۹۵,۰۰۰ تومان در طرح تخفیف تا ۱۶۰ هزار تومان تخفیف

آموزش ریاضیات گسسته

آموزش ریاضیات گسسته

تعداد دانشجو
۱,۰۴۳ نفر
مدت زمان
۲۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
هزینه آموزش
۹۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲۳ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش ریاضیات گسسته

درس ساختمان گسسته (ریاضیات گسسته)، یکی از پیش‌نیازهای مهم برای دروس رشته مهندسی و علوم کامپیوتر به شمار می‌رود. ساختمان گسسته را می‌توان ریاضیات تخصصی رشته کامپیوتر نامید و به همین علت، یادگیری مفاهیم آن برای دانشجویان کامپیوتر لازم است. مباحث مهمی مانند منطق ریاضی که مبنای همه استدلال‌های ریاضی محسوب می‌شود و یا مبحث نظریه گراف که در بسیاری از علوم کامپیوتر کاربرد دارد، در این درس آموزش داده می‌شود. هدف از یادگیری گسسته، تسلط به استدلال ریاضی و روش‌های استفاده از برهان در حل مسائل، استفاده از روش‌های ترکیباتی و به کارگیری گراف و درخت در حل مسائل مربوط به رشته کامپیوتر است تا دانشجویان رشته کارشناسی کامپیوتر بتوانند به دروس خود تسلط کافی پیدا کنند. این فرادرس در دوازده درس تهیه شده و مفاهیم آن به کمک مثال‌های فراوان آموزش داده می‌شوند.

آموزش ریاضیات گسسته

مدت زمان
۲۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
هزینه آموزش
۹۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲۳ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
دکتر فرشید شیرافکن

دکتری تخصصی مهندسی بیوانفورماتیک

ایشان به عنوان مدرس نمونه در زمینه ارائه و آموزش دروس دانشگاهی انتخاب شده‌اند، همچنین ایشان مشاور کنکور نیز هستند و بیش از 30 کتاب در زمینه کنکور رشته کامپیوتر تالیف کرده‌اند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

درس ساختمان گسسته (ریاضیات گسسته)، یکی از پیش‌نیازهای مهم برای دروس رشته مهندسی و علوم کامپیوتر به شمار می‌رود. ساختمان گسسته را می‌توان ریاضیات تخصصی رشته کامپیوتر نامید و به همین علت، یادگیری مفاهیم آن برای دانشجویان کامپیوتر لازم است. مباحث مهمی مانند منطق ریاضی که مبنای همه استدلال‌های ریاضی محسوب می‌شود و یا مبحث نظریه گراف که در بسیاری از علوم کامپیوتر کاربرد دارد، در این درس آموزش داده می‌شود.

