۱۲۵,۰۰۰ تومان

آموزش روانشناسی فیزیولوژیک

آموزش روانشناسی فیزیولوژیک

هزینه آموزش
۱۲۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۵۱۹ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۵۵ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

اهمیت مطالعه روانشناسی فیزیولوژیکی این است که به ما در درک ذهن و خودآگاهی کمک می کند. تلاش روانشناسان فیزیولوژیک در آن است که افراد چگونه اطلاعات را به دست می آورند، فکر می‌کنند و چگونه آن را به حافظه می سپارند. سرانجام، هدف روانشناسی فیزیولوژیک درک این مساله است که چگونه سیستم تشکیل‌دهنده سلول‌های مغز قادر به تولید الگوهای رفتاری بی‌نهایتی است که توسط ارگانیسم‌ها نمایش داده می‌شوند.

آموزش روانشناسی فیزیولوژیک

تعداد دانشجو
۵۱۹ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۵۵ دقیقه
هزینه آموزش
۱۲۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

بهناز جوانشیری

کارشناس ارشد روانشناسی

کسب درجه استعداد درخشان در مقطع کارشناسی از افتخارات علمی ایشان محسوب می‌شود. تالیف کتاب‌های نکته و تست در مقاطع ارشد و دکتری و کتاب‌های روانشناسی رشد، روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی و روانشناسی عمومی از دیگر سوابق حرفه ایشان است.

توضیحات تکمیلی

یکی از پرسش‌های بنیادی روانشناسان فیزیولوژیک، ارتباط میان ذهن و مغز است. امروزه این روانشناسان با استفاده از ابزارها و شیوه‌های پیشرفته، به یافته‌های بیشماری دست پیدا کرده‌اند. محور اصلی پژوهش‌های روانشناسی فیزیولوژیک را، کالبدشناسی‌‌های مختلف اندام‌های عصبی، دستیابی به چگونگی کارکرد مغز و سیستم عصبی تشکیل می‌‌دهد. در این رابطه، همواره مفاهیم و پدیده‌های بسیاری مورد سوال روانشناسان بوده است که نمونه ‌ای از آن‌ها عبارتند از: افسردگی، اسکیزوفرنی، هیجان، حافظه، رفتار جنسی،  بی‌خوابی و پرخوری.

