×
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش روانشناسی تربیتی

آموزش روانشناسی تربیتی

هزینه آموزش
۱۲۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۲۴۱ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۱۸ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

روانشناسی تربیتی دیدی خلاق و انتقادی برای معلم فراهم می‌آورد و برای یادگیرنده این نتیجه را به همراه دارد که از روش‌های مختلف آموزشی می‌تواند مطالب را فرا گیرد. این فرادرس ابعاد مختلف یادگیری و آموزش را از دیدگاه و نظریه‌های مختلف بررسی می‌کند. در روانشناسی تربیتی مهم‌ترین نظریه‌ها، تعاریف و کاربرد آن‌ها در آموزش مطرح می‌شود. مطالب اصلی روانشناسی تربیتی از جمله: تفاوت‌های فردی، مدیریت کلاس و انواع روش‌های تقویت و تنبیه ارائه می‌شود. در این آموزش، مباحث در حداقل زمان در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد تا بسیاری از مطالب را از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهد.

آموزش روانشناسی تربیتی

تعداد دانشجو
۲۴۱ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۱۸ دقیقه
هزینه آموزش
۱۲۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

زهرا خسروجردی

دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی

ایشان علاوه بر تسلط بر مباحث آمار، SPSS، معادلات ساختاری، در زمینه مباحث دانش خانواده، روانشناسی رشد، روانشناسی عمومی و رویکرد خوش‌‌بینی سابقه تدریس فعال دارند و همچنین مشاوره کودک و نوجوان نیز هستند.

توضیحات تکمیلی

روانشناسی تربیتی با مسائل تعلیم و تربیت، مانند: یادگیری، آموزش، شناخت شاگردان، تربیت معلمان، شناخت فرایند یادگیری، سنجش، ارزشیابی و روش‌های مختلف تدریس در ارتباط است. در روانشناسی تربیتی تلاش می‌شود تا به شیوه علمی به این مسائل پاسخ داده شود که دانش‌آموز چگونه یاد می‌گیرد و چطور می‌توان به یادگیری بهتر او کمک کرد و همچنین به آماده‌سازی معلم‌ها پرداخته می‌شود.

