×
۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان

آموزش مکانیک کوانتومی ۱

آموزش مکانیک کوانتومی ۱

هزینه آموزش
۹۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۴۰ درصدی
۵۴,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۷۷۹ نفر
مدت زمان
۱۷ ساعت
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش مکانیک کوانتومی ۱

در اواخر قرن نوزدهم میلادی دانشمندان شاهد پدیده هایی بودند که نمی توانستند آن ها را با استفاده از مکانیک کلاسیک توجیه کنند. لذا برای توجیه آن ها نیاز به یک فیزیک یا مکانیک جدیدی بنام مکانیک کوانتومی احساس می شد. رفته رفته در اوایل قرن بیستم این فیزیک شکل گرفت به طوری که امروزه بسیاری از پدیده ها توسط مکانیک کوانتومی توجیه می شوند و دنیای فیزیک بدون در نظر گرفتن آن بی معنا خواهد بود.

آموزش مکانیک کوانتومی ۱

تعداد دانشجو
۷۷۹ نفر
مدت زمان
۱۷ ساعت
هزینه عادی آموزش
۹۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۵۴,۰۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۱۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر باسم غیور

دکتری تخصصی فیزیک

باسم غیور دارای دکترای فیزیک از دانشگاه حیدرآباد هندوستان هستند. زمینه تحقیقاتی ایشان امواج گرانشی بوده و در این باره استاد راهنمای پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد بوده اند و در حال حاضر نیز در این زمینه مشغول تحقیق هستند.

توضیحات تکمیلی

در اواخر قرن نوزدهم میلادی دانشمندان شاهد پدیده هایی بودند که نمی توانستند آن ها را با استفاده از مکانیک کلاسیک توجیه کنند. لذا برای توجیه آن ها نیاز به یک فیزیک یا مکانیک جدیدی بنام مکانیک کوانتومی احساس می شد. رفته رفته در اوایل قرن بیستم این فیزیک شکل گرفت به طوری که امروزه بسیاری از پدیده ها توسط مکانیک کوانتومی توجیه می شوند و دنیای فیزیک بدون در نظر گرفتن آن بی معنا خواهد بود.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: جنبه های تاریخی
  • تابش جسم سیاه
  • مدل های مشخصه در داخل یک کاواک
  • نظریه کلاسیکی رالی – جینز
  • نظریه کوانتومی پلانک
  • اثر فوتوالکتریک
  • اثر کامپتون
  • نظریه کوانتومی ماده
  • فرضیه دوبروی و آزمایش داویسن – جرمر
  • نظریه بوهر برای هیدروژن
  • اصل تناظر
 • درس دوم: مکانیک کلاسیکی
  • شکل نیوتونی مکانیک
  • معادلات لاگرانژ
  • معادلات هامیلتون
  • کروشه های پواسون
  • دینامیک نسبیتی
 • درس سوم: صورت بندی مکانیک کوانتومی
  • بردارها در یک فضای مختلط خطی N بعدی
  • عملگرهای خطی
  • ویژه مقدارها و ویژه بردارها
  • جبر ویژه مقدارها و ویژه بردارها برای عملگرهای هرمیتی
  • جابجاگر و مساله ویژه مقدار
  • عملگر تصویرگر
  • اصول موضوع مکانیک کوانتومی
  • دینامیک کوانتومی
  • حالت های مانا
  • ابعاد فضای کوانتومی
  • نمایش مختصه ای
  • گذار به مکانیک موجی
  • معادله موج شرودینگر
  • معادله موج شرودینگر و جریان احتمال
 • درس چهارم: مکانیک موجی در یک بعد
  • طبقه بندی حالت های مانا در مکانیک موجی
  • ذره آزاد در یک بعد
  • پراکندگی از سدهای یک بعدی
  • سد مستطیلی
  • حالت های مانای مقید در یک بعد
  • چاه نامتناهی
  • چاه متقارن نامتناهی
  • پاریته
  • چاه متقارن متناهی
  • نوسانگر هماهنگ
  • خواص ویژه تابع های نوسانگر
  • نوسانات در حالت های غیر مانا - تناظر کلاسیکی
  • مساله نوسانگر در نمادگذاری دیراک – روش نردبانی
 • درس پنجم: مکانیک موجی در سه بعد
  • مساله ویژه مقداری در سه بعد
  • ذره آزاد (مختصات دکارتی)
  • ذره در یک جعبه
  • نوسانگر ناهمسانگرد
  • مختصات منحنی الخط
  • مساله نیروی مرکزی
  • کوانتش تکانه زاویه ای
  • ذره آزاد (مختصات کروی)
  • نوسانگر ناهمسانگرد
  • حالت های مقید یک پتانسیل جاذبه کولنی
  • اتم هیدروژن
  • پاریته و مساله نیروی مرکزی
  • اثر میدان مغناطیسی یکنواخت روی مساله نیروی مرکزی
 • درس ششم: ذرات بدون بر هم کنش
  • مکانیک کلاسیکی
  • گذار به مکانیک کوانتومی
  • نمایش مختصه ای و مکانیک موجی
  • عملگر جایگشت
  • سیستم های ایده آل تمیز پذیر
  • سیستم های ایده آل تمیز ناپذیر
  • همبستگی آماری در سیستم های ایده آل بوز و فرمی
  • اتم هلیوم ایده آل
  • حالت های بر انگیخته در هلیوم
  • گاز ایده آل کوانتومی
  • نمایش N، عملگر چگالی و آمار کوانتومی

