×
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان

آموزش اقتصاد مهندسی - مقدماتی

آموزش اقتصاد مهندسی - مقدماتی

هزینه آموزش
۱۴۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۲۹,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۲,۹۷۶ نفر
مدت زمان
۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش اقتصاد مهندسی - مقدماتی

در این فیلم آموزشی ضمن اشاره به ضرورت تصمیم گیری، فضاهای مختلف تصمیم گیری تصویر می شود. سپس به معرفی اقتصاد مهندسی و مفاهیم پایه ای آن می پردازد. در ادامه سعی شده است همراه با مثال های کاربردی و به شکلی گویا، تکنیک هایی محاسباتی جهت انجام انتخاب بهینه ارائه شود. همچنین در این آموزش، تاثیر پارامترهای استهلاک و مالیات بر انتخاب های انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان به منظور تعیین وضعیت تصمیم گیری در حین و پس از انتخاب به ترتیب آنالیز، تعویض و تحلیل حساسیت بحث می شود.

آموزش اقتصاد مهندسی - مقدماتی

تعداد دانشجو
۲,۹۷۶ نفر
مدت زمان
۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۴۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۲۹,۰۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

زهرا حسین پور

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

زهرا حسین پور کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس می باشند. ایشان در حال حاضر به عنوان مشاور در زمینه پیاده سازی استانداردهای کیفی و همچنین حوزه کنترل پروژه فعالیت دارند. ایشان دارای سابقه تدریس مباحث کنترل کیفیت آماری، اقتصاد مهندسی، آمار مهندسی و طرح ریزی واحدهای صنعتی می باشند.

توضیحات تکمیلی

آیا تاکنون دقت کرده اید زمانی که برای افتتاح حساب به بانک مراجعه می کنید و سوالاتی در مورد انواع حساب ها و شرایط آن ها می پرسید با انبوهی از اعداد و ارقام مواجه می شوید، ارقامی که برتری یا عدم برتری هر یک از گزینه های انتخابی را در ذهن شما شکل می دهد. این ارقام چیست و بر چه مبنایی ارائه می شوند؟!

در واقع آنچه شما می شنوید دریافتی نهایی است که حاصل محاسباتی بر اساس مبلغ سپرده گذاری اولیه و طول دوره آن است. این مثال در مقیاس بزرگ تر برای پروژه های عظیم تجاری و اقتصادی قابل طرح است. در شرایطی مانند مناقصه ها که مساله تصمیم گیری و انتخاب مطرح می شود. در تمام این موارد علم اقتصاد مهندسی است که پاسخگوی تمام ابهامات و سوالات است. لذا اقتصاد مهندسی مفهومی دور و بیگانه از زندگی جاری کنونی نبوده و اشراف بر آن نقطه قوت هر فرد محسوب می شود. به همین دلیل ضرورت پرداختن به آن و آگاهی از جزئیات این دانش کاربردی امری انکار ناپذیر است.

در این فیلم آموزشی ضمن اشاره به ضرورت تصمیم گیری، فضاهای مختلف تصمیم گیری تصویر می شود. سپس به معرفی اقتصاد مهندسی و مفاهیم پایه ای آن می پردازد. در ادامه سعی شده است همراه با مثال های کاربردی و به شکلی گویا، تکنیک هایی محاسباتی جهت انجام انتخاب بهینه ارائه شود.

همچنین در این آموزش، تاثیر پارامترهای استهلاک و مالیات بر انتخاب های انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان به منظور تعیین وضعیت تصمیم گیری در حین و پس از انتخاب به ترتیب آنالیز، تعویض و تحلیل حساسیت بحث می شود.

در ادامه، در آموزش اقتصاد مهندسی پیشرفته، مطالب اقتصاد مهندسی که بیشتر بر روی بررسی تاثیر تورم بر روی مباحث مالی، درخت تصمیم، ریسک و روش‌ های کمی در تخصیص منابع تمرکز دارد، تکمیل می شود.  