هدف از یادگیری گسسته، تسلط به استدلال ریاضی و روش‌های استفاده از برهان در حل مسائل، استفاده از روش‌های ترکیباتی و به کارگیری گراف و درخت در حل مسائل مربوط به رشته کامپیوتر است تا دانشجویان رشته کارشناسی کامپیوتر بتوانند به دروس خود تسلط کافی پیدا کنند. این فرادرس در دوازده درس تهیه شده و مفاهیم آن به کمک مثال‌های فراوان آموزش داده می‌شوند.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح‌ شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: حساب گزاره‌ها
  • گزاره و انواع آن
  • عملگرهای منطقی
   • NOT
   • OR
   • AND
   • XOR
   • XNOR
  • عملگرهای شرطی و دو‌شرطی
  • هم‌ارزی‌های منطقی
  • قوانین شرکت‌پذیری، توزیع‌پذیری و جذب
  • قوانین دمورگان (De Morgan's Laws)
  • عملگرهای منطقی کامل
  • تاتولوژی
  • تناقض
  • دوگانگی
  • صورت‌های نرمال گزاره‌ای
  • تابع ارزش
 • درس دوم: استلزام منطقی
  • قاعده‌های استنتاج
  • قیاس تعدی
  • قیاس استثنایی
  • قیاس عکس
  • ترکیب عطفی - ساده‌سازی ترکیب عطفی
  • قیاس فصلی - بسط فصلی
  • رزولوشن (Resolution)
  • سازگاری
 • درس سوم: سورها
  • گزاره‌نما
  • گزاره‌نمای ارضاشدنی
  • سور وجودی و عمومی
  • متغیرهای آزاد و مقید
  • استفاده از سورها در علم کامپیوتر
  • نقیض سورها
  • سورهای تو در تو
  • ترتیب سورها
  • نقیض سورهای تو در تو
  • سور یکتا
  • سور صفر
  • قواعد استنتاج برای گزاره‌های شامل سور
 • درس چهارم: مجموعه‌ها
  • مجموعه
  • نمودار ون (Venn Diagram)
  • زیرمجموعه
  • زیرمجموعه محض (سره)
  • مجموعه توانی
  • عملیات روی مجموعه‌ها
   • اجتماع
   • اشتراک
   • تفاضل
   • متمم
   • تفاضل متقارن
  • تعمیم اجتماع و اشتراک برای بیش از سه مجموعه
  • شمارش تعداد اعضای اجتماع مجموعه‌ها
  • قانون‎‌های نظریه مجموعه‌ها
   • خود‌توانی
   • خنثی
   • عضو صفر
   • عضو مکمل
   • دمورگان
  • حاصل‎ ضرب دکارتی (کارتزین)
 • درس پنجم: رابطه و تابع
  • تعریف رابطه
  • تعداد رابطه‌های تعریف شده روی مجموعه
  • عملیات روی روابط
  • وارون تابع
  • مکمل رابطه
  • روش‌های نمایش رابطه
   • گراف جهت‌دار
   • ماتریس صفر و یک
  • خواص رابطه‌ها
   • بازتابی
   • ضد بازتابی
   • تقارنی
   • پادتقارنی
   • تعدی
  • تشخیص خواص به کمک گراف جهت‌دار
  • تشخیص خواص به کمک ماتریس
  • شمارش تعداد رابطه‌ها
  • ترکیب روابط
  • تعریف تابع
  • تابع یک به یک
  • تابع پوشا و تعداد آن
  • تابع دوسویی
  • ترکیب توابع
  • وارون توابع
  • تابع صعودی و نزولی
 • درس ششم: رابطه و کلاس هم‌ارزی
  • رابطه هم‌ارزی
  • کلاس هم‌ارزی
  • افراز
  • بستار روابط
 • درس هفتم: ترتیب جزئی، لاتیس، جبر بول
  • ترتیب جزئی
  • عناصر مقایسه‌پذیر
  • ترتیب کامل
  • نمودار ‎هاس (Hasse Diagram)
  • عضو ماکسیمال و مینیمال
  • عضو ماکسیمم و مینیمم
  • کران بالا و پایین
  • کوچک‌ترین کران بالا یا سوپریموم (Supremum)
  • بزرگ‌ترین کران پایین یا اینفیموم (Infimum)
  • ترتیب توپولوژیکی (Topological)
  • مشبکه (لاتیس)
  • لاتیس متناهی (محدود)
  • خواص لاتیس
  • مشبکه توزیع‌پذیر
  • زیرمشبکه
  • مکمل
  • مشبکه مکمل‌پذیر
  • جبر بول
 • درس هشتم: ساختارهای جبری
  • عملیات n‌‌تایی
  • خواص
   • عضو صفر
   • همانی
   • واردن (Warden)
   • خود توان
   • حذف‌پذیر
   • مولد
  • دستگاه جبری
  • همومورفیسم‌ها (Homomorphism)
   • مورفیسم‌ها (Morphism)
   • مونومورفیسم (Monomorphism)
   • اپی‌مورفیسم (Epimorphism)
   • ایزومورفیسم (Isomorphism)
   • اندومورفیسم (Endomorphism)
   • اتومورفیسم (Automorphism)
  • نیم‌گروه
  • تکواره (Monoid)
  • گروه
  • زیرنیم‌گروه، زیرمونوید، زیرگروه
  • دوری
  • هم‌ریختی نیم‌گروه، مونوید و گروه
  • گروه آبلی (Abelian Group)
 • درس نهم: شمارش
  • اصل جمع
  • اصل ضرب
  • جایگشت یا تبدیل
  • جایگشت‌های با تکرار
  • ترکیب
  • قضیه دوجمله‌ای (Binomial Theorem)
  • ترکیب با تکرار: توزیع
  • اصل شمول
  • اصل شمول برای سه مجموعه
  • نتیجه اصل شمول
  • اصل لانه کبوتری
  • اعداد استرلینگ (Stirling Number)
  • پریش (Derangement)
 • درس دهم: روابط بازگشتی
  • تعریف رابطه بازگشتی
  • برج هانوی
  • مساله زاد‌ و‌ ولد خرگوش‌‌ها‎
  • حل روابط بازگشتی با استفاده از جایگذاری با تکرار
  • حل روابط بازگشتی همگن خطی درجه دو با ضرایب ثابت
  • ریشه حقیقی مضاعف
  • ریشه‌های مختلط
  • حل روابط بازگشتی همگن مرتبه بالاتر از 2
  • رابطه‌های بازگشتی ناهمگن
  • تابع مولد
  • تابع مولد نمایی
  • حل روابط بازگشتی با استفاده از تابع مولد
 • درس یازدهم: گراف
  • تعریف گراف
  • گراف جهت‌دار
  • گراف چندگانه
  • گراف مشاغل
  • گراف بازه
  • درجه راس، حداقل و حداکثر درجه
  • دنباله گرافی، روش هاول حکیمی
  • مسیر و دور
  • شعاع و قطر گراف
  • انواع گراف‌های ساده
   • کامل
   • دور
   • چرخ
   • مکعب N‌بعدی
   • منتظم
   • دوقسمتی
  • نمایش گراف
   • ماتریس مجاورت
   • لیست همجواری
   • ماتریس وقوع
  • زیرگراف
  • حذف و اضافه کردن یال
  • اجتماع دو گراف
  • مکمل یک گراف
  • گراف همبند
  • یال برشی و راس برشی
  • مسیر و دور اویلری (Eulerian Path)
  • مسیر و دور ‎هامیلتونی (Hamiltonian Path)
  • گراف پترسون (Petersen Graph)
  • قضیه اوره (Ore's Theorem)
  • قضیه دیراک (Dirac's Theorem)
  • گراف‌های یک‌ریخت (ایزومورفیک)
  • گراف خود‌مکمل
  • تقسیم مبنا
  • گراف‌های هم‌ریخت (همومورفیک)
  • گراف‌های مسطح
  • قضیه کوراتوفسکی (Kuratowski)
  • ناحیه
  • رنگ‌آمیزی گراف
  • چند‌جمله‌ای فامی
  • رنگ‌آمیزی یالی
  • تطابق
 • درس دوازدهم: درخت
  • تعریف درخت
  • جنگل
  • درخت ریشه‌دار
  • پدر (Parent)، فرزند (Child) و همزاد (Sibling)
  • جد (Ancestor) و نوه (Descendant)
  • برگ و راس داخلی
  • سطح و ارتفاع
  • درخت mتایی
  • تعداد درخت‌های دودویی
  • زیردرخت
  • درخت پر
  • درخت متعادل
  • پیمایش پیش‌ترتیب (Preorder)
  • پیمایش میان‌ترتیب (Inorder)
  • پیمایش پس‌ترتیب (Postorder)
  • درخت‌های پوشا (Spanning Trees)
  • تعیین درخت پوشای حداقل با الگوریتم‌های کراسکال (Kruskal) و پریم (Prim)
  • جست‌و‌جوی اول سطح (Breadth First Search)
  • جست‌و‌جوی اول عمق (Depth First Search)
  • چند کاربرد درخت
   • رنگ‌آمیزی گراف
   • مساله ۴ وزیر
   • درخت تصمیم

