×
۱۶۵,۰۰۰ تومان
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف

آموزش رئولوژی پیشرفته پلیمرها

آموزش رئولوژی پیشرفته پلیمرها

هزینه آموزش
۱۶۵,۰۰۰ تومان
تخفیف
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف (اطلاعات بیشتر +)

تعداد دانشجو
۸۵ نفر
مدت زمان
۱۰ ساعت و ۱ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

در انواع فرایندهای شکل‌دهی پلیمرها و تولید محصول، اعم از: اکستروژن، قالب‌گیری تزریقی، قالب‌گیری فشاری، تولید الیاف و...، یک جریان مذاب یا محلول پلیمری وجود دارد که نحوه جریان یافتن و انتقال حرارت در آن، تعیین‌کننده خواص و کیفیت محصول نهایی است. از آنجا که پلیمرها ماکرومولکول و دارای ویژگی‌هایی مانند: توزیع وزن مولکولی، گره‌خوردگی، الاستیسیته و... هستند، نحوه جریان یافتن آن‌ها و نیز پاسخ آن‌ها به تغییر شکل اعمال شده با سیالات متداول حاوی کوچک مولکول‌ها مانند: آب، روغن‌های سبک و... متفاوت است. بنابراین، شناخت جریان در پلیمرها و نحوه پاسخ به تغییر فرم برشی، کششی، نوسانی در آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است که موضوع اصلی علم رئولوژی را تشکیل می‌دهد.

آموزش رئولوژی پیشرفته پلیمرها

تعداد دانشجو
۸۵ نفر
مدت زمان
۱۰ ساعت و ۱ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۶۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف (اطلاعات بیشتر +)

محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

نسترن مصلح

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی پلیمر

زمینه‌های پژوهشی و کاری تخصصی ایشان شامل: چاپ سه‌بعدی کامپوزیت‌های ترموپلاستیک تقویت شده با الیاف پیوسته، رئولوژی و مدل‌سازی جریان در محیط متخلخل است. از افتخارات علمی ایشان می‌توان به: کسب رتبه اول آزمون دکتری سال 1396، دانش‌آموختگی با رتبه ممتاز در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و... اشاره کرد.

توضیحات تکمیلی

در انواع فرایندهای شکل‌دهی پلیمرها و تولید محصول، اعم از: اکستروژن، قالب‌گیری تزریقی، قالب‌گیری فشاری، تولید الیاف و...، یک جریان مذاب یا محلول پلیمری وجود دارد که نحوه جریان یافتن و انتقال حرارت در آن، تعیین‌کننده خواص و کیفیت محصول نهایی است. از آنجا که پلیمرها ماکرومولکول و دارای ویژگی‌هایی مانند: توزیع وزن مولکولی، گره‌خوردگی، الاستیسیته و... هستند، نحوه جریان یافتن آن‌ها و نیز پاسخ آن‌ها به تغییر شکل اعمال شده با سیالات متداول حاوی کوچک مولکول‌ها مانند: آب، روغن‌های سبک و... متفاوت است.