اهمیت مطالعه روانشناسی فیزیولوژیکی این است که به ما در درک ذهن و خودآگاهی کمک می کند. تلاش روانشناسان فیزیولوژیک در آن است که افراد چگونه اطلاعات را به دست می آورند، فکر می‌کنند و چگونه آن را به حافظه می سپارند. سرانجام، هدف روانشناسی فیزیولوژیک درک این مساله است که چگونه سیستم تشکیل‌دهنده سلول‌های مغز قادر به تولید الگوهای رفتاری بی‌نهایتی است که توسط ارگانیسم‌ها نمایش داده می‌شوند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تعریف و روش‌های تحقیق روانشناسی فیزیولوژیک
  • تعریف روانشناسی فیزیولوژیک
  • نظری بر تاریخچه روانشناسی فیزیولوژیک
  • ارتباط مغز و رفتار
  • روش‌های تحقیقی روانشناسی فیزیولوژیک
  • روش‌های تهاجمی
  • موج نمای الکتریکی مغز
  • پتانسیل مغز وابسته به رویداد (فراخوانده)
  • روش‌های تصویربرداری
 • درس دوم: ساختار و کنش سلول‌های دستگاه عصبی
  • مبانی زیست – شیمی فیزیولوژی سلول
  • ترکیبات شیمیایی سلول
  • مولکول‌های بزرگ و انتقال اطلاعات زیستی
  • وظایف مولکول‌های بزرگ
  • مراحل مولکولی وراثت
  • فرایند همانند سازی و رونویسی
  • غشای سلول و وظایف آن
  • فضای برون سلولی، نفوذپذیری و فشار اسمزی
  • تبادل سلول با محیط اطراف خویش
  • تبادل اطلاعات و مواد مورد نیاز درون سلول
  • نورون‌ها و سلول‌های گلیا
  • سانتیاگو رامون ئی کاخال (Santiago Ramón y Cajal)، پیشگام علوم اعصاب
  • ساختارهای سلول حیوان
  • ساختار نورون
  • انواع نورون‌ها
  • سلول‌های گلیا
  • سد خونی مغز
  • نیاز به سد خون - مغز
  • نحوه عملکرد سد خون - مغز
  • تغذیه نورون‌های مهره‌داران
  • اساس دستگاه عصبی
  • دستگاه اعصاب پیرامونی
  • پتانسیل استراحت نورون
  • نیروهایی که بر یون‌های سدیم و پتاسیم تاثیر می‌گذارند
  • پتانسیل استراحت
  • پتانسیل عمل
  • مبنای مولکولی پتانسیل عمل
  • قانون همه یا هیچ
  • دوره بی پاسخی
  • انتشار پتانسیل عمل
  • غلاف میلین و رسانش پرشی
 • درس سوم: سیناپس‌ها
  • ویژگی سیناپس‌ها
  • سرعت بازتاب و تاخیر انتقال در سیناپس‌ها
  • مجموعه زمانی
  • مجموعه مکانی
  • سیناپس‌های بازدارنده
  • رابطه بین EPSP, IPSP و پتانسیل‌های عمل
  • صفحه محرکه عصبی ماهیچه‌ای
  • ساخت صفحه محرکه
  • پتانسیل صفحه محرکه
  • آزادسازی مواد ناقل
  • ناقل استیل‌کولین (Acetylcholine) و گیرندگان آن
  • سیناپس‌های شیمیایی تحریکی و بازداری
  • پتانسیل پس سیناپسی تحریکی
  • پتانسیل پس سیناپسی بازداری
  • کشف انتقال شیمیایی در سیناپس‌ها
  • توالی رویدادهای شیمیایی در سیناپس
  • انواع انتقال دهنده‌های عصبی
  • ساخت انتقال دهنده‌ها
  • ذخیره سازی انتقال دهنده‌ها
  • آزاد شدن و پخش انتقال دهنده‌ها
  • فعال کردن گیرنده‌های سلول پس سیناپسی
  • اثر یونوتروپیک
  • اثر متابوتروپیک و سیستم‌های پیام رسان دوم
  • نوروپیتیدها
  • تنوع گیرنده‌ها
  • موادی که با چسبیدن به گیرنده‌ها تاثیر می‌گذارند
  • غیر فعال‌سازی و بازجذب انتقال‌دهنده‌های عصبی
  • بازخورد منفی از جانب سلول پس سیناپسی
  • سیناپس‌های الکتریکی
  • هورمون‌ها
 • درس چهارم: ساختار دستگاه عصبی مهره‌داران
  • واژگان فنی برای توصیف دستگاه عصبی
  • نخاع شوکی
  • دستگاه عصبی خودمختار
  • پسین مغز
  • میان‌مغز
  • پیش‌مغز
  • تالاموس
  • هیپوتالاموس
  • غده هیپوفیز
  • عقده‌های پایه
  • پیش‌مغز پایه
  • هیپوکامپ
  • بطن‌ها
  • سازمان قشر مخ
  • قطعه پس‌سری
  • قطعه آهیانه‌ای
  • قطعه گیجگاهی
  • قطعه پیشانی
  • ظهور و سقوط قطعه بری‌های پیشانی
  • وظایف قشر پیشانی
  • چگونه بخش‌های مغز با هم کار می‌کنند؟
  • پیامدهای صدمه مغزی
  • پیامدهای تحریک مغزی
  • ثبت فعالیت مغز
  • همبستگی آناتومی مغز با رفتار
  • اندازه مغز و هوش
  • مقایسه بین گونه‌ها
  • مقایسه بین انسان‌ها
  • مقایسه مردان و زنان
 • درس پنجم: ژنتیک، تکامل، رشد و انعطاف پذیری
  • ژنتیک و تکامل رفتار
  • وراثت مندلی
  • ژن‌های مرتبط با جنسیت و ژن‌های محدود به جنسیت
  • تغییرات ژنتیکی
  • اپی ‌ژنتیک (Epigenetics)