مفید برای رشته‌های
 • مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. حساب گزاره‌ها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۳۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. استلزام منطقی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. سورها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۵۲ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. مجموعه‌ها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۲ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. رابطه و تابع
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. رابطه و کلاس هم‌ارزی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. ترتیب جزئی، لاتیس، جبر بول
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. ساختارهای جبری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. شمارش
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. روابط بازگشتی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. گراف
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. درخت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۲۵ جلسه ویدئویی با مجموع ۲۱ ساعت و ۵۵ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ریاضیات گسسته
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۸۴۹۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVMTH114
مدت زمان ۲۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۲ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۱,۰۴۳ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲۳ نظر ثبت شده است.
رضا
رضا

با سلام. استاد می خواستم ازتون تشکر کنم و درخواست کنم حتما آمار و احتمال رو هم خودتون درس بدین. با تشکر از زحماتتون

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس

سلام. ممنون.

فاروق
فاروق

عالی بود استاد شیرافکن
یه قسمتهایی مثالی براش حل نکردید و یه قسمت های کوچکی رو توضیح ندادید، که ای کاش توضیح می دادید. مثلا برای من که رشتم از گروه ریاضیات نبوده سخته برام یه جاهایی رو که می گفتید واضحه من هنگ می کردم... ولی در کل فوق العاده بی نظیر بود ... ممنون

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس

سلام. ممنون.
پیش فرض من این است که هیچ اطلاع قبلی از گسسته ندارید . لطفا قسمتی که واضح نبوده یا توضیح آن کم بوده را اعلام کنید.

فاروق
فاروق

حل روابط بازگشتی با استفاده از تابع مولد، یافتن تابع مولد از دنباله، یافتن ضریب x در x)f)، روابط بازگشتی همگن از درجه 4 و بالاتر، تشخیص خاصیت متعدی با استفاه از ماتریس.
البته در اینکه شما بسیار خوب همه مطالب رو توضیح دادید شکی نیست ولی کاش مطالب بالا رو یکم بیشتر توضیح می دادید یا مثال های بیشتری ازشون حل می کردید تا یک کسی مثل من هم که رشته ش ریاضی نبوده بتونه درک کنه.
باز هم ممنون از آموزش عالیتون

