۵۰,۰۰۰ تومان در طرح تخفیف تا ۱۶۰ هزار تومان تخفیف

آموزش مروری بر برنامه ریزی عدد صحیح

آموزش مروری بر برنامه ریزی عدد صحیح

تعداد دانشجو
۱۷۸ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۲۲ دقیقه
هزینه آموزش
۵۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش مروری بر برنامه ریزی عدد صحیح

هر چند که یکی از فرضیات برنامه ریزی خطی، فرض بخش پذیری است، بدین معنا که متغیرهای تصمیم باید پیوسته باشند، اما در عمل ممکن است با مسائلی مواجه شویم که تخصیص مقادیر پیوسته به متغیرهای تصمیم بی معنی باشد. از طرفی در برخی از مسائل، متغیرهای تصمیم از نوع بله یا خیر هستند که فقط دو مقدار صفر و یک را انتخاب می کنند. از این رو، در واقعیت فرض بخش پذیری همواره برقرار نیست. اگر فرض بخش پذیری حداقل یکی از متغیرهای مساله برنامه ریزی خطی نادیده گرفته شود، مساله تحت عنوان برنامه ریزی عدد صحیح مطرح می شود. در این آموزش به مدل سازی مسائلی با متغیرهای گسسته می پردازیم.

آموزش مروری بر برنامه ریزی عدد صحیح

مدت زمان
۳ ساعت و ۲۲ دقیقه
هزینه آموزش
۵۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
مهناز شعیب

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی صنایع

مهندس مهناز شعیب، دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا (س) هستند. کتاب "مکان یابی حداکثر پوشش دینامیک: تعاریف، مفاهیم، مدل های تحلیلی، روش های حل و کاربردها" از جمله تالیفات ایشان است.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

هر چند که یکی از فرضیات برنامه ریزی خطی، فرض بخش پذیری است، بدین معنا که متغیرهای تصمیم باید پیوسته باشند، اما در عمل ممکن است با مسائلی مواجه شویم که تخصیص مقادیر پیوسته به متغیرهای تصمیم بی معنی باشد. از طرفی در برخی از مسائل، متغیرهای تصمیم از نوع بله یا خیر هستند که فقط دو مقدار صفر و یک را انتخاب می کنند. از این رو، در واقعیت فرض بخش پذیری همواره برقرار نیست.

اگر فرض بخش پذیری حداقل یکی از متغیرهای مساله برنامه ریزی خطی نادیده گرفته شود، مساله تحت عنوان برنامه ریزی عدد صحیح مطرح می شود. مسائلی که فقط شامل متغیرهای صفر و یک هستند، تحت عنوان مسائل برنامه ریزی باینری مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. در این آموزش به مدل سازی مسائلی با متغیرهای گسسته می پردازیم.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه و مرور مفاهیم پایه
  • ترکیب خطی و محدب
  • استقلال خطی
  • مجموعه محدب
  • تابع محدب
  • تابع مقعر
  • ابرصفحه و نیم فضا
  • چند وجهی
  • نقطه راسی (گوشه)
  • نقطه درونی (نقطه داخلی و میانی)
  • وجه و صفحات وجهی
  • شعاع راسی
 • درس دوم: مسائل عدد صحیح
  • مساله برنامه ‌ریزی خطی
  • انواع مسائل عدد صحیح
  • برنامه ‌ریزی عدد صحیح خالص
  • برنامه ‌ریزی عدد صحیح مختلط
  • برنامه‌ ریزی باینری
 • درس سوم: مساله انتخاب پروژه
  • مساله کوله پشتی
  • مساله بودجه بندی سرمایه
 • درس چهارم: مساله برنامه ریزی تولید
  • مساله برنامه ریزی تولید بدون محدودیت ظرفیت
  • مساله برنامه ریزی تولید با محدودیت ظرفیت
  • مساله برنامه ریزی تولید به هنگام (JIT)
 • درس پنجم: مساله زمان بندی نیروی کار
  • تمام وقت
  • تمام وقت و نیمه وقت
 • درس ششم: مساله مکان یابی و تخصیص
  • مساله مکان ‌یابی تسهیلات بدون محدودیت ظرفیت
  • مساله مکان ‌یابی تسهیلات با محدودیت ظرفیت
  • مساله تخصیص (AP)
  • مساله تخصیص تعمیم یافته (GAP)
 • درس هفتم: مساله جریان شبکه چند کالایی
 • درس هشتم: مساله برنامه ریزی زنجیره تامین
 • درس نهم: مساله پوشش
  • مساله مکان‌ یابی مجموعه پوشش (SCLP)
  • مساله مکان‌ یابی پوشش جزئی (PCLP)
  • مساله مکان ‌یابی پوشش جزئی تعمیم یافته (GPCLP)
 • درس دهم: مساله فروشنده دوره گرد (TSP)
  • مدل سازی مساله TSP غیر متقارن
  • محدودیت های حذف زیرتور
  • محدودیت‌ های DFJ) Dantzig-Fulkerson-Johnson)
  • محدودیت‌ های MTZ) Miller-Tucker-Zemlin)
 • درس یازدهم: تبدیل عبارات منطقی
 • درس دوازدهم: تبدیل متغیرهای غیر باینری به باینری
  • متغیر گسسته غیر متوالی
  • متغیر گسسته متوالی
 • درس سیزدهم: تبدیل تابع قطعه قطعه خطی
 • درس چهاردهم: تبدیل توابع چند جمله‌ ای باینری
 • درس پانزدهم: تبدیل حاصل ضرب متغیرهای باینری و پیوسته
 • درس شانزدهم: محدودیت هایی که همزمان برقرار نیستند
  • محدودیت های این یا آن
  • حالتی که k محدودیت از بین N محدودیت باید برقرار باشد
  • ترکیب فصلی مجموعه ها
  • محدودیت اگر - آنگاه

مفید برای رشته های
 • مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه و مرور مفاهیم پایه

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. مسائل عدد صحیح

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. مساله انتخاب پروژه

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۳ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. مساله برنامه ریزی تولید

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. مساله زمان بندی نیروی کار
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مساله مکان یابی و تخصیص
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. مساله جریان شبکه چندکالایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. مساله برنامه ریزی زنجیره تامین
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. مساله پوشش
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. مساله فروشنده دوره گرد (TSP)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. تبدیل عبارات منطقی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. تبدیل متغیرهای غیر باینری به باینری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. تبدیل تابع قطعه قطعه خطی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. تبدیل توابع چند جمله‌ای باینری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. تبدیل حاصل ضرب متغیرهای باینری و پیوسته
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. محدودیت هایی که همزمان برقرار نیستند
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۷ جلسه ویدئویی با مجموع ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مروری بر برنامه ریزی عدد صحیح
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۶۳۲۲ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVOR9902
مدت زمان ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۳۰۷ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


آموزش‌های پیشنهادی برای شمانظرات

تا کنون ۱۷۸ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲ نظر ثبت شده است.
فرزاد
فرزاد

مفید بود.
لطفا اموزش روش های حل مسائل عدد صحیح را هم تهیه کنید.

رامتین
رامتین

خواندن متن از روی اسلایدها، برای تدریس اصلا روش جالبی نیست.
بایستی مطالب به صورت پایه ای و با حوصله و استدلال بیان بشن و
بعد از اون چندین تمرین حل بشه.

برچسب‌ها:
AP | Dantzig-Fulkerson-Johnson | DFJ | gap | GPCLP | integer programming | JIT | Miller-Tucker-Zemlin | Mixed integer programming | MTZ | PCLP | Pure integer programming | TSP | Zero – One programming | استقلال خطی | برنامه ریزی باینری | برنامه ریزی تولید با محدودیت ظرفیت | برنامه ریزی خطی | برنامه ریزی زنجیره تامین | برنامه ریزی عدد صحیح | برنامه ‌ریزی عدد صحیح خالص | برنامه ریزی عدد صحیح مختلط | برنامه‌ریزی عدد صحیح خالص | برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط | تابع محدب | تابع مقعر | تبدیل تابع قطعه قطعه خطی | تبدیل توابع چندجمله‌ای باینری | تبدیل عبارات منطقی | تبدیل متغیر عدد صحیح به باینری | تبدیل متغیر گسسته به باینری | تبدیل متغیرهای غیر باینری به باینری | تبدیل متغیرهای غیرباینری به باینری | تخصیص مقادیر پیوسته | ترکیب فصلی مجموعه ها | توابع چند جمله‌ ای باینری | جریان شبکه چند کالایی | چند وجهی | شعاع راسی | صفحات وجهی | عبارات منطقی | عدد صحیح | متغیر گسسته غیر متوالی | متغیر گسسته متوالی | متغیرهای تصمیم | متغیرهای صفر و یک | متغیرهای گسسته | مجموعه محدب | محدودیت اگر/آنگاه | محدودیت های حذف زیرتور | مدل سازی | مدل ‌سازی برنامه ‌ریزی عدد صحیح | مدل سازی متغیرهای گسسته | مدل سازی مساله TSP غیرمتقارن | مسائل عدد صحیح | مساله انتخاب پروژه | مساله برنامه ریزی تولید | مساله برنامه ریزی تولید به هنگام | مساله برنامه ریزی زنجیره تامین | مساله بودجه بندی سرمایه | مساله پوشش | مساله تخصیص | مساله تخصیص تعمیم یافته | مساله جریان شبکه چندکالایی | مساله زمان بندی نیروی کار | مساله فروشنده دوره گرد | مساله کوله پشتی | مساله مکان‌ یابی پوشش جزئی | مساله مکان یابی تسهیلات | مساله مکان‌ یابی مجموعه پوشش | نقاط گوشه | نقطه درونی | نقطه راسی | وجه
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۷ جلسه ویدئویی