  • وراثت و محیط
  • تغییر محیطی
  • چگونه ژن‌ها بر رفتار تاثیر می‌گذارند
  • تکامل رفتار
  • سو تفاهم‌های رایج درباره تکامل
  • تکامل مغز
  • روانشناسی تکاملی
  • رشد مغز
  • رسش مغز مهره‌داران
  • رشد و نمو نورون‌ها
  • نورون‌های جدید بعدها در طول عمر
  • راه‌یابی توسط آکسون‌ها
  • راه‌یابی شیمیایی توسط آکسون‌ها
  • ویژگی اتصالات آکسون
  • گرادیان‌های شیمیایی
  • رقابت بین آکسون‌ها به عنوان یک اصل کلی
  • عوامل تعیین‌کننده بقای نورون
  • آسیب‌پذیری مغز در حال رشد
  • تمایز در قشر مخ
  • تنظیم به وسیله تجربه
  • تجربه و انشعاب دندریتی
  • تاثیرات تجربیات خاص
  • سازگاری‌های مغز در افرادی که از کودکی نابینا بوده‌اند
  • آموزش موسیقی
  • آموزش خاص در بزرگسالی
  • وقتی تجدید سازمان مغز از حد بگذرد
  • رشد مغز و رشد رفتار
  • نوجوانی
  • پیری
  • انعطاف‌پذیری بعد از آسیب مغزی
  • آسیب مغزی و بهبود کوتاه‌مدت
  • کاهش دادن آسیب ناشی از سکته مغزی
  • درمان‌های فوری
  • مکانیزم‌های بعدی بهبودی
  • تحریک مغزی بیشتر
  • رشد دوباره آکسون‌ها
  • جوانه زدن آکسون
  • حساسیت فوق‌العاده عصب‌زدایی
  • بازنمایی‌های حسی تجدید سازمان‌یافته و اندام خیالی
  • تنظیم‌های آموخته شده در رفتار
 • درس ششم: دستگاه دیداری
  • رمزگردانی بینایی
  • اصول کلی ادراک
  • چشم و اتصالات آن به مغز
  • مسیر درون شبکیه
  • گوداله و محیط پیرامون شبکیه
  • پسیکوفیزیولوژی دستگاه دیداری
  • دید روزگاهی و شامگاهی
  • سازش میله‌ها و مخروط‌ها
  • دیدن و ادراک آن
  • گیرنده‌های بینایی
   • میله‌ها و مخروط‌ها
  • رنگ‌بینی
  • نظریه سه‌رنگی یانگ هلمهولتز
  • نظریه فرایند متضاد
  • نظریه رتینکس
  • نقض رنگ بینی
  • کالبدشناسی چشم
  • نزدیک‌بینی و دوربینی
  • پیرچشمی و آستیگماتیسم
  • پردازش اطلاعات در دستگاه دیداری
  • پردازش اطلاعات در شبکیه
  • پردازش اطلاعات در مراکز دیداری زیرقشری
  • پردازش اطلاعات در قشر دیداری
  • پردازش بیشتر
  • قشر بینایی اولیه
  • میدان‌های دریافتی ساده و پیچیده
  • ساختار ستونی قشر بینایی
  • بررسی ویژگی یاب بودن سلول‌های قشر بینایی
  • رشد قشر بینایی
  • محدودیت تجربه در یک چشم
  • محرومیت در هر دو چشم
  • تحریک ناهمبسته در دو چشم
  • قرار گرفتن اولیه در معرض مجموعه محدودی از طرح‌ها
  • دید معیوب کودک و پیامدهای بلندمدت
  • پردازش موازی در قشر بینایی
  • مسیرهای بطنی و پشتی تشریح مشروح شکل
  • قشر گیجگاهی تحتانی
  • تشخیص چهره‌ها
  • ادراک رنگ ادراک حرکت – قشر گیجگاهی میانی
  • کوری حرکت
  • دیدن و نگریستن
  • نیستاگموس
  • ادراک حرکت و پایداری محیط زیست
 • درس هفتم: دستگاه شنیداری، تعادل و حساسیت تنی احشایی
  • دستگاه شنیداری
  • پسیکوفیزیک دستگاه شنیداری
  • تحلیل اطلاعات در دستگاه شنیداری
  • ادراک زیر و بمی
  • ضایعه شنوایی
  • کری
  • شنوایی، توجه و پیری
  • مکان‌یابی صدا
  • حس دهلیزی
  • حس‌های تنی
  • گیرنده‌های حس‌های تنی
  • قلقلک
  • حس‌های تنی در دستگاه عصبی مرکزی
  • فیزیولوژی و پسیکوفیزیک دستگاه تعادل
  • ساخت دستگاه تعادل
  • اختلال‌های دستگاه دهلیزی
  • حساسیت تنی احشایی
  • گیرندگان مکانیکی و ویژگی‌های آن
  • حساسیت وضعی عضلانی
  • حس حرارتی
  • حساسیت احشایی
  • حساسیت به آسیب و درد
  • درد
  • محرک‌ها و مسیرهای نخاع شوکی
  • درد هیجانی روش‌های تسکین درد
  • مواد شبه افیونی و اندروفین‌ها
  • دارونماها
  • کانابینویدها و کپسایسین
  • خارش
 • درس هشتم: دستگاه چشایی و بویایی
  • رمزگردانی شیمیایی
  • توانایی دستگاه چشایی
  • ساخت دستگاه چشایی
  • اهمیت زیست‌شناختی حس چشایی
  • گیرنده‌های چشایی
  • انواع گیرنده چشایی
  • مکانیزم‌های گیرنده‌های مزه
  • رمزگردانی مزه در مغز
  • تنوع در حساسیت نسبت به مزه
  • توانایی دستگاه بویایی
  • ساخت دستگاه بویایی
  • اهمیت زیست‌شناختی حس بویایی
  • گیرنده‌های بویایی
  • اشاراتی برای رمزگردانی
  • پیام‌ها به مغز
  • تفاوت‌های فردی
  • فرومون ها
  • جابجایی حسی