بنابراین، شناخت جریان در پلیمرها و نحوه پاسخ به تغییر فرم برشی، کششی، نوسانی در آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است که موضوع اصلی علم رئولوژی را تشکیل می‌دهد. در مبحث رئولوژی پیشرفته پلیمرها از آنجا که دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مخاطبان اصلی این آموزش هستند، فرض شده است که مخاطبان از دانش ابتدایی درباره رئولوژی، انواع سیالات، انواع جریان‌ها، پدیده‌های ویسکوالاستیک و غیره برخوردار هستند و لذا به مباحث تخصصی‌تر مانند: رفتار ویسکوالاستیک خطی مانند: تئوری‌های مولکولی حاکم، انواع ساز و کارهای رهایی از تنش، رفتار ویسکوالاستیک غیر خطی مانند: سیال شبه‌لاستیکی در انواع میدان‌های برشی، کششی و نوسانی و انواع توابع اتلاف و مسائل متفرقه مانند: انواع روش‌های عملی رئومتری، معادله کاکس، وابستگی ویسکوزیته به دما و... پرداخته می‌شود.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه‌ای بر رئولوژی 
  • مفهوم رئولوژی
  • علت اهمیت خواص رئولوژیکی
  • تنش، به عنوان معیاری از نیرو
  • کرنش، به عنوان معیاری از تغییر شکل
   • معیار کرنش برای جریان کششی ساده
   • کرنش برشی
  • پدیده‌های رئولوژیکی
   • الاستیسیته - قانون هوک
   • ویسکوزیته
    • وابستگی ویسکوزیته به سرعت برشی
   • ویسکوالاستیسیته
   • وابسته زمانی ساختار
   • پلاستیسیته و تنش تسلیم
  • چرا سیالات پلیمری غیر نیوتنی هستند؟
   • محلول‌های پلیمری
   • مذاب‌های پلیمری
  • آشنایی با تنسورها
   • بردارها
   • مفهوم تنسور
  • تنسور تنش
  • تنسور کرنش برای تغییر شکل‌های کوچک
  • سیالات نیوتنی
  • معادلات پایه سیالات نیوتنی
   • معادله پیوستگی
   • معادله کوشی
   • معادله نویر استوکس (Navier Stokes)
 • درس دوم: ویسکوالاستیسیته خطی
  • مدول آسودگی
  • اصل انطباق بولتزمن (Boltzmann)
  • مدول آسودگی برای مذاب‌های پلیمری
  • مدول تجربی مدول آسودگی
   • مدول تعمیم‌یافته ماکسول
   • تابع پاورلا و یک تابع اکسپوننشیال (Exponential)
  • طیف آسودگی
  • خزش و بازیابی خزش - کامپلیانس
  • برش نوسانی با دامنه کم
   • مدول مختلط و ویسکوزیته مختلط
   • مدول مختلط برخی مذاب‌های پلیمری
   • روابط کمی میان اندازه مدول مختلط و توزیع وزن مولکولی
   • کامپلیانس ذخیره و اتلاف
  • تعیین پارامترهای مدل ماکسول
  • شروع (استارت آپ) و قطع ناگهانی (سیژن) جریان برشی و کششی ساده
  • تئوری های مولکولی - پیش‌بینی رفتار خطی (بوش، زیم و راز)
   • مدل رز اصلاح شده برای مذاب‌های فاقد گره‌خوردگی
    • مدل رز برای محلول‌های پلیمری
    • اصلاح بوش برای تئوری رز
    • قانون بوش - فری
   • مدل‌های مولکولی برای مذاب‌های دارای گره‌خوردگی
    • شواهد وجود گره‌خوردگی
    • منشا گره‌خوردگی
    • حرکت مارگونه
    • تئوری دی - ادواردز
    • مدل کرتیز - برد
    • محدودیت‌های مدل‌های مارگونه
  • انطباق زمان دما
  • رفتار خطی چندین پلیمر
 • درس سوم: ویسکوالاستیسیته غیر خطی
  • پدیده‌های غیر خطی
  • تئوری‌های رفتار غیر خطی
  • معیار کرنش محدود
   • تنسور کوشی و تنسور فینگر
   • تنسورهای کرنش
   • کانفیگوراسیون‌های مرجع
   • غیر متغیرهای اسکالر تنسور فینگر
  • سیال شبه‌لاستیک
   • تئوری ویسکوالاستیسیته خطی محدود
   • تئوری شبکه لاج و مدل ماکسول
   • رفتار سیال شبه‌لاستیکی در جریان برشی ساده
    • سیال شبه‌لاستیک در کرنش برشی پله‌ای
    • سیال شبه‌لاستیک در جریان برشی ساده پایا
    • سیال شبه‌لاستیک در برش نوسانی
    • ریکویل محدود سیال شبه‌لاستیک
    • نسبت تنش و برش قابل بازگشت
   • سیال شبه‌لاستیک در کشش ساده
   • نظراتی روی مدل سیال شبه‌لاستیک
  • معادله BKZ
  • معادله واگنر و تابع اتلاف
   • تابع حافظه وابسته به کرنش
   • تعیین تابع اتلاف
   • رفتار استهلاک تنش تفکیک‌پذیر
   • معادلات تابع اتلاف برای سیالات پلیمری
    • تابع اتلاف برای جریان برشی
    • تابع اتلاف برای کشش ساده
    • توابع اتلاف کلی
   • تفسیر تابع اتلاف با استفاده از گره‌خوردگی
    • فرض بازگشت‌ناپذیری
   • نظراتی برای استفاده از تابع اتلاف
  • مدل‌های مولکولی برای ویسکوالاستیسته غیر خطی
   • معادلات ساختاری دی - ادواردز
  • جریان‌های قوی - تمایل به کشیدگی و مولکول‌های آرایش‌یافته
 • درس چهارم: مسائل متفرقه در رئولوژی پلیمرها
  • جریان برشی ساده پایا
  • جریان‌های ویسکومتری
  • لغزش روی دیواره و اثرات لبه
  • ویسکوزیته مذاب‌های پلیمری
   • وابستگی ویسکوزیته به نرخ برش
   • وابستگی ویسکوزیته به دما
  • اختلاف تنش نرمال نوع اول
  • روابط تجربی برای توابع ویسکومتری
   • قوانین کاکس - میرز
   • روابط گلایسل- میرر
   • سایر روابط

 

مفید برای
 • مهندسی پلیمر

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه‌ای بر رئولوژی
۲. ویسکوالاستیسیته خطی
۳. ویسکوالاستیسیته غیر خطی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۴. مسائل متفرقه در رئولوژی پلیمرها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۹ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۰ ساعت و ۱ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش رئولوژی پیشرفته پلیمرها
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۷۹۱۴۷ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVPLM101
مدت زمان ۱۰ ساعت و ۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۶۳۳ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


