هزینه آموزش
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش ایمونولوژی (Immunology)

آموزش ایمونولوژی (Immunology)

تعداد دانشجو
۱,۲۶۰ نفر
مدت زمان
۱۱ ساعت و ۳۷ دقیقه
هزینه آموزش
۱۲۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۷ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش ایمونولوژی (Immunology)

یکی از مشکلات اساسی در سیستم آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزشی، عدم درک دانشجویان از این علم شیرین و پر جاذبه است که تا حدودی در رفع مشکلات آموزشی و بیان سنگین کتب و رفرانس های موجود در این زمینه بی تاثیر نخواهد بود. هدف از این فرادرس این است که جهت فهم آسان و کامل علم ایمونولوژی (Immunology) به کمک تصاویر گویا و انیمیشن های برگرفته از مراجع معتبر دنیا، مفاهیم ابتدایی و پایه ایمونولوژی در اختیار دانشجویان عزیز در مقاطع تحصیلی مختلف قرار گیرد، لذا این آموزش با هدف تفهیم ساده ایمنی بدن، سلول ها و ارگان های موثر در ایمنی بدن، مکانیسم های دخیل در شکل گیری پاسخ ایمنی، بیماری ها و نقص های مرتبط با سیستم ایمنی و آشنایی با علائم بالینی و آزمایشگاهی مرتبط با این بیماری ها گردآوری شده است.

آموزش ایمونولوژی (Immunology)

مدت زمان
۱۱ ساعت و ۳۷ دقیقه
هزینه آموزش
۱۲۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۱۷ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
سمیه صادقی

دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی

سمیه صادقی، دانشجوی دکترای تخصصی در رشته ایمونولوژی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند و زمینه های پژوهشی ایشان در حوزه های استم سل تراپی در مدل ریوی مزمن و ایمونولوژی عفونی بوده است. از افتخارات علمی ایشان می توان به ارائه مقالات علمی و تخصصی در نشریات داخلی و خارجی، ارائه مقاله و پوستر در کنگره های داخلی و خارج از کشور و مشارکت در تالیف کتاب اشاره نمود.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

در سال های اخیر شاهد پیشرفت بی نظیر علم ایمونولوژی (Immunology) در تمامی حیطه های پزشکی بوده ایم و فصل جدیدی از تحقیقات را در زمینه های مختلف از تشخیص تا درمان، پیش روی محققین قرار داده است. تلفیق ایمونولوژی پایه با بالین و ارتباط آن با سایر رشته های علوم پایه پزشکی، جاذبه های علمی زیادی را ایجاد کرده و زمینه و بستر مناسبی را در درمان بیماری های مختلف فراهم نموده است.

امروزه کتاب های معتبری در حیطه علم ایمونولوژی وجود دارد که ماخذ گرانبهایی برای محققین و دانشجویان گرامی است. با این وجود یکی از مشکلات اساسی در سیستم آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزشی، عدم درک دانشجویان از این علم شیرین و پر جاذبه است که تا حدودی در رفع مشکلات آموزشی و بیان سنگین کتب و رفرانس های موجود در این زمینه بی تاثیر نخواهد بود.