کریم
کریم

سلام و عرض ادب استاد شیرافکنِ عزیز
خدا روح پدرتون رو شاد کنه با این خدمت و لطفی که به دانشجوها می کنید.
آموزشاتون کامل و بی نقصه حتی برای اونایی که ابتدایی ترین مفاهیم رو هم بلد نیستن.
سالها پیش کسی فکر نمیکرد که روزی با کمک مجموعه ای مثل فرادرس، نیازی به سر کلاس رفتن نباشه.
بهترین اساتید دانشگاه های معتبر هم اینقدر کامل، روان و سلیس تدریس نمی کنن.
اون شوق و طراوات رو تو تدریستون همه حس می کنن برا همینه که همه از شما راضی ان و ساعتها پای تدریستون می مونن و خسته نمیشن.
امیداریم که این پیام های ما باعث دلگرمی شما باشه، چون تو این ایام بیماری با آموزشهای خوبتون به ما دلگرمی دادید.
آموزش مدار منطقی رو فراموش نکنید لطفا
مخلص شما

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس

سلام. خیلی خیلی ممنون مخصوصا به خاطر دعا برای پدرم.
تهیه آموزش ریاضیات گسسته(درس) و آموزش ریاضیات گسسته (تست ارشد)، شش ماه کاری زمان برد در حالی که می توانستم در یکماه آن را تمام کنم. تمام سعی من این است که از بستری که فرادرس فراهم کرده خوب استفاده کنم و آموزش شایسته شما عزیزان تهیه کنم.
پیام های دلگرم کننده شما به من کمک می کند تا آموزش های بهتری تهیه کنم.

ناهید
ناهید

با سلام. استاد شیر افکن گرامی، می خواستم تشکر کنم ازتون و بگم که آموزش ها واقعا همه در حد عالی هستن. خدا حفظتون کنه

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس

ممنون

محمدجواد مولوی
محمدجواد مولوی

سلام استاد شیر افکن،درس مدار منطقی رو تدریس نمیکنید؟

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس

سلام. اگر پیشنهاد مخاطبین زیاد باشد و فرادرس صلاح بداند ، حتما تدریس خواهم کرد. ممنون از لطف شما.

محمدجواد
محمدجواد

سلام، کارتون درسته استاد شیر افکن،اگر میشه شما تافل و آیتلس رو هم بخونید و بعد شما تدذیس کنید،واقعا عالی،عالی عالی،ممنون

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس

ممنون

زهرا سیدرضی
زهرا سیدرضی

باسلام جناب شیرافکن
و سپاس از آموزش های خوب شما. لطفا مبحث Deep learning را هم ارائه دهید.
باتشکر

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس

ممنون

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس

سلام. در پاسخ به آقا جاوید :
آموزش ریاضیات گسسته
آموزش برنامه نویسی C++‎
آموزش ساختمان داده ها همراه با پیاده سازی در ++C
آموزش طراحی الگوریتم
آموزش پیشرفته ساختمان داده (همراه با حل نمونه سوالات کنکور ارشد و دکتری)
آموزش پیشرفته C++‎ (شی گرایی در سی پلاس پلاس)
موفق باشید.

علی صالحی
علی صالحی

بسمه تعالی
عرض سلام و احترام و تبریک سال نو محضر استاد شیرافکن دست اندرکاران فرادرس و دوستان گرامی.

تدریس استاد شیرافکن بسیار عالی است بسیار عالی، ان شاءالله موفق و سلامت باشید.

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس

ممنون

وحید قیطولی
وحید قیطولی

خیلی ممنون واقعا استاد شیرافکن عالی هستن

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس

لطف دارید.

