هزینه آموزش
۲۷,۰۰۰ تومان

آموزش مروری بر برنامه ریزی عدد صحیح

آموزش مروری بر برنامه ریزی عدد صحیح

تعداد دانشجو
۴۶ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۲۲ دقیقه
هزینه آموزش
۲۷,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش مروری بر برنامه ریزی عدد صحیح

چکیده

هر چند که یکی از فرضیات برنامه ریزی خطی، فرض بخش پذیری است، بدین معنا که متغیرهای تصمیم باید پیوسته باشند، اما در عمل ممکن است با مسائلی مواجه شویم که تخصیص مقادیر پیوسته به متغیرهای تصمیم بی معنی باشد. از طرفی در برخی از مسائل، متغیرهای تصمیم از نوع بله یا خیر هستند که فقط دو مقدار صفر و یک را انتخاب می کنند. از این رو، در واقعیت فرض بخش پذیری همواره برقرار نیست. اگر فرض بخش پذیری حداقل یکی از متغیرهای مساله برنامه ریزی خطی نادیده گرفته شود، مساله تحت عنوان برنامه ریزی عدد صحیح مطرح می شود. در این آموزش به مدل سازی مسائلی با متغیرهای گسسته می پردازیم.

مدرس
مهناز شعیب

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی صنایع

مهندس مهناز شعیب، دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا (س) هستند. کتاب "مکان یابی حداکثر پوشش دینامیک: تعاریف، مفاهیم، مدل های تحلیلی، روش های حل و کاربردها" از جمله تالیفات ایشان است.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

هر چند که یکی از فرضیات برنامه ریزی خطی، فرض بخش پذیری است، بدین معنا که متغیرهای تصمیم باید پیوسته باشند، اما در عمل ممکن است با مسائلی مواجه شویم که تخصیص مقادیر پیوسته به متغیرهای تصمیم بی معنی باشد. از طرفی در برخی از مسائل، متغیرهای تصمیم از نوع بله یا خیر هستند که فقط دو مقدار صفر و یک را انتخاب می کنند. از این رو، در واقعیت فرض بخش پذیری همواره برقرار نیست.

اگر فرض بخش پذیری حداقل یکی از متغیرهای مساله برنامه ریزی خطی نادیده گرفته شود، مساله تحت عنوان برنامه ریزی عدد صحیح مطرح می شود. مسائلی که فقط شامل متغیرهای صفر و یک هستند، تحت عنوان مسائل برنامه ریزی باینری مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. در این آموزش به مدل سازی مسائلی با متغیرهای گسسته می پردازیم.

 
فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه و مرور مفاهیم پایه
  • ترکیب خطی و محدب
  • استقلال خطی
  • مجموعه محدب
  • تابع محدب
  • تابع مقعر
  • ابرصفحه و نیم فضا
  • چند وجهی
  • نقطه راسی (گوشه)
  • نقطه درونی (نقطه داخلی و میانی)
  • وجه و صفحات وجهی
  • شعاع راسی
 • درس دوم: مسائل عدد صحیح
  • مساله برنامه ‌ریزی خطی
  • انواع مسائل عدد صحیح
  • برنامه ‌ریزی عدد صحیح خالص
  • برنامه ‌ریزی عدد صحیح مختلط
  • برنامه‌ ریزی باینری
 • درس سوم: مساله انتخاب پروژه
  • مساله کوله پشتی
  • مساله بودجه بندی سرمایه
 • درس چهارم: مساله برنامه ریزی تولید
  • مساله برنامه ریزی تولید بدون محدودیت ظرفیت
  • مساله برنامه ریزی تولید با محدودیت ظرفیت
  • مساله برنامه ریزی تولید به هنگام (JIT)
 • درس پنجم: مساله زمان بندی نیروی کار
  • تمام وقت
  • تمام وقت و نیمه وقت
 • درس ششم: مساله مکان یابی و تخصیص
  • مساله مکان ‌یابی تسهیلات بدون محدودیت ظرفیت
  • مساله مکان ‌یابی تسهیلات با محدودیت ظرفیت
  • مساله تخصیص (AP)
  • مساله تخصیص تعمیم یافته (GAP)
 • درس هفتم: مساله جریان شبکه چند کالایی
 • درس هشتم: مساله برنامه ریزی زنجیره تامین
 • درس نهم: مساله پوشش
  • مساله مکان‌ یابی مجموعه پوشش (SCLP)
  • مساله مکان‌ یابی پوشش جزئی (PCLP)
  • مساله مکان ‌یابی پوشش جزئی تعمیم یافته (GPCLP)
 • درس دهم: مساله فروشنده دوره گرد (TSP)
  • مدل سازی مساله TSP غیر متقارن
  • محدودیت های حذف زیرتور
  • محدودیت‌ های DFJ) Dantzig-Fulkerson-Johnson)
  • محدودیت‌ های MTZ) Miller-Tucker-Zemlin)
 • درس یازدهم: تبدیل عبارات منطقی
 • درس دوازدهم: تبدیل متغیرهای غیر باینری به باینری
  • متغیر گسسته غیر متوالی
  • متغیر گسسته متوالی
 • درس سیزدهم: تبدیل تابع قطعه قطعه خطی
 • درس چهاردهم: تبدیل توابع چند جمله‌ ای باینری
 • درس پانزدهم: تبدیل حاصل ضرب متغیرهای باینری و پیوسته
 • درس شانزدهم: محدودیت هایی که همزمان برقرار نیستند
  • محدودیت های این یا آن
  • حالتی که k محدودیت از بین N محدودیت باید برقرار باشد
  • ترکیب فصلی مجموعه ها
  • محدودیت اگر - آنگاه
 
