×
۱۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش مدیریت و کنترل پروژه

آموزش مدیریت و کنترل پروژه

هزینه آموزش
۱۶۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۵,۹۸۳ نفر
مدت زمان
۱۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳۷ بازخورد (مشاهده نظرات)

استفاده مناسب از زمان و صرف هزینه های معقول در اجرا و پیاده سازی پروژه ها بر کارشناسان و متخصصین حوزه مدیریت پروژه پوشیده نیست. مهندسین صنایع و عمران و سایر مهندسین و کارشناسان در حوزه پیاده سازی پروژه های مختلف، می توانند با فراگیری مفاهیم بنیادین مدیریت پروژه باعث ایجاد تحول در پروژه های مختلف شوند. از این رو ضمن اتمام موفقیت آمیز پروژه ها، از هدر رفتن سرمایه های جامعه جلوگیری می گردد.

آموزش مدیریت و کنترل پروژه

تعداد دانشجو
۵,۹۸۳ نفر
مدت زمان
۱۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
هزینه آموزش
۱۶۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳۷ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر مهدی یوسفی نژاد عطاری

دکتری تخصصی مهندسی صنایع

زمینه‌های پژوهشی و کاری تخصصی ایشان در حوزه‌های مختلف مهندسی صنایع و زنجیره تامین است. ایشان علاوه بر تسلط بر زبان برنامه‌نویسی گمز (GAMS) در زمینه مباحث مهندسی صنایع، زنجیره تامین حوزه سلامت، تحقیق و توسعه، برنامه‌ریزی تولید و مدیریت پروژه تسلط و سابقه تدریس فعال دارند.

توضیحات تکمیلی

استفاده مناسب از زمان و صرف هزینه های معقول در اجرا و پیاده سازی پروژه ها بر کارشناسان و متخصصین حوزه مدیریت پروژه، پوشیده نیست. مهندسین صنایع و عمران و سایر مهندسین و کارشناسان در حوزه پیاده سازی پروژه های مختلف، می توانند با فراگیری مفاهیم بنیادین مدیریت پروژه باعث ایجاد تحول در پروژه های مختلف شوند. از این رو ضمن اتمام موفقیت آمیز پروژه ها، از هدر رفتن سرمایه های جامعه جلوگیری می گردد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مفاهیم اولیه
  • تعریف پروژه و تفاوت آن با کارهای عملیاتی
  • تاریخچه مدیریت پروژه
  • تعریف و ویژگی های پروژه
  • چرخه عمر پروژه
  • نرم افزارهای متداول برنامه ریزی و مدیریت پروژه
  • انواع قراردادهای داخلی و بین المللی اجرای پروژه
  • فرایندهای اصلی پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه
 • درس دوم: محدوده و ساختار شکست کار (WBS)
  • تعریف محدوده پروژه
  • فرایندهای مدیریت محدوده
  • بررسی انواع ساختار شکست کار
  • آموزش نرم افزار WBS charter
 • درس سوم: توالی فعالیت ها و برآورد زمان
  • روابط وابستگی بین فعالیت های پروژه
  • برآورد زمان انجام فعالیت ها
  • آشنایی با نمودار گانت
  • شبکه های گره ای
  • شبکه های برداری
 • درس چهارم: محاسبات زمانی و روش مسیر بحرانی (CPM) در شبکه های برداری
  • محاسبات مسیر پیشرو
  • محاسبات مسیر پسرو
  • محاسبات انواع فرجه و زمان های شناوری
  • محاسبات زمانی به روش جدولی
 • درس پنجم: محاسبات زمانی و روش مسیر بحرانی (CPM) در شبکه های گره ای
  • انواع روابط وابستگی در شبکه های گره ای
  • تبدیل روابط وابستگی
  • محاسبات زمانی در شبکه های گره ای
 • درس ششم: تخصیص منابع محدود
  • مفهوم منابع و انواع آن
  • گراف منابع
  • برنامه ریزی تخصیص منابع محدود
 • درس هفتم: تخصیص منابع نامحدود‎
  • مفهوم برنامه ریزی تسطیح منابع
  • مدل ریاضی تسطیح منابع
  • الگوریتم برگس
  • انواع مسائل معروف برنامه ریزی منابع
 • درس هشتم: برنامه ریزی تسطیح منابع
  • برآورد هزینه و تبادل هزینه و زمان
  • برآورد هزینه پروژه به روش تسطیح
  • برآورد هزینه پروژه به روش کل با جز
  • برآورد هزینه پروژه به روش هزینه بر مبنای فعالیت
  • دیاگرام جریان نقدی پروژه
  • مسئله موازنه هزینه و زمان
  • انواع هزینه های پروژه و نحوه محاسبه آنها
  • نحوه مدل سازی مسئله تبادل هزینه و زمان با استفاده از برنامه ریزی خطی
  • الگوریتم زیمنس
 • درس نهم: کنترل پروژه و انواع سیستم های کنترلی
  • کنترل و بهنگام سازی فرایندهای آغازین پروژه
  • کنترل فرایندهای اجرایی و بهنگام سازی برنامه پروژه
  • کنترل فرایندهای پایانی پروژه
  • سیستم کنترلی پس از اتمام
  • سیستم کنترلی برو نرو
  • سیستم کنترلی دوره ای
  • سیستم کنترلی سایبرنتیک
 • درس دهم: معرفی استانداردهای مدیریت پروژه و آشنایی با PMBOK و Prince 2
  • معرفی استانداردهای مدیریت پروژه
  • آشنایی با استاندارد PMBOK
  • فرایندهای پنج گانه PMBOK
  • دانش های ده گانه PMBOK
  • آشنایی با استاندارد Prince 2
  • اصول بنیادی Prince 2
  • زمینه های Prince 2
  • فرایندهای Prince 2
 • درس یازدهم: درصد پیشرفت پروژه و تکنیک ارزش حاصله
  • روش های سنتی درصد پیشرفت پروژه
  • مکانیزم تکنیک ارزش حاصله
  • کنترل پیشرفت برنامه و شاخص های ارزش حاصله
  • کنترل هزینه برنامه و شاخص های ارزش حاصله
 • درس دوازدهم: مدیریت ریسک
  • مفاهیم مدیریت ریسک
  • برنامه ریزی مدیریت ریسک
  • شناسایی ریسک ها
  • تجزیه و تحلیل کیفی ریسک ها
  • تجزیه و تحلیل کمی ریسک ها
  • برنامه واکنش به ریسک ها
  • پایش و کنترل ریسک ها
 • درس سیزدهم: شبکه های احتمالی PERT
  • سیستم تخمین زمان در شبکه های PERT
  • شبکه های PERT و محاسبات زمانی آن
  • هزینه در شبکه های PERT
 • درس چهاردهم: شبکه های احتمالی GERT
  • آشنایی با تئوری فلوگراف
  • محاسبات زمانی شبکه های GERT
  • الگوریتم دستیابی به تابع توزیع احتمال یک فعالیت در عمل

 

مفید برای
 • مهندسی صنایع
 • مدیریت

 

در ادامه لیست کتب انگلیسی و کتب فارسی منتشر شده در این زمینه معرفی شده اند:

 • John M. Nicholas , Herman Steyn; Project Management for Engineering, Business and Technology; 2017
 • Harold Kerzner, Frank P. Saladis; Project Management Workbook and PMP / CAPM Exam Study Guide; 2017
 • Meliha Handzic , Antonio Bassi; Knowledge and Project Management: A Shared Approach to Improve Performance (Knowledge Management and Organizational Learning); 2017
 • مجید سبزه پرور؛ مرجع درسی و کاربردی مدیریت و کنترل پروژه به روش گام به گام؛ ۱۳۹۵
 • محمد هادی صیرفی، محمدرضا البرزی، محمد فرهمند آزاد، رضا آتش فراز؛ راهنمای پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی بر اساس استانداردهای ISO 21500 و PMBOK؛ ۱۳۹۵
 • موسسه مدیریت پروژه PMI، محسن ذکائی آشتیانی (مترجم)؛ راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (ویرایش پنجم) PMBOK؛ ۱۳۹۴
 • علی حاج شیرمحمدی؛ مدیریت و کنترل پروژه؛۱۳۹۳

