هزینه آموزش
۸۵,۰۰۰ تومان

آموزش ریاضی مهندسی

آموزش ریاضی مهندسی

تعداد دانشجو
۵,۶۹۴ نفر
مدت زمان
۱۵ ساعت و ۵۱ دقیقه
هزینه آموزش
۸۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۵۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش ریاضی مهندسی

ریاضیات مهندسی، هنر اعمال ریاضیات به سیستم های واقعی پیچیده است که با ترکیب تئوری های ریاضیاتی، مهندسی عملی و محاسبات علمی به حل چالش های مهندسی می پردازد. بدون هیچ گونه تردیدی، ریاضیات مهندسی جز جدایی ناپذیر تمام علوم مهندسی است که بدون آن امکان حل اغلب مسائل مهندسی وجود ندارد. برای مثال در رشته مهندسی برق، برای بررسی نحوه پخش ولتاژ الکتریکی در داخل اجسام رسانا و یا در مهندسی مکانیک برای تحلیل ارتعاشات یک صفحه مستطیلی، از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی استفاده می شود که این موضوع به صورت دقیق در ریاضیات مهندسی آموزش داده می شود.

آموزش ریاضی مهندسی

مدت زمان
۱۵ ساعت و ۵۱ دقیقه
هزینه آموزش
۸۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۵۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
امید زندی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق – کنترل

ایشان موفق به کسب رتبه اول (مدال طلا) المپیاد علمی دانشجویی مهندسی برق کشور در سال ۹۴ و همچنین رتبه سوم (مدال برنز) المپیاد علمی دانشجویی کشوری در سال ۱۳۹۳ در رشته برق شده‌اند و در زمینه تدریس آنلاین دروس مهندسی برق، کنترل، الکترونیک و ریاضیات جزء فعال‌ترین مدرسین فرادرس به شمار می‌روند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

ریاضیات مهندسی، هنر اعمال ریاضیات به سیستم های واقعی پیچیده است که با ترکیب تئوری های ریاضیاتی، مهندسی عملی و محاسبات علمی به حل چالش های مهندسی می پردازد. بدون هیچ گونه تردیدی، ریاضیات مهندسی جز جدایی ناپذیر تمام علوم مهندسی است که بدون آن امکان حل اغلب مسائل مهندسی وجود ندارد. برای مثال در رشته مهندسی برق، برای بررسی نحوه پخش ولتاژ الکتریکی در داخل اجسام رسانا و یا در مهندسی مکانیک برای تحلیل ارتعاشات یک صفحه مستطیلی، از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی استفاده می شود که این موضوع به صورت دقیق در ریاضیات مهندسی آموزش داده می شود.

علاوه بر رشته های مهندسی، رشته های علوم محض نیز از ریاضیات مهندسی بهره می برند. برای مثال، برای حل انتگرال های خیلی پیچیده از آنالیز توابع مختلط استفاده می شود که این موضوع نیز در ریاضیات مهندسی به صورت کامل تدریس خواهد شد. از طرفی، با وجود پیچیدگی مطالب، این درس همواره جذاب بوده و دانشجویان خیلی سریع به آن علاقه مند می شوند. در این آموزش به صورت کاملا کاربردی و گیرا، درس ریاضیات مهندسی تدریس می شود. در ابتدا، آنالیز فوریه (سری فوریه، انتگرال فوریه و تبدیل فوریه) بیان خواهد شد که هدف از آن، بیان سیگنال های متناوب و غیرمتناوب بر حسب سینوس و کسینوس است.

دلیل این کار این است که کار با توابع سینوس و کسینوس در علوم مهندسی خیلی راحت تر است. در نتیجه، به راحتی می توان سیستم های پیچیده را تحلیل نمود. در درس دوم به معادلات با مشتقات جزئی (PDE) پرداخته می شود یعنی معادلات دیفرانسیلی که دارای دو متغیر مستقل (مانند زمان و مکان) هستند و مشتقات هر دو متغیر مستقل در معادله دیفرانسیل وجود دارد. حل معادله موج تک بعدی و دوبعدی، حل معادله گرمای متناهی و نامتناهی، حل معادله لاپلاس در مختصات های کارتزین، قطبی، استوانه ای و کروی مباحث اصلی درس دوم خواهند بود.

علاوه بر این، استخراج معادلات PDE با داشتن جواب کلی، جواب دالامبر معادله موج، حل معادلات PDE به کمک تبدیل لاپلاس و تبدیل فوریه، همگن سازی شرایط مرزی و معادلات PDE مرتبه دوم مباحث دیگر درس دوم را تشکیل خواهند داد. در درس سوم، در ابتدا اعداد مختلط و جبر اعداد مختلط بیان خواهد شد. سپس توابع مختلط و ویژگی های آن ها یعنی حد، مشتق پذیری و تحلیلی بودن ارائه خواهد شد. در انتهای این درس نیز، به مبحث خیلی مهم نگاشت توابع مختلط پرداخته می شود.

در نهایت، انتگرال گیری مختلط، موضوع درس چهارم خواهد بود. در ابتدا روش مستقیم انتگرال گیری به کمک پارامتریزه کردن مسیر بحث می شود. سپس فرمول های انتگرال گیری کوشی بیان خواهد شد. سری های توانی، تیلور، مک لورن و لوران موضوعات بعدی درس چهارم به شمار می روند. در انتهای این درس نیز، به موضوع مهم انتگرال گیری به روش مانده ها خواهیم پرداخت. نشان خواهیم داد که اغلب انتگرال های مختلط و حقیقی خیلی پیچیده توسط قضیه مانده ها به راحتی حل خواهد شد. همچنین جهت حل تمرین و مثال های بیشتر می توانید به آموزش ریاضی مهندسی (مرور و حل مساله) لینک (+) مراجعه نمایید.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: آنالیز فوریه
  • توابع متناوب
  • توابع پایه سینوس و کسینوس
  • سری فوریه با دوره تناوب π
  • الگوریتم اویلر برای تعیین ضرایب سری فوریه
  • قضیه تعامد توابع مثلثاتی
  • سری فوریه موج مربعی و آنالیز آن
  • سری فوریه توابع زوج و فرد
  • شرایط دیریکله برای برقراری سری فوریه
  • سری فوریه با دوره تناوب دلخواه L
  • سری فوریه توابع شبه فرد
  • بسط نیم دامنه سینوسی سری فوریه
  • بسط نیم دامنه کسینوسی سری فوریه
  • کاربرد سری فوریه در آنالیز ارتعاشات سیستم جرم -فنر - دمپر با ورودی متناوب
  • تقریب توابع با سری فوریه
  • نامساوی بسل و قضیه پارسوال (Parseval)
  • سری فوریه مختلط
  • ارتباط سری فوریه مختلط و حقیقی
  • سری های متعامد
  • معادله دیفرانسیل لژاندر (Legendre) و بسل
  • سری فوریه لژاندر
  • سری فوریه بسل
  • انتگرال فوریه
  • انتگرال فوریه پالس مستطیلی و آنالیز آن
  • خواص انتگرال فوریه
  • رابطه پارسوال در انتگرال فوریه
  • تبدیل فوریه سینوسی و کسینوسی
  • تبدیل فوریه سینوسی و کسینوسی مشتقات تابع
  • حل معادله دیفرانسیل معمولی با تبدیل فوریه سینوسی و کسینوسی
  • تبدیل فوریه
  • خواص تبدیل فوریه
  • محاسبه تبدیل فوریه با خواص آن
 • درس دوم: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
  • معادله دیفرانسیل معمولی
  • معادلات دیفرانسیل معمولی بسل، لژاندر و کوشی اویلر
  • معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE)
  • مهم ترین معادلات PDE
  • یافتن معادلات PDE با داشتن جواب کلی آن
  • انواع جواب های معادلات PDE
  • شرایط مرزی و اولیه معادلات PDE
  • قضیه جمع آثار در معادلات PDE
  • حل معادلات PDE به روش معادلات ODE
  • معادلات PDE به کمک تغییر متغیر
  • جواب کلی معادلات PDE مرتبه اول
  • تکنیک جداسازی متغیرها
  • معادله موج تک بعدی
  • مدهای ارتعاش موج تک بعدی
  • جواب کامل معادله موج تک بعدی
  • جواب دالامبر معادله موج تک بعدی
  • حل معادله موج تک بعدی به کمک تبدیل لاپلاس
  • معادله گرمای تک بعدی در حالت متناهی (سری فوریه)
  • معادله گرمای تک بعدی در حالت نامتناهی (انتگرال فوریه)
  • فرم انتگرالی جواب معادله گرما
  • حل معادله گرمای تک بعدی نامتناهی به کمک تبدیل فوریه
  • حل معادله لاپلاس دوبعدی در مختصات کارتزین
  • حل معادله لاپلاس دوبعدی در ناحیه بی کران
  • حل معادله لاپلاس دوبعدی در مختصات قطبی
  • حل معادله موج دوبعدی در مختصات کارتزین
  • حل معادله موج دوبعدی در مختصات قطبی
  • حل معادله لاپلاس در مختصات کارتزین
  • همگن سازی شرایط مرزی معادلات غیرهمگن
  • معادلات PDE مرتبه دوم
  • انواع معادلات PDE مرتبه دوم (بیضوی، هذلولوی و سهموی)
  • تبدیل معادلات PDE مرتبه دوم به حالت استاندارد
 • درس سوم: توابع مختلط و نگاشت
  • اعداد مختلط
  • جبر اعداد مختلط
  • نمایش قطبی و نمایی اعداد مختلط
  • ضرب و تقسیم اعداد مختلط در مختصات قطبی
  • توان n ام اعداد مختلط
  • ریشه n ام اعداد مختلط
  • مجموعه ها در صفحه مختلط
  • کاربرد اعداد مختلط در سری فوریه
  • توابع مختلط
  • حد و پیوستگی توابع مختلط
  • مشتق پذیری توابع مختلط
  • معادلات کوشی ریمان
  • معادلات کوشی ریمان در مختصات قطبی
  • توابع مختلط تحلیلی
  • تابع همساز
  • بررسی چند تابع تحلیلی مهم (نمایی، مثلثاتی، هیپربولیک، لگاریتمی و توان)
  • نگاشت توابع مختلط
  • نگاشت همدیس
  • نقاط ثابت نگاشت
  • نگاشت z^2
  • نگاشت z^n
  • نگاشت یاکوفسکی
  • نگاشت نمایی
  • نگاشت لگاریتم
  • نگاشت معکوس
  • نگاشت انتقال و چرخش
  • نگاشت ترکیبی و دلخواه
  • نگاشت کسری
  • نگاشت توابع مثلثاتی
  • نگاشت توابع مثلثاتی هیپربولیک
  • نگاشت موبیوس (تعیین ضابطه نگاشت با داشتن سه نقطه آن)
  • حل معادلات مشتقات مرزی به کمک نگاشت
  • حل معادله لاپلاس برای کابل کواکسیال غیرهم محور به کمک نگاشت
 • درس چهارم: انتگرال گیری از توابع مختلط
  • انتگرال خط در صفحه مختلط
  • خواص انتگرال خط
  • پارامتریزه کردن مسیر انتگرال گیری
  • حل مستقیم انتگرال گیری با پارامتریزه کردن مسیر
  • کران بالای انتگرال خط
  • مسیر بسته و دامنه متصل
  • قضیه انتگرال کوشی
  • قضیه انتگرال گیری کوشی برای نواحی بسته چندگانه
  • فرمول های انتگرال گیری کوشی
  • مشتقات توابع تحلیلی
  • دنباله ها و سری ها
  • قضایای همگرایی سری ها
  • تست نسبت و تست ریشه
  • سری های توانی
  • شعاع همگرایی سری های توانی
  • عملیات های جبری بر روی سری های توانی
  • مشتق و انتگرال سری توانی
  • سری تیلور و مک لورن
  • چند سری تیلور مهم (سری هندسی، نمایی، مثلثاتی و هیپربولیک)
  • تکنیک های محاسبه سری تیلور (انتگرال گیری، مشتق گیری)
  • تکنیک های محاسبه سری تیلور (تبدیل به سری هندسی و دوجمله ای)
  • محاسبه سری تیلور با تجزیه به کسرهای جزئی
  • سری لوران
  • نواحی همگرایی سری لوران
  • نقاط تکین و صفرها
  • مانده ها
  • فرمول ها محاسبه مانده (قطب ساده و مرتبه m)
  • انتگرال گیری به روش مانده ها
  • محاسبه انتگرال های ((f(sin⁡(θ), cos(θ به کمک قضیه مانده ها
  • محاسبه انتگرال های کسری اکیدا سره f(x) به کمک قضیه مانده ها (تابع قطبی بر روی محور حقیقی ندارد)
  • محاسبه انتگرال های (f(x)cos(x و (f(x)sin(x به کمک قضیه مانده ها
  • محاسبه انتگرال های کسری اکیدا سره (f(x به کمک قضیه مانده ها (تابع بر روی محور حقیقی قطب دارد)

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. آنالیز فوریه

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. توابع مختلط و نگاشت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۴. انتگرال ‏گیری از توابع مختلط
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۵ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۵ ساعت و ۵۱ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ریاضی مهندسی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۲۹۳۱ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVMTH107
مدت زمان ۱۵ ساعت و ۵۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۵,۶۹۴ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۵۱ نظر ثبت شده است.
احسان
احسان

با سلام و عرض ادب ، اگر جواب مسائلی که حلشون به دانشجو واگذار میشه رو هم قرار بدین خیلی خوب میشه

آرین
آرین

استاد زندی هرروز دعاتون میکنم. آموزش های شما رو یکی پس از دیگری تهیه میکنم. درود برشما که انقدر در آموزش حرفه ای هستید.

امید صادقی
امید صادقی

عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز.بنده از درس ریاضی بسیار فراری بودم و تو دانشگاه هم باری به هر جهت درس ریاضی مهندسی رو پاس کردم.من این آموزش را تهیه کردم و وقت هم زیاد براش گذاشتم و به نظرم حق مطلب رو ادا کرد اما در بحث معادلات پی دی ایی میش کمی کاملتر و بهتر آموزش داده شد و این رو هم بگم اگر کسی ریاضی ۱ و ۲ و معادلات رو بلد نباشه و بخواد این اموزش رو تهیه کنه و نتیجه بگیره بدون شک به نتیجه ای نمیرسه، من خودم پایه ریاضی ام را تقویت کردم بعد اومدم سراِغ این اموزش.با تشکر از استاد زندی الانم میخوام اموزش کنترل شمارو ببینم😅

فاطمه بهاروند
فاطمه بهاروند

مطالب بسیار روان توضیح داده شده اند. اما بسیار بسیار basic هستند. علاوه بر آن محتوا کامل نیست و تمام سرفصل ها را پوشش نمی دهد.

امید زندی
امید زندی
مدرس

سلام
وقت شما بخیر
ممنون از پیامی که گذاشتید.
میشه خواهش کنم بفرمایید که چه مطالبی از سرفصل‌های وزارت علوم برای درس ریاضیات مهندسی در این آموزش تدریس نشده است؟ بنده قبل از ضبط تقریبا سرفصل ریاضیات مهندسی در اغلب دانشگاه‌های ایران را بررسی کردم و سعی کردم مطالب طوری باشد که برای همه دانشجویان سراسر کشور مناسب باشد. علاوه بر این، تدریس بر اساس کتاب کریت‌زیگ است که یکی از مراجع اصلی ریاضیات مهندسی در خیلی از دانشگاه‌های جهان است.

یاسر
یاسر

توضیحات خیلی خوب خیلی ساده با کیفیت و روان هست بعدش هم میرن سراغ حل مسئله.

سینا
سینا

ندریس و حل مسئله اش خیلی برای من کاربردی و مفید بود. هر چقدر آموزش ها حل تمرین بیشتری داشته باشه قطعا فهمش برای ما راحتر میشه.

امید زندی (مدرس آموزش)
امید زندی (مدرس آموزش)
مدرس

خیلی ممنون بابت پیامی که گذاشتید.
در مورد سری فوریه خدمتتان عرض کنم که این ابزار در رشته‌های مختلف مانند مهندسی برق، مکانیک و شیمی به طرق مختلفی تدریس می‌شوند که شاید من اگر با دید مهندسی برق آن را تدریس می‌کردم برای سایر رشته‌ها مناسب نمی‌بود. لذا سعی کردم بدون توجه به کاربرد خاص آنالیز فوریه را بیان کنم که بعدا خود مخاطبین بتوانند به راحتی مطالب پیشرفته‌تر را در زمینه خودشان ادامه بدهند.

morteza
morteza

همه آموزش های مهندس زندی خیلییییییی عالی است
ایشون تسلط بسیار بالاییی دارن و هر چه قدر از کیفیت بسیار بالای آموزش های ایشون بگم کم گفتم

علی
علی

سلام. مبحث فوریه روی قوی توضیح ندادن و میتونست بهتر باشه. مثالها و تمرینها هم برای تسلط کافی نبود. بهتر بود کمی مثالها بیشتر تشریح میشد تا مخاطب به موضوع مسلط بشه

آتنا
آتنا

من دانشگاهم سراسریه و رشتم برقه ولی استاد دانشگاهمون بی مسیولیته. واقعا من بهتون توصیه می کنم این اموزش رو البته اگر در حین درس مثالای کتاب هم حل شه عالی می شه

