×
۴۳,۰۰۰ تومان ۲۵,۸۰۰ تومان

آموزش استاندارد مدیریت سبد پروژه بر اساس PMI

آموزش استاندارد مدیریت سبد پروژه بر اساس PMI

تعداد دانشجو
۳۹ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۳,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۲۵,۸۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
آموزش استاندارد مدیریت سبد پروژه بر اساس PMI

هدف از این فرادرس، آشنایی مدیران طرح و پروژه، کارشناسان و کارشناسان ارشد سازمان‌ها و دست‌اندرکاران PMO (Project Management Office)، دانشجویان حوزه‌های مدیریت، مهندسان صنایع و دیگر علاقه‌مندان به مباحث مدیریت سبد (Management Portfolio) است تا بتوانند ضمن هضم استراتژی‌های سازمانی و درک مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک، گامی موثر در جهت پیاده‌سازی آن‌ها در سازمان متبوعه خویش بردارند. این آموزش سبب می‌شود که در کنار پروژه و طرح، سازمان متبوع خویش را با پیاده‌سازی و درزیگری (Tailoring) مبانی مدیریت سبد یاری کرده و بتوانید بر اساس میزان بلوغ و مهارت سازمانی خویش، فرایندهای مطلوب حوزه مدیریت سبد را برای آن بازنویسی نمایید و سپس در جهت پیاده‌سازی آن گام بردارید.

آموزش استاندارد مدیریت سبد پروژه بر اساس PMI

مدت زمان
۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۳,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۲۵,۸۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
مدرس
ابوذر کردی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

از زمینه‌های پژوهشی و آموزشی ایشان می‌توان به مواردی مانند: استانداردهای مدیریت پروژه آمریکا (PMI)، استانداردهای مدیریت کیفیت آمریکا (ASQ) و استانداردهای گروه مدیریت شی (OMG) در زمینه نگارش فرایندهای سازمانی اشاره کرد.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

امروزه مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌ها ضروری است و سازمان‌هایی که بدون استراتژی اداره می‌شوند، سازمان‌هایی مرده و مردود هستند. اهمیت مدیریت سبد آنجا است که می‌تواند به عنوان ابزاری جهت هضم استراتژی‌ها وارد شود. مدیریت سبد کمک می‌کند هر آنچه که در چشم‌انداز و ماموریت سازمان به عنوان یک مفهوم آرمانی و رویاپردازانه قید گردیده است، ماهیت اجرایی و عملی به خویش گیرد.

افرادی که با استانداردهای مدیریت پروژه PMBOK (Project Management Body of Knowledge) و طرح از انجمن مدیریت پروژه آمریکا PMI (Project Management Institute) آشنا هستند، ضمن تعریف پروژه و طرح، با مصادیق آن‌ها آشنا می‌شوند و از سوی دیگر در این دو استاندارد، ارتباطات متقابل و دوسویه بین پروژه، طرح با سبد (Portfolio) تشریح می‌گردد. آنچه که از این دو استاندارد آموخته می‌شود، این است که سبد، مجموعه‌ای از طرح‌ها و پروژه‌ها هستند که برای دستیابی به یک هدف استراتژیک، طراحی می‌شود. در استاندارد مختص به سبد یا مدیریت سبد سعی می‌کنیم این تعریف را بسط دهیم و از آنجا که سبد کلان‌تر از طرح و پروژه است و به لایه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان نزدیک است، با حساسیت و ظرافت خاصی به استراتژی‌های سازمان نگاه می‌کنیم.

هدف از این فرادرس، آشنایی مدیران طرح و پروژه، کارشناسان و کارشناسان ارشد سازمان‌ها و دست‌اندرکاران PMO (Project Management Office)، دانشجویان حوزه‌های مدیریت، مهندسان صنایع و دیگر علاقه‌مندان به مباحث مدیریت سبد (Management Portfolio) است تا بتوانند ضمن هضم استراتژی‌های سازمانی و درک مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک، گامی موثر در جهت پیاده‌سازی آن‌ها در سازمان متبوعه خویش بردارند.

