×
۱۷۰,۰۰۰ تومان
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف

آموزش فیزیک عمومی ۲ - حل مساله

آموزش فیزیک عمومی ۲ - حل مساله

هزینه آموزش
۱۷۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف (اطلاعات بیشتر +)

تعداد دانشجو
۱,۹۰۷ نفر
مدت زمان
۱۰ ساعت و ۴۳ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۶ بازخورد (مشاهده نظرات)

در درس فیزیک عمومی ۲ که اسم دیگر آن فیزیک الکتریسیته و مغناطیس است، در ابتدا به بررسی بار الکتریکی و میدان الکتریکی می پردازیم و سپس قانون گاوس برای محاسبه راحت تر میدان الکتریکی بارهای متقارن ارائه می شود و در ادامه، در باره پتانسیل الکتریکی و مدارات الکتریکی بحث می شود. تا اینجا بیشتر بحث ها مربوط به میدان الکتریکی است ولی در ادامه، درس های میدان های الکترومغناطیسی، القا و خودالقایی، مدارات الکترومغناطیسی و جنبه های مغناطیسی را بررسی می کنیم. روش آموزش، کاملا مساله محور است و فقط از طریق حل مساله های مختلف امتحانی و کنکوری، فیزیک عمومی ۲ آموزش داده می شود.

آموزش فیزیک عمومی ۲ - حل مساله

تعداد دانشجو
۱,۹۰۷ نفر
مدت زمان
۱۰ ساعت و ۴۳ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۷۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف (اطلاعات بیشتر +)

محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۷ بازخورد (مشاهده نظرات)

امید زندی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق – کنترل

ایشان دانشجوی دکتری مهندسی برق – گرایش کنترل در دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و موفق به کسب رتبه اول (مدال طلا) المپیاد علمی دانشجویی مهندسی برق کشور در سال ۹۴ و همچنین رتبه سوم (مدال برنز) المپیاد علمی دانشجویی کشوری در سال ۱۳۹۳ در رشته برق شده‌اند.

