هزینه آموزش
۳۱,۰۰۰ تومان

آموزش مدیریت و کنترل پروژه

آموزش مدیریت و کنترل پروژه

چکیده

استفاده مناسب از زمان و صرف هزینه های معقول در اجرا و پیاده سازی پروژه ها بر کارشناسان و متخصصین حوزه مدیریت پروژه پوشیده نیست. مهندسین صنایع و عمران و سایر مهندسین و کارشناسان در حوزه پیاده سازی پروژه های مختلف، می توانند با فراگیری مفاهیم بنیادین مدیریت پروژه باعث ایجاد تحول در پروژه های مختلف شوند. از این رو ضمن اتمام موفقیت آمیز پروژه ها، از هدر رفتن سرمایه های جامعه جلوگیری می گردد.

مدرس
مهدی یوسفی نژاد عطاری

دکترای تخصصی مهندسی صنایع

مهدی یوسفی نژاد عطاری دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین می باشند. زمینه های تحقیقاتی ایشان زنجیره تامین سلامت و تاسیس واحدهای تحقیق و توسعه است. ایشان همچنین عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب نیز هستند.

چکیده آموزش

توضیحات تکمیلی

استفاده مناسب از زمان و صرف هزینه های معقول در اجرا و پیاده سازی پروژه ها بر کارشناسان و متخصصین حوزه مدیریت پروژه، پوشیده نیست. مهندسین صنایع و عمران و سایر مهندسین و کارشناسان در حوزه پیاده سازی پروژه های مختلف، می توانند با فراگیری مفاهیم بنیادین مدیریت پروژه باعث ایجاد تحول در پروژه های مختلف شوند. از این رو ضمن اتمام موفقیت آمیز پروژه ها، از هدر رفتن سرمایه های جامعه جلوگیری می گردد.

 
فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مفاهیم اولیه
  • تعریف پروژه و تفاوت آن با کارهای عملیاتی
  • تاریخچه مدیریت پروژه
  • تعریف و ویژگی های پروژه
  • چرخه عمر پروژه
  • نرم افزارهای متداول برنامه ریزی و مدیریت پروژه
  • انواع قراردادهای داخلی و بین المللی اجرای پروژه
  • فرایندهای اصلی پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه
 • درس دوم: محدوده و ساختار شکست کار (WBS)
  • تعریف محدوده پروژه
  • فرایندهای مدیریت محدوده
  • بررسی انواع ساختار شکست کار
  • آموزش نرم افزار WBS charter
 • درس سوم: توالی فعالیت ها و برآورد زمان
  • روابط وابستگی بین فعالیت های پروژه
  • برآورد زمان انجام فعالیت ها
  • آشنایی با نمودار گانت
  • شبکه های گره ای
  • شبکه های برداری
 • درس چهارم: محاسبات زمانی و روش مسیر بحرانی (CPM) در شبکه های برداری
  • محاسبات مسیر پیشرو
  • محاسبات مسیر پسرو
  • محاسبات انواع فرجه و زمان های شناوری
  • محاسبات زمانی به روش جدولی
 • درس پنجم: محاسبات زمانی و روش مسیر بحرانی (CPM) در شبکه های گره ای
  • انواع روابط وابستگی در شبکه های گره ای
  • تبدیل روابط وابستگی
  • محاسبات زمانی در شبکه های گره ای
 • درس ششم: تخصیص منابع محدود
  • مفهوم منابع و انواع آن
  • گراف منابع
  • برنامه ریزی تخصیص منابع محدود
 • درس هفتم: تخصیص منابع نامحدود‎
  • مفهوم برنامه ریزی تسطیح منابع
  • مدل ریاضی تسطیح منابع
  • الگوریتم برگس
  • انواع مسائل معروف برنامه ریزی منابع
 • درس هشتم: برنامه ریزی تسطیح منابع
  • برآورد هزینه و تبادل هزینه و زمان
  • برآورد هزینه پروژه به روش تسطیح
  • برآورد هزینه پروژه به روش کل با جز
  • برآورد هزینه پروژه به روش هزینه بر مبنای فعالیت
  • دیاگرام جریان نقدی پروژه
  • مسئله موازنه هزینه و زمان
  • انواع هزینه های پروژه و نحوه محاسبه آنها
  • نحوه مدل سازی مسئله تبادل هزینه و زمان با استفاده از برنامه ریزی خطی
  • الگوریتم زیمنس
 • درس نهم: کنترل پروژه و انواع سیستم های کنترلی
  • کنترل و بهنگام سازی فرایندهای آغازین پروژه
  • کنترل فرایندهای اجرایی و بهنگام سازی برنامه پروژه
  • کنترل فرایندهای پایانی پروژه
  • سیستم کنترلی پس از اتمام
  • سیستم کنترلی برو نرو
  • سیستم کنترلی دوره ای
  • سیستم کنترلی سایبرنتیک
 • درس دهم: معرفی استانداردهای مدیریت پروژه و آشنایی با PMBOK و Prince 2
  • معرفی استانداردهای مدیریت پروژه
  • آشنایی با استاندارد PMBOK
  • فرایندهای پنج گانه PMBOK
  • دانش های ده گانه PMBOK
  • آشنایی با استاندارد Prince 2
  • اصول بنیادی Prince 2
  • زمینه های Prince 2
  • فرایندهای Prince 2
 • درس یازدهم: درصد پیشرفت پروژه و تکنیک ارزش حاصله
  • روش های سنتی درصد پیشرفت پروژه
  • مکانیزم تکنیک ارزش حاصله
  • کنترل پیشرفت برنامه و شاخص های ارزش حاصله
  • کنترل هزینه برنامه و شاخص های ارزش حاصله
 • درس دوازدهم: مدیریت ریسک
  • مفاهیم مدیریت ریسک
  • برنامه ریزی مدیریت ریسک
  • شناسایی ریسک ها
  • تجزیه و تحلیل کیفی ریسک ها
  • تجزیه و تحلیل کمی ریسک ها
  • برنامه واکنش به ریسک ها
  • پایش و کنترل ریسک ها
 • درس سیزدهم: شبکه های احتمالی PERT
  • سیستم تخمین زمان در شبکه های PERT
  • شبکه های PERT و محاسبات زمانی آن
  • هزینه در شبکه های PERT
 • درس چهاردهم: شبکه های احتمالی GERT
  • آشنایی با تئوری فلوگراف
  • محاسبات زمانی شبکه های GERT
  • الگوریتم دستیابی به تابع توزیع احتمال یک فعالیت در عمل
 