برچسب‌ها:
Abelian Group | AND Operator | Binomial Theorem | Breadth First Search | De Morgan's laws | Depth First Search | Dirac's Theorem | Discrete mathematics | Eulerian Path | Existential Quantification | hamiltonian path | Hasse Diagram in Discrete Mathematics | Infimum in Discrete Mathematics | Introduction to Automorphism | Introduction to Derangement | Introduction to Endomorphism | Introduction to Epimorphism | Introduction to Homomorphism | Introduction to Isomorphism | Introduction to Monomorphism | Introduction to Morphism | Kruskal's Algorithm | Latisse in Discrete Mathematics | Logical Operators in Discrete | Modus Ponens | Modus Tollens | Monoid in Discrete Mathematics | NOT Operator | OR Operator | Ore's Theorem | Partition in Discrete Mathematics | Permutation in Discrete Mathematics | Petersen graph | Prim's Algorithm | Propositional Function | Quantifications in Discrete Mathematics | Resolution in Discrete Mathematics | Rules of Inference | Spanning Trees | Stirling Number | Supremum in Discrete Mathematics | Topological in Discrete Mathematics | Tower of Hanoi | Universal Quantification | Venn Diagram in Discrete Mathematics | XNOR Operator | XOR Operator | آشنایی با تقسیم مبنا | آموزش ریاضیات گسسته | اجتماع دو گراف | استفاده از تابع مولد | استفاده از جایگذاری با تکرار | اصل جمع در ریاضیات گسسته | اصل شمول برای سه مجموعه | اصل ضرب در ریاضیات گسسته | اضافه کردن یال | افراز در ریاضیات گسسته | الگوریتم پریم | الگوریتم کراسکال | انواع گراف‌ های ساده | اینفیموم در ریاضیات گسسته | بررسی اپی مورفیسم | بررسی اتومورفیسم | بررسی اصل شمول | بررسی اصل لانه کبوتری | بررسی اعداد استرلینگ | بررسی اندومورفیسم | بررسی ایزومورفیسم | بررسی برج هانوی | بررسی پیمایش پس‌ ترتیب | بررسی پیمایش پیش ‌ترتیب | بررسی پیمایش میان ‌ترتیب | بررسی تابع ارزش | بررسی تابع پوشا | بررسی تابع دوسویی | بررسی تابع مولد | بررسی تابع مولد نمایی | بررسی تابع یک به یک | بررسی ترتیب توپولوژیکی | بررسی ترتیب سورها | بررسی ترکیب با تکرار | بررسی ترکیب توابع | بررسی ترکیب روابط | بررسی تعداد تابع پوشا | بررسی جایگشت‌ های با تکرار | بررسی جبر بول | بررسی حذف یال | بررسی حساب گزاره‌ ها | بررسی خاصیت عضو صفر | بررسی خواص رابطه ‌ها | بررسی درجه راس | بررسی درخت ‌های پوشا | بررسی دنباله گرافی | بررسی دور اویلری | بررسی دور ‎هامیلتونی | بررسی رابطه هم‌ ارزی | بررسی رابطه هم‌ ارزی | بررسی راس برشی | بررسی رمکمل رابطه | بررسی روابط بازگشتی | بررسی روش حکیمی | بررسی روش هاول | بررسی ریشه‌ های مختلط | بررسی زیر مونوید | بررسی زیر نیم‌ گروه | بررسی زیرگراف | بررسی زیرمجموعه سره | بررسی زیرمجموعه محض | بررسی ساختارهای جبری | بررسی سور صفر | بررسی سور عمومی | بررسی سور وجودی | بررسی سور یکتا | بررسی سورهای تو در تو | بررسی عملگرهای دو‌ شرطی | بررسی عملگرهای شرطی | بررسی عملیات n‌‌ تایی | بررسی عملیات روی روابط | بررسی عناصر مقایسه ‌پذیر | بررسی قضیه اوره | بررسی قضیه دو جمله ‌ای | بررسی قضیه دیراک | بررسی قوانین توزیع ‌پذیری | بررسی قوانین دمورگان | بررسی قوانین شرکت‌ پذیری | بررسی قیاس استثنایی | بررسی قیاس تعدی | بررسی قیاس عکس | بررسی کلاس هم ‌ارزی | بررسی کلاس هم ‌ارزی | بررسی گراف | بررسی گراف پترسون | بررسی گراف جهت ‌دار | بررسی گراف همبند | بررسی گروه آبلی | بررسی لیست همجواری | بررسی ماتریس صفر و یک | بررسی ماتریس مجاورت | بررسی ماتریس وقوع | بررسی مجموعه توانی | بررسی مسیر اویلری | بررسی مسیر هامیلتونی | بررسی مشبکه