مفید برای رشته های
 • مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

پیش نمایش ۱: مقدمه و مرور مفاهیم پایه ۶ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۶ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۲: مسائل عدد صحیح ۴ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۴ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۳: مساله انتخاب پروژه ۲ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۳ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۴: مساله برنامه ریزی تولید ۳ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۴ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۵: مساله زمان بندی نیروی کار ۳ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۶: مساله مکان یابی و تخصیص ۳ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۷: مساله جریان شبکه چندکالایی ۳ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۸: مساله برنامه ریزی زنجیره تامین ۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۹: مساله پوشش ۳ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۰: مساله فروشنده دوره گرد (TSP) ۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۱: تبدیل عبارات منطقی ۲ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۲: تبدیل متغیرهای غیر باینری به باینری ۳ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۳: تبدیل تابع قطعه قطعه خطی ۵ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۴: تبدیل توابع چند جمله‌ای باینری ۲ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۵: تبدیل حاصل ضرب متغیرهای باینری و پیوسته ۳ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۶: محدودیت هایی که همزمان برقرار نیستند ۶ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مروری بر برنامه ریزی عدد صحیح
ناشر فرادرس
کد آموزش FVOR9902
مدت زمان ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۲۰۳ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)نظرات

تا کنون ۴۶ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲ نظر ثبت شده است.
فرزاد
فرزاد

مفید بود.
لطفا اموزش روش های حل مسائل عدد صحیح را هم تهیه کنید.

پاسخ به نظر

رامتین
رامتین

خواندن متن از روی اسلایدها، برای تدریس اصلا روش جالبی نیست.
بایستی مطالب به صورت پایه ای و با حوصله و استدلال بیان بشن و
بعد از اون چندین تمرین حل بشه.

پاسخ به نظربرچسب‌ها: AP | Dantzig-Fulkerson-Johnson | DFJ | gap | GPCLP | integer programming | JIT | Miller-Tucker-Zemlin | Mixed integer programming | MTZ | PCLP | Pure integer programming | TSP | Zero – One programming | استقلال خطی | برنامه ریزی باینری | برنامه ریزی تولید با محدودیت ظرفیت | برنامه ریزی خطی | برنامه ریزی زنجیره تامین | برنامه ریزی عدد صحیح | برنامه ‌ریزی عدد صحیح خالص | برنامه ریزی عدد صحیح مختلط | برنامه‌ریزی عدد صحیح خالص | برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط | تابع محدب | تابع مقعر | تبدیل تابع قطعه قطعه خطی | تبدیل توابع چندجمله‌ای باینری | تبدیل عبارات منطقی | تبدیل متغیر عدد صحیح به باینری | تبدیل متغیر گسسته به باینری | تبدیل متغیرهای غیر باینری به باینری | تبدیل متغیرهای غیرباینری به باینری | تخصیص مقادیر پیوسته | ترکیب فصلی مجموعه ها | توابع چند جمله‌ ای باینری | جریان شبکه چند کالایی | چند وجهی | شعاع راسی | صفحات وجهی | عبارات منطقی | عدد صحیح | متغیر گسسته غیر متوالی | متغیر گسسته متوالی | متغیرهای تصمیم | متغیرهای صفر و یک | متغیرهای گسسته | مجموعه محدب | محدودیت اگر/آنگاه | محدودیت های حذف زیرتور | مدل سازی | مدل ‌سازی برنامه ‌ریزی عدد صحیح | مدل سازی متغیرهای گسسته | مدل سازی مساله TSP غیرمتقارن | مسائل عدد صحیح | مساله انتخاب پروژه | مساله برنامه ریزی تولید | مساله برنامه ریزی تولید به هنگام | مساله برنامه ریزی زنجیره تامین | مساله بودجه بندی سرمایه | مساله پوشش | مساله تخصیص | مساله تخصیص تعمیم یافته | مساله جریان شبکه چندکالایی | مساله زمان بندی نیروی کار | مساله فروشنده دوره گرد | مساله کوله پشتی | مساله مکان‌ یابی پوشش جزئی | مساله مکان یابی تسهیلات | مساله مکان‌ یابی مجموعه پوشش | نقاط گوشه | نقطه درونی | نقطه راسی | وجه