هزینه آموزش
۳۳,۰۰۰ تومان

آموزش مدیریت مهندسی

آموزش مدیریت مهندسی

تعداد دانشجو
۴۴۰ نفر
مدت زمان
۱۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
هزینه آموزش
۳۳,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش مدیریت مهندسی

چکیده

هدف از این آموزش، افزایش بینش مخاطبین با مباحث کلیدی سازمان، از جمله: مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت پروژه، مدیریت خرید و تدارکات، مدیریت کیفیت و… است تا بدین ترتیب مخاطبین با چگونگی اداره سازمان های پروژه ای که در آینده با آن ها رو به رو خواهند شد، آشنا شوند. اهمیت مباحث این درس از آن جا ناشی می شود که شخص در زمان اداره و نظارت بر یک پروژه بداند که چه موضوع هایی می توانند دارای تاثیرهای عمیقی بر پروژه شوند. چگونگی افزایش بهره وری، ارتقای میزان کیفیت، چگونگی استفاده بهینه از سیستم های اطلاعات مدیریت و حتی اخلاق در مهندسی، از جمله مباحثی است که دارای تاثیرهای تعیین کننده ای بر موفقیت پروژه به شمار می آیند و در این درس مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مدرس
حمیدرضا فردوسیان

word.instructor_degree.non MBA (استراتژی - بازاریابی)

حمیدرضا فردوسیان دارای مدرک MBA از موسسه آموزش عالی بهار هستند. ایشان سابقه تدریس بیش از 150 عنوان آموزش در زمینه مدیریت را دارا هستند. همچنین در دوره های سازمانی و دوره های تخصصی حمل و نقل نیز مشغول به تدریس حضوری هستند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

یکی از مهم ترین دلایل آموزش و یادگیری درس مدیریت مهندسی، این است که این درس به طور کلی و نظام یافته، به تمام جوانب اساسی مدیریت در سازمان پرداخته است. البته مباحثی که در این درس به آن ها پرداخته شده است، چندان تخصصی و جزیی نگر نیستند چرا که هدف این درس، آشنایی کلی مخاطبین با مباحث پایه ای و کلیدی ساختار سازمان است.

هدف از این آموزش، افزایش بینش مخاطبین با مباحث کلیدی سازمان، از جمله: مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت پروژه، مدیریت خرید و تدارکات، مدیریت کیفیت و… است تا بدین ترتیب مخاطبین با چگونگی اداره سازمان های پروژه ای که در آینده با آن ها رو به رو خواهند شد، آشنا شوند.

اهمیت مباحث این درس از آن جا ناشی می شود که شخص در زمان اداره و نظارت بر یک پروژه بداند که چه موضوع هایی می توانند دارای تاثیرهای عمیقی بر پروژه شوند. چگونگی افزایش بهره وری، ارتقای میزان کیفیت، چگونگی استفاده بهینه از سیستم های اطلاعات مدیریت و حتی اخلاق در مهندسی، از جمله مباحثی است که دارای تاثیرهای تعیین کننده ای بر موفقیت پروژه به شمار می آیند و در این درس مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

ضرورت آموزش این درس و یادگیری آن، ناشی از این است که بسیاری از دروس آتی که دانشجویان با آن ها مواجه خواهند شد، منوط به فهم دقیق مطالب درس مدیریت مهندسی است. از این جهت است که مطالب این درس، بسیار کلیدی و پایه ای محسوب می شوند.