روانشناسی تربیتی دیدی خلاق و انتقادی برای معلم فراهم می‌آورد و برای یادگیرنده این نتیجه را به همراه دارد که از روش‌های مختلف آموزشی می‌تواند مطالب را فرا گیرد. این فرادرس ابعاد مختلف یادگیری و آموزش را از دیدگاه و نظریه‌های مختلف بررسی می‌کند. در روانشناسی تربیتی مهم‌ترین نظریه‌ها، تعاریف و کاربرد آن‌ها در آموزش مطرح می‌شود. مطالب اصلی روانشناسی تربیتی از جمله: تفاوت‌های فردی، مدیریت کلاس و انواع روش‌های تقویت و تنبیه ارائه می‌شود. در این آموزش، مباحث در حداقل زمان در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد تا بسیاری از مطالب را از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: کلیات روانشناسی تربیتی
  • تعریف روانشناسی تربیتی
  • چگونگی شکل‌گیری روانشناسی تربیتی
  • قلمرو روانشناسی تربیتی
  • تعریف یادگیری، آموزش و پرورش
  • موضوع روانشناسی تربیتی
  • آموزش و یادگیری
 • درس دوم: ویژگی‌های یادگیرندگان
  • ویژگی شناختی دانش‌آموزان
  • طبیعت فعال کودک در برابر طبیعت منفعل او
  • نظریه پیاژه (Piaget's Theory) در تحول شناختی
  • عوامل موثر در تحول شناختی
  • ویژگی عاطفی - اجتماعی دانش‌آموزان
  • مراحل رشد روانی - اجتماعی از نظر اریکسون (Erikson)
  • تحول و مراحل اخلاقی - اجتماعی از دیدگاه پیاژه
  • تحول و مراحل اخلاقی از دیدگاه کلبرگ (Kohlberg)
  • از نظریه تا عمل
 • درس سوم: تفاوت‌های فردی
  • سبک‌های یادگیری و تفکر
  • سبک‌های یادگیری
  • سبک‌های تفکر
  • چگونگی برخورد معلم با سبک‌های یادگیری و تفکر
  • تعریف هوش
  • هوش یگانه و هوش چندگانه
  • هوش سه‌بخشی استرنبرگ (Sternberg)
  • هوش چندگانه گاردنر (Gardner)
  • هوش هیجانی
  • تعریف تفکر انتقادی
  • آموزش تفکر انتقادی
  • تعریف خلاقیت
  • دیدگاه مختلف به خلاقیت
  • ویژگی‌های افراد آفریننده
  • نیازهای ویژه فردی
 • درس چهارم: آموزش
  • اهمیت طراحی آموزش
  • طراحی آموزش معلم‌محور
  • طراحی آموزش یادگیرنده‌محور بر اساس رویکرد سازنده‌گرایی
  • هدف‌های آموزش
  • آماده کردن یادگیرندگان برای آغاز کردن یادگیری
  • سنجش آغازین
  • طبقه‌بندی هدف‌ آموزشی
  • انواع طبقه‌بندی هدف آموزش
 • درس پنجم: نظریه و رویکردهای رفتاری در آموزش و یادگیری
  • واتسون (Watson) و رفتارگرایی
  • انواع مفاهیم اساسی در دیدگاه رفتارگرایی
  • پاولف (Pavlov) و شرطی‌سازی کلاسیک
  • مفاهیم اساسی نظریه پاولف و کاربردهای آن
  • ثرندایک (Thorndike) و یادگیری
  • اسکینر (Skinner) و شرطی شدن عامل
  • انواع شرطی شدن در نظریه اسکینر
  • کاربرد رویکردهای و شیوه‌های رفتاری و محدودیت‌های آن
 • درس ششم: نظریه یادگیری شناختی
  • نظریه یادگیری گشتالت (Gestalt)
  • نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی آزوبل (Ausubel)
  • نظریه یادگیری شناختی – اجتماعی بندورا (Bandura)
  • تعیین‌گری متقابل
  • مراحل یا فرایندهای یادگیری از راه مشاهده
  • یادگیری خودنظمی‌دهی یا خودتنظیمی
  • نقش خودکارآمدی در خودنظمی‌دهی
  • آموزش خودنظمی‌دهی
  • نظریه یادگیری شناختی خبرپردازی
  • نظریه خبرپردازی سه‌مرحله‌ای
  • نظریه سطوح‌پردازی
  • نظریه رمز دوگانه
 • درس هفتم: نقش انگیزش در یادگیری
  • تعریف انگیزش
  • رویکردهای مختلف انگیزشی
  • رویکرد رفتاری، شناختی و انسان‌گرایی و برانگیختن یادگیرندگان
  • رویکرد انگیزش پیشرفت
  • فنون ایجاد انگیزش در یادگیرندگان
  • مقایسه انگیزه درونی و بیرونی
 • درس هشتم: راهبردها و شیوه آموزش
  • آموزش معلم‌محور
  • آموزش سنتی یا معلم‌محور
  • آموزش یادگیرنده‌محور
  • آموزش به کمک بحث گروهی
  • آموزش اکتشافی
 • درس نهم: اداره کلاس
  • اداره کلاس - آموزش معلم‌محور و یادگیرنده‌محور
  • سبک‌های مختلف اداره کلاس
  • پیشگیری از رفتارهای نامطلوب دانش‌آموزان در کلاس
  • استفاده از روش‌های یادگیری مشارکتی در کلاس
  • فراهم کردن جو مثبت برای یادگیری و آموزش
  • انتظارهای معلم
 • درس دهم: مقایسه انواع روش‌های ارزیابی
  • انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
  • آزمون‌های سنتی
  • ارزشیابی با توجه ملاک
  • ویژگی یک ارزشیابی خوب
  • ارزشیابی کیفی

 