مفید برای رشته های
 • مهندسی صنایع
 • مدیریت
 

در ادامه لیست کتب انگلیسی و کتب فارسی منتشر شده در این زمینه معرفی شده اند:

معرفی کتب انگلیسی
عنوان نویسندگان سال انتشار
Project Management for Engineering, Business and Technology John M. Nicholas , Herman Steyn ۲۰۱۷
Project Management Workbook and PMP / CAPM Exam Study Guide Harold Kerzner, Frank P. Saladis ۲۰۱۷
Knowledge and Project Management: A Shared Approach to Improve Performance (Knowledge Management and Organizational Learning) Meliha Handzic , Antonio Bassi ۲۰۱۷
 
معرفی کتب فارسی
عنوان نویسندگان سال انتشار
مرجع درسی و کاربردی مدیریت و کنترل پروژه به روش گام به گام مجید سبزه پرور ۱۳۹۵
راهنمای پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی بر اساس استانداردهای ISO 21500 و PMBOK محمد هادی صیرفی، محمدرضا البرزی، محمد فرهمند آزاد، رضا آتش فراز ۱۳۹۵
راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (ویرایش پنجم) PMBOK موسسه مدیریت پروژه PMI، محسن ذکائی آشتیانی (مترجم) ۱۳۹۴
مدیریت و کنترل پروژه علی حاج شیرمحمدی 1393

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

پیش نمایش ۱: مفاهیم اولیه ۹ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۹ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۲: محدوده و ساختار شکست کار (WBS) ۶۰ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۳۷ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۳: توالی فعالیت ها و برآورد زمان ۸ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۸ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۴: محاسبات زمانی و روش مسیر بحرانی (CPM) در شبکه های برداری ۸ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۸ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۵: محاسبات زمانی و روش مسیر بحرانی (CPM) در شبکه های گره ای ۱۳ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۶: تخصیص منابع محدود ۱۱ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۷: تخصيص منابع نامحدود‎ ۶ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۸: برنامه ریزی تسطیح منابع (الف) ۸ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۹: برنامه ریزی تسطیح منابع (ب) ۱۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۰: کنترل پروژه و انواع سیستم های کنترلی ۷ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۱: معرفی استانداردهای مدیریت پروژه وآشنایی با PMBOK و Prince 3 ۱۱ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۲: درصد پیشرفت پروژه و تکنیک ارزش حاصله ۴۹ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۳: مدیریت ریسک ۶ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۴: شبکه های احتمالی PERT ۶۲ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۵: شبکه های احتمالی GERT ۱۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مدیریت و کنترل پروژه
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۰۱۶۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVOR94082
مدت زمان ۱۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۵۸۰ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)نظرات

تا کنون ۳,۱۱۳ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲۲ نظر ثبت شده است.
سجاد
سجاد

این درسم تو دانشگاه مجازی برگزار شد و خوب متوجه نشدم این دوره استاد عطاری رو گرفتم و تو آزمون موفق شدم. با تشکر
پاسخ به نظر

سجاد
سجاد

تشکر می کنم از مدرس گرامی بابت تدریس خوبشان.
انتقادی به آموزش هاتون دارم در مورد فایل های پی دی اف هستنش که برخی از آموزش هاتون این فایل هارو نداره و اگر فایل پی دی اف ارائه بشه توضیحات خیلی کلی و با جزئیات بیان نشده. لطفا روی PDF تمرکز بیشتری داشته باشید.