 
فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: اصول مدیریت عمومی
  • ارکان سازمان
  • فرایند مدیریت
   • برنامه ریزی
   • سازماندهی
   • رهبری
   • نظارت
  • نقش های مدیر
   • نقش های ارتباطی
   • نقش های اطلاعاتی
   • نقش های تصمیم گیری
  • انواع مدیران
   • سطح های مدیریت
   • مهارت های مدیران
 • درس دوم: تئوری و ساختار سازمان
  • تعریف سازمان
  • سازمان به عنوان سیستم
   • زیرسیستم های سازمانی
  • ابعاد طرح سازمان
   • ابعاد ساختاری
   • ابعاد محتوایی
  • مبانی ساختار سازمانی
  • طراحی ساختار سازمانی
   • تعیین کارهایی که باید انجام شود
   • زنجیره فرماندهی
   • گروه بندی واحدهای سازمانی
  • ساختار سازمانی
   • مبتنی بر نوع وظیفه
   • مبتنی بر نوع محصول
   • مبتنی بر منطقه جغرافیایی
   • پیوندی
   • ماتریسی
 • درس سوم: مدیریت منابع انسانی
  • برنامه ریزی منابع انسانی
   • تجزیه و تحلیل شغل
    • روش ها
  • کارمندیابی و فرایند گزینش
   • فرم درخواست کار
   • آزمون و انتخاب کارکنان
   • انواع آزمون ها
   • مصاحبه با کارکنان آینده
  • توجیه و آموزش کارکنان
   • آموزش و توسعه
  • ارزیابی عملکرد (بازخورد)
   • روش های ارزیابی
  • جبران خدمت کارکنان
   • مراحل تعیین میزان پرداخت
   • برنامه های پرداخت انگیزشی
   • مزایای کارکنان
  • مدیریت مسیر شغلی
   • ارتقای مقام
   • انتقال
   • اعمال مقررات انضباطی، تنزل مقام و اخراج کارکنان
 • درس چهارم: مدیریت بازاریابی
  • فلسفه های مدیریت بازاریابی
  • فرایند بازاریابی
   • تجزیه و تحلیل موقعیت های بازار
   • جست و جو و انتخاب بازارهای هدف
   • طراحی استراتژی های بازاریابی
   • برنامه ریزی برای برنامه های بازاریابی
   • سازماندهی، اجرا و کنترل فعالیت های بازاریابی
  • تحقیقات بازاریابی
  • تقسیم بندی بازار
  • پیش بینی فروش
  • مدیریت محصولات
  • قیمت گذاری محصول
  • کانال های توزیع
  • تبلیغات و ترویج فروش
 • درس پنجم: مدیریت تکنولوژی
  • تعریف
  • طبقه بندی
  • مدیریت تکنولوژی
  • عوامل کلیدی در مدیریت تکنولوژی
   • انواع نوآوری
   • تقسیم بندی نوآوری
  • رابطه تکنولوژی - قیمت
  • چرخه حیات تکنولوژی
   • چرخه حیات تکنولوژی و رشد بازار
  • فرایند نوآوری تکنولوژی
  • برنامه ریزی
  • روش های دست یابی به تکنولوژی
 • درس ششم: مدیریت پروژه
  • ذی نفعان پروژه
  • فرایندهای مدیریت پروژه
   • فرایند آغازین
   • برنامه ریزی
   • اجرا
   • نظارت و کنترل
   • فرایند اختتامی
  • حوزه های دانش مدیریت پروژه
   • یکپارچگی
   • محدوده
   • زمان
   • هزینه
   • کیفیت
   • منابع انسانی
   • ارتباط ها
   • مخاطره
   • تدارکات
 • درس هفتم: برنامه ریزی پروژه
  • ساختار شکست کار
  • برآورد زمان فعالیت ها
  • روش مسیر بحرانی
   • نمودار شبکه ای
   • خطاها در رسم شبکه
   • مراحل روش مسیر بحرانی
   • مسیر پیشرو
   • مسیر پسرو
   • شناوری فعالیت (فرجه)
  • نمودار گانت (Gantt chart)
   • گزارش های جدولی
   • نمایش شناوری پیشرفت در نمودار گانت
   • ضعف و قوت نمودار گانت
 • درس هشتم: مدیریت خرید و تدارکات
  • اهداف بخش خرید
  • ارتباط بخش خرید با دیگر بخش های سازمان
  • وظایف
  • مراحل کلی
  • انواع سیستم های خرید
  • شناخت منابع عرضه کالا در مدیریت خرید
  • مناقصه
  • مزایده
  • مذاکره
  • عقد قرارداد
  • معامله های ارزی (Letter of credit)
  • خرید خارجی
 • درس نهم: مدیریت کیفیت
  • تعریف کیفیت
  • کنترل آماری فرایند
  • ایزو 9000
  • مدیریت کیفیت فراگیر (T.Q.M)
  • فلسفه دمینگ (Deming)
  • گسترش کارکردهای کیفیت
 • درس دهم: سیستم های اطلاعات مدیریت
  • اهمیت
  • طبقه بندی سیستم های اطلاعات
   • براساس عنصرهای فیزیکی
   • طبقه بندی مدیران براساس سطح های مدیریت
   • براساس نوع تصمیم ها
  • انواع سیستم های اطلاعات مدیریت
   • سیستم پردازش عملیات (T.P.S)
   • سیستم گزارش های مدیریت (M.R.S)
   • سیستم پشتیبان تصمیم گیری
 • درس یازدهم: بهره وری
  • تعریف
  • سنجش
  • اهمیت
  • بهره وری عامل های تولید
   • نیروی کار
   • تکنولوژی
   • مواد اولیه
   • سرمایه
   • انرژی
   • مدیریت
 • درس دوازدهم: اخلاق مهندسی
  • مسوولیت حرفه ای
   • الگوی مسوولیت
   • موانع مسوولیت حرفه ای
  • تجزیه و تحلیل مساله های اخلاقی
   • تعارض
   • مساله های مرزبندی
  • مهندسی و مخاطره
  • تفاوت های مدیران و مهندسان
 • درس سیزدهم: ارگونومی
  • اهمیت اجتماعی ارگونومی
  • وضعیت و حرکات بدن
   • اطلاعاتی از بیومکانیک، فیزیولوژی و آنتروپومتری (Anthropometrie)
   • وضعیت بدن
   • حرکات
  • طراحی نمایشگرها
   • انواع نمایشگرها
   • انواع نمایشگرهای بصری
   • تقسیم بندی شمارشگرها
  • تاثیر عوامل محیطی بر انسان
   • روشنایی
   • سر و صدا
 • درس چهاردهم: مقررات قراردادهای مهندسی
  • قرارداد و طرف های آن
   • وظایف و اختیارات کارفرما
   • وظایف پیمانکاران
   • وظایف مهندسان مشاور
  • فرایند انجام طرح ها
  • مراحل طراحی
  • مراحل انتخاب مشاور
  • چگونگی انتخاب پیمانکار
  • مدارک قرارداد
  • مراحل انعقاد قرارداد
  • مراحل انجام کار توسط پیمانکاران
  • انواع قراردادهای پیمانکاری
  • بیمه های مهندسی
 
مفید برای رشته های
 • مدیریت
 • مهندسی صنایع

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

پیش‌نمایش ۱: اصول مدیریت عمومی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

پیش‌نمایش ۲: تئوری و ساختار سازمان

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۱ مگابایت -- (کلیک کنید +))

پیش‌نمایش ۳: مدیریت منابع انسانی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

پیش‌نمایش ۴: مدیریت بازاریابی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

پیش‌نمایش ۵: مدیریت تکنولوژی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۶: مدیریت پروژه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۷: برنامه‌ ریزی پروژه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۸: مدیریت خرید و تدارکات
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۹: مدیریت کیفیت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۰: سیستم‌ های اطلاعات مدیریت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۱: بهره‌ وری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۲: اخلاق مهندسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۳: ارگونومی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۴: مقررات قراردادهای مهندسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مدیریت مهندسی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۱۲۵۷ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVMNG103
مدت زمان ۱۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۴۰۵ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


نظرات

تا کنون ۴۴۰ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲ نظر ثبت شده است.
شادی
شادی

چند قسمتشو دیدم تا به اینجای کار رضایت داشتم و برای دیدن ادامه آموزش مشتاق هستم.

محمد
محمد

من احساس خوبی به این آموزش داشتم ولی محتوای آموزش یک جوری طراحی شده بود که فقط برای آزمون های دانشگاهی به درد میخورد. اگر کاربردی تر بود و می تونست در جاهای دیگه از این آموزش استفاده کرد بهتر بود.

تنها کاربران ثبت نامی در آموزش امکان درج کامنت را دارند
دسته های مرتبط: مهندسی صنایع | مدیریت

برچسب‌ها: Anthropometrie | Deming | Ergonomics | Gantt | Gantt Chart | industrial engineering | Letter of credit | M.R.S | T.P.S | آنتروپومتری | ابعاد محتوایی | ارتقای میزان کیفیت | ارگونومی | اصول مدیریت عمومی | اعمال مقررات انضباطی | افزایش بهره وری | انواع سیستم های اطلاعات مدیریت | انواع قراردادهای پیمانکاری | انواع نمایشگرها | اهمیت اجتماعی ارگونومی | برآورد زمان فعالیت ها | برنامه ریزی پروژه | برنامه ریزی منابع انسانی | برنامه های پرداخت انگیزشی | بهره وری | بهره وری سرمایه | بیمه های مهندسی | بیومکانیک | تعریف سازمان | تنزل مقام | جوانب اساسی مدیریت | چگونگی انتخاب پیمانکار | دیال | روش مسیر بحرانی | زنجیره فرماندهی | زیرسیستم های سازمانی | ساختار پیوندی | ساختار سازمانی | ساختار شکست کار | ساختار ماتریسی | ساختار مبتنی بر منطقه جغرافیایی | ساختار مبتنی بر نوع وظیفه | سازماندهی | سطوح مدیریت | سیستم پردازش عملیات | سیستم پشتیبان تصمیم گیری | سیستم گزارش های مدیریت | سیستم های اطلاعات مدیریت | شرح شغل | صنایع | طراحی ساختار سازمانی | فرایند اختتامی | فرایند بازاریابی | فرایند گزینش | فرایند مدیریت در مرحله عمل | فرایند نوآوری تکنولوژی | فرم درخواست کار | فلسفه دمینگ | فلسفه های مدیریت بازاریابی | کارمندیابی | مبانی ساختار سازمانی | مخاطره | مدیران وظیفه ای | مدیریت بازاریابی | مدیریت پروژه | مدیریت تکنولوژی | مدیریت خرید و تدارکات | مدیریت مخاطره پروژه | مدیریت منابع انسانی | مدیریت مهندسی | مراحل انتخاب مشاور | مراحل انعقاد قرارداد | مساله های مرزبندی | مسوولیت حرفه ای | مسیر بحرانی | مصاحبه با کارکنان آینده | مقررات قراردادهای مهندسی | مناقصه و مزایده | نقش های ارتباطی | نقش های اطلاعاتی | نقش های تصمیم گیری | نمایشگرهای بصری | نمودار گانت | وظیفه های پیمانکاران