×
زمان تقریبی انتشار: ۶ تا ۱۴ هفته

آموزش روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت - پیش ثبت نام

آموزش روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال هماهنگی
زمان تقریبی انتشار: ۶ تا ۱۴ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در صف شروع ضبط است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می‌توانید با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.
آموزش روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت - پیش ثبت نام

اطلاعات مستند به عنوان یکی از شرایط لازم در تصمیم‌گیری خوب است. مدیران برای تصمیم‌گیری به دنبال گردآوری اطلاعات از مشتریان و سایر عوامل محیطی (توزیع‌کنندگان، عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و سایر عوامل مرتبط با محصول یا خدمت) هستند. برای گردآوری اطلاعات دو روش تحقیق کمی و کیفی در اکثر موارد استفاده می‌شود. مبانی فلسفی این دو روش از یکدیگر متفاوت‌ است و شناخت این تفاوت‌ها به مدیران کمک می‌کند تا با صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ای اندک اطلاعات مورد نظر خود را به دست بیاورند.

آموزش روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال هماهنگی
زمان تقریبی انتشار: ۶ تا ۱۴ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در صف شروع ضبط است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می‌توانید با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

اطلاعات مستند به عنوان یکی از شرایط لازم در تصمیم‌گیری خوب است. مدیران برای تصمیم‌گیری به دنبال گردآوری اطلاعات از مشتریان و سایر عوامل محیطی (توزیع‌کنندگان، عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و سایر عوامل مرتبط با محصول یا خدمت) هستند. برای گردآوری اطلاعات دو روش تحقیق کمی و کیفی در اکثر موارد استفاده می‌شود. مبانی فلسفی این دو روش از یکدیگر متفاوت‌ است و شناخت این تفاوت‌ها به مدیران کمک می‌کند تا با صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ای اندک اطلاعات مورد نظر خود را به دست بیاورند.

از طرفی دیگر، توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های پژوهشی در تمامی جوامع (دانش‌بنیان و توسعه‌یافته و در حال توسعه) به عنوان یک ضرورت پایدار و مستمر محسوب می‌شود از آن جایی که تنوع در روش‌های مختلف تحقیق نیازمند مدل‌های پژوهشی جدید است، می‌توان اینگونه گفت که استفاده از روش‌های آمیخته و یکپارچه (ترکیبی) در جهت سهولت تحقق اهداف پژوهشی و ارائه تصویری کامل‌تر و درکی عمیق‌تر از پدیده‌های مورد مطالعه، انقلابی نوین در عرصه پژوهش‌های علمی محسوب می‌شود که تامین این نیاز پژوهشی از الزامات اساسی پژوهشگران است.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: شناخت تفاوت‌های اساسی پژوهش‌های کیفی و کمی
  • مفهوم و ماهیت روش تحقیق کمی
  • سنت کمی‌گرا در روش تحقیق کمی
  • نقاط قوت و ضعف پژوهش‌های کمی
  • مفهوم پژوهش‌های کیفی
  • ویژگی‌های پژوهش‌های کیفی
  • دورانی بودن فرایند پژوهش‌های کیفی
  • تفاوت بین پرسش‌های پژوهش کمی و کیفی
 • درس دوم: تاریخچه و مکاتب فکری در پژوهش‌های کیفی
  • تاریخچه پژوهش کیفی
  • تاریخچه تکامل پژوهش کیفی
  • فرق میان روش‌شناسی، روش تحقیق و پژوهش
 • درس سوم: سلسله مراتب انجام فعالیت‌های پژوهش‌های کیفی
  • مراحل انجام روش تحقیق کیفی
  • روش تحقیق نظریه مبانی
  • اتیک (نگاه از بیرون) و امیک (نگاه از درون)
  • عنوان و دلایل استفاده از تحقیق کیفی
  • مراحل طراحی تحقیق کیفی
  • چرخه گردآوری داده‌ها در تحقیق کیفی
  • تنظیم و تحلیل داده‌ها
 • درس چهارم: ابزارهای اصلی در انجام پژوهش‌های کیفی
  • ابزار مشاهده
  • ابزار مصاحبه
  • ابزار منابع
  • نرم‌افزارهای تحلیل تحقیقات کیفی
 • درس پنجم: روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی
  • روش تحقیق مردم‌شناسی یا قوم‌نگاری
  • روش تحقیق مردم‌نگاری
  • روش تحقیق قوم‌انگاری ارتباطی
  • روش تحقیق پدیدارشناختی
  • منطق تبیین در تحقیق پدیدارشناسی
  • روش تحقیق وقایع زندگی یا تحقیق زندگی‌نامه‌ای
  • تاریخ شفاهی به عنوان روش یا ابزار قوی در مطالعات کیفی
  • روش تحقیق تحلیل مکالمات یا گفتمان
  • روش تحقیق تاویل‌شناسی یا هرمنوتیک
  • روش تحقیق کردارشناسی
  • روش تحقیق نشانه‌شناسی
  • روش تحقیق جامعه‌سنجی
  • روش تحقیق افکارسنجی
  • روش تحقیق توصیفی
  • روش تحقیق اکتشافی
  • روش تحقیق تحلیل مضمون
  • روش تحقیق عملکردی
  • روش تحقیق مطالعه موردی
  • روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی
  • روش تحقیق میدانی
  • روش تحقیق مشارکتی
  • روش تحقیق فمینیسم
  • روش تحقیق تعامل‌گرایی نمادین
  • روش تحقیق انسان‌شناسی شناختی
  • روش تحقیق تاریخی
  • روش تحقیق فراتحلیل یا متاآنالیز
  • روش تحقیق فراترکیب
  • روش تحقیق Q
  • روش تحقیق ساختاری تفسیری
  • روش تحقیق تحلیل ژانر
  • روش تحقیق داده بنیاد
  • ارائه مثال در خصوص انواع روش‌های تحقیق کیفی
 • درس ششم: به کارگیری روش‌های آمیخته (کمی و کیفی)
  • جهان‌بینی پژوهش‌های آمیخته
  • معرفی روش‌های تحقیق آمیخته
  • تاریخچه تحقیق آمیخته
  • دلایل انجام پژوهش‌های آمیخته
  • گام‌های انجام طرح‌های تحقیق آمیخته
  • داده‌های آمیخته
  • مراحل تحلیل داده‌های آمیخته
  • انواع طرح‌های تحقیق آمیخته
  • نقاط قوت و ضعف روش‌های آمیخته
  • نکات اصلی در تهیه گزارش تحقیق آمیخته
 • درس هفتم: مهارت گزارش‌نویسی و ارائه یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل‌های کیفی
  • چهارچوب گزارش یک تحقیق کیفی
 • درس هشتم: ارزیابی مراتب قابلیت تعمیم‌پذیری یافته در پژوهش‌های کیفی
  • استفاده از تحقیق کیفی برای تفسیر و توجیه تفاوت در تحقیق آزمایشی
  • استفاده از تحقیق کیفی برای درک پدیده و تعمیم یافته‌ها
 • درس نهم: روش‌شناسی مطالعات سازمانی و مدیریتی در محضر قرآن و اهل بیت
  • دیدگاه‌های زیربنایی معرفت‌شناسی در علوم رفتاری
  • تاثیر دیدگاه‌های معرفت‌شناسی بر روش تحقیق در علوم رفتاری با تاکید بر علوم تربیتی
  • گونه‌شناسی پژوهش‌های میان رشته‌ای مدیریت اسلامی
  • راهبردهای تدبر در قرآن کریم
  • مساله صلاحیت محقق و اعتبارسنجی تحقیق
 • درس دهم: پژوهش در محضر قرآن کریم (آشنایی با بعضی آیات سوره مبارکه حجرات)
  • اصول روابط بین‌فردی بر اساس آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی سوره حجرات
  • کاوشی در تاریخ‌گذاری سوره حجرات
  • سبک‌شناسی سوره حجرات
  • خردورزی در هندسه معرفتی تفسیر سوره حجرات
 • درس یازدهم: ماهیت ارزشی ابزارها در فعالیت‌های پژوهشی
  • اعتبارسنجی و قابلیت اعتماد پرسشنامه
  • اعتبار، روایی و انواع آن
  • قابلیت اعتماد، پایایی
  • انواع تعیین قابلیت اعتماد
  • آزمون‌های پارامتریک و ناپارامتریک
 • درس دوازدهم: روش‌های سنجش و ارزیابی صحت یافته‌های پژوهشی
  • عوامل مرتبط با کیفیت پژوهش
  • اخلاق در پژوهش
 • درس سیزدهم: مقایسه منطق کشف و انکشاف در مکاتب گوناگون
  • منطق فرا اثبات‌گرایی
  • منطق اثبات‌گرایی

