×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش مدیریت بازاریابی (مرور - تست کنکور ارشد) - پیش ثبت نام

آموزش مدیریت بازاریابی (مرور - تست کنکور ارشد) - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش مدیریت بازاریابی (مرور - تست کنکور ارشد) - پیش ثبت نام

درس مدیریت بازرگانی از دروس تخصصی و مهم کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه های مختلف می باشد. در بعضی رشته ها در مقطع کارشناسی و در بعضی از رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد ملزم به گذراندن این درس می باشند. از درس های فوق العاده اثرگذار در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری است و با توجه به ضریب بالا و مطالب با تغییر کم، روش طرح سوالات می تواند یکی از نمره آورترین درس های کنکور ارشد و دکتری باشد.

آموزش مدیریت بازاریابی (مرور - تست کنکور ارشد) - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

درس مدیریت بازرگانی از دروس تخصصی و مهم کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه های مختلف می باشد. در بعضی رشته ها در مقطع کارشناسی و در بعضی از رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد ملزم به گذراندن این درس می باشند. از درس های فوق العاده اثرگذار در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری است و با توجه به ضریب بالا و مطالب با تغییر کم، روش طرح سوالات می تواند یکی از نمره آورترین درس های کنکور ارشد و دکتری باشد.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مبانی و مفاهیم بازاریابی
  • تعریف اولیه بازاریابی
  • مفاهیم اساسی بازاریابی
  • تعریف مرزهای بازاریابی
  • ابعاد بازاریابی
  • انواع تقاضا و مدیریت
  • گرایش های مدیریت بازاریابی
  • دوره های بازاریابی
  • محیط بازار
  • استراتژی های رقابتی
  • مشتری مداری
  • تجزیه و تحلیل صنایع و رقبا
  • شناسایی رقبا
  • راهبردهای قیمت گذاری
  • سایر واحدها
  • حل تست های کنکور
 • درس دوم: برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
  • تعریف اولیه
  • مراحل برنامه ریزی استراتژیک
  • روش گروه مشاوره بوستون (BCG)
  • پورتفولیو متعادل
  • پورتفولیو سبز
  • روش جنرال الکتریک
  • ماتریس شل
  • استراتژی های رشد
  • اثر سود بر راهبردهای بازاریابی
  • مدل های برنامه ریزی بازاریابی راهبردی
  • برنامه ریزی استراتژیک واحدها
  • مدیریت فرایند بازاریابی
  • سازمان دایره بازاریابی
  • گام های بهبود طرح بازاریابی
 • درس سوم: تحقیقات بازاریابی
  • تعاریف اولیه
  • سیستم پشتیبان تصمیم گیری
  • فرایند تحقیقات بازاریابی
  • روش های تحقیق
  • نمونه گیری
  • ابزار تحقیق
  • خلاصه فرایند تحقیقات بازاریابی
 • درس چهارم: رفتار مصرف کننده
  • مدل مصرف کننده
  • عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده
  • فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده
  • حل مساله خرید
  • انواع رفتار مصرف کننده
  • فرایند تصمیم گیری خریدار برای محصولات جدید
  • بازار سازمانی
 • درس پنجم: تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
  • فلسفه های تقسیم بازار
  • معیارهای تقسیم بازار
  • متغیرها و روش های تقسیم بازار
  • سلسله مراتب رویکرد آشیانه ای
  • هدف گیری در بازار
  • استراتژی های مختلف انتخاب بازار هدف
  • عوامل موثر در انتخاب استراتژی بازاریابی
  • جایگاه یابی
  • تمایز رقابتی
 • درس ششم: پیش بینی فروش
  • مطالب اولیه پیش بینی
  • تخمین اندازه و سهم بازار
  • اندازه گیری تقاضای فعلی بازار
  • تخمین فروش حقیقی و سهم بازار
  • روش های کیفی
  • روش های کمی
  • پیش بینی تقاضای آینده
  • نکات تکمیلی
  • شیوه های ذهنی
 • درس هفتم: مدیریت محصول
  • تجزیه و تحلیل محصول
  • طبقه بندی محصولات
  • مدیریت آمیخته محصول
  • خط محصول
  • کالاهای منفرد
  • کیفیت محصول و ارائه خدمات
  • منحنی عمر محصول
  • ویژگی های مرحله معرفی
  • ویژگی های مرحله رشد
  • ویژگی های مرحله بلوغ و اشباع
  • ویژگی های مرحله افول
  • دوره عمر کالا
  • مدیریت محصولات جدید
  • نوآوری
  • مدیریت خط تولید
  • پیش بینی تکنولوژیک
 • درس هشتم: قیمت گذاری
  • مقدمه
  • عوامل موثر بر قیمت گذاری
  • کشش قیمتی تقاضا
  • حساسیت تقاضا
  • فرایند قیمت گذاری
  • روش های قیمت گذاری بر مبنای تقاضا
  • روش های قیمت گذاری بر مبنای هزینه
  • روش های مبتنی بر رقابت
  • قیمت گذاری ترکیب کالا
  • قیمت گذاری کالاهای تقلیدی جدید
  • قیمت و چرخه عمر محصول
 • درس نهم: مدیریت توزیع
  • توزیع
  • شبکه توزیع
  • تصمیمات طراحی کانال های توزیع
  • مراحل طراحی کانال های توزیع
  • کانال های اصلی توزیع
  • سازمان کانال
  • انواع سیستم های بازاریابی عمودی
  • حق امتیاز
  • جریانات در کانال های بازاریابی
  • مدیریت توزیع فیزیکی
  • اهمیت تدارک بازاریابی
  • مراحل طراحی سیستم تدارکات تجاری
  • خط مشی رانش و کشش
 • درس دهم: تبلیغات و پیشبرد فروش
  • ترفیع
  • فرایند ارتباطات
  • ارتباطات بازاریابی
  • مراحل تهیه ارتباطات موثر
  • تعیین ترکیب فعالیت های ترفیعی و تشویقی
  • اجزای عناصر آمیخته
  • تبلیغات و آگهی ها
  • پیشبرد فروش
  • اهداف ارتقای فروش
 • درس یازدهم: روابط عمومی و فروش حضوری
  • روابط عمومی
  • فروش حضوری
  • مدیریت استراتژیک نیروهای فروش
  • فرایند استراتژیک فروش شخصی
  • اصول فروشندگی شخصی
  • برنامه ریزی راهبردی ارتباطات بازاریابی
  • برنامه ریزی کمپین
  • مفهوم ارزش
  • مشاغل فروش
  • نکات تکمیلی
 • درس دوازدهم: بازاریابی مستقیم
  • تعریف بازاریابی مستقیم
  • مزایای بازاریابی مستقیم
  • الگوی جدید
  • انواع بازاریابی مستقیم
  • بازاریابی برخط
  • فعالیت های ترفیعی در مراحل مختلف دوره عمر کالا
 • درس سیزدهم: انواع بازاریابی
  • ابعاد بازاریابی
  • ویژگی های امور خدماتی
  • آمیخته بازاریابی خدمات
  • استراتژی بازاریابی موسسات خدماتی
  • کیفیت خدمات در بازاریابی خدمات
  • بازاریابی سازمان های غیر تجاری
  • لایه های بازاریابی
 • درس چهاردهم: بازاریابی بین المللی
  • مقدمه
  • تصمیمات عمده
  • مشارکت
  • نیروهای بازدارنده و جلو برنده
  • فرهنگ
  • انواع تجارت متقابل
 • درس پانزدهم: مباحث تکمیلی
  • حل تست
 • درس شانزدهم: حل تست های جامع کنکور
  • حل تست های کنکور 93
  • حل تست های کنکور 94
  • حل تست های کنکور 95