مفید برای رشته های
 • فیزیک

در ادامه لیست کتب انگلیسی و کتب فارسی منتشر شده در این زمینه معرفی شده اند:

 • David J. Griffiths; Introduction to Quantum Mechanics; 2016
 • دیوید گریفیث، حمیدرضا مشفق (مترجم)، سعید واشهری (مترجم)، فرشاد نژادستاری (مترجم)؛ آشنایی با مکانیک کوانتومی؛ ۱۳۹۲
 • سل ویدر، جعفر گودرزی (مترجم)؛ مبانی نظریه کوانتومی؛ ۱۳۸۸
 • استیون گاسیوروویچ، جمیل آریایی (مترجم)، محمدرضا مطلوب (مترجم)؛ فیزیک کوانتومی؛ ۱۳۸۳
 • والتر گراینر، حمیدرضا مشفق (مترجم)، سلیمه کیمیاگر (مترجم)؛ مکانیک کوانتومی؛ ۱۳۸۵

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. جنبه های تاریخی (الف)

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۲ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. جنبه های تاریخی (ب)

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. مکانیک کلاسیکی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۳۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. صورت بندی مکانیک کوانتومی (الف)

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۲ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. صورت بندی مکانیک کوانتومی (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. صورت بندی مکانیک کوانتومی (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. صورت بندی مکانیک کوانتومی (ت)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. صورت بندی مکانیک کوانتومی (ث)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. صورت بندی مکانیک کوانتومی (ج)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. مکانیک موجی در یک بعد (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. مکانیک موجی در یک بعد (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. مکانیک موجی در یک بعد (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. مکانیک موجی در سه بعد (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. مکانیک موجی در سه بعد (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. مکانیک موجی در سه بعد (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. مکانیک موجی در سه بعد (ت)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. مکانیک موجی در سه بعد (ث)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. ذرات بدون بر هم کنش (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۹. ذرات بدون بر هم کنش (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۹ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۷ ساعت است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مکانیک کوانتومی ۱
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۵۸۴۲۳ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVPHY95041
مدت زمان ۱۷ ساعت
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۷۷۹ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱۱ نظر ثبت شده است.
سید محمد ابراهیم
سید محمد ابراهیم
۱۳۹۹/۰۳/۱۸

من آزمون شیمی میدادم از اینکه یه آموزش عالی تو زمینه مورد نظرم پیدا کرده بودم خیلی ازتون تشکر می کنم،
البقته یه مدت رها کردم و فکر کردم برای من و آزمونی که دارم زیاد مهم نیست اما زمان که گذشت دیدم چقدر به دردم می خورد.