هدف از این فرادرس این است که جهت فهم آسان و کامل علم ایمونولوژی به کمک تصاویر گویا و انیمیشن های برگرفته از مراجع معتبر دنیا، مفاهیم ابتدایی و پایه ایمونولوژی در اختیار دانشجویان عزیز در مقاطع تحصیلی مختلف قرار گیرد، لذا این آموزش با هدف تفهیم ساده ایمنی بدن، سلول ها و ارگان های موثر در ایمنی بدن، مکانیسم های دخیل در شکل گیری پاسخ ایمنی، بیماری ها و نقص های مرتبط با سیستم ایمنی و آشنایی با علائم بالینی و آزمایشگاهی مرتبط با این بیماری ها گردآوری شده است.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مروری بر پاسخ های سیستم ایمنی
  • ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی
  • ایمنی ذاتی
   • ویژگی های ایمنی ذاتی
   • اجزای سلولی سیستم ایمنی ذاتی
  • ایمنی اکتسابی
   • ویژگی های اصلی پاسخ های ایمنی اکتسابی
   • مروری بر ایمنی هومورال (Humoral) و ایمنی وابسته به سلول
 • درس دوم: سلول ها و بافت های سیستم ایمنی
  • سلول های سیستم ایمنی
   • فاگوسیت ها
   • ماست سل ها (Mastcell)، بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها (Eosinophils)
   • لنفوسیت ها (Lymphocyte)
   • سلول های کشنده طبیعی و سلول های لنفاوی ذاتی ترشح کننده سایتوکاین (Cytokine)
  • آناتومی و عملکردهای بافت های لنفاوی
   • مغز استخوان
   • تیموس (Thymus)
   • سیستم لنفاوی
   • طحال
  • سیستم ایمنی پوستی و مخاطی
 • درس سوم: ایمونوگلوبولین ها، ساختمان و انواع آن ها
  • ساختمان اولیه مولکول های ایمونوگلوبولین (Immunoglobulin)
  • مکانیسم های عمل آنتی بادی
  • کلاس آنتی بادی ها و آثار بیولوژیک آن ها
   • ایمونوگلوبولین G یا IgG
   • ایمونوگلوبولین A یا IgA
   • ایمونوگلوبولین M یا IgM
   • ایمونوگلوبولین D یا IgD
   • ایمونوگلوبولین E یا IgE
 • درس چهارم: آنتی ژن، خصوصیات آنتی ژن و انواع آنتی ژن
  • تعریف آنتی ژن و ایمونوژن (Immunogen)
  • اپیتوپ (Epitope)
  • انواع اپیتوپ از لحاظ ساختمان
   • هاپتن (Hapten)
 • درس پنجم: سیستم کمپلمان (Complement)
  • ویژگی های سیستم کمپلمان
  • تقسیم بندی و نامگذاری اجزای کمپلمان
  • مسیرهای فعال شدن کمپلمان
  • تنظیم فعالیت کمپلمان
  • وظایف کمپلمان
 • درس ششم: مولکول های کمپلکس سازگاری نسجی اصلی (MHC)
  • کمپلکس سازگاری نسجی اصلی (MHC)
  • ویژگی های ساختمانی مولکول MHC
  • مکانیسم عرضه آنتی ژن به وسیله مولکول MHC کلاس یک
  • مکانیسم عرضه آنتی ژن به وسیله مولکول MHC کلاس دو
  • عرضه آنتی ژن های غیر پروتئینی
 • درس هفتم: لنفوسیت T
  • ویژگی های عمومی لنفوسیت T
  • وظایف لنفوسیت های T
  • ویژگی کمپلکس TCR
  • لنفوپوئز لنفوسیت T
   • نقش تیموس در بلوغ سلول T
   • مراحل بلوغ سلول T
   • روندهای گزینش در بلوغ سلول های T
  • ایمونوپوئز لنفوسیت های T
   • پاسخ های عملکردی لنفوسیت های T
   • تمایز سلول های T-CD4+ به زیرجمعیت های مختلف سلول T
 • درس هشتم: لنفوسیت B
  • ویژگی ها و وظایف لنفوسیت های B
  • تکامل لنفوسیت های B
   • مراحل تکامل لنفوسیت B
   • گزینش گنجینه سلول های B بالغ
    • سلسله وقایع پاسخ سلول B به آنتی ژن های پروتئینی وابسته به سلول T
     • فعال شدن اولیه و مهاجرت سلول های T یاریگر و سلول های B
     • عرضه آنتی ژن توسط سلول های B
     • فعال شدن خارج فولیکولی سلول B
     • واکنش سلول B در مراکز زایگر
     • ایزوتایپ سوئیچینگ زنجیره سنگین
     • جهش سوماتیک در ژن های ایمونوگلوبولین و گزینش سلول های B با میل پیوندی بالا
     • تمایز سلول B به پلاسمای سل های ترشح کننده آنتی بادی
     • تولید سلول های B خاطره
    • پاسخ های لنفوسیت B به آنتی ژن های مستقل از سلول T
 • درس نهم: مرگ سلول
  • آپوپتوزیس (Apoptosis)
  • انواع آپوپتوز
 • درس دهم: بیماری های خودایمن
  • آسیب شناسی خودایمنی
  • عوامل زمینه ساز بیماری های خودایمن
  • نمونه هایی از بیماری های خودایمن
   • لوپوس (Lupus)
   • آرتریت روماتوئید (Rheumatoid arthritis)
   • مالتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis)
   • دیابت ملیتوس وابسته به انسولین نوع اول
   • تیروئیدیت هاشیموتو (Hashimoto's thyroiditis)
   • سیلیاک (Coeliac)
  • انواع روش های ایمونوتراپی
 • درس یازدهم: نقص ایمنی و سندرم نقص ایمنی اکتسابی (HIV)
  • ویژگی های عمومی بیماری های نقص ایمنی
  • نقص ایمنی اولیه
  • نقص ایمنی ثانویه
  • انواع نقص ایمنی اولیه
   • نقص ایمنی وابسته به لنفوسیت B و آنتی بادی
    • پاتوفیزیولوژی
    • تظاهرات بالینی
   • نقص ایمنی وابسته به لنفوسیت T
    • پاتوفیزیولوژی
    • تظاهرات بالینی
   • نقص فاگوسیت ها
    • پاتوفیزیولوژی
    • تظاهرات بالینی
    • نقص کمپلمان
  • ویژگی های مولکولی و بیولوژیک ویروس HIV
  • بیماری زایی ویروس HIV و روش های انتقال بیماری
  • تظاهرات بالینی بیماری ایدز
  • پاسخ ایمنی در برابر ویروس HIV
 • درس دوازدهم: اختلالات ازدیاد حساسیت
  • مکانیسم ها و طبقه بندی واکنش های ازدیاد حساسیت
  • ازدیاد حساسیت تیپ I
   • مراحل ایجاد ازدیاد حساسیت تیپ I
   • انواع سلول ها و مدیاتورها در ازدیاد حساسیت تیپ I
   • اختلالات آلرژیک و انواع بیماری های ازدیاد حساسیت تیپ I
  • ازدیاد حساسیت تیپ II
   • انواع ازدیاد حساسیت تیپ II
  • ازدیاد حساسیت تیپ III
   • انواع ازدیاد حساسیت تیپ III
  • ازدیاد حساسیت تیپ IV
 • درس سیزدهم: ایمنی در برابر تومورها
  • آنتی ژن های توموری
  • پاسخ های ایمنی در برابر تومورها
   • پاسخ های ایمنی ذاتی در برابر تومورها
   • پاسخ های ایمنی آداپتیو (Adaptive) در برابر تومورها
  • مکانیسم گریز تومورها از سیستم ایمنی
  • ایمونوتراپی تومورها
 • درس چهاردهم: ایمونولوژی (Immunology) پیوند
  • انواع پیوند
  • پاسخ های ایمنی در پیوند
  • انواع رد پیوند
   • رد پیوند فوق حاد
   • رد پیوند حاد
   • رد پیوند مزمن
   • پاسخ عضو پیوندی علیه میزبان
  • پیشگیری و درمان رد آلوگرافت
 • درس پانزدهم: واکسن
  • انواع واکسن
   • واکسن های باکتریایی و ویروسی
   • DNA واکسن
   • واکسن های آنتی ایدیوتایپ
  • ادجوان ها و عوامل تعدیل کننده ایمنی
  • بیولوژی پاسخ ایمنی در واکسیناسیون
  • مثال هایی از انواع واکسن ها
   • واکسن BCG
   • واکسن فلج اطفال
   • واکسن مننژیت
   • واکسن هپاتیت
   • واکسن هاری
   • واکسن سه گانه
   • واکسن سرخچه
   • واکسن سرخک
   • واکسن اوریون
   • واکسن کزاز
  • برنامه واکسیناسیون کشوری

