن که این از بیس درس دادنشون خیلی کمک میکنه.
مرتضی
مرتضی
۱۴۰۰/۰۹/۲۷
خوب بود، مطالب و مثال هایی که ارائه میشد خیلی خوب بود، تمرین های خود کتاب بود.
الهه
الهه
۱۳۹۹/۰۳/۱۷
5 قسمت اولو دیدم، کارمو نسبتا راه انداخت. البته اون موقع که یکشو میدیدم خیلی نتونستم چیزی ازش یاد بگیرم.
وحید
وحید
۱۳۹۹/۰۳/۱۴
سلام؛
آموزش برای کسی که به عنوان دانشجو بخواد اموزش تهیه کنه، خیلی راضی کننده اس، اما برای کسی که بخواد با این آموزش ها کار کنه، خیلی مفید نیست براش.
برچسب‌ها:
Armature | Eddy current | Electric Generator | Electrical Engineering | electrical-machinery | Hysteresis | Inductance | Magnetic circuit | آرمیچر | آموزش ماشین های الکتریکی | الکترونیک | اندوکتانس | انرژی الکترومکانیکی | انرژی و کو انرژی | اینداکتنس | برق قدرت | پراکندگی | تحریک شنت | تلفات فوکو | جریان های گردابی | حرکت دورانی | روتور استوانه ای | ژنراتور | ژنراتور جریان مستقیم | سیم پیچی آرمیچر | شارهای پیوندی | شکاف هوایی | کمپوند | کمپوند اضافی | کمپوند نقصانی | کموتاسیون | کنترل | ماشین جریان مستقیم | ماشین جریان مستقیم خطی ساده | ماشین های الکتریکی | ماشین های الکتریکی ۱ | ماشین های الکتریکی ۲ | ماشین های الکتریکی ۳ | ماشین های الکتریکی قطب برجسته | ماشین های الکتریکی قطب صاف | ماشین های جریان مستقیم | مدارهای مغناطیسی | مواد مغناطیسی | موتور | موتور الکتریکی | موتور جریان مستقیم | مولد الکتریکی | میدان مغناطیسی | هیسترزیس | هیستریزس | ولتاژ القایی | ولتاژ خود القا
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۵ جلسه ویدئویی
×