 • درس نهم: دستگاه حرکتی
  • موقعیت و کنش مراکز حرکتی
  • ریخت شناسی گیرنده‌های حرکتی و دوک ماهیچه‌ای
  • کنش گیرنده‌های دوک و زردپی ماهیچه‌ای
  • بازتاب نخاعی و فوق‌نخاعی (کمان بازتابی)
  • بازتاب حرکتی چند سیناپسی
  • حرکت نگهدارنده
  • حرکت هدف‌دار
   • گره های پایه
   • مخچه
   • نقش حرکتی مناطق قشری
  • کنترل حرکت
  • عضلات و حرکات آن‌ها
  • عضلات سریع و آهسته
  • کنترل عضله توسط گیرنده‌های وضعی
  • واحدهای حرکت
  • حرکات ارادی و غیر ارادی
  • حرکات از نظر حساسیت به بازخورد تفاوت دارند
  • توالی رفتارها
  • مکانیزم‌های مغزی حرکت
  • قشر مخ
  • برنامه ریزی حرکت
  • جلوگیری از حرکت
  • نورون‌های آیینه‌ای
  • اتصالات مغز به نخاع شوکی
  • مخچه
  • وظایف غیر از حرکت
  • ساختار سلولی
  • عقده‌های پایه
  • نواحی مغز و یادگیری حرکتی
  • تصمیمات هشیار و حرکت
  • آسیب‌شناسی فیزیولوژیکی حرکت
  • فلج پیرامونی
  • آسیب‌شناسی فیزیولوژیکی گره‌های پایه
  • آسیب‌شناسی فیزیولوژیکی مخچه
  • آسیب‌شناسی فیزیولوژیکی قشر حرکتی
  • اختلالات حرکت
  • بیماری پارکینسون
  • علت‌ها
  • درمان LDOPA
  • درمان‌های دیگر
  • بیماری هانتینگتون
  • وراثت و آزمودن پیش مرضی
 • درس دهم: مکانیزم دقت، توجه و هشیاری
  • ارتباط دقت و توجه با رفتار
  • نشانگان غفلت به عنوان اختلال دقت و توجه
  • آثار فیزیولوژیک دقت و توجه
  • دقت و توجه فضایی
  • آزمایش پی‌ای تی دقت و توجه مبتنی بر ویژگی
  • تغییرات میدان گیرنده در V4
  • چگونگی راه اندازی دقت و توجه
  • هسته‌های پولوینار
  • ارتباط دقت و توجه با حرکت چشم‌ها
 • درس یازدهم: چرخ‌های زیستی و مکانیزم خواب
  • چرخه‌های زیستی
  • ساعت زیستی
  • مکانیزم هسته‌های فوق کیاسمایی
  • چرخه روانی فیزیولوژی
  • چرخه متغیرهای روان شناختی
  • اختلال‌های چرخه زیستی
  • ریتم‌های خواب و بیداری
  • تنظیم و تنظیم مجدد ساعت زیستی
  • پرواززدگی
  • ساعت زیستی
  • مکانیزم‌های ساعت زیستی
  • هسته فوق چلیپایی (SCN)
  • نور چگونه SCN را تنظیم مجدد می‌کند
  • زیست شیمی ریتم شبانه‌روزی
  • ملاتونین
  • مکانیزم خواب
  • حالت کنشی مغز
  • چرخه خواب
  • پسیکوفیزیولوژی مراحل خواب
  • ارتباط رویا و خواب
  • نظریه‌های رویا
  • خواب و وقفه‌های دیگر هشیاری
  • خواب متناقض یا REM
  • مکانیزم‌های مغزی بیداری، برانگیختگی و خواب
  • ساختارهای مغزی برانگیختگی و توجه
  • خواب و بازداری فعالیت مغزی
  • کارکرد مغز در خواب REM
  • مکانیزم‌های عصبی خواب
  • بیداری و دستگاه فعال‌کننده شبکه‌ای صعودی
  • به خواب رفتن و مرحله خواب متعارف
  • مکانیزم مرحله خواب متناقض
  • عوامل موثر بر خواب
  • اختلالات خواب
  • وقفه تنفسی در خواب
  • حمله خواب
  • اختلال حرکت دوره‌ای دست و پا
  • اختلال رفتار REM
  • وحشت‌های شبانه و خوابگردی
  • خواب، REM، رویاها
  • وظایف خواب
  • خواب و نگهداری انرژی
  • شباهت با خواب 
   • خواب زمستانی
  • گونه‌ها از نظر خواب تفاوت دارند
  • خواب و حافظه
  • وظایف خواب REM
  • دیدگاه‌های زیستی درباره خواب دیدن
  • فرضیه فعال‌سازی ترکیب
  • فرضیه بالینی آناتومیک
 • درس دوازدهم: انگیزش
  • مفاهیم اساسی انگیزش (نیاز، تقویت و مشوق)
  • غریزه و انگیزه
  • انگیزه تشنگی و گرسنگی
  • رفتار جنسی
  • انگیزه اکتسابی و تخدیرطلبی
  • مکانیزم زیست شیمیایی تخدیرطلبی
 • درس سیزدهم: هیجان
  • پسیکوفیزیولوژی هیجان
  • نظریه‌های مرکزی و پیرامونی هیجان
  • اجتناب (هراس و ترس)
  • نزدیکی
  • اندوه و افسردگی
  • رفتار پرخاشگری
  • ارتباط بین قشر تازه نیمکره‌ها و هیجان
  • نا رسا کنش‌وری نیمکره‌ها
  • اختلال رفتار و فعالیت نیمکره‌ها
  • هیجان‌ها و برانگیختگی خودمختار
  • بررسی ضرورت برانگیختن فیزیولوژیکی برای احساسات هیجانی
  • برانگیختن فیزیولوژیکی برای هیجان‌ها
  • بررسی هیجان به عنوان مفهوم مفیدی
  • محدودیت هیجان اصلی افراد
  • وظایف هیجان‌ها
  • هیجان‌ها و تصمیمات اخلاقی
  • تصمیم‌گیری بعد از آسیب مغزی که هیجانات را مختل می‌سازد
  • رفتارهای حمله و گریز
  • رفتارهای حمله
  • تاثیر هورمون‌ها
  • سیناپس‌های سروتونین و رفتار پرخاشگرانه
  • حیوانات
  • انسان‌ها
  • نقش وراثت و محیط در خشونت
  • ترس و اضطراب
  • نقش به ادامه
  • تحقیقات روی موش‌ها
  • تحقیقات روی میمون‌ها
  • پاسخ به ادامه انسان به محرک‌های دیداری
  • تفاوت‌های فردی در پاسخ به ادامه و اضطراب
  • صدمه دیدن به ادامه انسان
  • اختلالات اضطرابی
  • تسکین اضطراب
  • تسکین دارویی
  • الکل به عنوان کاهش دهنده اضطراب
  • یادگیری از بین بردن اضطراب
  • استرس و سلامتی
  • استرس و سندروم انطباق عمومی
  • استرس و محور هیپوتالاموس غده هیپوفیز
  • قشر غده فوق کلیوی
  • سیستم ایمنی
  • گلبول‌های سفید تاثیرات استرس بر سیستم ایمنی
  • کنترل استرس
  • کاربرد طب رفتاری و پس‌خوراند زیستی در درمان
 • درس چهاردهم: کارکردهای شناختی
  • جانبی شدن کارکرد
  • نیمکره‌های چپ و راست
  • اتصالات شنوایی و بینایی به نیمکره‌ها
  • جسم پینه‌ای و عمل جراحی دوپاره مغز
  • نیمکره‌های دوپاره
  • رقابت و همکاری
  • نیمکره راست
  • پرورش جانبی شدن و دست برتر
  • تفاوت‌های آناتومیک بین نیمکره‌ها
  • رسش جسم پینه‌ای
  • اجتناب از اغراق
  • تکامل و فیزیولوژی زبان
  • پیشگامان حیوانی زبان
  • شامپانزه‌های معمولی
  • بونوبوها
  • غیر نخستی‌ها
  • تکامل زبان توسط انسان
  • زبان، پیامد جانبی هوش یا انطباق تخصصی
  • افراد دارای هوش عادی اما زبان معیوب
  • افراد داری زبان نسبتا سالم اما هوش کلی پایین
  • زبان به عنوان یک تخصص
  • دوره حساس برای یادگیری زبان
  • صدمه مغزی و زبان
  • زبان پریشی بروکا (زبان پریشی غیرسلیس)
  • تولید زبان معیوب
  • مشکلاتی در زمینه درک کردن کلمات دستوری و ابزارها
  • زبان پریشی ورنیکه
  • ناگویی و الگوی ورنیکه گشویند
  • ناگویی هدایتی
  • ناگویی کلی (گلوبال)
  • ناگویی حرکتی فراقشری
  • ناگویی حسی فراقشری
  • ناگویی در دوزبانه‌ها و ناشنوایان
  • موسیقی و زبان
  • خوانش پریشی
  • نامتقارنی تولید گفتار در نیمکره‌های مغزی
  • برتری زبان در نیمکره چپ
  • کنش نیمکره راست برای زبان و گفتار
  • زبان و نامتقارنی تشریحی
  • مطالعات زبان و گفتار به واسطه تحریک الکتریکی مغز و تصویرسازی
  • چگونگی تاثیر تحریک الکتریکی بر روی زبان و گفتار
  • مطالعات تولید گفتار بر اساس تصویرسازی
  • فرایندهای هشیار و ناهشیار و توجه
  • رابطه ذهن – مغز
  • هشیار بودن از محرک
  • آزمایش‌هایی با استفاده از پوشاندن
  • آزمایش‌هایی با استفاده از رقابت دو چشمی
  • سرنوشت محرکی که به آن توجه نمی‌شود
  • هشیاری به عنوان پدیده آستانه
  • زمان بندی هشیار
  • افراد هشیار و ناهشیار
  • توجه
  • نواحی مغزی که توجه را کنترل می‌کند
  • بی توجهی فضایی
  • علوم اعصاب اجتماعی
  • زیست‌شناسی عشق
  • همدلی و نوع دوستی
 • درس پانزدهم: تنظیم درونی
  • تنظیم دما
  • تعادل حیاتی و پایداری
  • کنترل دمای بدن
  • زنده ماندن در سرمای شدید
  • مزایای دمای بالای ثابت بدن
  • مکانیزم‌های مغز
  • تب
  • تشنگی
  • مکانیزم‌های تنظیم آب
  • تشنگی اسمزی
  • تشنگی کم‌حجمی و عطش ویژه سدیم
  • گرسنگی
  • گوارش و انتخاب غذا
  • مصرف فرآورده‌های لبنی
  • انتخاب غذا و رفتار
  • تنظیم کوتاه‌مدت و بلندمدت تغذیه
  • عوامل دهانی
  • معده‌ها و روده‌ها
  • گلوکوز، انسولین و گلوکاگون
  • لپتین (Leptin)
  • مکانیزم‌های مغز
  • هسته کمانی و هیپوتالاموس فرابطنی
  • هیپوتالاموس جانبی
  • نواحی میانی هیپوتالاموس
  • اختلالات خوردن
  • وراثت و وزن بدن
  • کاهش وزن
  • پرخوری عصبی
 • درس شانزدهم: رفتارهای تولید مثل
  • آمیزش جنسی و هورمون‌ها
  • تاثیرات سازمان‌دهنده هورمون‌های جنسی
  • تفاوت‌های جنسی در هیپوتالاموس
  • تفاوت‌های جنسی در رفتار کودکی
  • تاثیرات فعال‌ساز هورمون‌های جنسی
  • مردان
  • زنان
  • تاثیرات هورمون‌های جنسی بر ویژگی‌های غیر جنسی
  • رفتار مادری
  • تفاوت‌ها در رفتار جنسی
  • تعبیرهای تکاملی رفتار همسرگزینی
  • علاقه به همسران متعدد
  • تکامل‌یافته یا آموخته شده
  • هویت جنسیتی و رفتارهای متمایز شده جنسیتی
  • دو جنسی‌ها
  • تمایلات و ترجیحات دختران مبتلا به پریاختگی فوق کلیوی مادرزادی (CAH)
  • زنانه شدن بیضه‌ای
  • مسائل تعیین جنسیت و پرورش
  • اختلافات ظاهری جنسی
  • جهت گیری جنسی
  • تفاوت‌های رفتاری و آناتومیک
  • وراثت
  • سوال تکاملی
  • تاثیرات پیش از تولد
  • آناتومی مغز
 • درس هفدهم: یادگیری و حافظه
  • بازنمایی‌های مکان‌یابی شده حافظه
  • جستجوی لشلی برای رد عصبی
  • جستجوی امروزی برای رد عصبی
  • نظریه هب و شبکه عصبی
  • تعیین گستره حافظه اخباری در قشر تازه مغز
  • تحریک الکتریکی لب گیجگاهی
  • انواع حافظه
  • حافظه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت
  • تغییر نظر ما درباره تحکیم
  • حافظه فعال
  • لب گیجگاهی و حافظه اخباری
  • نتیجه قطعه‌برداری گیجگاهی
  • بخش میانی لب گیجگاهی و ذخیره‌سازی حافظه
  • مغز میانی (دیانسفال) و ذخیره‌سازی حافظه
  • کنش حافظه هیپوکامپ
  • اجسام مخطط یا استریانوم (Corpus Striatum) و حافظه روندی
  • قشر تازه مغز و حافظه کاری
  • مکانیزم‌های مولکولی یادگیری و حافظه
  • یادگیری غیرارتباطی
  • یادگیری ارتباطی
  • یادگیری غیر ارتباطی آپلیسیا (Aplicia)
  • یادگیری ارتباطی در آپلیسیا
  • مدل یادگیری در مهره‌داران
  • انعطاف‌پذیری سیناپسی در مخچه
  • انعطاف‌پذیری سیناپسی در هیپوکامپ
  • مبانی مولکولی حافظه دراز مدت
  • فعالیت پایدار پروتئین کیناز (Protein kinase)
  • پروتئین‌سازی و تحکیم حافظه
  • داروشناسی عصبی و تعدیل حافظه
  • هیپوکامپ
  • افراد مبتلا به آسیب هیپوکامپ
  • یادزدودگی پیش‌گستر و پس‌گستر
  • حافظه فعال سالم
  • اندوزش معیوب حافظه کوتاه‌مدت
  • اختلال شدید حافظه رویدادی
  • حافظه ناآشکار بهتر از حافظه آشکار
  • حافظه روش کار سالم
  • نظریه‌های وظیفه هیپوکامپ
  • هیپوکامپ و حافظه بیانی
  • هیپوکامپ و حافظه فضایی
  • هیپوکامپ و حافظه موقعیتی
  • انواع دیگر یادزدودگی
  • سندروم کورساکوف
  • مبتلا به یادزدودگی
  • عقده‌های پایه
  • نواحی دیگر مغز و حافظه
  • اندوزش اطلاعات در دستگاه عصبی
  • شاخه‌های بن‌بست و معدن‌های متروک
  • یادگیری و سیناپس‌ها
  • نیرومندسازی بلندمدت در مهره داران
  • مکانیزم‌های زیست شیمیایی
  • سیناپس‌های AMPA و NDMA
  • تغییرات پیش‌سیناپسی
 • درس هجدهم: اختلالات روانی و مغز
  • سوء مصرف مواد و اعتیاد
  • مکانیزم‌های مواد
  • شباهت‌ها و تفاوت‌های مواد اعتیادآور
  • اشتیاق
  • تحمل و ترک
  • زمینه‌ها
  • تاثیرات ژنتیک
  • تاثیرات محیطی
  • پیش‌بین‌های رفتاری سوء مصرف
  • درمان‌ها
  • داروهایی برای مبارزه با سوء مصرف الکل
  • داروهایی برای مبارزه با سوء مصرف افیون
  • در مرحله آزمایشی
  • اختلال ترس
  • توصیف اختلال ترس
  • مبانی زیست‌شناختی اختلال ترس
  • درمان اختلال‌های ترس
  • اختلالات خلقی
  • اختلال افسردگی اساسی
  • وراثت
  • ناهنجاری‌های تسلط نیمکره‌ای
  • داروهای ضد افسردگی
  • انواع داروهای ضد افسردگی
  • تاثیر داروهای ضد افسردگی
  • تاثیر داروهای ضد افسردگی
  • گزینه‌هایی برای داروهای ضد افسردگی
  • ورزش
  • درمان با تشنج الکتریکی (ECT)
  • تغییر الگوهای خواب
  • تحریک عمیق مغز
  • اختلال دو قطبی
  • درمان‌ها
  • اختلال عاطفی فصلی
  • اختلال روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی)
  • تشخیص
  • تشخیص افتراقی اسکیزوفرنی
  • داده‌های جمعیت‌شناختی
  • وراثت
  • تحقیقات خانوادگی
  • فرزندخوانده‌هایی که به اسکیزوفرنی (Schizophrenia) مبتلا می‌شوند
  • اقداماتی برای مشخص کردن ژن
  • فرضیه‌های عصبی
  • رشدی
  • محیط پیش از تولد و نوزادی
  • عوامل خطر متوسط
  • عوامل خطر ضعیف
  • ناهنجاری‌های خفیف مغز
  • روند بلندمدت
  • رشد اولیه و آسیب روانی بعدی
  • درمان‌ها
  • داروهای ضد روان‌پریشی و دوپامین
  • نقش گلوتامین (Glutamine)
  • داروهای دیگر
  • اختلال طیف اتیسم
  • نشانه‌ها و ویژگی‌ها
  • وراثت و علت‌های دیگر
  • درمان‌ها

 

مفید برای
 • روانشناسی

پیش نیاز

آشنایی با روانشناسی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. تعریف و روش‌های تحقیق در روانشناسی فیزیولوژیک
۲. ساختار و کنش سلول‌های دستگاه عصبی
۳. سیناپس‌ها
۴. ساختار دستگاه عصبی مهره‌داران
۵. ژنتیک، تکامل، رشد و انعطاف‌پذیری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. دستگاه دیداری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. دستگاه شنیداری، تعادل و حساسیت تنی - احشایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. دستگاه چشایی و بویایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. دستگاه حرکتی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. مکانیزم دقت، توجه و هوشیاری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. چرخه‌های زیستی و مکانیزم خواب
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. انگیزش
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. هیجان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. کارکردهای شناختی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. تنظیم درونی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. رفتارهای تولیدمثل
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. یادگیری و حافظه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. اختلالات روانی و مغز
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۹ جلسه ویدئویی با مجموع ۵ ساعت و ۵۵ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش روانشناسی فیزیولوژیک
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۷۴۶۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVPSY104
مدت زمان ۵ ساعت و ۵۵ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۱۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش روانشناسی فیزیولوژیک


نظرات

تا کنون ۵۱۹ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲ نظر ثبت شده است.
نرگس
نرگس
۱۴۰۰/۱۲/۲۲

بیشتر از روی کتاب روخوانی میکنن.

