آموزش پایتون به همراه حل مساله – پیش ثبت نام

دسترسی به اطلاعات این آموزش: اطلاعات کلی محتوا و سرفصل ها پیش نمایش و دانلود اطلاعات تکمیلی دیدگاه ها
آموزش پایتون به همراه حل مساله

درباره ناشر

فرادرس
فرادرس

فرادرس بزرگ‌ترین ناشر دیجیتال آموزش‌های تخصصی، دانشگاهی و مهندسی است.

درباره مدرس

مهندس فرشید شیرافکن
مهندس فرشید شیرافکن

عضو هیأت علمی فرادرس

دانشجوی دکترای تخصصی بیوانفورماتیک


مهندس فرشید شیرافکن دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار بوده و در حال حاضر دانشجوی دکترای بیوانفورماتیک دانشگاه تهران هستند. ایشان از مدرسین نمونه در زمینه ارائه و آموزش دروس دانشگاهی انتخاب شده اند. (+)این آموزش با این فرض تهیه شده است که مخاطب هیچ دانش و تجربه قبلی در زمینه برنامه نویسی ندارد و در طی درس مخاطب به صورت کامل با این زبان آشنا می شود. مفاهیم در این آموزش با تشریح مبانی نظری و سپس با پیاده سازی با مثال های عملی آموزش داده می شوند. زبان پایتون یک زبان سطح بالا و همه منظوره است که خوانایی بالایی دارد و همچنین کتابخانه هایی زیادی را نیز در اختیار کاربر قرار می دهد. این زبان که یکی از زبان های شی گرا محسوب می شود، از مدل های مختلف برنامه نویسی از جمله: برنامه نویسی دستوری و تابع محور پشتیبانی می کند. در پایان این آموزش با پیاده سازی حداقل مثال، مخاطب قادر خواهد بود تا با پایتون برنامه نویسی نماید.

👤 مدرس: مهندس فرشید شیرافکن

وضعیت انتشار در حال ویرایش
زمان تقریبی انتشار ۲ تا ۷ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش

این آموزش در حال ویرایش و تدوین است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می توانید با وارد کردن ایمیل خود، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

مزایای درخواست اطلاع رسانی انتشار:

 • مطلع شدن از انتشار آموزش در اولین زمان پس از انتشار
 • دادن بیشترین اولویت انتشار به آموزش های مورد نظر خود (آموزش های با بیشترین پیش ثبت نام، با اولویت بیشتری منتشر می شوند)
 • دریافت تخفیف ویژه به هنگام انتشار، مختص افرادی که درخواست اطلاع رسانی در یک آموزش داشته اند.
  توضیحات

  این آموزش با این فرض تهیه شده است که مخاطب هیچ دانش و تجربه قبلی در زمینه برنامه نویسی ندارد و در طی درس مخاطب به صورت کامل با این زبان آشنا می شود. مفاهیم در این آموزش با تشریح مبانی نظری و سپس با پیاده سازی با مثال های عملی آموزش داده می شوند.

  زبان پایتون یک زبان سطح بالا و همه منظوره است که خوانایی بالایی دارد و همچنین کتابخانه هایی زیادی را نیز در اختیار کاربر قرار می دهد. این زبان که یکی از زبان های شی گرا محسوب می شود، از مدل های مختلف برنامه نویسی از جمله: برنامه نویسی دستوری و تابع محور پشتیبانی می کند. در پایان این آموزش با پیاده سازی حداقل مثال، مخاطب قادر خواهد بود تا با پایتون برنامه نویسی نماید.

   

  فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
  • درس یکم: کلیات
   • نصب پایتون
   • انواع داده ها
    • صحیح
    • رشته
    • اعشاری
    • منطقی
   • روش های صحیح نام گذاری متغیرها
   • معرفی رشته، لیست، تاپل (Tuple)، دیکشنری و مجموعه
   • دستور Input
  • درس دوم: عملگرها
   • عملگرهای محاسباتی (+, –, *, /, //, **, %)
   • عملگرهای انتساب (= ,+= ,-= ,/= ,//= ,%=)
   • عملگرهای مقایسه ای (== ,!= ,< ,<= ,> ,>=)
   • عملگرهای منطقی (and, or, not)
   • عملگرهای تعیین عضویت (in, not in)
   • عملگرهای بیتی (& , |, ~, << , >> )
   • کار با توابع موجود در ماژول math
    • ()sqrt
    • ()TRUNC
    • ()floor
    • ()ceil
    • Factorial
    • log
    • log2
    • log10
    • sin
    • fmod
    • GCD
    • ()fabs
    • ()pow
    • pi
   • معرفی ماژول random, datetime, sys, platform و os
  • درس سوم: دستورات شرطی
   • دستور If
   • دستور if…else
   • دستور else…if
   • معرفی Conditional Expression
  • درس چهارم: حلقه ها
   • دستور for
   • حلقه های تودرتو
   • دستور continue
   • دستور break
   • دستور while
  • درس پنجم: رشته (String)
   • برش (Slicing) در رشته
   • تعیین طول رشته با تابع len
   • تعیین کد اسکی (ASCII) یک کاراکتر با تابع ord
   • تعیین یک کاراکتر با داشتن کد اسکی آن به کمک تابع ()chr
   • تعیین کوچک ترین و بزرگ ترین کاراکتر مجود در یک رشته با توابع min, max
   • بررسی کوچک یا بزرگ بودن همه کاراکترهای یک رشته با توابع ()islower(), isupper
   • بررسی عددی بودن کاراکترهای یک رشته با تابع ()isdigit
   • کار با توابع ()isalnum(), isalpha(), isspace
   • بررسی شروع یک رشته با کاراکترهای خاص با تابع ()startswith
   • بررسی پایان یک رشته با کاراکترهای خاص با تابع ()endswith
   • پیدا کردن اندیس یک کاراکتر در رشته با تابع ()find(), index
   • شمارش تعداد حضور یک کاراکتر در رشته با تابع ()count
   • تبدیل حرف اول یک رشته به حروف بزرگ با تابع ()capitalize
   • تبدیل حرف اول هر رشته در یک جمله به حروف بزرگ با تابع ()title
   • تبدیل تمام حروف یک رشته به حروف کوچک با تابع ()lower
   • تبدیل تمام حروف یک رشته به حروف بزرگ با تابع ()upper
   • جایگزینی یک زیر رشته به جای زیر رشته دیگر با تابع ()replace
   • حذف کاراکتر تعیین شده از اول و آخر رشته با تابع ()strip
   • جداسازی کلمات یک جمله با تابع ()split
   • ایجاد یک رشته با عناصر یک لیست به کمک تابع ()join
   • تنظیم رشته از چپ یا راست و یا مرکز با توابع
    • ()ljust
    • ()rjust
    • ()center
   • تعیین قالب نمایش یک رشته در خروجی با تابع format
  • درس ششم: لیست
   • تعریف ساختمان داده لیست
   • برش در لیست
   • تعیین اندیس یک عنصر (تابع index)
   • شمارش تعداد عناصر لیست (تابع count)
   • درج یک عنصر در یک موقعیت از لیست (تابع insert)
   • حذف یک عنصر از لیست به کمک مقدار آن (تابع remove)
   • حذف یک عنصر از لیست به کمک اندیس آن (تابع pop)
   • معکوس کردن لیست (تابع reverse)
   • مرتب سازی لیست (تابع sort)
   • درج یک عنصر به انتهای لیست (تابع append)
   • درج یک لیست به انتهای لیست دیگر (تابع extend)
   • حذف همه عناصر لیست (تابع clear)
   • ایجاد یک کپی از لیست (تابع copy)
  • درس هفتم: تاپل
   • معرفی ساختمان داده تاپل
   • تعیین طول متغیر از نوع تاپل با تابع len
   • برش در تاپل
   • تعیین اندیس یک عنصر تاپل با تابع index
   • جمع عناصر یک تاپل با تابع sum
   • تعیین کوچک ترین و بزرگ ترین عنصر یک تاپل با max, min
   • معکوس کردن تاپل
   • اضافه کردن یک عنصر به انتهای تاپل
   • حذف یک عنصر از تاپل
   • ادغام دو تاپل به کمک تابع zip
   • بررسی چند مثال
  • درس هشتم: دیکشنری
   • معرفی ساختمان داده دیکشنری
   • تعیین طول متغیر از نوع دیکشنری با تابع ()len
   • تعیین مقدار یک عنصر از دیکشنری به کمک کلید آن با تابع ()get
   • تعیین کلیدها با تابع ()keys
   • تعیین مقدارها با تابع ()values
   • تعیین جفت کلید و مقدار با تابع items
   • حذف یک عنصر به کمک کلید آن با تابع ()pop
   • حذف همه عناصر با clear
   • مرتب سازی
   • ایجاد یک کپی از دیکشنری با copy
   • ترکیب دو دیکشنری با update
   • بررسی چند مثال
   • دیکشنری های تودرتو
  • درس نهم: مجموعه
   • معرفی ساختمان داده مجموعه
   • ایجاد یک مجموعه به دو روش
   • تعیین وجود یک عضو در مجموعه با عملگر in
   • اضافه کردن آیتم به مجموعه با add
   • حذف یک آیتم از مجموعه با remove
   • ایجاد کپی با copy
   • خالی کردن مجموعه با clear
   • حذف مجموعه با تابع Del
   • محاسبه تفاضل دو مجموعه با difference
   • محاسبه اشتراک دو مجموعه با intersection
   • محاسبه اجتماع دو مجموعه با union
   • محاسبه تفاضل متقارن دو مجموعه با difference
   • بررسی مجزا بودن دو مجموعه با ()isdisjoint
   • بررسی زیر مجموعه بودن با ()issubset
  • درس دهم: تابع (Function)
   • مفهوم تابع
   • متغیر محلی و سراسری
   • پیاده سازی چندین تابع
    • تشخیص اول بودن یک عدد
    • نمایش مثلث پاسکال
   • تابع هایی برای کار با رشته
    • تشخیص پالیندروم بودن
    • حذف کاراکترهای یک محدوده
    • تعیین بزرگ ترین کلمه در یک رشته
   • تابع هایی برای کار با لیست
    • مجموع مقسوم علیه های یک عدد
    • محاسبه سری فیبوناچی
   • تابع هایی برای کار با دیکشنری
    • شمارش تعداد کارکترهای یک رشته
    • شمارش تعداد کلمات یک رشته
    • پیاده سازی Switch Case
   • تابع هایی برای مجموعه
    • حذف عناصر تکراری از لیست
    • پیدا کردن اولین کلمه تکراری در یک لیست
    • تعیین اعداد اول کوچک تر از یک عدد مشخص
   • کار با ماتریس (آرایه دو بعدی) – بررسی جادویی بودن یک ماتریس
  • درس یازدهم: تابع بازگشتی
   • توصیف مفهوم بازگشتی
   • محاسبه فاکتوریل به صورت غیربازگشتی و بازگشتی
   • محاسبه مجموع عناصر یک لیست به تابع بازگشتی
   • محاسبه سری فیبوناچی
   • محاسبه مجموع ارقام یک عدد
   • محاسبه توان، ضرب و ب.م.م
   • تبدیل یک عدد به مبناهای مختلف
  • درس دوازدهم: عبارات لامبدا (Lambda Expression)
   • معرفی عبارات لامبدا
   • حل چند مثال با استفاده از لامبدا
   • استفاده از Map
   • استفاده از Filter
   • حل مساله فیبوناچی با عبارت لامبدا
   • پیدا کردن اشتراک دو لیست با لامبدا
   • مرتب کردن لیستی از تاپل ها
   • مرتب کردن لیستی از دیکشنری ها
  • درس سیزدهم: فایل
   • مفهوم try-except
   • خواندن و نوشتن (فایل متن)
   • خواندن و نوشتن (فایل CSV)
   • ذخیره یک دیکشنری در فایل JSON (با تابع dump)
   • خواندن یک دیکشنری از فایل JSON (با تابع load)
  • درس چهاردهم: جستجو و مرتب سازی
   • جستجوی خطی
   • جستجوی دودویی
   • مرتب سازی حبابی
   • مرتب سازی درجی
   • مرتب سازی انتخابی
   • مرتب سازی ادغامی
  • درس پانزدهم: مباحث تکمیلی
   • توابع داخلی (Inner Function)
   • تابع مرتبه بالا (Functor)
   • Decorator
   • توابع مولد (Generators Functions)

   

  مفید برای رشته های
  • مهندسی کامپیوتر


  اطلاعات تکمیلی

  نام آموزش آموزش پایتون به همراه حل مساله – پیش ثبت نام
  ناشر فرادرس
  کد آموزش FVPHT9904
  زبان فارسی
  نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
  دیدگاه ها

  نظر شما در مورد این فرادرس چیست؟

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  امتیاز شما به این آموزش:
درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش

این آموزش در حال ویرایش و تدوین است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می توانید با وارد کردن ایمیل خود، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

مزایای درخواست اطلاع رسانی انتشار:

 • مطلع شدن از انتشار آموزش در اولین زمان پس از انتشار
 • دادن بیشترین اولویت انتشار به آموزش های مورد نظر خود (آموزش های با بیشترین پیش ثبت نام، با اولویت بیشتری منتشر می شوند)
 • دریافت تخفیف ویژه به هنگام انتشار، مختص افرادی که درخواست اطلاع رسانی در یک آموزش داشته اند.برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,فرادرس در رسانه ها و جشنواره ها

روزنامه ایرانیان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال روز آفرین نت استارت کنفرانس مهندسی برق ایران جشنواره وب ایران