محمد جواد
محمد جواد
۱۳۹۸/۱۱/۱۹

برای امتحان می خواستم یکی دو فصلش رو دیدم و کارمو راه انداخت. خوب بود.

محسن
محسن
۱۳۹۸/۱۱/۲۶

من قبلا محاسبات کوانتومی کار می کردم و این آموزش رو برای مرور گرفتم و خوب بود. نکته ای که وجود داره اینه که محاسبات مبحث پیچیده ایه و اگر یک مقدمات اولیه گفته بشه قابل فهم تر میشه.

محسن
محسن
۱۳۹۸/۱۱/۲۷

بحث کوانتوم یک دنیایی برای خودش هست بهتر بود آموزش رو از سطح صفر و ابتدایی تدریس می کردند.

زهرا
زهرا
۱۳۹۸/۱۱/۲۲

به نظرم خوب بود و کافی. من که راضی بودم.

رها
رها
۱۳۹۸/۱۰/۲۲

راضی بودم خوب بود، و اینکه پی دی افش رو هم قرار داده بودند خیلی خوب شده بود. توضیحات خوب و واضح بود.

داریوش
داریوش
۱۳۹۸/۱۰/۳۰

به نظرم میتونست سطح آموزش ارتقا پیدا کنه.

محمد حسین
محمد حسین
۱۳۹۸/۱۱/۲۵

خیلی به جزییات پرداخته بود، یعنی خیلی اثبات کرده بود، در حالیکه در کوآنتوم اصلا نیازی به اثبات نیست. بهتر بود توضیحات رو می دادند و بعد مثال حل می کردند.

سپیده
سپیده
۱۳۹۸/۰۸/۲۵

من خیلی به مبحث کوانتوم علاقه دارم و رشته ام شیمی هست و به همین دلیل این آموزش رو تهیه کردم. مطابق با کتاب های کوانتومی که خونده بود تدریس کردن. تمام مباحثی که باید تو کوانتوم یک مطرح میشد گفته بودن و اگه کوانتوم دو ارائه بشه خیلی عالی هست.

رضا
رضا
۱۳۹۸/۱۰/۰۴

خیلی متشکر استاد گرامی. کوانتوم پیشرفته رو هم آموزش بدهید بسیار عالی میشود

برچسب‌ها:
modern physics | quantum mechanics 1 | آزمایش داویسن - جرمر | ابعاد فضای کوانتومی | اتم هلیوم ایده آل | اثر فوتوالکتریک | اثر کامپتون | اثر میدان مغناطیسی یکنواخت | اصل تناظر | پاریته | تابش جسم سیاه | تابع های نوسانگر | جابه جاگر | جبر ویژه مقدارها | چاه متقارن متناهی | چاه متقارن نامتناهی | چاه نامتناهی | حالت های مانا | حالت های مانای مقید | دینامیک نسبیتی | ذرات بدون بر هم کنش | ذره آزاد | سد مستطیلی | شکل نیوتونی مکانیک | عملگر تصویرگر | عملگر جایگشت | عملگرهای هرمیتی | فرضیه دوبروی | فیزیک مدرن | کروشه های پواسون | کل نیوتونی مکانیک | کوانتش تکانه زاویه ای | گاز ایده آل کوانتومی | گذار به مکانیک موجی | مسئله نوسانگر در نمادگذاری دیراک | معادلات لاگرانژ | معادلات هامیلتون | معادله موج شرودینگر | مکانیک کلاسیک | مکانیک کلاسیکی | مکانیک کوانتومی | مکانیک کوانتومی ۱ | مکانیک موجی | نظریه بوهر | نظریه کلاسیکی رالی - جینز | نظریه کوانتومی پلانک | نظریه کوانتومی ماده | نمایش مختصه ای | نوسانگر ناهمسانگرد | نوسانگر هماهنگ | ویژه بردارها | ویژه مقدارها
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۹ جلسه ویدئویی
×