نظرات

تا کنون ۸۵ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۱ نظر ثبت شده است.
مهرداد
مهرداد
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
خیلی کامل بود، تو دانشگاه یاد نگرفته بودم و از فرادرس استفاده کردم که تونستم تمام نکاتشو یاد بگیرم.
دسته‌بندی موضوعی: مهندسی پلیمر
برچسب‌ها:
Boltzmann Superposition Principle | Cauchy's Equation | continuity equation | Creep and Creep Recovery | elasticity | Empirical Equations for the Relaxation Modulus | Generalized Maxwell Model | Hooke's law | LINEAR VISCOELASTICITY | Molten Plastics | Navier-Stokes Equation | Newtonian Fluid | Non-Newtonian | Plasticity and Yield Stress | Polymer Solutions | Polymeric Liquids | Power Laws and an Exponential Function | Quantitative Relationships between | Relaxation Modulus | Relaxation Spectrum | Rheology | Shear Strain | Simple Extension | Small Complex Modulus and the Complex Viscosity | Strain Tensor for Infinitesimal Deformations | Stress Tensor | Structural Time Dependency | Tensors | The Basic Equations of Fluid Mechanics | The Compliance | Viscoelasticity | Viscosity | آشنایی با تنسورها | اصل انطباق بولتزمن | اصلاح بوچی برای تئوری رز | اکستروژن | الاستیسیته | انتقال حرارت | انطباق زمان دما | ایجاد کرنش پله ای | برش نوسانی با دامنه کم | پدیده های رئولوژیکی | پدیده های ویسکوالاستیک | پلاستیسیته و تنش تسلیم | تئوری دوی - ادواردز | تئوری شبکه لاج | تئوری های رفتار غیر خطی | تئوری های مولکولی | تئوری های مولکولی حاکم | تئوری ویسکوالاستیسیته | تابع اتلاف برای سیالات برشی | تابع اتلاف برای سیالات پلیمری | تابع اتلاف برای کشش ساده | تابع اکسپوننشیال | تابع پاورلا | تابع حافظه وابسته به کرنش | تعیین پارامترهای مدل ماکسول | تعیین تابع اتلاف | تنسور تنش | تنسور فینگر | تنسور کرنش | تنسور کوشی | تنسورهای کرنش | توابع اتلاف کلی | توزیع وزن مولکولی | تولید الیاف | جریان برشی ساده پایا | جریان کششی ساده | جریان مذاب | حرکت مارگونه | خزش و بازیابی خزش | خواص رئولوژیکی | رئولوژی پیشرفته | رئولوژی پیشرفته پلیمرها | رئومترهای جریان کششی تک جهته | رئومترهای چرخشی | رئومترهای صفحه ای | رئومترهای کپیلاری و اسلیت | رئومترهای کشش دوبعدی | رفتار استهلاک تنش تفکیک پذیر | رفتار سیال شبه لاستیکی | رفتار ویسکوالاستیک خطی | رفتار ویسکوالاستیک غیر خطی | روش های تقریبی جریان کششی تک جهته | روش های عملی رئومتری | ریکویل محدود سیال شبه لاستیک | ساز و کارهای رهایی از تنش | سیال شبه لاستیک | سیال شبه لاستیک در برش نوسانی | سیال شبه لاستیک در کشش ساده | سیال شبه لاستیکی | سیالات پلیمری غیر نیوتنی | سیالات نیوتنی | شکل دهی پلیمرها | غیر متغیرهای اسکالر تنسور فینگر | فرض بازگشت ناپذیری | قالب گیری تزریقی | قالب گیری فشاری | قانون بوچی - فری | قانون کاک - مرز | قانون هوک | کامپلیانس | کامپلیانس ذخیره و اتلاف | کانفیگوراسیون های مرجع | کرنش برشی | کرنش برشی پله ای | محدودیت های مدل های مارگونه | محلول پلیمری | محلول های پلیمری | مدل کرتیز - برد | مدل ماکسول دارای جا به جایی | مدول آسودگی | مدول آسودگی برای مذاب های پلیمری | مدول تجربی مدول آسودگی | مدول تعمیم یافته ماکسول | مدول مختلط | مذاب های پلیمری | مذاب های دارای گره خوردگی | مسایل متفرقه در رئولوژی پلیمرها | معادلات پایه سیالات نیوتنی | معادلات ساختاری دوی - ادواردز | معادلات ساختاری دی - ادواردز | معادله BKZ | معادله پیوستگی | معادله کاکس | معادله کوشی | معادله نویر استوکس | معادله واگنر و تابع اتلاف | معیارهای محدود کرنش | منشا کوپلینگ گره خوردگی | نسبت تنش و برش قابل بازگشت | وابستگی گرانروی به درجه حرارت | وابستگی ویسکوزیته | وابستگی ویسکوزیته به دما | وابسته زمانی ساختار | ویسکوالاستیسیته | ویسکوالاستیسیته خطی | ویسکوالاستیسیته غیر خطی | ویسکوزیته | ویسکوزیته مختلط
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۹ جلسه ویدئویی
×