هزینه آموزش
۸۰,۰۰۰ تومان

آموزش فیزیک ۲ دانشگاه

آموزش فیزیک ۲ دانشگاه

تعداد دانشجو
۳,۷۷۳ نفر
مدت زمان
۱۲ ساعت و ۲۲ دقیقه
هزینه آموزش
۸۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲۰ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش فیزیک ۲ دانشگاه

درس فیزیک‌۲ یکی از درس های پایه ای و مهم فیزیک است، که درباره الکتریسیته، مغناطیس و امواج الکترومغناطیسی و کاربردهای آن بحث می کند. به نحوی که دانشجو پس از فرا گرفتن آن می تواند، درک صحیحی از مسائل الکتریکی، مدارهای الکتریکی و موضوعات مغناطیسی داشته باشد.

آموزش فیزیک ۲ دانشگاه

مدت زمان
۱۲ ساعت و ۲۲ دقیقه
هزینه آموزش
۸۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲۰ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
دکتر باسم غیور

دکتری تخصصی فیزیک

باسم غیور دارای دکترای فیزیک از دانشگاه حیدرآباد هندوستان هستند. زمینه تحقیقاتی ایشان امواج گرانشی بوده و در این باره استاد راهنمای پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد بوده اند و در حال حاضر نیز در این زمینه مشغول تحقیق هستند.

توضیحات تکمیلی

درس فیزیک۲ یکی از درس های پایه ای و مهم فیزیک است، که درباره الکتریسیته، مغناطیس و امواج الکترومغناطیسی و کاربردهای آن بحث می کند. به نحوی که دانشجو پس از فرا گرفتن آن می تواند، درک صحیحی از مسائل الکتریکی، مدارهای الکتریکی و موضوعات مغناطیسی داشته باشد، همچنین جهت حل تمرین بیشتر می توانید به آموزش فیزیک عمومی ۲ – حل مساله مراجعه نمایید.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: بار الکتریکی (Electric charge)
  • قانون کولمب
  • بار کوانتیزه
 • درس دوم: میدان های الکتریکی (Electric field)
  • میدان الکتریکی
  • میدان الکتریکی در اثر دو قطبی الکتریکی
  • میدان الکتریکی در اثر خطی از بار الکتریکی
  • میدان الکتریکی حاصل از یک دیسک باردار
  • دو قطبی در یک میدان الکتریکی
  • انرژی پتانسیل حاصل از دو قطبی الکتریکی
 • درس سوم: قانون گاوس (Gauss law)
  • شار
  • قانون گاوس
  • قانون گاوس و قانون کولمب
  • میدان الکتریکی خارج از سطح رسانا
  • کاربرد قانون گاوس
 • درس چهارم: پتانسیل الکتریکی (Electric potential)
  • انرژی پتانسیل الکتریکی
  • پتانسیل الکتریکی
  • سطوح هم پتانسیل
  • محاسبه پتانسیل حاصل از یک میدان
  • پتانسیل حاصل از یک بار نقطه ای
  • پتانسیل حاصل از گروهی از بارهای نقطه ای
  • پتانسیل حاصل از یک دو قطبی الکتریکی
  • پتانسیل حاصل از پخش بار پیوسته
  • دیسک باردار
  • محاسبه میدان از پتانسیل
  • انرژی پتانسیل الکتریکی حاصل از بارهای نقطه ای
  • پتانسیل حاصل از یک رسانای ایزوله باردار
 • درس پنجم: ظرفیت
  • خازن
  • محاسبه ظرفیت
  • خازن های موازی و سری
  • انرژی ذخیره شده در یک میدان الکتریکی
  • خازن با دی الکتریک
  • دی الکتریک‌ها از دیدگاه اتمی
  • دی الکتریک ها و قانون گاوس
 • درس ششم: جریان و مقاومت
  • جریان الکتریکی
  • مقاومت الکتریکی
  • قانون اهم
  • توان در مدارهای الکتریکی
 • درس هفتم: مدارها
  • نیروی محرکه
  • مقاومت معادل (سری)
  • مدارهای چند حلقه ای
  • مقاومت معادل (موازی)
  • آمپرسنج و ولت سنج
  • ثابت زمان
 • درس هشتم: میدان های الکترومغناطیسی (Electromagnetic field)
  • خطوط میدان مغناطیسی
  • آزمایش تامسون
  • اثر هال
  • حرکت دایره ای ذره باردار
  • مسیر مارپیچی
  • نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان
  • گشتاور دو قطبی مغناطیسی
 • درس نهم: میدان های مغناطیسی حاصل از جریان ها
  • قانون بیو ساوار
  • میدان مغناطیسی حاصل از یک سیم راست
  • میدان مغناطیسی در اثر کمانی از سیم
  • نیروی بین دو جریان موازی
  • قانون آمپر
  • سیم پیچ ها و چنبره ها
  • میدان مغناطیسی یک حلقه
 • درس دهم: القا و خود القائی
  • قانون القای فارادی
  • قانون لنز
  • القا و انتقال انرژی
  • میدان های الکتریکی القا شده
  • القاگر و خود القائی
  • خود القائی
  • مدارهای RL
  • انرژی ذخیره شده در یک میدان مغناطیسی
  • چگالی انرژی یک میدان مغناطیسی
  • القای متقابل
 • درس یازدهم: نوسان های الکترومغناطیسی و جریان های متناوب
  • نوسان های LC، از نظر کیفی
  • مقایسه الکتریکی و مکانیکی
  • نوسان های LC، از نظر کمی
  • نوسان های میرا در یک مدار RLC
  • جریان متناوب
  • نوسان های واداشته
  • سه مدار ساده
  • مدار به صورت RLC سری
  • توان در مدارهای جریان متناوب
  • مبدل ها
 • درس دوازدهم: معادلات ماکسول (Maxwell's equations)
  • قانون گاوس برای میدان های مغناطیسی
  • میدان های مغناطیسی القا شده
  • جریان جابجایی
  • معادله های ماکسول
  • آهنرباها
  • مغناطیس و الکترون ها
  • مواد مغناطیسی
  • دیامغناطیس
  • پارامغناطیس
  • فرومغناطیس
 • درس سیزدهم: امواج الکترومغناطیسی
  • رنگین کمان ماکسول
  • موج الکترومغناطیسی گذرا، از نظر کیفی
  • موج الکترومغناطیسی گذرا، از نظر کمی
  • انتقال انرژی و بردار پوئینتینگ
  • فشار تابشی
  • قطبش
  • بازتاب و شکست
  • تابش داخلی کلی
  • قطبش به وسیله بازتاب