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تصمیم گیری
  • تعریف و تحلیل سیستم
  • مفهوم و ضرورت ارزیابی در اقتصاد مهندسی
  • انواع تصمیم گیری
 • درس دوم: مفاهیم اقتصاد مهندسی
  • ارزش زمانی پول
  • بهره
  • نرخ بهره و انواع آن
  • اصل تعادل
  • نرخ بازگشت سرمایه
  • حداقل نرخ جذب کننده
  • پارامترها و نمودار جریان مالی
 • درس سوم: فاکتورها و کاربرد آن ها
  • رابطه P, F
  • رابطه A, P
  • رابطه A, F
  • فاکتورهای استاندارد
  • درون یابی خطی
 • درس چهارم: فرآیند مالی شیب دار
  • مفهوم شیب در فرآیندهای مالی
  • جریان مالی با شیب یکنواخت افزایشی
  • جریان مالی با شیب یکنواخت کاهشی
  • رابطه شیب یکنواخت با A, P, F
 • درس پنجم: سری هندسی
  • تعریف فرآیند مالی با شیب هندسی
  • سری صعودی در جریان مالی
  • سری نزولی در جریان مالی
  • تعیین ارزش فعلی و ارزش آینده در سری هندسی
 • درس ششم: مرکب کردن
  • مفهوم مرکب کردن
  • نرخ بهره اسمی سالیانه
  • نرخ بهره موثر
  • مرکب شدن پیوسته
  • مرکب شدن در دوره پرداخت های خاص
  • مثال از مرکب شدن دوره پرداخت های خاص غیر پیوسته
  • مثال از مرکب شدن دوره پرداخت های خاص پیوسته
 • درس هفتم: روش ارزش فعلی
  • تکنیک های اقتصاد مهندسی در تصمیم گیری
  • معرفی روش ارزش فعلی
  • بررسی اقتصادی بودن یک پروژه
  • مقایسه دو یا چند پروژه با عمر برابر
  • مقایسه دو یا چند پروژه با عمر نابرابر
  • مقایسه دو یا چند پروژه با عمر نامحدود
 • درس هشتم: روش یکنواخت سالیانه
  • معرفی روش یکنواخت سالیانه
  • بررسی اقتصادی بودن یک پروژه
  • مقایسه دو یا چند پروژه
 • درس نهم: روش نرخ بازگشت سرمایه
  • معرفی روش نرخ بازگشت سرمایه
  • محاسبه نرخ بازگشت سرمایه با روش ارزش فعلی
  • محاسبه نرخ بازگشت سرمایه با روش یکنواخت سالیانه
  • بررسی اقتصادی بودن یک پروژه
  • مقایسه دو یا چند پروژه
 • درس دهم: روش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری اضافی
  • تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری اضافی در مقایسه حداقل دو پروژه
  • روش محاسباتی تحلیل سرمایه گذاری اضافی
  • شرایط استفاده از روش محاسباتی تحلیل سرمایه گذاری اضافی
  • روش ترسیمی تحلیل سرمایه گذاری اضافی
 • درس یازدهم: مشکلات وجود چند نرخ بازگشت سرمایه
  • چند نرخی بودن نرخ بازگشت سرمایه داخلی
  • قانون دیس کارت در معادلات درجه n
  • تعیین تعداد نرخ بازگشت سرمایه داخلی
  • نرخ بازگشت سرمایه خارجی
  • انتخاب طرح برتر با نامشخص بودن حداقل نرخ جذب کننده
 • درس دوازدهم: روش نسبت منافع به مخارج
  • معرفی روش نسبت منافع به مخارج
  • بررسی اقتصادی بودن یک پروژه
  • مقایسه دو یا چند پروژه
 • درس سیزدهم: سایر تکنیک های اقتصاد مهندسی
  • روش دوره بازگشت سرمایه
  • مثال برای مقایسه دو پروژه با روش دوره بازگشت سرمایه
  • ویژگی های روش دوره بازگشت سرمایه
  • مثال برای اثبات نقص روش دوره بازگشت سرمایه
  • روش تجزیه و تحلیل عمر خدمت
  • روش ارزش آینده
 • درس چهاردهم: استهلاک
  • مفهوم استهلاک
  • مفهوم ارزش دفتری
  • روش خط مستقیم
  • روش جمع ارقام سنوات
  • مثال برای روش های خط مستقیم و جمع ارقام سنوات
  • روش موجودی نزولی
  • روش موجودی نزولی دوبل
  • خطی نمودن روش موجودی نزولی با فرض ارزش دفتری سال آخر کمتر از ارزش اسقاطی
  • خطی نمودن روش موجودی نزولی با فرض ارزش دفتری سال آخر بیشتر از ارزش اسقاطی
  • روش وجوه استهلاکی
  • روش تعداد تولید
  • روش مدت عملیات
 • درس پانزدهم: مالیات
  • مفهوم مالیات
  • تعریف فرآیند مالی بعد از کسر مالیات
  • تحلیل اقتصادی پروژه بعد از کسر مالیات
  • اثر مالیات در بررسی های اقتصادی
  • صرفه جویی مالیاتی
  • اثر روش های استهلاک در صرفه جویی مالیاتی
  • اثر تامین مالی
 • درس شانزدهم: تجزیه و تحلیل تعویض
  • مفهوم جایگزینی
  • تعریف پروژه مدافع و پروژه رقیب
  • تعریف مفاهیم جایگزینی
  • تعیین عمر اقتصادی
  • تجزیه و تحلیل تعویض در افق برنامه ریزی
  • مثال برای تجزیه و تحلیل تعویض با عمر اقتصادی نامعلوم دارایی
 • درس هفدهم: آنالیز حساسیت
  • مفهوم آنالیز حساسیت و روش های محاسباتی
  • روش منحنی بی تفاوتی
  • روش حدود تخمین
  • بررسی اقتصادی بودن یک پروژه با روش حدود تخمین
  • مقایسه دو یا چند پروژه با روش حدود تخمین
  • روش تحلیل نقطه سر به سر
  • نقطه سر به سر دو طرح
  • نقطه سر به سر سه طرح
  • خلاصه مباحث