پاسخ به نظر

مجید
مجید

مدرس کاملا بر اساس سرفصل های مدنظرم آموزش رو توضیح داده بودند.
پاسخ به نظر

سهیل
سهیل

سرفصل ها بسیار عالی و وسیع بود، فقط استاد بد تدریس می کردند.
پاسخ به نظر

امیر
امیر

من 7 8 تا آموزش فقط در خصوص رشته ی دانشگاهیم تهیه کردم، البته آموزش های دیگه هم تهیه کردم،
اون چیزایی که می خواستمو یاد گرفتم.

پاسخ به نظر

فریبا
فریبا

سریع مطلب می گرفتم و همزمان با آموزش پیش میرفتم برای من که عالی بود.
پاسخ به نظر

مصطفی
مصطفی

بیشتر مباحث تئوری بود یه مقدار باید عملیاتی روی مباحث کار می شد.
پاسخ به نظر

زهرا
زهرا

با توجه به اینکه رشته ی من مدیریت پروژه هست، این آموزش خیلی برام مفید بود خلاصه بود هم صرفه جویی تو وقتم شد و هم اطلاعات مفیدی رو متوجه شدم.
پاسخ به نظر

سیامک
سیامک

مبحث خیلی سنگینی داشت اما به طور کامل همه ی مباحث توضیح داده شده بود.
پاسخ به نظر

زهرا
زهرا

در خصوص رشته ی دانشگاهیم این آموزشو تهیه کردم، خیلی تونست بهم کمک کنه.
پاسخ به نظر

خلیل
خلیل

من واقعا استفاده کردم.
پاسخ به نظر

علیرضا
علیرضا

آموزش خوبی بود. و توضیحات رو هم خییلی خوب ارائه می دادند.
پاسخ به نظر

مهرداد
مهرداد

آموزش خوب و جامعی بود و من ازش راضی بودم.
پاسخ به نظر

احسان
احسان

من از این آموزش واقعا راضی بودم مدرس تمرین ارائه می دهند و قشنگ در موردش توضیح می دهند واقعا عالی بود.
پاسخ به نظر

علی
علی

خوب و راضی کننده بود برای پروژه ای که من داشتم اوکی بود و سرفصل ها نیز تطابق داشتن.
پاسخ به نظر

محمدرضا
محمدرضا

من چند قسمت از این آموزش رو دیدم خیلی فن بیان عالی و خوبی داشتند و مباحث رو خیلی جزئی و کاربردی مطرح کرده بودند و در حین آموزش گاهی وقتا مطالب قبل رو هم مرور میکردن و این کار خیلی خوب بود و تونست نیاز منو به صورت تقریبا کامل برآورده کرد.
پاسخ به نظر

ایمان
ایمان

با عرض سلام و خسته نباشید و قدر دانی بابت سایت مفیدتون. به نظر بنده این مجموعه بیشتر آشنایی با کنترل پروژست یا مدیریت پروژه چون دانش مدیریت پروژه خیلی گسترده تر است و کنترل پروژه جزیی از مدیریت پروژه محسوب میشود ولی در کل این مجموعه بیشتر برای دوستانی که از رشته های فنی مهندسی به غیر از صنایع بوده و درس کنترل پروژه را نگذرانده اند و علاقه مند به بحث پروژه هستند یا می خواهند کنکور صنایع گرایش بهینه سازی یا مدیریت پروژه بدهند پیشنهاد میکنم.
پاسخ به نظر

shaghayegh
shaghayegh

خیلی خوب بود
خسته نباشید

پاسخ به نظر

حسن شمسی
حسن شمسی

خوب بود.
پاسخ به نظر

آرمین
آرمین

سلام منم منتظر این پکیج بودم.
پاسخ به نظر

الی
الی

ممنونم از اساتید عزیز بابت آموزش های بسیار آموزنده و مفید.

موفق و سربلند باشید.

پاسخ به نظر

علی
علی

دوستان بی صبرانه منتظر آماده شدن این برنامه بودیم. با سپاس از شما خوبان.
پاسخ به نظر


دسته های مرتبط: مهندسی صنایع | مدیریت

برچسب‌ها: CPM | Management | Microsoft Project Professional | MSP | MSP2013 | PMBOK | Prince 2 | Project | project control | project management | Scheduling | time and cost | WBS | الگوریتم برگس | الگوریتم زیمنس | پروژه | تسطیح منابع | چرخه عمر پروژه | دیاگرام جریان نقدی پروژه | زمان بندی | سیستم کنترلی برو نرو | سیستم کنترلی دوره ای | سیستم کنترلی سایبرنتیک | سیستم های کنترلی | شبکه های برداری | شبکه های گره ای | کنترل پروژه | گراف منابع | مدیریت | مدیریت پروژه | مسئله موازنه | مسیر پسرو | مسیر پیشرو | هزینه و زمان | وابستگی

آموزش مدیریت و کنترل پروژه

تعداد دانشجو
۳,۱۱۳ نفر
۹۳ نفر در یک ماه اخیر
مدت زمان
۱۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
هزینه آموزش
۳۱,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲۲ بازخورد (مشاهده نظرات)