مفید برای رشته های
 • دندانپزشکی
 • پزشکی
 • پرستاری

پیش نیاز

زیست شناسی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. مروری بر پاسخ های سیستم ایمنی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸۱ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. سلول ‌ها و بافت های سیستم ایمنی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۵۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. ایمونوگلوبولین ‌ها، ساختمان و انواع آن ها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۲ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. آنتی ژن، خصوصیات آنتی ژن و انواع آنتی ژن

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. سیستم کمپلمان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مولکول های کمپلکس سازگاری نسجی اصلی (MHC)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. لنفوسیت T
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. لنفوسیت B
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. مرگ سلول
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. بیماری های خود ایمن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. نقص ایمنی و سندرم نقص ایمنی اکتسابی (HIV)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. اختلالات ازدیاد حساسیت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. ایمنی در برابر تومورها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. ایمونولوژی پیوند
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. واکسن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۶ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۱ ساعت و ۳۷ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ایمونولوژی (Immunology)
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۲۸۸۸ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVNRS101
مدت زمان ۱۱ ساعت و ۳۷ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۱,۲۶۰ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱۷ نظر ثبت شده است.
فاطمه
فاطمه

یکی از خفن ترین دوره هایی بود که توی فرادرس گذروندم.... روش تدریس و ارائه خلاصه و ... من راضی ام از پولی که دادم

مهدی
مهدی

فوق العاده مفید بود.

سامان
سامان

فوق العاده خوب بود و این ایده که با انیمیشن سازی نیمکره ی راست را به کار گرفته بود عالی بود .

پانیذ
پانیذ

من دانشجوی زیست سلولی مولکولی ام و واقعا این دوره به دردم خورد. ایشون خیلی بهتر و کامل تر از استاد دانشگاهم ایمنولوژی رو درس داد و من واقعا لذت بردم. پیشنهاد میکنم از این دوره استفاده کنید.

فردوس
فردوس

بسیارعالی👌👌
ممنون از استاد بزرگوار و فرادرس 🙏🙏

M.Amin
M.Amin

به نظرم عالی بود
ممنونم

محمدرضا
محمدرضا

آموزش دهنده به خوبی میدونه به چه صورت مفاهیم رو منتقل کنه ولی از سطح کارشناسی ارشد به بعد قابل استفاده نیست.

زینب
زینب

طبق کتابی بود که داشتم، سرفصل ها دقیق و کاربردی بود.

زهرا
زهرا

من این آموزشو برای ترم بعدم تهبه کردم. طبق سابقه ی خوبی که از فرادرس سراغ دارم زودتر تهیه اش کردم.

محمد
محمد

خوبه از بیسیک آموزش داده، اگر کسی هم بلد نباشه، می تونه با سرچ لغات درس رو متوجه بشه. توضیحاتش خیلی خوبه، ولی از لحاظ گرافیکی خیلی جالب نبود، یک مقدار اذیت می کرد، می تونه بهتر باشه.

برچسب‌ها:
adaptive immunity | AIDS | allergy | Antibody | Antigen | Apoptosis | autoimmune diseases | Basophils | celiac | cellular immunity | Coeliac | complement system | Cytokine | dendritic cell | DNA واکسن | Eosinophils | Hapten | Hashimoto's thyroiditis | Humoral immunity | hypersensitivity | IgA ترشحی | immune cells | immune response | Immune system | immunodeficiency | Immunogen | Immunoglobulin | Immunology | innate immunity | Lupus | lymph nodes | Lymphocyte | macrophage | major histocompatibility complex molecules (MHC) | mast cell | multiple sclerosis | Rheumatoid arthritis | Thymus | transplantation | tumor | vaccine | آپوپتوزیس | آرتریت روماتوئید | آنتی ژن های توموری | آنتی ژن های دخیل در رد پیوند | اپیتوپ | ارگان های ثانویه | ازدیاد حساسیت تیپ II | ازدیاد حساسیت تیپ III | انواع آپوپتوز | انواع پیوند | انواع روش های ایمونوتراپی | انواع لنفوسیت های B | انواع واکسن | ایمنی در برابر انگل ها | ایمنی در برابر میکروب ها | ایمنی در برابر ویروس ها | ایمنی دوران نوزادی | ایمنی سلولی | ایمنی هومورال | ایمونوتراپی تومورها | ایمونوگلوبولین A | ایمونوگلوبولین E | ایمونوگلوبولین G | ایمونولوژی | ایمونولوژی پیوند | برنامه واکسیناسیون کشوری | بیان مولکول های MHC | بیماری ایدز | بیماری های خود ایمن | پاسخ های ایمنی در پیوند | پیروگلوبولین | پیوند زنوژن | تب روماتیسمی حاد | تحریک کننده های کمپلمان | تشخیص عفونت HIV | تظاهرات بالینی بیماری ایدز | تکامل لنفوسیت های B | تیروئیدیت هاشیموتو | دیدگاه های ایمونولوژی | رد پیوند فوق حاد | ژنتیک مولکول های MHC | سنجش آپوپتوز | سندرم نقص ایمنی اکتسابی | سیر بالینی بیماری ایدز | عفونت HIV | کاسپازها | لنفوپوئز لنفوسیت T | لنفوسیت B | مراحل تولید آنتی بادی | مکانیسم کشتن | نقص ایمنی | نقص ایمنی ثانویه | نقص فاگوسیت ها | نقص کمپلمان | واکسن سرخک | واکسن مننژیت | واکسیناسیون گروه های خاص
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۶ جلسه ویدئویی