 

مفید برای
 • رشته های مهندسی
 • اقتصاد
 • مدیریت

 

در ادامه لیست کتب انگلیسی و کتب فارسی منتشر شده در این زمینه معرفی شده اند:

 • Donald G. Newnan, Jerome P. Lavelle, Ted G. Eschenbach; Engineering Economic Analysis; 2013
 • Chan S. Park; Contemporary Engineering Economics; 2010
 • مهدی علینقیان، میلاد رستمی قادی، فرشید موبد؛ اقتصاد مهندسی؛ ۱۳۹۳
 • محمدمهدی اسکونژاد؛ اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی؛ ۱۳۹۳
 • محمد سید حسینی، مرتضی آموزگار؛ اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری؛ ۱۳۸۴
 • حمید کنعانی؛ تشریح کامل مسایل اقتصاد مهندسی؛ ۱۳۹۱
 • حسن اکبری؛ اقتصاد مهندسی (ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی): مفاهیم و تکنیکهای اقتصاد مهندسی؛ ۱۳۸۵

پیش نیاز

آشنایی با اقتصاد عمومی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. تصمیم گیری
۲. مفاهیم اقتصاد مهندسی
۳. فاکتورها و کاربرد آن ها
۴. فرآیند مالی شیب دار
۵. سری هندسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مرکب کردن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. روش ارزش فعلی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. روش یکنواخت سالیانه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. روش نرخ بازگشت سرمایه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. روش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری اضافی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. مشکلات وجود چند نرخ بازگشت سرمایه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. روش نسبت منافع به مخارج
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. سایر تکنیک های اقتصاد مهندسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. استهلاک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. مالیات
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. تجزیه و تحلیل تعویض
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. آنالیز حساسیت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۷ جلسه ویدئویی با مجموع ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش اقتصاد مهندسی - مقدماتی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۵۷۶۶۳ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVOR95041
مدت زمان ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۳۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