مکمل پذیر | بررسی مورفیسم‌ ها | بررسی مونومورفیسم | بررسی مونوید | بررسی نتیجه اصل شمول | بررسی نمودار ‎هاس | بررسی هم‌ ارزی‌ های منطقی | بررسی هم‌ ریختی نیم ‌گروه | بررسی همومورفیسم‌ ها | بررسی وارون تابع | بررسی وارون توابع | بررسی یال برشی | بزرگ ترین کران پایین | بسط فصلی در ریاضیات گسسته | تابع در ریاضیات گسسته | تبدیل در ریاضیات گسسته | ترتیب جزئی در ریاضیات گسسته | ترتیب جزئی در ریاضیات گسسته | ترتیب کامل در در ریاضیات گسسته | ترکیب عطفی در ریاضیات گسسته | تشخیص خواص به کمک ماتریس | تطابق در ریاضیات گسسته | تعداد اعضای اجتماع مجموعه‌ ها | تعداد درخت های دودویی | تعریف پریش | تعریف تابع در ریاضیات گسسته | تعریف درخت تصمیم | تعریف رابطه بازگشتی | تعریف رابطه در ریاضیات گسسته | تعریف قاعده‌ های استنتاج | تعریف گراف | تعیین درخت پوشای حداقل | تعیین شعاع گراف | تعیین قطر گراف | تکواره در ریاضیات گسسته | جایگشت در ریاضیات گسسته | جبر بول در ریاضیات گسسته | جست و جوی اول سطح | جست و جوی اول عمق | جنگل در ریاضیات گسسته | چند کاربرد درخت | چند‌جمله‌ های فامی | حاصل ضرب دکارتی | حاصل ضرب کارتزین | حل روابط بازگشتی | حل روابط بازگشتی | حل مسائل با درخت | حل مسائل با گراف | خاصیت بازتابی رابطه ها | خاصیت پاد تقارنی رابطه ها | خاصیت تعدی رابطه ها | خاصیت تقارنی رابطه ها | خاصیت حذف ‌پذیر ساختارهای جبری | خاصیت خود توان ساختارهای جبری | خاصیت ضد بازتابی رابطه ها | خاصیت مولد ساختارهای جبری | خاصیت همانی ساختارهای جبری | خاصیت واردن ساختارهای جبری | خواص لاتیس در ریاضیات گسسته | خواص لاتیس در ریاضیات گسسته | درخت در ریاضیات گسسته | درخت در ریاضیات گسسته | درخت ریشه ‌دار در ریاضیات گسسته | درخت ریشه ‌دار در ریاضیات گسسته | درس ریاضیات گسسته | درس ریاضیات گسسته | درس ساختمان گسسته | درس ساختمان گسسته | دستگاه جبری در ریاضیات گسسته | دستگاه جبری در ریاضیات گسسته | رابطه در ریاضیات گسسته | رابطه در ریاضیات گسسته | رابطه های بازگشتی ناهمگن | رابطه های بازگشتی ناهمگن | رابطه‌های تعریف شده روی مجموعه | رابطه‌های تعریف شده روی مجموعه | رزولوشن در ریاضیات گسسته | رزولوشن در ریاضیات گسسته | رنگ آمیزی گراف | رنگ آمیزی گراف | رنگ آمیزی گراف | رنگ آمیزی گراف | رنگ آمیزی یالی | رنگ آمیزی یالی | روابط بازگشتی همگن | روابط بازگشتی همگن | روابط بازگشتی همگن | روابط بازگشتی همگن خطی | روابط بازگشتی همگن خطی | روابط بازگشتی همگن خطی | روابط بازگشتی همگن خطی | روش های نمایش رابطه | روش های نمایش رابطه | روش های نمایش رابطه | روش های نمایش رابطه | ریشه حقیقی مضاعف | ریشه حقیقی مضاعف | ریشه حقیقی مضاعف | ریشه حقیقی مضاعف | زیر مشبکه در ریاضیات گسسته | زیر مشبکه در ریاضیات گسسته | زیر مشبکه در ریاضیات گسسته | زیر مشبکه در ریاضیات گسسته | زیرمجموعه در ریاضیات گسسته | زیرمجموعه در ریاضیات گسسته | زیرمجموعه در ریاضیات گسسته | زیرمجموعه در ریاضیات گسسته | ساده سازی ترکیب عطفی | ساده سازی ترکیب عطفی | ساده سازی ترکیب عطفی | ساده سازی ترکیب عطفی | سازگاری در ریاضیات گسسته | سازگاری در ریاضیات گسسته | سازگاری در ریاضیات گسسته | سازگاری در ریاضیات گسسته | سوپریموم در ریاضیات گسسته | سوپریموم در ریاضیات گسسته | سوپریموم در ریاضیات گسسته | سوپریموم در ریاضیات گسسته | سورها در ریاضیات گسسته | سورها در ریاضیات گسسته | سورها در ریاضیات گسسته | سورها در ریاضیات گسسته | سورها در علم کامپیوتر | سورها در علم کامپیوتر | سورها در علم کامپیوتر | سورها در علم کامپیوتر | شمارش تعداد رابطه ها | شمارش تعداد رابطه ها | شمارش تعداد رابطه ها | شمارش تعداد رابطه ها | شمارش در ریاضیات گسسته | شمارش در ریاضیات گسسته | شمارش در ریاضیات گسسته | شمارش