این آموزش سبب می‌شود که در کنار پروژه و طرح، سازمان متبوع خویش را با پیاده‌سازی و درزیگری (Tailoring) مبانی مدیریت سبد یاری کرده و بتوانید بر اساس میزان بلوغ و مهارت سازمانی خویش، فرایندهای مطلوب حوزه مدیریت سبد را برای آن بازنویسی نمایید و سپس در جهت پیاده‌سازی آن گام بردارید.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمات، تعاریف و اصطلاحات رایج در مدیریت سبد
  • هدف مدیریت سبد (Portfolio Management)
  • تعریف سبد و ارتباط آن با پروژه و طرح
  • مروری بر تعریف مدیریت سبد و اصول آن
  • مروری بر ارتباط بین مدیریت سبد با استراتژی‌های سازمانی، اجرای استراتژی‌های کسب و کار و OPM
  • مروری بر ارتباط بین مدیریت سبد با مدیریت طرح و مدیریت پروژه
  • نقش مدیر سبد و شایستگی‌های مد نظر برای تصاحب آن
  • مروری بر نقش‌های دیگر مستقر در مدیریت سبد
  • آمادگی سفر جادویی از مدیریت طرح به سمت مدیریت سبد
 • درس دوم: چرخه حیات سبد
  • درآمدی بر چرخه حیات سبد (Portfolio Life Cycle)
  • اصول و قواعد کلی حاکم بر چرخه حیات سبد
  • تبیین چرخه حیات سبد
  • سامانه اطلاعاتی مدیریتی سبد PMIS (Project Management Information System)
  • حاکمیت درون چرخه حیات سبد
 • درس سوم: مدیریت استراتژیک
  • درآمدی بر مدیریت استراتژیک سبد (Portfolio Strategic Management)
  • اهداف استراتژیک سبد (Portfolio Strategic Objectives)
  • توسعه اهداف استراتژیک سبد (Developing Portfolio Strategic Objectives)
  • اشتهای ریسک استراتژیک (Strategic Risk Appetite)
  • منشور سبد (Portfolio Charter)
  • نقشه راه سبد (Portfolio Roadmap)
  • مولفه‌های کلیدی سبد (Key Portfolio Components)
  • مروری بر بهینه‌سازی سبد (Portfolio Optimization)
  • مدیریت تطبیق استراتژیک (Managing Strategic Alignment)
 • درس چهارم: حاکمیت سبد
  • درآمدی بر حاکمیت سبد (Portfolio Governance)
  • چیستی و ماهیت حاکمیت سبد
  • اصول راهنمای حاکمیت سبد
  • مفهوم حاکمیت
  • پارامترهای طراحی یک حاکمیت سبد موثر
  • نقش‌های حاکمیت سبد
 • درس پنجم: مدیریت ظرفیت و قابلیت سبد
  • درآمدی بر مفاهیم ظرفیت (Capacity) و قابلیت (Capability)
  • اصول حاکم بر ظرفیت و قابلیت سبد
  • مدیریت ظرفیت (Capacity Management)
  • برنامه‌ریزی ظرفیت (Capacity Planning)
  • مدیریت عرضه و تقاضا (Supply and Demand Management)
  • بهینه‌سازی عرضه و تقاضا (Supply and Demand Optimization)
  • قابلیت‌های سازمانی (Organizational Capabilities)
  • ارزیابی قابلیت (Capability Assessment)
  • توسعه قابلیت (Capability Development)
  • گزارش عملکرد و تجزیه و تحلیل
  • تعادل ظرفیت و قابلیت (Balance Capacity and Capability)
 • درس ششم: مدیریت ذی‌نفعان
  • درآمدی بر مفهوم ذینفعان (Stakeholders)
  • اصول راهنمای مدیریت ذینفعان
  • تعریف و شناسایی ذینفعان سبد
  • تحلیل ذینفعان سبد
  • برنامه‌ریزی مشارکت ذینفعان
  • شناسایی رویکردهای مدیریت ارتباطات
  • مدیریت ارتباطات سبد
 • درس هفتم: مدیریت ارزش
  • درآمدی بر مفهوم ارزش (Value)
  • اصول حاکم بر مدیریت ارزش سبد (Portfolio Value Management)
  • ماهیت مدیریت ارزش سبد
  • مولفه‌های مدیریت ارزش
  • مذاکره برای ارزش در انتظار (Negotiate Expected Value)
  • بیشینه‌سازی ارزش (Maximizing Value)
  • اطمینان‌سازی ارزش (Assuring Value)
  • محقق‌سازی ارزش (Realizing Value)
  • اندازه‌گیری ارزش (Measuring Value)
  • گزارش‌گیری ارزش (Reporting Value)
 • درس هشتم: مدیریت ریسک
  • درآمدی بر مدیریت ریسک
  • اصول حاکم بر مدیریت ریسک
  • مدیریت ریسک سبد
  • عناصر کلیدی برنامه‌ریزی ریسک سبد
  • چارچوب مدیریت ریسک سبد و برنامه مدیریت ریسک سبد

مفید برای رشته‌های
 • مدیریت
 • مهندسی صنایع

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

۱. مقدمات، تعاریف و اصطلاحات رایج در مدیریت سبد

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. چرخه حیات سبد

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. مدیریت استراتژیک

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. حاکمیت سبد
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. مدیریت ظرفیت و قابلیت سبد
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مدیریت ذی‌نفعان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. مدیریت ارزش
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. مدیریت ریسک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۹ جلسه ویدئویی با مجموع ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش استاندارد مدیریت سبد پروژه بر اساس PMI
ناشر فرادرس
کد آموزش FVMNG99083
مدت زمان ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۲۰۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.نظرات

