×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش پرستاری کودکان - پیش ثبت نام

آموزش پرستاری کودکان - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش پرستاری کودکان - پیش ثبت نام

در پایان این آموزش از فراگیر انتظار می رود ضمن ارتقا دانش مراقبت از کودک در دوره های مختلف رشد و تکامل، قادر باشد تا از دانش مبتنی بر شواهد در راستای بهبود کیفیت پرستاری کودک و خانواده بهره گرفته و برای حل مسائل سلامت کودک، از تفکر خلاق و استدلال بالینی، برای تصمیم گیری استفاده نماید.

آموزش پرستاری کودکان - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

اهمیت دوران کودکی و جایگاه آن در نظام سلامت به اندازه ای است که به عنوان یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود. لذا به عنوان یک سیاست کلی لازم است به همه افرادی که به نوعی با کودکان کار می کنند، در خصوص موضوع رشد و تکامل، معیارهای سلامتی و همچنین نحوه رفتار با کودک، آموزش های لازم ارائه گردد.

در پایان این آموزش از فراگیر انتظار می رود ضمن ارتقا دانش مراقبت از کودک در دوره های مختلف رشد و تکامل، قادر باشد تا از دانش مبتنی بر شواهد در راستای بهبود کیفیت پرستاری کودک و خانواده بهره گرفته و برای حل مسائل سلامت کودک، از تفکر خلاق و استدلال بالینی، برای تصمیم گیری استفاده نماید.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: اهمیت مراقبت نوزاد پر خطر، تعریف و طبقه بندی
  • بررسی وضعیت سلامت
  • تشخیص های پرستاری
  • سطح بندی خدمات
  • اصول انتقال نوزاد
  • نیازهای تغذیه ای
  • اصول مراقبت تکاملی
 • درس دوم: آترزی مری در تکامل جنینی
  • سبب شناسی
  • ارزیابی تشخیصی
  • مراقبت قبل از عمل
  • عمل جراحی
  • مراقبت بعد از عمل
  • طرح ترخیص و مراقبت پیگیر
 • درس سوم: شکاف لب و کام در تکامل جنینی
  • سبب شناسی
  • ارزیابی تشخیصی
  • مراقبت قبل از عمل
  • عمل جراحی
  • مراقبت بعد از عمل
  • طرح ترخیص و مراقبت پیگیر
 • درس چهارم: فتق دیافراگماتیک در تکامل جنینی
  • سبب شناسی
  • ارزیابی تشخیصی
  • مراقبت قبل از عمل
  • عمل جراحی
  • مراقبت بعد از عمل
  • طرح ترخیص و مراقبت پیگیر
  • پیش آگهی و عوارض
 • درس پنجم: آمفالوسل در تکامل جنینی
  • سبب شناسی
  • ارزیابی تشخیصی
  • مراقبت قبل از عمل
  • عمل جراحی
  • مراقبت بعد از عمل
  • طرح ترخیص و مراقبت پیگیر
  • پیش آگهی و عوارض
  • ارائه مثال
 • درس ششم: مقعد بسته در تکامل جنینی
  • سبب شناسی
  • ارزیابی تشخیصی
  • مراقبت قبل از عمل
  • عمل جراحی
  • مراقبت بعد از عمل
  • طرح ترخیص و مراقبت پیگیر
  • پیش آگهی و عوارض
  • ارائه مثال
 • درس هفتم: جراحی های ادراری تناسلی (اکستروفی مثانه، هیپوسپادیاس، اپی سپادیاس و هیدروسل در تکامل جنینی)
  • سبب شناسی
  • ارزیابی تشخیصی
  • مراقبت قبل از عمل
  • عمل جراحی
  • مراقبت بعد از عمل
  • طرح ترخیص و مراقبت پیگیر
  • پیش آگهی و عوارض
  • ارائه مثال
 • درس هشتم: ابهام جنسی در تکامل جنینی
  • سبب شناسی
  • ارزیابی تشخیصی
  • مراقبت قبل از عمل
  • عمل جراحی
  • مراقبت بعد از عمل
  • طرح ترخیص و مراقبت پیگیر
  • پیش آگهی و عوارض
  • ارائه مثال
 • درس نهم: ناهنجاری های عضلانی – اسکلتی (پاچنبری و دررفتگی مادرزادی مفصل ران در تکامل جنینی)
  • سبب شناسی
  • ارزیابی تشخیصی
  • مراقبت قبل از عمل
  • عمل جراحی
  • مراقبت بعد از عمل
  • طرح ترخیص و مراقبت پیگیر
  • پیش آگهی و عوارض
  • ارائه مثال
 • درس دهم: اختلالات ارثی متابولیکی (فنیل کتونوری، گالاکتوزمی و کرتینیسم در تکامل جنینی)
  • سبب شناسی
  • ارزیابی تشخیصی
  • پیشگیری
  • طرح ترخیص و مراقبت پیگیر
  • پیش آگهی و عوارض
  • ارائه مثال
 • درس یازدهم: سپسیس
  • سبب شناسی
  • ارزیابی تشخیصی
  • پیشگیری
  • طرح ترخیص و مراقبت پیگیر
  • پیش آگهی و عوارض
  • ارائه مثال
 • درس دوازدهم: تشنج های نوزادی
  • سبب شناسی
  • ارزیابی تشخیصی
  • انواع تشنج
  • پیشگیری
  • طرح ترخیص و مراقبت پیگیر
  • پیش آگهی و عوارض
  • ارائه مثال
 • درس سیزدهم: آنتروکولیت نکروزان
  • سبب شناسی
  • ارزیابی تشخیصی
  • پیشگیری
  • پیش آگهی و عوارض
  • ارائه مثال
 • درس چهاردهم: ناهنجاری های سیستم اعصاب مرکزی (اسپینا بیفیدا، مننگوسل، آنانسفالی و میکروسفالی در تکامل جنینی)
  • سبب شناسی
  • ارزیابی تشخیصی
  • انواع
  • پیشگیری
  • مراقبت های قبل از جراحی
  • مراقبت های بعد از جراحی
  • طرح ترخیص و مراقبت پیگیر
  • پیش آگهی و عوارض
  • ارائه مثال
 • درس پانزدهم: هیدروسفالی و انواع آن تکامل جنینی
  • سبب شناسی
  • ارزیابی تشخیصی
  • انواع
  • پیشگیری
  • مراقبت های قبل از جراحی
  • مراقبت های بعد از جراحی
  • طرح ترخیص و مراقبت پیگیر
  • پیش آگهی و عوارض
  • ارائه مثال
 • درس شانزدهم: اختلالات آب و الکترولیت در تکامل بیولوژیکی
  • نیازهای فیزیولوزیک کودک با تاکید بر اختلاف در کودکان و بزرگسالان
  • نحوه محاسبه نیاز به مایع
  • ارائه ۶ مثال
  • علائم دهیدراتاسیون
  • عوامل افزایش دهنده نیاز
  • عوامل کاهش دهنده نیاز
  • تدابیر درمانی
  • انواع مایعات
  • ارائه مثال
  • اختلالات اسید و باز
  • تدابیر پرستاری
  • جمع بندی
 • درس هفدهم: اسهال و استفراغ
  • انواع اسهال
   • سبب شناسی
   • تظاهرات بالینی
   • ارزیابی تشخصی
   • تدابیر درمانی
   • تدابیر پرستاری
  • تعریف استفراغ
   • سبب شناسی
   • ارزیابی تشخیصی
   • تدابیر درمانی
   • تدابیر پرستاری