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. مفاهیم اولیه
۲. محدوده و ساختار شکست کار (WBS)
۳. توالی فعالیت ها و برآورد زمان
۴. محاسبات زمانی و روش مسیر بحرانی (CPM) در شبکه های برداری
۵. محاسبات زمانی و روش مسیر بحرانی (CPM) در شبکه های گره ای
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. تخصیص منابع محدود
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. تخصيص منابع نامحدود‎
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. برنامه ریزی تسطیح منابع (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. برنامه ریزی تسطیح منابع (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. کنترل پروژه و انواع سیستم های کنترلی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. معرفی استانداردهای مدیریت پروژه وآشنایی با PMBOK و Prince 3
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. درصد پیشرفت پروژه و تکنیک ارزش حاصله
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. مدیریت ریسک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. شبکه های احتمالی PERT
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. شبکه های احتمالی GERT
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۶ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۲ ساعت و ۱۶ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مدیریت و کنترل پروژه
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۰۱۶۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVOR94082
مدت زمان ۱۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۸۴۵ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


آموزش‌های پیشنهادی برای شما


نظرات

تا کنون ۵,۹۸۳ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۳۷ نظر ثبت شده است.
بحریه
بحریه
۱۴۰۱/۰۳/۲۲
خیلی آموزش مفهومی و انتزاعی ای بود و کاش تو غالب پروژه هم ارائه بشه.
احمد
احمد
۱۴۰۰/۱۱/۱۰
سلام و احترام خدمت شما
هدم از ارائه یه آموزش فقط انتقال مطلب نیست بلکه نتیجه آن نیز خیلی مهم هست، که در این آموزش مدرس گرامی به خوبی تونستن مطلب انتقال بدن و ما نیز با دقت در مطالعه آموزش و پیاده سازی گفته های مدرس میتواینم نتیجه مطلوبی دریافت کنیم.
omid
omid
۱۴۰۰/۱۱/۱۵
خیلی عالی بود. برای منی که رشدم صنایع هم نبود. کاملا قابل فهم و مفید بود
مصطفی
مصطفی
۱۴۰۰/۱۰/۲۲
از قبل آشنایی داشتم اما نه در حد زیاد؛ به نظر من سطحش بیشتر برای مبتدی ها بود ولی محتوای پایه خوبی داشت.
مهدی
مهدی
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
از این دوره کمک گرفتم که تو پروژه هایی که داریم و تحویل واحد کنترل پروژه میدیم، بهتر بشیم و پروژه هامون نقص کمتری داشته باشه.
در حد مقدماتی تونست بهمون کمک کنه. ممنونم.
علی
علی
۱۴۰۰/۰۹/۰۳
بیان و تسلط مدرس خیلی خوبه و به کمک آموزش های شما تونستم ارشد قبول بشم.
سحر
سحر
۱۴۰۰/۰۸/۰۹
اکثر آموزش هایی که من گرفتم در زمینه آموزش های دانشگاهی بوده و هیچ چیزی جز رضایت از این آموزش هیچی نمیتونم بگم.
سعید
سعید
۱۴۰۰/۰۶/۲۱
کیفیت ویدئو خیلی عالی بود توضیحاتی که می دادند، پاورپوینتی که مدرس درست کرده بودند و صدا و تصویری که داشت خیلی در یادگیری تاثیر گذار بود.
بهفر
بهفر
۱۴۰۰/۰۳/۱۲
محتوا و مطالب و تسلط مدرس در حد معمولی.
یونس
یونس
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
هر زمان قصد تهیه آموزشی داشته باشم اول سراغ سایت شما
توضیحات استاد خیلی خوبه
دسته‌بندی موضوعی: مدیریت | مهندسی صنایع
برچسب‌ها:
CPM | Management | Microsoft Project Professional | MSP | MSP2013 | PMBOK | Prince 2 | Project | project control | project management | Scheduling | time and cost | WBS | الگوریتم برگس | الگوریتم زیمنس | پروژه | تسطیح منابع | چرخه عمر پروژه | دیاگرام جریان نقدی پروژه | زمان بندی | سیستم کنترلی برو نرو | سیستم کنترلی دوره ای | سیستم کنترلی سایبرنتیک | سیستم های کنترلی | شبکه های برداری | شبکه های گره ای | کنترل پروژه | گراف منابع | مدیریت | مدیریت پروژه | مسئله موازنه | مسیر پسرو | مسیر پیشرو | هزینه و زمان | وابستگی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۶ جلسه ویدئویی
×