تا کنون ۲,۹۷۶ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۲۲ نظر ثبت شده است.
علی
علی
۱۴۰۱/۰۲/۱۸
از نظر نوع بیان و نحوه ی آموزش متوسط رو به پایین
پریسا
پریسا
۱۴۰۱/۰۲/۰۸
خوب بود فقط همه سر فصل ها نبود میتونست مثال بیشتر نکات بیشتر و جامع تر و بهتر باشه
علی
علی
۱۴۰۰/۱۲/۰۲
خوب توضیح داده بودند، چیزی رو جا ننداخته بود مدرس دانشگامون خوب توضیح نداده بود و چیزی متوجه نشده بودم.
مدرس بسیار لحن روان و شیوایی داشتند.
امین
امین
۱۴۰۰/۱۱/۰۹
به محتوای آموزشی و موضوع درسی تسلط دارن و از ساختارهای اصولی و منطقی استفاده میکردند.
وحید
وحید
۱۴۰۰/۱۱/۰۶
توضیحات، میزان تسلط مدرس و بیان ایشان، مطالب ارائه شده در سرفصل ها در حد متوسط هست و به اعقتاد من جا داره با کیفیت بالا تر و محتوای بیشتر و دقیق تر میشه آموزش ارائه کرد.
پریسا
پریسا
۱۴۰۰/۰۹/۰۴
از اول ترم تا پایان ترم از این آموزش کمک گرفتم و خیلی به من کمک کرد.
علی
علی
۱۴۰۰/۰۹/۰۳
خیلی خیلی از شما ممنونم بابت آموزش هایی که ارائه کردید.
در روند یادگیری خیلی به من کمک کرد.
مرتضی
مرتضی
۱۴۰۰/۰۹/۰۱
خیلی خوبه اما میتونست مطالب جامعتر باشه، ولی تشکر از آموزش هایی که ارائه می کنید.
علی
علی
۱۴۰۰/۰۱/۲۹
خوب بود، هم مدرس فن بیان خوبی داشتند هم همه ی مطالب رو بیان میکردند.
مهسا
مهسا
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
این آموزش بسیار بسیار واضح و شفاف هست، مطلب کاملا منتقل میشه.
با تشکر
دسته‌بندی موضوعی: مهندسی صنایع
برچسب‌ها:
Annual equivalent | Book value | Cash flow | Depreciation | Economic evaluation | Effective rate | Estimation | Foreign investment | Interest rate | Nominal rate | Optimization | Present value | rate of return | Return of capital | Salvage value | Tax | Useful life | آنالیز تعویض | آنالیز حساسیت | ارزش آینده | ارزش اسقاطی | ارزش دفتری | ارزش دفتری | ارزش زمانی پول | ارزش زمانی پول | ارزش فعلی | ارزش فعلی | ارزیابی اقتصادی | ارزیابی اقتصادی | استهلاک | استهلاک | اصل تعادل | اصل تعادل | اصل و فرع | اصل و فرع | اقتصاد مهندسی | اقتصاد مهندسی | انواع هزینه | انواع هزینه | بازگشت سرمایه | بازگشت سرمایه | بهره مرکب | بهره مرکب | پروژه رقیب | پروژه رقیب | پروژه مدافع | پروژه مدافع | تحلیل سرمایه گذاری اضافی | تحلیل سرمایه گذاری اضافی | تحلیل عمر خدمت | تحلیل عمر خدمت | تصمیم گیری در اقتصاد مهندسی | تصمیم گیری در اقتصاد مهندسی | تعیین عمر اقتصادی | تعیین عمر اقتصادی | تکنیک های اقتصاد مهندسی | تکنیک های اقتصاد مهندسی | جریان مالی | جریان مالی | جریان مالی با شیب افزایشی | جریان مالی با شیب افزایشی | جریان مالی با شیب کاهشی | جریان مالی با شیب کاهشی | جریان مالی شیب دار | جریان مالی شیب دار | چند نرخ بازگشت سرمایه | چند نرخ بازگشت سرمایه | حداقل نرخ جذب کننده | حداقل نرخ جذب کننده | حدود تخمین | حدود تخمین | دارایی | دارایی | درآمد پس از کسر مالیات | درآمد پس از کسر مالیات | درون یابی خطی | درون یابی خطی | دوره بازگشت سرمایه | دوره بازگشت سرمایه | روش ارزش فعلی | روش ارزش فعلی | روش ترسیمی | روش ترسیمی | روش خط مستقیم | روش خط مستقیم | روش مدت عملیات | روش مدت عملیات | روش موجودی نزولی | روش موجودی نزولی | روش نرخ بازگشت | روش نرخ بازگشت | روش یکنواخت سالیانه | روش یکنواخت سالیانه | سری صعودی در جریان مالی | سری صعودی در جریان مالی | سری نزولی در جریان مالی | سری نزولی در جریان مالی | سری هندسی | سری هندسی | صرفه جویی مالیاتی | صرفه جویی مالیاتی | طرح اقتصادی | طرح اقتصادی | عمر اقتصادی | عمر اقتصادی | عمر مفید | عمر مفید | عمر نابرابر | عمر نابرابر | عمر نامحدود | عمر نامحدود | فرایندهای مالی | فرایندهای مالی | قانون دیس کارت | قانون دیس کارت | کسر مالیات | کسر مالیات | محاسبه نرخ بازگشت سرمایه | محاسبه نرخ بازگشت سرمایه | مرکب شدن پیوسته | مرکب شدن پیوسته | مفهوم مرکب کردن | مفهوم مرکب کردن | مقایسه پروژه ها با عمر برابر | مقایسه پروژه ها با عمر برابر | موجودی نزولی دوبل | موجودی نزولی دوبل | نرخ بازگشت سرمایه | نرخ بازگشت سرمایه | نرخ بازگشت سرمایه خارجی | نرخ بازگشت سرمایه خارجی | نرخ بازگشت سرمایه داخلی | نرخ بازگشت سرمایه داخلی | نرخ بهره | نرخ بهره | نرخ بهره اسمی | نرخ بهره اسمی | نرخ بهره اسمی سالیانه | نرخ بهره اسمی سالیانه | نرخ بهره مؤثر | نرخ بهره مؤثر | نرخ بهره موثر | نرخ بهره موثر | نرخ جذب کننده | نرخ جذب کننده | نسبت منافع به مخارج | نسبت منافع به مخارج | نقش مالیات | نقش مالیات | وجوه استهلاکی | وجوه استهلاکی | یکنواخت سالیانه | یکنواخت سالیانه
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۷ جلسه ویدئویی
×