مفید برای
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. کلیات روانشناسی تربیتی
۲. ویژگی‌های یادگیرندگان
۳. تفاوت‌های فردی
۴. آموزش
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. نظریه و رویکردهای رفتاری در آموزش و یادگیری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. نظریه یادگیری شناختی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. نقش انگیزش در یادگیری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. راهبردها و شیوه آموزش
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. اداره کلاس
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. مقایسه انواع روش‌های ارزیابی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش روانشناسی تربیتی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۷۸۸۳۰ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVPSY106
مدت زمان ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۲۷۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۲۴۱ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: روانشناسی
برچسب‌ها:
Piaget's Theory | آزمون های سنتی | آغاز کردن یادگیری | آماده ‌سازی معلم ‌ها برای تدریس | آماده کردن یادگیرندگان | آموزش اکتشافی | آموزش به کمک بحث گروهی | آموزش تفکر انتقادی | آموزش خودنظمی دهی | آموزش روانشناسی تربیتی | آموزش سنتی | آموزش معلم محور | آموزش و یادگیری | آموزش یادگیرنده محور | ارزشیابی با توجه ملاک | ارزشیابی کیفی | اسکینر و شرطی شدن عامل | انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی | انواع طبقه بندی هدف آموزش | اهمیت طراحی آموزش | برخورد معلم با سبک‌ های تفکر | برخورد معلم با سبک‌ های یادگیری | پاولف و شرطی ‌سازی کلاسیک | تحول اجتماعی از دیدگاه پیاژه | تحول اخلاقی از دیدگاه پیاژه | تحول اخلاقی از دیدگاه کلبرگ | تعریف آموزش | تعریف انگیزش | تعریف پرورش | تعریف تفکر انتقادی | تعریف خلاقیت | تعریف روانشناسی تربیتی | تعریف هوش | تعریف یادگیری | تعیین گری متقابل | ثرندایک و یادگیری | جو مثبت آموزش | جو مثبت برای یادگیری | چگونگی شکل‌ گیری روانشناسی تربیتی | دیدگاه رفتارگرایی | دیدگاه مختلف به خلاقیت | راهبردهای آموزش | رشد اجتماعی از نظر اریکسون | رشد روانی از نظر اریکسون | روانشناسی تربیتی | روش‌ های مختلف تدریس | روش‌ های یادگیری مشارکتی در کلاس | رویکرد انسان‌ گرایی یادگیرندگان | رویکرد انگیزش پیشرفت | رویکرد برانگیختن یادگیرندگان | رویکرد رفتاری یادگیرندگان | رویکرد سازنده گرایی | رویکرد شناختی یادگیرندگان | رویکردهای رفتاری در آموزش | رویکردهای مختلف انگیزشی | سبک های تفکر | سبک های یادگیری | سبک‌های مختلف اداره کلاس | سنجش یادگیری آغازین | شرطی شدن در نظریه اسکینر | شکل گیری روانشناسی تربیتی | شناخت فرایند یادگیری | شیوه آموزش | طبقه بندی هدف آموزشی | طراحی آموزش معلم ‌محور | طراحی آموزش یادگیرنده‌ محور | عوامل موثر در تحول شناختی | فرایندهای یادگیری با مشاهده | فنون ایجاد انگیزش در یادگیرندگان | قلمرو روانشناسی تربیتی | کاربرد رویکردهای رفتاری | کاربرد شیوه ‌های رفتاری | کاربردهای نظریه پاولف | کلیات روانشناسی تربیتی | محدودیت‌ های رویکردهای رفتاری | محدودیت های شیوه های رفتاری | مراحل اجتماعی از دیدگاه پیاژه | مراحل اخلاقی از دیدگاه پیاژه | مراحل اخلاقی از دیدگاه کلبرگ | مراحل یادگیری با مشاهده | مفاهیم اساسی نظریه پاولف | مقایسه انواع روش‌ های ارزیابی | موضوع روانشناسی تربیتی | نظریه پیاژه در تحول شناختی | نظریه خبرپردازی سه‌ مرحله ‌ای | نظریه رفتاری در آموزش | نظریه رفتاری در یادگیری | نظریه رمز دوگانه | نظریه سطوح پردازی | نظریه یادگیری اجتماعی بندورا | نظریه یادگیری شناختی | نظریه یادگیری شناختی بندورا | نظریه یادگیری شناختی خبرپردازی | نظریه یادگیری گشتالت | نظریه یادگیری معنی ‌دار کلامی آزوبل | نقش انگیزش در یادگیری | نقش خودکارآمدی در خودنظمی دهی | هدف های آموزش | هوش چندگانه | هوش چندگانه گاردنر | هوش سه بخشی استرنبرگ | هوش هیجانی | هوش یگانه | واتسون و رفتارگرایی | ویژگی اجتماعی دانش‌ آموزان | ویژگی شناختی دانش آموزان | ویژگی عاطفی دانش آموزان | ویژگی های افراد آفریننده | ویژگی های یادگیرندگان | ویژگی یک ارزشیابی خوب | یادگیری اکتشافی | یادگیری خودتنظیمی | یادگیری خودنظمی‌ دهی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۱ جلسه ویدئویی
×