تا کنون ۳۹ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: مدیریت | مهندسی صنایع
برچسب‌ها:
Assuring Value Portfolio | Balance Capacity and Capability | Capability Assessment   | Capability Development | Capacity Management Portfolio | Capacity Planning Portfolio | Demand Management Portfolio | Demand Optimization Portfolio | Developing Portfolio Strategic Objectives | Key Portfolio Components | Management Portfolio | Managing Strategic Alignment | Maximizing Value Portfolio | Measuring Value Portfolio | Negotiate Expected Value Portfolio | Organizational Capabilities | PMBOK | PMIS | Portfolio Charter | Portfolio Governance | Portfolio Life Cycle | Portfolio Management by PMI | Portfolio Optimization | Portfolio Roadmap | Portfolio Strategic Management | Portfolio Strategic Objectives | Portfolio Value Management | Project Management Body of Knowledge | Project Management Information System | Project Management Office | Realizing Value Portfolio | Reporting Value Portfolio | Strategic Risk Appetite | Supply Management Portfolio | Supply Optimization Portfolio | آموزش استاندارد مدیریت سبد | آموزش مدیریت سبد | اجرای استراتژی های کسب و کار | ارتباط سبد با پروژه | ارتباط سبد با طرح | ارزیابی قابلیت سازمانی | استاندارد مدیریت سبد | استانداردهای مدیریت پروژه | استانداردهای مدیریت طرح | استراتژی های سازمانی | اشتهای ریسک استراتژیک | اصطلاحات رایج در مدیریت سبد | اصول چرخه حیات سبد | اصول حاکم بر ظرفیت سبد | اصول حاکم بر قابلیت سبد | اصول راهنمای حاکمیت سبد | اصول مدیریت ارزش سبد | اصول مدیریت ریسک سبد | اصول مدیریت سبد | اطمینان‌ سازی ارزش سبد | اندازه ‌گیری ارزش سبد | اهداف استراتژیک سبد | اهمیت مدیریت سبد | برنامه ‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌ ها | برنامه ‌ریزی استراتژیک سازمان | برنامه ‌ریزی ظرفیت سبد | برنامه ‌ریزی مشارکت ذینفعان سبد | برنامه مدیریت ریسک سبد  | بهینه سازی تقاضای سبد | بهینه‌ سازی سبد | بهینه ‌سازی عرضه سبد | بیشینه ‌سازی ارزش سبد | پارامترهای طراحی حاکمیت سبد | تبیین چرخه حیات سبد | تجزیه و تحلیل عملکرد سازمان | تحلیل ذینفعان سبد          | تعادل ظرفیت و قابلیت سبد | تعاریف مدیریت سبد | تعریف ذینفعان سبد | تعریف سبد | تعریف مدیریت سبد | توسعه اهداف استراتژیک سبد | توسعه قابلیت سازمانی | چارچوب مدیریت ریسک سبد | چرخه حیات سبد | چیستی حاکمیت سبد | حاکمیت درون چرخه حیات سبد | حاکمیت سبد | درآمدی بر چرخه حیات سبد  | درآمدی بر حاکمیت سبد | درآمدی بر مفهوم ذینفعان | راهنمای مدیریت ذینفعان                | رویکردهای مدیریت ارتباطات سبد | سامانه اطلاعاتی مدیریتی سبد | شایستگی‌ های مدیر سبد | شناسایی ذینفعان سبد | طراحی حاکمیت سبد | عناصر برنامه‌ ریزی ریسک سبد | قابلیت های سازمانی | قواعد چرخه حیات سبد | گزارش عملکرد سازمان | گزارش ‌گیری ارزش سبد | ماهیت حاکمیت سبد  | ماهیت مدیریت ارزش سبد              | مبانی مدیریت سبد | محقق ‌سازی ارزش سبد | مدیریت ارتباطات سبد | مدیریت ارزش سبد | مدیریت استراتژیک سبد | مدیریت پروژه | مدیریت تطبیق استراتژیک | مدیریت تقاضای سبد | مدیریت ذینفعان سبد | مدیریت ریسک سبد  | مدیریت سبد بر اساس PMI | مدیریت طرح | مدیریت ظرفیت سبد | مدیریت عرضه سبد | مدیریت قابلیت سبد | مفهوم ارزش سبد | مفهوم حاکمیت سبد | مقدمات مدیریت سبد | منشور سبد | مولفه های کلیدی سبد | مولفه‌ های مدیریت ارزش سبد | نقش مدیر سبد | نقش های حاکمیت سبد | نقش‌ های مدیریت سبد | نقشه راه سبد | هدف مدیریت سبد
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

فهرست جلسات ۹ جلسه ویدئویی ×