مفید برای رشته های
 • مدیریت
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مدیریت بازاریابی (مرور - تست کنکور ارشد) - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVMNGE96122
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

زهرا
زهرا

سلام واقعا فرادرس خوبه خواهشا هر چه زودتر بازاریابی رو در اولویت کار قرار بدین🙏
پاسخ به نظر

دانشجو
دانشجو

سلام واقعا برنامه های آموزشی فرادرس موثر بوده و خواهشمندیم آموزش مدیریت بازارابی منتشر نمایید.
پاسخ به نظر

صفیه
صفیه

سلام. لطفا تا کنکور ارشد 1400 ارائه بدید.
پاسخ به نظر

احمد رضا
احمد رضا

ای کاش زودتر میومد.
پاسخ به نظر

بهرامی
بهرامی

بی صبرانه منتظر انتشار این آموزش هستیم.
پاسخ به نظر

امید علی
امید علی

لطفا تا قبل از کنکور 99 این درس رو در سایت ارائه بدین ممنون
پاسخ به نظر

رقیه
رقیه

سلام
لطفا این اموزش هرچه سریعتر شروع کنید.چون خیلی دیر میشه برا کنکور. مدرس اقای سلامی باشه عالی میشه

پاسخ به نظر

شیدا
شیدا

سلام. لطفا هر چه سریعتر برای کنکور ارشد ۹۹ در سایت، قرار بدین. ممنونم
پاسخ به نظر

هومن
هومن

اگر لطف کنید هر چه زود تر تا قبل کنکور قرار بدین ممنون میشم
پاسخ به نظر

سبا
سبا

سلام خواهش میکنم این درس رو سریع تر اضافه کنید
پاسخ به نظر

برچسب‌ها:
BCG | ابعاد بازاریابی | استراتژی بازاریابی | استراتژی های رشد | استراتژی های رقابتی | انتخاب بازار هدف | انواع بازاریابی مستقیم | انواع تجارت متقابل | انواع تقاضا | انواع رفتار مصرف کننده | بازار سازمانی | بازاریابی | بازاریابی بین المللی | بازاریابی مستقیم | برنامه ریزی استراتژیک | برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی | پورتفولیو سبز | پورتفولیو متعادل | پیش بینی تقاضای آینده | تحقیقات بازاریابی | تعریف بازاریابی مستقیم | تقسیم بازار | دوره عمر کالا | راهبردهای بازاریابی | راهبردهای قیمت گذاری | رفتار مصرف کننده | روش های قیمت گذاری | شبکه توزیع | فرایند ارتباطات | فرایند بازاریابی | فرایند تحقیقات بازاریابی | قیمت گذاری | لایه های بازاریابی | ماتریس شل | مدل مصرف کننده | مدیریت بازاریابی | مدیریت توزیع | مزایای بازاریابی مستقیم | مشاوره بوستون | مفهوم ارزش | مفهوم بازاریابی | نمونه گیری
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی