×
۱۱۵,۰۰۰ تومان

آموزش ارتباطات مدیریت

آموزش ارتباطات مدیریت

هزینه آموزش
۱۱۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۳۷۳ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)

ارتباط برای هماهنگی فعالیت‌ های گروهی، اجرای وظایف رهبری و انجام وظایف مدیریتی، لازم و ضروری است. بنابراین، مدیرانی که مدیریت خود را با توجه به مفاهیم ارتباط سازمانی اعمال نمایند، به وضوح از موفقیت بیشتری برخوردار خواهند گردید. اگر ارتباط درونی را مهم تر از ارتباط بیرونی بدانیم، به این نتیجه خواهیم رسید که برای ایجاد انسجام و اتحاد درون سازمانی، برقراری ارتباط مطلوب به صورت یک شبکه کارآمد و موثر، ضروری است. هدف کلی این آموزش، بررسی شیوه های برقراری ارتباط موثر و مناسب توسط افراد، بررسی و معرفی توانایی و مهارت ارتباط با دیگران و ارائه روش های کمک کننده به گسترش ارتباط و تلاش برای افزایش اثربخشی ارتباط در سازمان و جامعه است. در این فرادرس به تفصیل درباره مفاهیمی چون: اصول کلیدی ارتباط، کارکردهای ارتباط، جریان ارتباط در سیستم، ارتباط میان فردی، ابزارهای ارتباط، ارتباط کلامی و غیرکلامی، ارتباط میان سازمانی، موانع برقراری ارتباط موثر و ارتباط در عرصه جامعه بحث می کنیم.

آموزش ارتباطات مدیریت

تعداد دانشجو
۳۷۳ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
هزینه آموزش
۱۱۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)

حمیدرضا فردوسیان

کارشناس ارشد MBA (استراتژی - بازاریابی)

حمیدرضا فردوسیان دارای مدرک MBA از موسسه آموزش عالی بهار هستند. ایشان سابقه تدریس بیش از 150 عنوان آموزش در زمینه مدیریت را دارا هستند. همچنین در دوره های سازمانی و دوره های تخصصی حمل و نقل نیز مشغول به تدریس حضوری هستند.

توضیحات تکمیلی

ارتباط موثر، کلید فتح تمام درهای بسته در جهان است، چرا که در دنیای در حال کوچک شدن امروزی، فعالیتی ضروری و غیرقابل اجتناب در تمام امور بشر محسوب می شود. در این راستا، صاحب نظران دانش مدیریت، از سال‏ ها پیش به این حقیقت دست یافته ‏اند که ارتباط مناسب و موثر، عاملی بسیار کلیدی در حصول اهداف و استراتژی های سازمان و افزایش روحیه و انگیزه کارکنان در انجام بهینه امور محوله است.

در گذشته، سازمان ها عامل هایی برای هماهنگی بین افراد و کنترل آنان در مسیر منطبق با اهداف بودند. ارتباط های انسانی در محیط سازمان، عهده ‏دار روابط افراد و روش ‏هایی است که می‏ توان با کمک آن ها از یک طرف روابط میان فردی را توسعه داد و به ارزشمندی آن کمک کرد و از طرف دیگر، به افزایش کارایی های روابط میان گروهی نیز مدد رساند. سازمان ها برای حیات و ادامه حضور در عرصه کسب و کار، نیازمند و وابسته به ارتباط درونی و بیرونی هستند و بالطبع هر مدیری، معمولا بیش تر وقت خود را صرف برقراری ارتباط می کند.

صاحب نظران دانش مدیریت، از سال ها پیش به این حقیقت دست یافته اند که ارتباط مناسب و موثر، عاملی بسیار کلیدی در حصول اهداف و استراتژی های سازمان و نیز افزایش روحیه و انگیزه کارکنان در انجام بهینه امور محوله است. یکی از تحول ‌های اساسی که در مدیریت ایجاد شده است، تحول در نحوه نگرش به سازمان است. امروزه در سازمان‌ ها به مفاهیمی چون فرهنگ و ارتباط سازمانی، توجه ویژه‌ ای می ‌شود.