مهدي
مهدي
۱۴۰۰/۰۴/۱۴

واقعا لذت بخشه تدريس استاد اين درس خيلی سنگينه اما استاد خيلی مسلط و با قاعده و پله پله و زبان شيوا تدريس می كنن.  ممنونم هم از استاد و هم از فرادرس❤️ كاملا اوصولی و علمی اين درس سنگين رو تدريس می كنن، بازم ممنون

دسته‌بندی موضوعی: روانشناسی
برچسب‌ها:
acetylcholine | AMPA | Aplicia | ECT | Epigenetics | EPSP | Glutamine | NDMA | Santiago Ramón y Cajal | Schizophrenia | SCN | آستیگماتیسم | آسیب شناسی فیزیولوژیکی قشر حرکتی | آسیب شناسی فیزیولوژیکی مخچه | آمیزش جنسی | اثر متابوتروپیک | اثر یونوتروپیک | اختلال دو قطبی | اختلال طیف اتیسم | اختلال های دستگاه دهلیزی | اختلالات روانی | ارتباط رویا و خواب | ارگانیسم‌ | اساس دستگاه عصبی | استریانوم | استیل کولین | اسکیزوفرنی | اسکیزوفرنی | افسردگی | افیون | اندروفین | انسولین | انواع انتقال دهنده های عصبی | پارکینسون | پتانسیل پس سیناپسی تحریکی | پرخوری عصبی | پروتئین کیناز | پسیکوفیزیک دستگاه تعادل | پسیکوفیزیک دستگاه تعادل | پسیکوفیزیک دستگاه شنیداری | پسیکوفیزیولوژی دستگاه دیداری | پسیکوفیزیولوژی مراحل خواب | پیرچشمی | تاثیرات سازمان دهنده هورمون های جنسی | ترکیبات شیمیایی سلول | تشنج الکتریکی | تغذیه نورون های مهره داران | تغییرات ژنتیکی | تفاوت های جنسی در هیپوتالاموس | چرخه روانی فیزیولوژی | حساسیت احشایی | حساسیت تنی احشایی | خواب REM | خواب متناقض | داروهای ضد افسردگی | درمان LDopa | دستگاه اعصاب پیرامونی | دستگاه بویایی | دستگاه چشایی | دستگاه حرکتی | دستگاه دهلیزی | دستگاه عصبی | دستگاه عصبی خودمختار | دو جنسی ها | دوپامین | رفتار جنسی | رفتار جنسی | روانشناسی تکاملی | روانشناسی فیزیولوژیک | روانشناسی فیزیولوژیکی | زبان پریشی بروکا | زیست شیمی ریتم شبانه روزی | ساختار دستگاه عصبی مهره داران | ساعت زیستی | سانتیاگو رامون کاخال | سد خونی مغز | سروتونین | سلول های دستگاه عصبی | سلول های قشر بینایی | سلول های گلیا | سندروم کورساکوف | سیستم عصبی | سیناپس | سیناپس های الکتریکی | سیناپس های بازدارنده | صدمه مغزی | صفحه محرکه عصبی ماهیچه ای | ضایعه شنوایی | علوم اعصاب اجتماعی | غده فوق کلیوی | غده هیپوفیز | غده هیپوفیز | فضای برون سلولی | فیزیولوژی سلول | قشر گیجگاهی تحتانی | قشر گیجگاهی میانی | قشر گیجگاهی میانی | قطعه پس سری | قطعه گیجگاهی | کاخال | کالبدشناسی چشم | کانابینویدها | کپسایسین | گرادیان های شیمیایی | گلبول های سفید | گلوتامین | گلوکوز | گیرنده های سلول پس سیناپسی | مبنای مولکولی پتانسیل عمل | محیط زیست | مسیرهای نخاع شوکی | ملاتونین | ناگویی حرکتی فراقشری | ناهنجاری های خفیف مغز | نظریه رتینکس | نظریه سه رنگی یانگ هلمهولتز | نواحی میانی هیپوتالاموس
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۹ جلسه ویدئویی
×