در ریاضیات گسسته | شناخت استلزام منطقی | شناخت استلزام منطقی | شناخت استلزام منطقی | شناخت استلزام منطقی | صورت های نرمال گزاره ای | صورت های نرمال گزاره ای | صورت های نرمال گزاره ای | صورت های نرمال گزاره ای | عملگر منطقی تاتولوژی | عملگر منطقی تاتولوژی | عملگر منطقی تاتولوژی | عملگر منطقی تاتولوژی | عملگر منطقی تناقض | عملگر منطقی تناقض | عملگر منطقی تناقض | عملگر منطقی تناقض | عملگر منطقی دوگانگی | عملگر منطقی دوگانگی | عملگر منطقی دوگانگی | عملگر منطقی دوگانگی | عملگرهای منطقی در گسسته | عملگرهای منطقی در گسسته | عملگرهای منطقی در گسسته | عملگرهای منطقی در گسسته | عملگرهای منطقی کامل | عملگرهای منطقی کامل | عملگرهای منطقی کامل | عملگرهای منطقی کامل | عملیات اجتماع مجموعه ها | عملیات اجتماع مجموعه ها | عملیات اجتماع مجموعه ها | عملیات اجتماع مجموعه ها | عملیات اشتراک مجموعه ها | عملیات اشتراک مجموعه ها | عملیات اشتراک مجموعه ها | عملیات اشتراک مجموعه ها | عملیات تفاضل متقارن مجموعه ها | عملیات تفاضل متقارن مجموعه ها | عملیات تفاضل متقارن مجموعه ها | عملیات تفاضل متقارن مجموعه ها | عملیات تفاضل مجموعه ها | عملیات تفاضل مجموعه ها | عملیات تفاضل مجموعه ها | عملیات تفاضل مجموعه ها | عملیات روی مجموعه ها | عملیات روی مجموعه ها | عملیات روی مجموعه ها | عملیات روی مجموعه ها | عملیات متمم مجموعه ها | عملیات متمم مجموعه ها | عملیات متمم مجموعه ها | عملیات متمم مجموعه ها | قانون های نظریه مجموعه ها | قانون های نظریه مجموعه ها | قانون های نظریه مجموعه ها | قانون های نظریه مجموعه ها | قضیه کوراتوفسکی | قضیه کوراتوفسکی | قضیه کوراتوفسکی | قضیه کوراتوفسکی | قیاس فصلی در ریاضیات گسسته | قیاس فصلی در ریاضیات گسسته | قیاس فصلی در ریاضیات گسسته | قیاس فصلی در ریاضیات گسسته | کاربرد تعمیم اجتماع | کاربرد تعمیم اجتماع | کاربرد تعمیم اجتماع | کاربرد تعمیم اجتماع | کاربرد تعمیم اشتراک | کاربرد تعمیم اشتراک | کاربرد تعمیم اشتراک | کاربرد تعمیم اشتراک | کوچک ترین کران بالا | کوچک ترین کران بالا | کوچک ترین کران بالا | کوچک ترین کران بالا | گراف ایزومورفیک | گراف ایزومورفیک | گراف ایزومورفیک | گراف ایزومورفیک | گراف بازه | گراف بازه | گراف بازه | گراف بازه | گراف جهت دار | گراف جهت دار | گراف جهت دار | گراف جهت دار | گراف چندگانه | گراف چندگانه | گراف چندگانه | گراف چندگانه | گراف خود‌مکمل | گراف خود‌مکمل | گراف خود‌مکمل | گراف خود‌مکمل | گراف ساده چرخ | گراف ساده چرخ | گراف ساده چرخ | گراف ساده چرخ | گراف ساده دو قسمتی | گراف ساده دو قسمتی | گراف ساده دو قسمتی | گراف ساده دو قسمتی | گراف ساده دور | گراف ساده دور | گراف ساده دور | گراف ساده دور | گراف ساده کامل | گراف ساده کامل | گراف ساده کامل | گراف ساده کامل | گراف ساده منتظم | گراف ساده منتظم | گراف ساده منتظم | گراف ساده منتظم | گراف مشاغل | گراف مشاغل | گراف مشاغل | گراف مشاغل | گراف مکعب N بعدی | گراف مکعب N بعدی | گراف مکعب N بعدی | گراف مکعب N بعدی | گراف های مسطح | گراف های مسطح | گراف های مسطح | گراف های مسطح | گراف های هم ریخت | گراف های هم ریخت | گراف های هم ریخت | گراف های هم ریخت | گراف همومورفیک | گراف همومورفیک | گراف همومورفیک | گراف همومورفیک | گراف‎های یک ریخت | گراف‎های یک ریخت | گراف‎های یک ریخت | گراف‎های یک ریخت | گزاره در ریاضیات گسسته | گزاره در ریاضیات گسسته | گزاره در ریاضیات گسسته | گزاره در ریاضیات گسسته | گزاره‌ نما در ریاضیات گسسته | گزاره‌ نما در ریاضیات گسسته | گزاره‌ نما در ریاضیات گسسته | گزاره‌ نما در ریاضیات گسسته | گزاره نمای ارضا شدنی | گزاره نمای ارضا شدنی | گزاره نمای ارضا شدنی | گزاره نمای ارضا شدنی | گزاره‎های