 

مفید برای
 • پرستاری
 • بهداشت کودک و خانواده
 • کودکیاری


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش پرستاری کودکان - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVNRS102
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

مهدی
مهدی
سلام منتظریم ان شاءالله
برچسب‌ها:
آترزی مری | آمفالوسل | آنانسفالی | آنتروکولیت نکروزان | ابهام جنسی | اپی سپادیاس | اختلالات ارثی متابولیکی | ارزیابی تشخیصی | اسپینا بیفیدا | اکستروفی مثانه | بهداشت خانواده | پاچنبری | پرستاری | پرستاری کودک | تدابیر پرستاری | ترخیص و مراقبت پیگیر | تشخیص های پرستاری | تشنج های نوزادی | تکامل بیولوژیکی | تکامل جنینی | دررفتگی مفصل ران | سبب شناسی | سپسیس | سیستم اعصاب مرکزی | شکاف لب | علائم دهیدراتاسیون | فتق دیافراگماتیک | فنیل کتونوری | کرتینیسم | کودکیاری | گالاکتوزمی | مراقبت بعد از عمل | مراقبت تکاملی | مراقبت قبل عمل | مراقبت نوزاد | مقعد بسته | مننگوسل | میکروسفالی | نیازهای فیزیولوژیک کودک | هیپوسپادیاس | هیدروسفالی | هیدروسل تکامل جنینی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×