برچسب‌ها:
2D wave equation | Bessel inequality | Cauchy–Riemann equations | Cauchy's integral theorem | Cauchy's integration formulas | Complex analytical functions | Complex functions | Complex mapping of functions | Complex Number Algebra | Complex Numbers | Convergence areas | Dirichlet conditions | Euler algorithm | Exponential mapping | Find PDE Equations | Fourier Series | Fourier series half expansion | Fourier transform Fourier integral | Fourier transform Properties | Fractional mapping | Harmonic function | Integrated Line Integrals | Laplace equation | Laurent Series | Legendre | Logarithm mapping | Mobius mapping | One-dimensional wave equation | Orthogonal Functions | Orthogonal series | Parseval | Parseval Relationship | Partial differential equation | PDE | PDE equation | Ratio testing and root testing | Second-order PDE equations | Sine mapping | Singularities and residuals | Solve PDE equations with mapping | Square wave | Taylor and McLauren series | The derivability of complex functions | The nth power of complex numbers | The root of n of complex numbers | Variable Separation Technique | Yakovsky mapping | آنالیز توابع مختلط | آنالیز فوریه | اجسام رسانا | اعداد مختلط | الگوریتم اویلر | انتگرال خط مختلط | انتگرال فوریه | انتگرال فوریه پالس مستطیلی | انتگرال گیری | انتگرال گیری به روش مانده ها | انتگرال گیری مختلط | انتگرال های مختلط | برقراری سری فوریه | بسط نیم دامنه سینوسی | بسط نیم دامنه کسینوسی | بسط نیم‌دامنه سری فوریه | بسل | تئوری های ریاضیاتی | تابع همساز | تبدیل فوریه | تبدیل لاپلاس | تست نسبت و تست ریشه | تکنیک جداسازی متغیرها | توابع پایه سینوس | توابع پایه کسینوس | توابع شبه فرد | توابع متعامد | توابع متناوب | توابع مختلط | توابع مختلط تحلیلی | توان n ام | توان nام اعداد مختلط | تیلور | جبر اعداد مختلط | جواب دالامبر معادله موج | جواب کامل معادله موج تک‌بعدی | جواب های معادلات PDE | حد | حد و پیوستگی توابع مختلط | حل معادلات PDE با تبدیل فوریه | حل معادلات PDE با تبدیل لاپلاس | حل معادلات PDE به کمک نگاشت | خواص تبدیل فوریه | دنباله‌ها و سری‌ها | دوره تناوب π | رابطه پارسوال | رشته های علوم محض | ریاضیات مهندسی | ریشه nام اعداد مختلط | سری تیلور و مک‌لورن | سری فوریه | سری فوریه بسل | سری فوریه لژاندر | سری فوریه موج مربعی | سری لوران | سری های توانی | سری های متعامد | سری‌های متعامد | سیستم جرم -فنر - دمپر | سیگنال های متناوب | سینوس | شرایط دیریکله | شرایط مرزی و اولیه معادلات PDE | ضرایب سری فوریه | ضرب و تقسیم اعداد مختلط در مختصات قطبی | علوم مهندسی | فرمول‌های انتگرال‌گیری کوشی | قضیه انتگرال‌گیری کوشی | قضیه پارسوال | قضیه تعامد توابع مثلثاتی | قضیه جمع آثار | قضیه مانده ها | کابل کواکسیال | کسینوس | محاسبه انتگرال های حقیقی به کمک قضیه مانده ها | محاسبه سری تیلور | مختصات قطبی | مختصات کارتزین | مختصات های کارتزین | مسائل مهندسی | مشتق پذیری | مشتقات توابع تحلیلی | مشتقات جزیی | مشتق‌پذیری توابع مختلط | معادلات ODE | معادلات PDE | معادلات PDE مرتبه دوم | معادلات دیفرانسیل | معادلات کوشی ریمان | معادله PDE | معادله دیفرانسیل با مشتقات جزیی | معادله دیفرانسیل لژاندر | معادله دیفرانسیل لژاندر و بسل | معادله گرمای متناهی | معادله لاپلاس | معادله لاپلاس در مختصات قطبی | معادله لاپلاس در مختصات کروی | معادله لاپلاس دوبعدی | معادله موج تک بعدی | معادله موج تک‌بعدی | معادله موج دوبعدی | مک لورن | مهندسی مکانیک | موج مربعی | نامساوی بسل | نقاط تکین و مانده ها | نقاط ثابت نگاشت | نگاشت | نگاشت توابع مختلط | نگاشت سینوسی | نگاشت کسری | نگاشت لگاریتم | نگاشت موبیوس | نگاشت نمایی | نگاشت همدیس | نگاشت یاکوفسکی | نمایش قطبی و نمایی اعداد مختلط | نواحی همگرایی | همگن‌سازی شرایط مرزی معادلات PDE | ولتاژ الکتریکی | یافتن معادلات PDE
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۵ جلسه ویدئویی