شامل سور | گزاره‎های شامل سور | گزاره‎های شامل سور | گزاره‎های شامل سور | لاتیس در ریاضیات گسسته | لاتیس در ریاضیات گسسته | لاتیس در ریاضیات گسسته | لاتیس در ریاضیات گسسته | لاتیس متناهی در ریاضیات گسسته | لاتیس متناهی در ریاضیات گسسته | لاتیس متناهی در ریاضیات گسسته | لاتیس متناهی در ریاضیات گسسته | متغیرهای آزاد ریاضیات گسسته | متغیرهای آزاد ریاضیات گسسته | متغیرهای آزاد ریاضیات گسسته | متغیرهای آزاد ریاضیات گسسته | متغیرهای مقید ریاضیات گسسته | متغیرهای مقید ریاضیات گسسته | متغیرهای مقید ریاضیات گسسته | متغیرهای مقید ریاضیات گسسته | مجموعه در ریاضیات گسسته | مجموعه در ریاضیات گسسته | مجموعه در ریاضیات گسسته | مجموعه در ریاضیات گسسته | مجموعه ‌ها در ریاضیات گسسته | مجموعه ‌ها در ریاضیات گسسته | مجموعه ‌ها در ریاضیات گسسته | مجموعه ‌ها در ریاضیات گسسته | مساله ۴ وزیر | مساله ۴ وزیر | مساله ۴ وزیر | مساله ۴ وزیر | مساله زاد‌ و ‌ولد خرگوش‌‌ ها‎ | مساله زاد‌ و ‌ولد خرگوش‌‌ ها‎ | مساله زاد‌ و ‌ولد خرگوش‌‌ ها‎ | مساله زاد‌ و ‌ولد خرگوش‌‌ ها‎ | مشبکه توزیع ‌پذیر در ریاضیات گسسته | مشبکه توزیع ‌پذیر در ریاضیات گسسته | مشبکه توزیع ‌پذیر در ریاضیات گسسته | مشبکه توزیع ‌پذیر در ریاضیات گسسته | مکمل در ریاضیات گسسته | مکمل در ریاضیات گسسته | مکمل در ریاضیات گسسته | مکمل در ریاضیات گسسته | مکمل یک گراف | مکمل یک گراف | مکمل یک گراف | مکمل یک گراف | ناحیه در ریاضیات گسسته | ناحیه در ریاضیات گسسته | ناحیه در ریاضیات گسسته | ناحیه در ریاضیات گسسته | نظریه مجموعه خنثی | نظریه مجموعه خنثی | نظریه مجموعه خنثی | نظریه مجموعه خنثی | نظریه مجموعه خود توانی | نظریه مجموعه خود توانی | نظریه مجموعه خود توانی | نظریه مجموعه خود توانی | نظریه مجموعه خود توانی | نظریه مجموعه خود توانی | نظریه مجموعه خود توانی | نظریه مجموعه خود توانی | نظریه مجموعه دمورگان | نظریه مجموعه دمورگان | نظریه مجموعه دمورگان | نظریه مجموعه دمورگان | نظریه مجموعه دمورگان | نظریه مجموعه دمورگان | نظریه مجموعه دمورگان | نظریه مجموعه دمورگان | نظریه مجموعه عضو صفر | نظریه مجموعه عضو صفر | نظریه مجموعه عضو صفر | نظریه مجموعه عضو صفر | نظریه مجموعه عضو صفر | نظریه مجموعه عضو صفر | نظریه مجموعه عضو صفر | نظریه مجموعه عضو صفر | نظریه مجموعه عضو مکمل | نظریه مجموعه عضو مکمل | نظریه مجموعه عضو مکمل | نظریه مجموعه عضو مکمل | نظریه مجموعه عضو مکمل | نظریه مجموعه عضو مکمل | نظریه مجموعه عضو مکمل | نظریه مجموعه عضو مکمل | نقیض سورها در علم کامپیوتر | نقیض سورها در علم کامپیوتر | نقیض سورها در علم کامپیوتر | نقیض سورها در علم کامپیوتر | نقیض سورها در علم کامپیوتر | نقیض سورها در علم کامپیوتر | نقیض سورها در علم کامپیوتر | نقیض سورها در علم کامپیوتر | نقیض سورهای تو در تو | نقیض سورهای تو در تو | نقیض سورهای تو در تو | نقیض سورهای تو در تو | نقیض سورهای تو در تو | نقیض سورهای تو در تو | نقیض سورهای تو در تو | نقیض سورهای تو در تو | نمایش گراف | نمایش گراف | نمایش گراف | نمایش گراف | نمایش گراف | نمایش گراف | نمایش گراف | نمایش گراف | نمودار ون در ریاضیات گسسته | نمودار ون در ریاضیات گسسته | نمودار ون در ریاضیات گسسته | نمودار ون در ریاضیات گسسته | نمودار ون در ریاضیات گسسته | نمودار ون در ریاضیات گسسته | نمودار ون در ریاضیات گسسته | نمودار ون در ریاضیات گسسته | نیم‌ گروه در ریاضیات گسسته | نیم‌ گروه در ریاضیات گسسته | نیم‌ گروه در ریاضیات گسسته | نیم‌ گروه در ریاضیات گسسته | نیم‌ گروه در ریاضیات گسسته | نیم‌ گروه در ریاضیات گسسته | نیم‌ گروه در ریاضیات گسسته | نیم‌ گروه در ریاضیات گسسته
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۲۵ جلسه ویدئویی