توضیحات تکمیلی

یادگیری مساله محور، یک روش دانشجو محور است که در آن دانشجویان از طریق حل مساله های مرتبط با یک موضوع، آموزش داده می شوند. از طریق این نوع آموزش، دانشجویان مهارت ها و توانایی های لازم برای حل مساله های بعدی را پیدا می کنند. در این آموزش از طریق حل مساله، درس فیزیک عمومی ۲ آموزش داده می شود. این درس جز پایه ای ترین دروس مقطع کارشناسی اغلب گرایش های مهندسی است، به خصوص برای درس های پیشرفته تر مهندسی برق از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در درس فیزیک عمومی ۲ که اسم دیگر آن فیزیک الکتریسیته و مغناطیس است، در ابتدا به بررسی بار الکتریکی و میدان الکتریکی می پردازیم و سپس قانون گاوس برای محاسبه راحت تر میدان الکتریکی بارهای متقارن ارائه می شود و در ادامه، در باره پتانسیل الکتریکی و مدارات الکتریکی بحث می شود. تا اینجا بیشتر بحث ها مربوط به میدان الکتریکی است ولی در ادامه، درس های میدان های الکترومغناطیسی، القا و خودالقایی، مدارات الکترومغناطیسی و جنبه های مغناطیسی را بررسی می کنیم. روش آموزش، کاملا مساله محور است و فقط از طریق حل مساله های مختلف امتحانی و کنکوری، فیزیک عمومی ۲ آموزش داده می شود.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: میدان و پتانسیل الکتریکی
  • بار الکتریکی
  • قانون کولن
  • میدان الکتریکی
  • خطوط میدان الکتریکی
  • میدان الکتریکی بارهای نقطه ای
  • میدان الکتریکی دوقطبی در فاصله های خیلی دور و خیلی نزدیک
  • میدان الکتریکی بارهای پیوسته خطی
  • میدان الکتریکی حلقه با چگالی غیر یکنواخت
  • تعادل بار الکتریکی نقطه ای در همسایگی میله باردار متناهی
  • میدان الکتریکی بارهای پیوسته سطحی
  • مقدمه ای بر مختصات استوانه ای
  • مقدمه ای بر مختصات کروی
  • میدان الکتریکی دیسک با بار سطحی
  • میدان الکتریکی نیم کره با بار سطحی
  • میدان الکتریکی بارهای پیوسته حجمی
  • میدان الکتریکی استوانه با توزیع بار حجمی
  • پتانسیل الکتریکی
  • رابطه پتانسیل و میدان الکتریکی
  • گرادیان در مختصات های کارتزین، استوانه ای و کروی
  • پتانسیل الکتریکی حلقه باردار غیر یکنواخت
  • پتانسیل الکتریکی دوقطبی الکتریکی
 • درس دوم: شار الکتریکی و قانون گاووس
  • شار الکتریکی
  • عوامل موثر بر شار الکتریکی
  • محاسبه شار الکتریکی با داشتن میدان الکتریکی
  • شار الکتریکی میدان بار نقطه از سطح کره
  • قانون گاووس
  • کاربرد قانون گاووس
  • محاسبه میدان و پتانسیل الکتریکی کره باردار غیر یکنواخت با استفاده از قانون گاووس
  • محاسبه میدان الکتریکی کره های رسانا و نارسانای هم مرکز با استفاده از قانون گاووس
  • محاسبه میدان الکتریکی میله نامتناهی با استفاده از قانون گاووس
  • محاسبه میدان الکتریکی نوار نامتناهی با استفاده از قانون گاووس
  • محاسبه میدان الکتریکی صفحه نامتناهی با استفاده از قانون گاووس
  • محاسبه میدان الکتریکی تیغه نامتناهی با استفاده از قانون گاووس
 • درس سوم: خازن ها و دی الکتریک
  • خازن چیست؟
  • ساختار خازن
  • بار الکتریکی و ولتاژ الکتریکی خازن
  • ظرفیت خازن مسطح
  • ظرفیت خازن کروی با دی الکتریک ثابت و غیر یکنواخت
  • ظرفیت خازن استوانه ای
  • خازن های سری و موازی
  • اثر وارد کردن تیغه فلزی بین صفحات خازن
  • انرژی ذخیره شده در خازن
  • خازن با صفحات زاویه دار
  • خازن مسطح با دی الکتریک غیر یکنواخت
 • درس چهارم: جریان، مقاومت و مدارهای الکتریکی
  • مقاومت الکتریکی
  • قانون اهم
  • مقاومت استوانه ای
  • مقاومت های سری و موازی
  • مقاومت مخروطی
  • جریان الکتریکی
  • رابطه بار الکتریکی و جریان الکتریکی
  • مدارهای الکتریکی
  • قانون ولتاژ کیرشهف (KVL)
  • قانون جریان کیرشهف (KCL)
  • تحلیل مدارهای مقاومت - منبع ولتاژ
  • تحلیل مدارهای مرتبه اول RC
  • یادآوری حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
  • ثابت زمانی مدار RC
  • حل مساله از مدارهای مرتبه اول RC
 • درس پنجم: میدان مغناطیسی و قانون آمپر
  • میدان مغناطیسی آهنربا
  • قطب های میدان مغناطیسی
  • خطوط میدان مغناطیسی
  • نیروی مغناطیسی وارد بر بار نقطه ای
  • نیروی مغناطیسی وارد بر هادی حامل جریان
  • نیروی وارد بر حلقه حامل جریان در میدان مغناطیسی
  • قانون بیوساوار
  • میدان مغناطیسی میله متناهی حامل جریان
  • میدان مغناطیسی حلقه مربعی حامل جریان
  • میدان مغناطیسی حلقه دایره ای حامل جریان
  • میدان مغناطیسی دیسک حامل جریان
  • قانون آمپر
  • محاسبه میدان مغناطیسی با استفاده از قانون آمپر
  • محاسبه میدان مغناطیسی کابل هم محور
 • درس ششم: قانون القای فارادی
  • شار مغناطیسی
  • عوامل موثر بر شار مغناطیسی
  • قانون القای فارادی
  • قانون لنز
  • نیروی محرکه القایی ناشی از حرکت هادی در میدان مغناطیسی
  • خودالقایی
  • القای متقابل
  • محاسبه خودالقایی سلنوئید
  • انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی
  • محاسبه خودالقایی از طریق انرژی مغناطیسی
  • محاسبه القای متقابل سیم طویل و حلقه مثلثی
 • درس هفتم: مدارات RLC
  • تحلیل مدارهای الکتریکی RL
  • حل مساله از مدار مرتبه اول RL
  • تحلیل مدارهای الکتریکی RLC
  • حالت اول، نیروی محرکه مدار شرایط اولیه خازن و سلف باشد
  • یادآوری حل همگن معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم
  • شکل های مختلف پاسخ مدارات RLC
  • حالت دوم، نیروی محرکه مدار منبع خارجی و شرایط اولیه خازن و سلف باشد
  • یادآوری حل ناهمگن معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم
  • حل مساله از مدار مرتبه دوم RLC

 

مفید برای
 • مهندسی برق
 • مهندسی عمران

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. میدان و پتانسیل الکتریکی - بار و میدان الکتریکی بارهای گسسته
۲. میدان و پتانسیل الکتریکی - میدان الکتریکی بارهای پیوسته سطحی
۳. میدان و پتانسیل الکتریکی - میدان الکتریکی بارهای پیوسته حجمی
۴. شار الکتریکی و قانون گاوس (الف)
۵. شار الکتریکی و قانون گاوس (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. خازن‌ ها و دی‌ الکتریک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. جریان، مقاومت و مدارهای الکتریکی - مقاومت، جریان و ولتاژ
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. جریان، مقاومت و مدارهای الکتریکی - تحلیل مدارهای ساده و RC
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. جریان، مقاومت و مدارهای الکتریکی - حل مساله
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. میدان مغناطیسی و قانون آمپر - نیروهای میدان مغناطیسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. میدان مغناطیسی و قانون آمپر - قانون بیوساوار
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. میدان مغناطیسی و قانون آمپر - محاسبه میدان مغناطیسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. قانون القای فارادی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. مدارات RLC (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. مدارات RLC (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۶ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۰ ساعت و ۴۳ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش فیزیک عمومی ۲ - حل مساله
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۶۴۵۳۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVPHY9611
مدت زمان ۱۰ ساعت و ۴۳ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۱,۹۰۷ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۱۶ نظر ثبت شده است.
زهرا
زهرا
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
برای امتحانی که داشتم مرور کردم، در حد مرور خوب بود.
پریسا
پریسا
۱۴۰۰/۰۹/۰۴
تسلط بالا و نحوه بیان خوب و واضح هست، ارائه مثال ههای خیلی خوب و به تعداد بالا خیلی توی یادگیری میتونه کمک کنه چون من مفاهیم میدونستم و فقط با مثال و حل مسئله مشکل داشتم که به کمک این آموزش مشکلم حل شد.
نائیرا نارویی
نائیرا نارویی
۱۴۰۰/۰۲/۰۷
اصلا خوب توضیح داده نشده بود ومطالب ناقص بود
آرمان
آرمان
۱۳۹۹/۰۷/۲۱
تا نصف آموزش رو دیدم خیلی با کلاسهای دانشگاهی تفاوتی نداشت و برای پس زمینه ای در ذهن ما خوب بود.
فاطمه
فاطمه
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت تیم خوب فرادرس و مدرس گرامی
درس فیزیک یکی از دروسی است که در رشته‌های فنی حضور پررنگی دارد و به عنوان مفاهیم پایه ای در سایر دروس هم استفاده زیادی میشود.....
من به عنوان یه دانشجو با این درس مشکل نداشتم و با استفاده از اموزشهای شما تونستم بعضی از مفاهیمی که سالهاست باهاشون مشکل داشتم بفهمم و اینکه زمان خیلی کمتری رو صرف کردم که بخوام تیکه تیکه از سایت‌های مختلف دنبال جواب سوالام باشم ، ولی یکم جای پیشرفت داره ...
با تشکر بابت تلاشهای همیشگی تان
بهنام
بهنام
۱۳۹۹/۰۳/۱۴
خیلی خوبه کمکم کرد این درسمو پاس کنم. از وقتی که بافرادرس آشنا شدم همه درسامو با فرادرس پاس کردم
سیامک
سیامک
۱۳۹۹/۰۳/۱۷
کاملا محتواش مطابق با کتاب هالیدی بود. فوق العاده راضی بودم.
رشید
رشید
۱۳۹۹/۰۳/۱۴
کافی بود. تمرینایی که داشت در حد دانشگاه کفایت می کرد.
محمد
محمد
۱۳۹۹/۰۳/۲۰
مدرس قشنگ توضیح دادن و سرفصلای کاملی هم ارائه شده.
آزش
آزش
۱۳۹۹/۰۳/۱۹
ناکامل بود. می تونست خیلی عمیق تر توضیح داده بشه.
برچسب‌ها:
Biot Savart law | Faraday law | Lenz law | RC circuit | RLC circuit | اتصالات خازن ها | القاگر | القای متقابل | انرژی الکتریکی | انرژی پتانسیل دو قطبی ها | بار الکتریکی | بارهای پیوسته | پتانسیل الکتریکی | تحلیل مدار الکترومغناطیسی LC | تحلیل مدار الکترومغناطیسی RL | تحلیل مدار الکترومغناطیسی RLC | حل تمرین فیزیک پایه ۲ | حل تمرین فیزیک عمومی ۲ | خازن | خازن چیست؟ | خطوط میدان مغناطیسی | خود القایی | خودالقایی | دی الکتریک | دی الکتریک خازن | سطح رسانا | سطوح هم پتانسیل | سلف | شار الکتریکی | شار مغناطیسی | ظرفیت خازنی | فیزیک ۲ | فیزیک پایه | قانون آمپر | قانون القای فاراده | قانون القای فارادی | قانون اهم | قانون بیو−ساوار | قانون بیوساوار | قانون کولمب | قانون کولن | قانون گاوس | قانون گاووس | قانون لنز | قوانین مدارهای الکتریکی کِرچُف | گشتاور دو قطبی مغناطیسی | محاسبه ظرفیت خازن | مختصات استوانه ای | مختصات کروی | مدارات RC | مدارات RL | مدارات RLC | میدان الکترومغناطیسی | میدان الکتریکی | میدان الکتریکی القایی | میدان الکتریکی خارج از سطح رسانا | میدان الکتریکی یک دیسک باردار | میدان الکتریکی یک میله باردار | میدان مغناطیسی | میدان مغناطیسی چیست؟ | نیروی مغناطیسی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۶ جلسه ویدئویی
×