ارتباط برای هماهنگی فعالیت‌ های گروهی، اجرای وظایف رهبری و انجام وظایف کلیه مدیریتی، لازم و ضروری است. بنابراین، مدیرانی که مدیریت خود را با توجه به مفاهیم ارتباط سازمانی اعمال نمایند، به وضوح از موفقیت بیش تری برخوردار خواهند گردید. اگر ارتباط درونی را مهم تر از ارتباط بیرونی بدانیم، به این نتیجه خواهیم رسید که برای ایجاد انسجام و اتحاد درون سازمانی، برقراری ارتباط مطلوب به صورت یک شبکه کارآمد و موثر، ضروری است.

هدف کلی این آموزش، بررسی شیوه های برقراری ارتباط موثر و مناسب توسط افراد، بررسی و معرفی توانایی و مهارت ارتباط با دیگران و ارائه روش های کمک کننده به گسترش ارتباط و تلاش برای افزایش اثربخشی ارتباط در سازمان و جامعه است. در این فرادرس به تفصیل درباره مفاهیمی چون: اصول کلیدی ارتباط، کارکردهای ارتباط، جریان ارتباط در سیستم، ارتباط میان فردی، ابزارهای ارتباط، ارتباط کلامی و غیرکلامی، ارتباط میان سازمانی، موانع برقراری ارتباط موثر و ارتباط در عرصه جامعه بحث می کنیم.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مفاهیم کلی ارتباط
  • اصول و مفاهیم کلیدی ارتباط
   • ماهیت ارتباط
   • شرایط برقراری ارتباط
   • مروری مختصر بر فرایند ارتباط
   • انواع ارتباط
 • درس دوم: کارکردهای ارتباط
  • عواقب ناشی از ناتوانی در برقراری ارتباط
  • راه های تمرکز حواس هنگام گوش دادن
  • مهارت همدلی کردن
   • مزیت های همدلی
   • کاربرد و نتایج همدلی
   • گام های همدلی
   • راه های تقویت همدلی
   • مانع های همدلی
  • جریان ارتباط در سیستم
   • ارتباط عمودی
   • ارتباط افقی
   • ارتباط مورب
   • الگوهای ارتباط سازمانی
   • انتخاب مسیر یا کانال ارتباطی
  • ارتباط میان فردی
   • اثربخشی در ارتباط میان فردی
   • ویژگی اثربخشی در ارتباط میان فردی
   • خودآگاهی
 • درس سوم: ابزارهای ارتباط
  • مدل های ارتباط
   • مدل ارسطو (Aristotle)
   • مدل شانون و ویور (Shannon-Weaver)
   • مدل هارولد لسول (Harold Lasswell)
   • مدل ویلبر شرام (Wilber Schramm)
   • مدل دیوید برلو (David Berlo)
   • مدل ارتباطی بکر (Pristine Communication)
  • ارتباط کلامی و غیرکلامی
   • ویژگی ارتباط کلامی
   • ویژگی ارتباط غیرکلامی
  • کنترل زبان بدن
  • ارتباط میان سازمانی
   • قوانین راهبردی در ارتباط سازمانی
   • مشکل های موجود در ارتباط سازمانی
   • راهکارهای حمایت از ارتباط سازمانی
    • ارتباط بالا به پایین
    • ارتباط پایین به بالا
   • ضرورت برقراری ارتباط در مدیریت
   • بهسازی ارتباط سازمانی
 • درس چهارم: موانع ارتباط
  • جنسیت و تاثیر آن در ارتباط
   • تفاوت زن و مرد در ارتباط
   • تفاوت های اصلی زن و مرد در برقراری ارتباط
   • رهبری زنان
  • سبک های شنود و تاثیر آن در ارتباط
   • تعریف شنود موثر
   • سبک های شنود
    • سبک نتیجه ای
    • سبک چرایی
    • سبک فراگردی
  • موانع برقراری ارتباط موثر
  • روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی
  • شایعه و تاثیر آن بر ارتباط
   • شرایط شکل گیری شایعه
   • زمینه پذیرش و سرعت انجام شایعه
   • چرایی رواج شایعه
   • راه های کاهش شایعه
 • درس پنجم: ارتباط در عرصه جامعه
  • تاثیر تفاوت های فرهنگی در ارتباط
   • جایگاه ارزش ها و تفاوت های فرهنگی در ارتباط
   • تاثیر ارتباط و فرهنگ بر توسعه
   • روابط عمومی و فرهنگ سازی
  • ارتباط از راه دور
   • انواع ارتباط از راه دور
   • دورکاری و مهارت های مورد نیاز آن
   • مزایا و معایب دورکاری
  • راهکارهای بهبود ارتباط در فضای سازمان های ایرانی
  • اهمیت و آداب ارتباط در اندیشه اسلامی
   • معاشرت، مسیری برای رهایی
   • آداب معاشرت اسلامی
   • انسان کامل از نظر اسلام
   • نا به هنجاری های رفتاری در معاشرت
   • رعایت هنجارهای رفتاری و اخلاقی در معاشرت

 

مفید برای
 • مدیریت

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. مفاهیم کلی ارتباط
۲. کارکردهای ارتباط
۳. ابزارهای ارتباط
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۴. موانع ارتباط
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. ارتباط در عرصه جامعه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۶ جلسه ویدئویی با مجموع ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ارتباطات مدیریت
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۷۴۰۲۲ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVMNG105
مدت زمان ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۲۴۴ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۳۷۳ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۳ نظر ثبت شده است.
مهدی
مهدی
۱۴۰۱/۰۳/۲۵
چون با پرسنل رفت و آمد داریم و زیاد در ارتباطیم خیلی آموزش خوبی بود.
سروش
سروش
۱۴۰۱/۰۳/۲۴
خوب و مفید بود و کیفیت خیلی خوبی هم داشت و تدریس خیلی روانی هم داشتند.
زینب
زینب
۱۳۹۹/۰۳/۱۴
شاید لحن مدرس یک مقدار یکنواخت بود، که باعث میشه مطالب فراموش شوند، ولی روش های خیلی خوبی داده، تا حد زیادی نتیجه گرفتم ازش.
دسته‌بندی موضوعی: مدیریت
برچسب‌ها:
Aristotle | Aristotle Model | David Berlo | David Berlo's Communication Model | Harold Lasswell | Harold Lasswell Model | Management Communications | Pristine Communication | Pristine Communication Model | Shannon Weaver Model | Shannon-Weaver | Wilber Schramm | آداب معاشرت اسلامی | ابزارهای ارتباط | اثربخشی در ارتباط میان فردی | ارتباط از راه دور | ارتباط افقی | ارتباط بالا به پایین | ارتباط پایین به بالا | ارتباط در عرصه جامعه | ارتباط سازمانی | ارتباط عمودی | ارتباط غیرکلامی | ارتباط کلامی | ارتباط مورب | ارتباط میان سازمانی | ارتباط میان فردی | ارتباطات مدیریت | اصول ارتباط | الگوهای ارتباط سازمانی | انتخاب مسیر | انسان کامل از نظر اسلام | انواع ارتباط | انواع ارتباط از راه دور | اهمیت و آداب ارتباط | برقراری ارتباط در مدیریت | بهبود ارتباط در فضای سازمان های ایرانی | بهسازی ارتباط سازمانی | تاثیر ارتباط بر توسعه | تاثیر ارتباط و فرهنگ بر توسعه | تاثیر فرهنگ بر توسعه | تفاوت زن و مرد در ارتباط | تفاوت های فرهنگی در ارتباط | جریان ارتباط در سیستم | جنسیت و تاثیر آن در ارتباط | چرایی رواج شایعه | خودآگاهی | راه های تقویت همدلی | راه های تمرکز حواس هنگام گوش دادن | راه های کاهش شایعه | رهبری زنان | روابط عمومی | رواج شایعه | زمینه پذیرش شایعه | سبک چرایی | سبک فراگردی | سبک نتیجه ای | سبک های شنود | سبک های شنود و تاثیر آن در ارتباط | سرعت انجام شایعه | شایعه و تاثیر آن بر ارتباط | شرایط شکل گیری شایعه | شنود موثر | فرایند ارتباط | فضای سازمان های ایرانی | کاربرد و نتایج همدلی | کارکردهای ارتباط | کانال ارتباطی | کنترل زبان بدن | گام های همدلی | مدل ارتباطی بکر | مدل ارسطو | مدل دیوید برلو | مدل شانون و ویور | مدل هارولد لسول | مدل های ارتباط | مدل ویلبر شرام | مزیت های همدلی | معاشرت | مفاهیم کلی ارتباط | مهارت همدلی کردن | موانع ارتباط | موانع برقراری ارتباط موثر | نا به هنجارهای رفتاری در معاشر | ناتوانی در برقراری ارتباط | ویژگی اثربخشی در ارتباط میان فردی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۶ جلسه ویدئویی
×