مفید برای رشته‌های
 • مدیریت
 • حسابداری
 • روانشناسیراهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVMNG110
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
نظرات

در حال حاضر، دیدگاهی برای این آموزش ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: حسابداری | روانشناسی | مدیریت
برچسب‌ها:
آزمون های پارامتریک | آزمون های ناپارامتریک | ابزار مشاهده | ابزار مصاحبه | ابزار منابع | اخلاق در پژوهش | اعتبارسنجی و قابلیت اعتماد پرسشنامه | انواع تعیین قابلیت اعتماد | انواع طرح های تحقیق آمیخته | پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت | تاریخچه پژوهش کیفی | تاریخچه تحقیق آمیخته | تاریخچه تکامل پژوهش کیفی | تفاوت بین پرسش های پژوهش کمی و کیفی | تفاوت های اساسی پژوهش های کیفی و کمی | تهیه گزارش تحقیق آمیخته | جهان بینی پژوهش های آمیخته | چرخه گردآوری داده ها در تحقیق کیفی | چهارچوب گزارش یک تحقیق کیفی | خردورزی در هندسه معرفتی | داده های آمیخته | دلایل استفاده از تحقیق کیفی | دلایل انجام پژوهش های آمیخته | دورانی بودن فرایند پژوهش های کیفی | دیدگاه های معرفت شناسی | روش تحقیق Q | روش تحقیق افکارسنجی | روش تحقیق اکتشافی | روش تحقیق انسان شناسی شناختی | روش تحقیق پدیدارشناختی | روش تحقیق تاریخی | روش تحقیق تاویل شناسی | روش تحقیق تحلیل ژانر | روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی | روش تحقیق تحلیل مضمون | روش تحقیق تحلیل مکالمات | روش تحقیق تعامل گرایی نمادین | روش تحقیق توصیفی | روش تحقیق جامعه سنجی | روش تحقیق داده بنیاد | روش تحقیق ساختاری تفسیری | روش تحقیق عملکردی | روش تحقیق فراتحلیل یا متاآنالیز | روش تحقیق فراترکیب | روش تحقیق فمینیسم | روش تحقیق قوم انگاری ارتباطی | روش تحقیق کردارشناسی | روش تحقیق مردم شناسی یا قوم نگاری | روش تحقیق مردم نگاری | روش تحقیق مشارکتی | روش تحقیق مطالعه موردی | روش تحقیق میدانی | روش تحقیق نشانه شناسی | روش تحقیق نظریه مبانی | روش شناسی پژوهش های کیفی | روش شناسی مطالعات سازمانی | روش های تجزیه و تحلیل داده های کیفی | سبک شناسی سوره حجرات | سنت کمی گرا در روش تحقیق کمی | طرح های تحقیق آمیخته | ماهیت روش تحقیق کمی | مراحل انجام روش تحقیق کیفی | مراحل تحلیل داده های آمیخته | مراحل طراحی تحقیق کیفی | معرفی روش های تحقیق آمیخته | مفهوم پژوهش های کیفی | مقایسه منطق کشف و انکشاف در مکاتب گوناگون | منطق اثبات گرایی | منطق تبیین در تحقیق پدیدارشناسی | منطق فرا اثبات گرایی | نرم افزارهای تحلیل تحقیقات کیفی | نقاط قوت و ضعف پژوهش های کمی | نقاط قوت و ضعف روش های آمیخته | ویژگی های پژوهش های کیفی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی ×