×
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان

آموزش مدیریت رفتار سازمانی Organizational behavior

آموزش مدیریت رفتار سازمانی Organizational behavior

هزینه آموزش
۸۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ۴۰ درصدی
۵۱,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۱,۴۲۲ نفر
مدت زمان
۱۰ ساعت و ۵۷ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۰ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش مدیریت رفتار سازمانی Organizational behavior

این فرادرس مبتنی بر کتاب ارزشمند رفتار سازمانی رابینز، رفتار سازمانی را در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی مورد توجه قرار داده و تلاش شده است نکات کلیدی و ضروری این کتاب به طور خلاصه و در عین حال جامع خدمت مخاطبین گرامی ارائه گردد. فرادرس حاضر به ویژه برای دانشجویان گرایش های مختلف مدیریت و سایر رشته هایی که درسی تحت عنوان رفتار سازمانی دارند، می تواند مفید باشد. علاوه بر این، با توجه به ویژگی های خاص آن (یعنی بیان نکات کلیدی و ضروری به شکل خلاصه و در عین جامع) می تواند برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مدیریت نیز مفید باشد. علاوه بر این، مدرسان و پژوهشگران رفتار سازمانی و همچنین مدیران و رهبران سازمانی نیز می توانند مخاطب این فرادرس باشند.

آموزش مدیریت رفتار سازمانی Organizational behavior

تعداد دانشجو
۱,۴۲۲ نفر
مدت زمان
۱۰ ساعت و ۵۷ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۸۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۵۱,۰۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۱۰ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر محمد فروهر

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

ایشان تحقیق و مطالعه در زمینه مثبت گرایی در سازمان ها را از سال 1388 آغاز نموده اند و تاکنون موفق به چاپ چندین عنوان کتاب (رهبری مثبت گرا، سرمایه روانشناختی، انرژی و اشتیاق شغلی مثبت) و ارائه مقالات پژوهشی و همایشی متعدد شده اند.

توضیحات تکمیلی

رفتار سازمانی یکی از مهم ترین موضوعات در سازمان است، چرا که اساساً سازمان مجموعه و ترکیبی از عوامل انسانی است و بنابراین درک و فهم بیشتر ابعاد پیچیده انسانی می تواند به مدیریت اثربخش تر سازمان کمک شایان توجهی نماید. چیزی حدود یکصد سال تحقیق و پژوهش میان رشته ای در زمینه رفتار سازمانی، آن را در چنان مقام رفیعی قرار داده است که گفته می شود مدیرانی که رفتار سازمانی نمی دانند وارد سازمان نشوند!

این فرادرس مبتنی بر کتاب ارزشمند رفتار سازمانی رابینز، رفتار سازمانی را در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی مورد توجه قرار داده و تلاش شده است نکات کلیدی و ضروری این کتاب به طور خلاصه و در عین حال جامع خدمت مخاطبین گرامی ارائه گردد.

فرادرس حاضر به ویژه برای دانشجویان گرایش های مختلف مدیریت و سایر رشته هایی که درسی تحت عنوان رفتار سازمانی دارند، می تواند مفید باشد. علاوه بر این، با توجه به ویژگی های خاص آن (یعنی بیان نکات کلیدی و ضروری به شکل خلاصه و در عین جامع) می تواند برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مدیریت نیز مفید باشد. علاوه بر این، مدرسان و پژوهشگران رفتار سازمانی و همچنین مدیران و رهبران سازمانی نیز می توانند مخاطب این فرادرس باشند.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: رفتار سازمانی چیست؟
  • وظایف مدیران
  • نقش مدیر
  • مهارت های مدیران
  • مدیران اثربخش و مدیران موفق
  • مروری بر وظایف مدیران
  • مروری بر وظیفه مدیر
  • ورود به رفتار سازمانی
  • جایگزین کردن دیدگاه شهودی با تحقیق سیستماتیک
  • چالش ها و فرصت های رفتار سازمانی
  • نقش سایر رشته های علمی در رفتار سازمانی
  • در رفتار سازمانی اصول فراگیر وجود ندارد.
  • ارائه الگویی از رفتار سازمانی
  • الگوی اقتضایی
 • درس دوم: واکنش در برابر تفاوت فرهنگ ها در جهان
  • ناهمگونی نیروی کار
  • دهکده جهانی
  • رویارویی با مسائل بین المللی
  • یکسونگری آمریکایی ها
  • خارجی ها در آمریکا
  • آیا فرهنگ های ملی همگرا می شوند؟
  • درک فرهنگ ملی یک کشور
   • چارچوب کلاکهان و استرادبک
   • رفتار در فرهنگ ها - دستاوردهای هاف استد
  • واقعیت ضربه فرهنگی
  • تغییر در نیروی کار
  • مبدأ جنبش نیروی کار ناهمگون
  • مراحل تکامل
  • مدیریت در سازمان نیروی کار ناهمگون
 • درس سوم: مبانی رفتار فردی
  • ویژگی های زندگی نامه ای
  • توانایی
  • شخصیت
  • یادگیری
 • درس چهارم: ادراک و تصمیم
  • ادراک و اهمیت آن
  • عواملی که بر ادراک تأثیر می گذارند
  • ادراک و قضاوت
  • رابطه بین ادراک و تصمیم گیری فردی
  • الگوی بهینه تصمیم گیری فردی
  • الگوهای مختلف تصمیم گیری
  • مسائل نوین در تصمیم گیری
 • درس پنجم: ارزش ها، نگرش ها و رضایت شغلی
  • ارزش ها
  • اهمیت ارزش ها
  • منابع سیستم های ارزشی
  • انواع ارزش
  • ویژگی رهبران امیدوار
  • ارزش، وفاداری و رفتار اخلاقی
  • نگرش ها
  • منابع نگرش
  • انواع نگرش
  • نگرش و ثبات رویه در رفتار
  • ناهمسازی شناختی
  • رابطه بین نگرش و رفتار
  • نگرش نیروی کار ناهمگون
  • رضایت شغلی
  • عوامل تعیین کننده رضایت شغلی
  • اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان
  • شیوه ابراز نارضایتی
 • درس ششم: مفاهیم اصلی انگیزش
  • انگیزش چیست؟
  • نظریه سلسله مراتب نیازها
  • نظریه X و Y
  • نظریه بهداشت انگیزش
  • نظریه ای آر جی
  • نظریه نیازهای سه گانه مک کللند
  • نظریه ارزشیابی شناخت
  • نظریه تعیین هدف
  • توسعه نظریه تقویت رفتار
  • نظریه برابری
  • نظریه انتظار
  • نباید توانایی و فرصت را نادیده انگاشت.
  • ترکیب نظریه های نوین انگیزش
  • انگیزش و فرهنگ ملی
 • درس هفتم: انگیزش از مفاهیم تا کاربردها
  • مدیریت مبتنی بر هدف
  • مدیریت مبتنی بر هدف چیست؟
  • رابطه مدیریت مبتنی بر هدف و نظریه تعیین هدف
  • مدیریت مبتنی بر هدف در مرحله عمل
  • تعدیل در رفتار
  • مشارکت کارکنان
  • برنامه هایی در رابطه با پرداخت متغیر
  • برنامه های پرداخت بر اساس مهارت
  • مزایای انعطاف پذیر
  • ارزش مقایسه ای
  • مسائل ویژه در انگیزش
 • درس هشتم: مبانی رفتار گروهی
  • تعریف گروه و طبقه بندی آن
  • مراحل تکامل گروه
  • الگوی پنج مرحله ای
  • الگوی تعادل زمان
  • جامعه سنجی: تجزیه و تحلیل روابط دون گروه
  • توجه رفتار گروه
  • شرایط که از خارج بر گروه تحمیل می شود
  • منابع مبتنی بر اعضای گروه
  • ساختار گروه
  • فرایندهای گروه
  • کارهای گروه
  • تصمیم گیری گروه
  • همرنگ جماعت شدن و خارج شدن از گروه
  • روش های تصمیم گیری گروه
  • عوامل تعیین کننده انسجام گروه
  • اثرات انسجام بر بهره وری گروه
 • درس نهم: درک تیم
  • چرا تیم شهرت یافته است؟
  • تفاوت تیم و گروه
  • انواع تیم
  • رابطه مفاهیم تیم ها و گروه: خلق تیم هایی با عملکرد عالی
  • تبدیل اعضا به عضو تیم
  • مسائل نوین در اداره تیم
 • درس دهم: ارتباطات
  • نقش ارتباطات
  • فرایند ارتباطات
  • یک الگوی ارتباطی
  • تحریف پیام
  • اضطراب در ارتباطات
  • مبانی ارتباطات
   • جهت جریان ارتباطات
   • شبکه های رسمی و غیر رسمی
   • ارتباطات غیر گفتاری
   • انتخاب کانال ارتباطی
   • موانع ارتباطات اثربخش
  • ارتباطات اثربخش در شرکت های پیشرو
  • مسائل نوین در ارتباطات
   • موانع ارتباطی بین زن و مرد
   • مصلحت اندیشی در ارتباطات
   • فرهنگ های گوناگون و ارتباطات
   • الکترونیک و ارتباطات
 • درس یازدهم: رهبری
  • رهبری چیست؟
  • تئوری های رهبری
  • تئوری های شخصیتی و رهبری
  • تئوری های رفتاری رهبری
   • تحقیقات دانشگاه اهایو
   • تحقیقات دانشگاه میشیگان
   • شبکه مدیریت
   • تحقیقات اسکاندیناوی
   • خلاصه ای از تئوری های رفتاری
   • تئوری موقعیتی هرسی و بلانچار
  • تئوری های اقتضایی
   • الگوی فیدلر
   • تئوری مبتنی بر تبادل رهبر با اعضا
   • تئوری مسیر - هدف
   • الگوی رهبری مشارکتی
  • وجه مشترک تئوری های رهبری
  • آخرین دیدگاه ها پیرامون رهبری
   • تئوری استنادی رهبری
   • تئوری رهبری فرهمند
   • رهبری عملکردگرا و رهبری ایجاد کننده تحول
   • رهبری اصیل
  • مسأله نوین رهبری
   • آیا رهبری مردان با زنان متفاوت است؟
   • تفویض اختیارات و مسئولیت ها
   • فرهنگ ملی به عنوان متغیر اقتضایی
   • آیا رهبری مبنای ارثی دارد؟
 • درس دوازدهم: قدرت و سیاست
  • تعریف قدرت
  • مقایسه رهبری با قدرت
  • پایگاه های قدرت
  • وابستگی کلید درک قدرت
  • روش های اعمال قدرت
  • قدرت در گروه: ائتلاف سیاست (قدرت در عمل)
  • تعریف رفتار سیاسی
  • واقعیت سیاسی
  • عواملی که در رفتار سیاسی نقش دارند
  • از مفاهیم تا کاربردها: سیاست بازی
 • درس سیزدهم: تعارض، مذاکره و رفتار بین گروهی
  • ارائه تعریفی از تعارض
  • سیر تکاملی اندیشه تعارض
  • تعارض سازنده و ویرانگر
  • فرایند تعارض
  • مذاکره یا چانه زدن
  • استراتژی مذاکره
  • فرایند مذاکره
  • مسائلی که در فرایند مذاکره مطرح است
  • روابط بین گروه ها
  • روش های مدیریت بر روابط بین گروهی
 • درس چهاردهم: مبانی ساختار سازمانی
  • ساختار سازمانی چیست؟
  • تقسیم کار
  • گروه بندی کار
  • زنجیره فرماندهی
  • حوزه کنترل
  • تمرکز و عدم تمرکز
  • رسمیت
  • ساختارهای متداول سازمانی
   • ساختار ساده
   • بوروکراسی
   • ساختار ماتریسی
  • ساختارهای جدید سازمانی
   • ساختار تیمی
   • ساختار مجازی
   • ساختار بدون مرز
   • ساختار زن سالار
  • چرا ساختارهای سازمانی متفاوت اند؟
 • درس پانزدهم: تکنولوژی طراحی شغلی و تنش کاری
  • تکنولوژی در سازمان
  • فرایند بهبود مستمر
  • مهندسی مجدد کار
  • سیستم تولید انعطاف پذیر
  • منسوخ شدن مهارت ها
  • طراحی شغلی
  • تئوری ویژگی های شغلی
  • طراحی مجدد شغلی
  • توسعه شغل
  • انواع مختلف برنامه های کاری
  • تنش کاری
  • تنش یا فشار کاری چیست؟
  • تنش و نتیجه های حاصل از آن
  • منابع بالقوه تنش زا
  • تفاوت های فردی
  • نتایج حاصل از (نشانه های تنش)
  • مدیریت تنش
 • درس شانزدهم: منابع انسانی: سیاست ها و رویه ها
  • شیوه های گزینش کارکنان
  • شیوه های گزینش کارکنان
  • برنامه های آموزش و پرورش کارکنان
  • شیوه های آموزش
  • ارزیابی عملکرد
  • هدف از ارزیابی عملکرد
  • ارزیابی عملکرد و انگیزش
  • چه چیزی را ارزیابی می کنند
  • چه کسی باید ارزیابی را انجام دهد؟
  • شیوه های ارزیابی عملکرد
  • مسائل بالقوه
  • راه حل
  • بازخورد نتیجه عملکرد کارکنان
  • ارزیابی عملکرد تیم
  • سیستم پاداش
  • اتحادیه های کارگری
  • مدیریت منابع انسانی در سطح جهانی
 • درس هفدهم: فرهنگ سازمانی
  • فرهنگ سازمانی چیست؟
  • تعریف فرهنگ سازمانی
  • انواع فرهنگ ها
  • فرهنگ یک واژه توصیفی است
  • تفاوت فرهنگ های قوی با ضعیف
  • فرهنگ و رسمیت
  • فرهنگ سازمانی و فرهنگ ملی
  • فرهنگ چه می کند؟
  • فرهنگ به عنوان یک قلم بدهی
  • ایجاد و حفظ فرهنگ
  • شیوه فراگیری فرهنگ
 • درس هجدهم: تغییر و تحول سازمانی
  • نیروهایی که باعث تغییر می شوند
  • تغییرات برنامه ریزی شده
  • عامل تغییر چه می تواند بکند؟
  • مقاومت در برابر تغییر
  • غلبه بر عوامل تغییر
  • سیاست های تغییر
  • دیدگاه های مدیریت تغییر سازمانی
   • الگوی سه مرحله ای
   • پژوهش عملی
  • مدیران و مسأله های مربوط به تغییر در دهه ۱۹۹۰
   • نوآوری
   • ایجاد سازمان یاد گیرنده
  • بهبود سازمانی
   • ارزش های بهبود سازمانی
   • روش های بهبود سازمانی

مفید برای رشته های
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت اجرایی

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. رفتار سازمانی چیست؟

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. واکنش در برابر تفاوت فرهنگ‌ ها در جهان

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. مبانی رفتار فردی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. ادراک و تصمیم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. ارزش‌ ها، نگرش‌ ها و رضایت شغلی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مفاهیم اصلی انگیزش
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. انگیزش از مفاهیم تا کاربردها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. مبانی رفتار گروهی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. درک تیم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. ارتباطات
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. رهبری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. قدرت و سیاست
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. تعارض، مذاکره و رفتار بین گروهی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. مبانی ساختار سازمان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. تکنولوژی طراحی شغلی و تنش کاری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. منابع انسانی (سیاست‌ ها و رویه‌ ها)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. فرهنگ سازمانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. تغییر و تحول سازمانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۸ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۰ ساعت و ۵۷ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مدیریت رفتار سازمانی Organizational behavior
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۳۷۷۹ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVMNG9512
مدت زمان ۱۰ ساعت و ۵۷ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۶۵۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۱,۴۲۲ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱۰ نظر ثبت شده است.
شهریار
شهریار
۱۳۹۹/۰۳/۱۵

از روی کتاب مرجع جلو می رفت و استاد خیلی خوب به صورت خلاصه و چکیده درس دادند.

صبوری
صبوری
۱۳۹۹/۰۶/۱۰

سلام من راضی بودم با وجود اینکه رشتم مدیریت نبوده اما مطالب ساده و قابل فهم بیان شد و باعث شد تو مدت کمی کتاب رفتار رابینز که یک کتاب منبع هست و برای ازمونهای ارشد و دکترا و ازمون های استخدامی ازش سوال میاد برای من آموزش داده بشه و قابل فهم بشه.از فرادرس بخاطر فراهم کردن شرایط برای کسایی ک امکان دسترسی به کلاس های حضوری ندارن تشکر میکنم کار شما باعث افزایش سواد و اگاهی در همه زمینه ها میتونه بشه.

ابراهیم
ابراهیم
۱۳۹۸/۱۱/۰۴

آموزش خیلی خوب و من کاملا راضی هستم هم از کیفیت آموزش و هم مثال هایی که مدرس در حین تدریس می گفتند.

افروز
افروز
۱۳۹۸/۱۲/۰۸

به نظرم به جای اینکه می‌خواستند همه مباحث گفته بشه حتی به صورت گذرا... بهتر بود روی مباحث کلیدی و تستی تکیه می‌کردند و به عمق مطالب می‌پرداختند. من دوست نداشتم

فریدون
فریدون
۱۳۹۸/۰۹/۰۶

مطالب و ارائه مدرس خوب بود البته یک مقدار کیفیت صدا پایین بود خیلی حرفه ای نبود.

مصطفی
مصطفی
۱۳۹۸/۱۱/۰۱

یک مقدار خلاصه بود آموزش، برای کسایی که رشتشون چیز دیگه ای بود خوب بود و مشکلی نداشت. 

علی
علی
۱۳۹۸/۱۰/۰۴

با تشکر از فرادرس عزیز

با توجه به محدودیت کلاسهای درس سنتی، امیدوارم که کتابهای درسی و مرجع مثل این آموزش (رفتار سازمانی) بیشتر در دستورکار فرادرس قرار بگیرد. این کار میتواند به دانشجویانی که استاد یا دانشگاه ضعیف دارند، یا خودشان دچار مشکلاتی هستند (از نظر شرایط تحصیل، سرعت یادگیری و ...) کمک کند.

در کل آموزش خوبی و مفیدی بود. با تشکر

مهمان
مهمان
۱۳۹۸/۰۹/۱۷

با سلام

برای منبع ارشد این فرادرس را گرفتم. رضایت بخش بود و بعد از یکبار مطالعه کل کتاب دیدن این فرادرس خلاصه برداری از مباحث میتونه کمک زیادی به دانشجو بکنه.

حسن
حسن
۱۳۹۷/۰۴/۲۷

مدرس محترم یک حجم انبوهی از مطالب را بسیار خلاقانه و مفید خلاصه کردن و این بسیار جای تشکر دارد

شیوا
شیوا
۱۳۹۷/۰۲/۲۴بسیار خوب بود و از نظر زمانی خیلی به من کمک کرد که بتونم کتاب سه جلدی رو به طور خلاصه و مفید یاد بگیرم. از فرادرس به خاطر این ابتکار عمل متشکرممممممممم

دسته‌بندی موضوعی مدیریت
برچسب‌ها:
Organizational behavior | آخرین دیدگاه ها پیرامون رهبری | آیا رهبری مبنای ارثی دارد؟ | آیا رهبری مردان با زنان متفاوت است؟ | آیا فرهنگ های ملی همگرا می شوند؟ | ائتلافسیاست | اتحادیه های کارگری | اثرات انسجام بر بهره وری گروه | اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان | ادراک و اهمیت آن | ادراک و تصمیم | ادراک و قضاوت | ارائه الگویی از رفتار سازمانی | ارائه تعریفی از تعارض | ارتباطات | ارتباطات اثربخش در شرکت های پیشرو | ارتباطات غیر گفتاری | ارزش مقایسه ای | ارزش ها | ارزش ها، نگرش ها و رضایت شغلی | ارزش های بهبود سازمانی | ارزش، وفاداری و رفتار اخلاقی | ارزیابی عملکرد | ارزیابی عملکرد تیم | ارزیابی عملکرد و انگیزش | از مفاهیم تا کاربردها: سیاست بازی | استراتژی مذاکره | اضطراب در ارتباطات | الکترونیک و ارتباطات | الگوهای مختلف تصمیم گیری | الگوی اقتضایی | الگوی بهینه تصمیم گیری فردی | الگوی پنج مرحله ای | الگوی تعادل زمان | الگوی رهبری مشارکتی | الگوی سه مرحله ای | الگوی فیدلر | انتخاب کانال ارتباطی | انگیزش از مفاهیم تا کاربردها | انگیزش چیست؟ | انگیزش و فرهنگ ملی | انواع ارزش | انواع تیم | انواع فرهنگ ها | انواع مختلف برنامه های کاری | انواع نگرش | اهمیت ارزش ها | ایجاد سازمان یاد گیرنده | ایجاد و حفظ فرهنگ | بازخورد نتیجه عملکرد کارکنان | برنامه های آموزش و پرورش کارکنان | برنامه های پرداخت بر اساس مهارت | برنامه هایی در رابطه با پرداخت متغیر | بهبود سازمانی | بوروکراسی | پایگاه های قدرت | پژوهش عملی | تئوری استنادی رهبری | تئوری رهبری فره مند | تئوری مبتنی بر تبادل رهبر با اعضا | تئوری مسیر - هدف | تئوری موقعیتی هرسی و بلانچار | تئوری های اقتضایی | تئوری های رفتاری رهبری | تئوری های رهبری | تئوری های شخصیتی و رهبری | تئوری ویژگی های شغلی | تبدیل اعضا به عضو تیم | تحریف پیام | تحقیقات اسکاندیناوی | تحقیقات دانشگاه اهایو | تحقیقات دانشگاه میشیگان | ترکیب نظریه های نوین انگیزش | تصمیم گیری گروه | تعارض سازنده و ویرانگر | تعارض، مذاکره و رفتار بین گروهی | تعدیل در رفتار | تعریف رفتار سیاسی | تعریف فرهنگ سازمانی | تعریف قدرت | تعریف گروه و طبقه بندی آن | تغییر در نیروی کار | تغییر و تحول سازمانی | تغییرات برنامه ریزی شده | تفاوت تیم و گروه | تفاوت فرهنگ های قوی با ضعیف | تفاوت های فردی | تفویض اختیارات و مسئولیت ها | تقسیم کار | تکنولوژی در سازمان | تکنولوژی طراحی شغلی و تنش کاری | تمرکز و عدم تمرکز | تنش کاری | تنش و نتیجه های حاصل از آن | تنش یا فشار کاری چیست؟ | توانایی | توجه رفتار گروه | توسعه شغل | توسعه نظریه تقویت رفتار | جامعه سنجی: تجزیه و تحلیل روابط دون گروه | جایگزین کردن دیدگاه شهودی با تحقیق سیستماتیک | جهت جریان ارتباطات | چارچوب کلاکهان و استرادبک | چالش ها و فرصت های رفتار سازمانی | چرا تیم شهرت یافته است؟ | چرا ساختارهای سازمانی متفاوت اند؟ | چه چیزی را ارزیابی می کنند | چه کسی باید ارزیابی را انجام دهد؟ | حذف شرط: همرنگ جماعت شدن و خارج شدن از گروه همرنگ جماعت شدن | حوزه کنترل | خارجی ها در آمریکا | خلاصه ای از تئوری های رفتاری | در رفتار سازمانی اصول فراگیر وجود ندارد. | درس سوم: مبانی رفتار فردی | درک تیم | درک فرهنگ ملی یک کشور | دهکده جهانی | دیدگاه های مدیریت تغییر سازمانی | رؤیا رویی با مسائل بین المللی | رابطه بین ادراک و تصمیم گیری فردی | رابطه بین نگرش و رفتار | رابطه مدیریت مبتنی بر هدف و نظریه تعیین هدف | راه حل | رسمیت | رضایت شغلی | رفتار سازمانی چیست؟ | رهبری | رهبری اصیل | رهبری چیست؟ | رهبری عملکرد گرا و رهبری ایجاد کننده تحول | روابط بین گروه ها | روش های اعمال قدرت | روش های بهبود سازمانی | روش های تصمیم گیری گروه | روش های مدیریت بر روابط بین گروهی | زنجیره فرماندهی | ساختار بدون مرز | ساختار تیمی | ساختار زن سالار | ساختار ساده | ساختار سازمانی چیست؟ | ساختار گروه | ساختار ماتریسی | ساختار مجازی | ساختارهای جدید سازمانی | ساختارهای متداول سازمانی | سیاست های تغییر | سیر تکاملی اندیشه تعارض | سیستم پاداش | سیستم تولید انعطاف پذیر | شبکه مدیریت | شبکه های رسمی و غیر رسمی | شخصیت | شرایط که از خارج بر گروه تحمیل می شود. | شیوه ابراز نارضایتی | شیوه فراگیری فرهنگ | شیوه های آموزش | شیوه های ارزیابی عملکرد | شیوه های گزینش کارکنان | طراحی شغلی | طراحی مجدد شغلی | عامل تغییر چه می تواند بکند | عوامل تعیین کننده انسجام گروه | عوامل تعیین کننده رضایت شغلی | عواملی که بر ادراک تأثیر می گذارند | عواملی که در رفتار سیاسی نقش دارند | غلبه بر عوامل تغییر | فرایند ارتباطات | فرایند بهبود مستمر | فرایند تعارض | فرایند مذاکره | فرایندهای گروه | فرهنگ به عنوان یک قلم بدهی | فرهنگ چه می کند؟ | فرهنگ سازمانی | فرهنگ سازمانی چیست؟ | فرهنگ سازمانی و فرهنگ ملی | فرهنگ ملی به عنوان متغیر اقتضایی | فرهنگ های گوناگون و ارتباطات | فرهنگ و رسمیت | فرهنگ یک واژه توصیفی است | قدرت در عمل | قدرت و سیاست | کارهای گروه | گروه بندی کار | مبانی ارتباطات | مبانی رفتار گروهی | مبانی ساختار سازمانی | مبدأ جنبش نیروی کار ناهمگون | مدیران اثربخش و مدیران موفق | مدیران و مسئله های مربوط به تغییر در دهه 1990 | مدیریت تنش | مدیریت در سازمان نیروی کار ناهمگون | مدیریت مبتنی بر هدف | مدیریت مبتنی بر هدف چیست؟ | مدیریت مبتنی بر هدف در مرحله عمل | مدیریت منابع انسانی در سطح جهانی | مذاکره یا چانه زدن | مراحل تکامل | مراحل تکامل گروه | مروری بر وظایف مدیران | مروری بر وظیفه ی مدیر | مزایای انعطاف پذیر | مسئله نوین رهبری | مسائل بالقوه | مسائل نوین در اداره تیم | مسائل نوین در ارتباطات | مسائل نوین در تصمیم گیری | مسائل ویژه در انگیزش | مسائلی که در فرایند مذاکره مطرح است | مشارکت کارکنان | مصلحت اندیشی در ارتباطات | مفاهیم اصلی انگیزش | مقاومت در برابر تغییر | مقایسه رهبری با قدرت | منابع انسانی: سیاست ها و رویه ها | منابع بالقوه تنش زا | منابع سیستم های ارزشی | منابع مبتنی بر اعضای گروه | منابع نگرش | منسوخ شدن مهارت ها | مهارت های مدیران | مهندسی مجدد کار | موانع ارتباطات اثربخش | موانع ارتباطی بین زن و مرد | نا همسازی شناختی | ناهمگونی نیروی کار | نباید توانایی و فرصت را نادیده انگاشت | نتایج حاصل از (نشانه های تنش) | نظریه X و Y | نظریه ارزشیابی شناخت | نظریه انتظار | نظریه ای آر جی | نظریه برابری | نظریه بهداشت انگیزش | نظریه تعیین هدف | نظریه سلسله مراتب نیازها | نظریه نیازهای سه گانه مک کللند | نقش ارتباطات | نقش سایر رشته های علمی در رفتار سازمانی | نقش مدیر | نگرش نیروی کار ناهمگون | نگرش ها | نگرش و ثبات رویه در رفتار | نوآوری | نیروهایی که باعث تغییر می شوند | هدف از ارزیابی عملکرد | وابستگی کلید درک قدرت | واقعیت سیاسی | واقعیت ضربه فرهنگی | واکنش در برابر تفاوت فرهنگ ها در جهان | وجه مشترک تئوری های رهبری | ورود به رفتار سازمانی | وظایف مدیران | ویژگی رهبران امیدوار | ویژگی های زندگی نامه ای | یادگیری | یک الگوی ارتباطی | یک سو نگری آمریکایی ها
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۸ جلسه ویدئویی
×