مفید برای رشته های
 • علوم پایه (فیزیک، ریاضی، زیست شناسی و...)
 • رشته های فنی و مهندسی (برق، مکانیک، عمران، کامپیوتر و…)

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. بار الکتریکی (Electric charge)

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۳۱ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. میدان های الکتریکی (Electric field)

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۱ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. قانون گاوس (Gauss law) (الف)

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. قانون گاوس (Gauss law) (ب)

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. پتانسیل الکتریکی (Electric potential)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. ظرفیت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. جریان و مقاومت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. مدارها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. میدان های الکترومغناطیسی (Electromagnetic field)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. میدان های مغناطیسی حاصل از جریان ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. القا و خود القائی (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. القا و خود القائی (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. نوسان های الکترومغناطیسی و جریان های متناوب (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. نوسان های الکترومغناطیسی و جریان های متناوب (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. معادلات ماکسول (Maxwell’s equations)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. امواج الکترومغناطیسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۶ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۲ ساعت و ۲۲ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش فیزیک ۲ دانشگاه
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۱۳۸۷ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVPHY104
مدت زمان ۱۲ ساعت و ۲۲ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۹۷۸ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۳,۷۷۳ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲۰ نظر ثبت شده است.
سید علی
سید علی

بسیار عالی. یکم سرعت فیلم رو ببرید بالا دیگه چ بهتر

امیرحسین فلاحان
امیرحسین فلاحان

بسیار عالی

سجاد
سجاد

مباحث بیان شده خوب بود، اما سرعت فیلم کم بود مجبور شدم سرعتشو خودم زیاد کنم اما بقیه موارد مشکلی نداشت.

علیرضا
علیرضا

محتوای متوسطی داشت، در کنار آموزش های دیگه فقط قابل استفاده بود.

طیب
طیب

خیلی بدردم خورد اما یه جاهایش اشکلات نگارشی داشت که سر فرصت دقیق اعلام می کنم که تصحیحش کنید.

وحید
وحید

توضیحات واضح و شفاف بود.

امیر حسین
امیر حسین

به نظر من آموزش قوی هست، همه مباحث پوشش میده و اینکه مدرس بیان خوبی داره.

علی
علی

لهجه استاد شاید به مرور اذیت کننده باشه ولی در کل مطالبی که ارائه کرده بودند رو خیلی روان و هالیدی توضیح می دادند.

mohammad sadeghi
mohammad sadeghi

سلام با عرض خسته نباشید خدمت تمام اساتید فرادرس به خصوص استاتید فیزیک ۲ به نظر من خیلی عالی بود خط به خط مثل خود هالیدی بود و به همه توصیه می کنم که برای فهم بیشتر و تسلط بیشتر بسته رو تهیه کنن به عنوان پیش خوانی عالیه و هیچی کم نداره اما یک خواهشی که دارم اینه که اگه تمرین های بیشتری نیز حل بشه دیگه هیچی کم نداره البته اینم بگم که حداقل برای هر بحث ۳ تا سوال و طبق هالیدی حل شده

pedram
pedram

سلام و خسته نباشید خدمت تمامی زحمت کشان در عرصه آموزش همگانی کشور ایران زمین . از آنجاکه این روز های سخت گریبان گیر ملت شریف ایران شده و ویروس کرونا باعث خانه نشینی اکثر قشر های مختلف جامعه شده ،بنده از صمیم قلب نهایت ارزوی تندرسی و سلامتی برای مردم عزیز کشورم را دارم و به عنوان یک دانشجو حق خانه نشستن و استراحت به خود را در این روز های سخت نمیدهم و سعی دارم در این روز ها نهایت تلاش خود را کرده تا در روز های آتی قدم های پیشرفت را برای سر بلندی و آبادانی کشورم بردارم . اما این کار به تنهایی از عهده من برنمیاید و تنها منابع آموزشی برای پیشرفت من و بقیه دوستان آموزش های فرا درس است .در این مدت بنده فایل های فیزیک هالیدی را دانلود کرده و پس تماشای آن با توجه به اینکه مسایل کم و ساده ای مثال زده بودند درک عمیقی از مسایل ب دست اورده ام. با نهایت تشکر و اروزی موفقیت برای همگی و سلامتی بی نهایت برای مدرسان عالی سایت فرادرس.

دسته‌بندی موضوعی: دروس دوره کارشناسی
برچسب‌ها:
Electric charge | electric field | Electric potential | Electromagnetic field | Gauss law | Maxwell's equations | آزمایش تامسون | آمپرسنج | اثر هال | القاگر | القای متقابل | امواج الکترومغناطیسی | انتقال انرژی | انرژی پتانسیل الکتریکی | انرژی پتانسیل الکتریکی حاصل از بارهای نقطه ای | انرژی پتانسیل حاصل از دو قطبی الکتریکی | انرژی ذخیره شده در یک میدان الکتریکی | انرژی ذخیره شده در یک میدان مغناطیسی | بار الکتریکی | بار کوانتیزه است | بار نقطه ای | بردار پوئینتینگ | پارامغناطیس | پتانسیل الکتریکی | پتانسیل حاصل از پخش بار پیوسته | پتانسیل حاصل از گروهی از بارهای نقطه ای | پتانسیل حاصل از یک بار نقطه ای | پتانسیل حاصل از یک دو قطبی الکتریکی | پتانسیل حاصل از یک رسانای ایزوله باردار | پتانسیل حاصل از یک میدان | پخش بار پیوسته | توان در مدارهای الکتریکی | ثابت زمان | جریان | جریان الکتریکی | جریان جابجایی | جریان متناوب | جریان های متناوب | چگالی انرژی یک میدان مغناطیسی | حرکت دایره ای ذره باردار | خازن | خازن با دی الکتریک | خازن سری | خازن موازی | خطوط میدان مغناطیسی | خود القائی | دو قطبی الکتریکی | دو قطبی در یک میدان الکتریکی | دی الکتریک | دیامغناطیس | دیسک باردار | رنگین کمان ماکسول | سطوح هم پتانسیل | سیم پیچ ها | شار | ظرفیت | فرومغناطیس | فشار تابشی | قانون آمپر | قانون القای فارادی | قانون اهم | قانون بیو وساوار | قانون کولمب | قانون گاوس | قانون گاوس برای میدان های مغناطیسی | قانون لنز | قطبش | قطبش به وسیله بازتاب | کاربرد قانون گاوس | گشتاور دو قطبی مغناطیسی | محاسبه ظرفیت | محاسبه میدان از پتانسیل | مدارهای RL | مدارهای چند حلقه ای | مسیر مارپیچی | معادلات ماکسول | معادله های ماکسول | مغناطیس و الکترون ها | مقاومت | مقاومت الکتریکی | مواد مغناطیسی | موج الکترومغناطیسی گذرا | میدان الکتریکی | میدان الکتریکی خارج از سطح رسانا | میدان مغناطیسی یک حلقه | میدان های الکترومغناطیسی | میدان های الکتریکی | میدان های الکتریکی القا شده | میدان های مغناطیسی القا شده | نوسان های LC | نوسان های الکترومغناطیسی | نوسان های میرا در یک مدار RLC | نوسان های واداشته | نیروی بین دو جریان موازی | نیروی محرکه | ولت سنج
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۶ جلسه ویدئویی