هزینه آموزش
۸۰,۰۰۰ تومان

آموزش مدیریت مهندسی

آموزش مدیریت مهندسی

تعداد دانشجو
۶۵۵ نفر
مدت زمان
۱۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
هزینه آموزش
۸۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش مدیریت مهندسی

هدف از این آموزش، افزایش بینش مخاطبین با مباحث کلیدی سازمان، از جمله: مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت پروژه، مدیریت خرید و تدارکات، مدیریت کیفیت و… است تا بدین ترتیب مخاطبین با چگونگی اداره سازمان های پروژه ای که در آینده با آن ها رو به رو خواهند شد، آشنا شوند. اهمیت مباحث این درس از آن جا ناشی می شود که شخص در زمان اداره و نظارت بر یک پروژه بداند که چه موضوع هایی می توانند دارای تاثیرهای عمیقی بر پروژه شوند. چگونگی افزایش بهره وری، ارتقای میزان کیفیت، چگونگی استفاده بهینه از سیستم های اطلاعات مدیریت و حتی اخلاق در مهندسی، از جمله مباحثی است که دارای تاثیرهای تعیین کننده ای بر موفقیت پروژه به شمار می آیند و در این درس مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

آموزش مدیریت مهندسی

مدت زمان
۱۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
هزینه آموزش
۸۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
حمیدرضا فردوسیان

کارشناس ارشد MBA (استراتژی - بازاریابی)

حمیدرضا فردوسیان دارای مدرک MBA از موسسه آموزش عالی بهار هستند. ایشان سابقه تدریس بیش از 150 عنوان آموزش در زمینه مدیریت را دارا هستند. همچنین در دوره های سازمانی و دوره های تخصصی حمل و نقل نیز مشغول به تدریس حضوری هستند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

یکی از مهم ترین دلایل آموزش و یادگیری درس مدیریت مهندسی، این است که این درس به طور کلی و نظام یافته، به تمام جوانب اساسی مدیریت در سازمان پرداخته است. البته مباحثی که در این درس به آن ها پرداخته شده است، چندان تخصصی و جزیی نگر نیستند چرا که هدف این درس، آشنایی کلی مخاطبین با مباحث پایه ای و کلیدی ساختار سازمان است.

هدف از این آموزش، افزایش بینش مخاطبین با مباحث کلیدی سازمان، از جمله: مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت پروژه، مدیریت خرید و تدارکات، مدیریت کیفیت و… است تا بدین ترتیب مخاطبین با چگونگی اداره سازمان های پروژه ای که در آینده با آن ها رو به رو خواهند شد، آشنا شوند.

اهمیت مباحث این درس از آن جا ناشی می شود که شخص در زمان اداره و نظارت بر یک پروژه بداند که چه موضوع هایی می توانند دارای تاثیرهای عمیقی بر پروژه شوند. چگونگی افزایش بهره وری، ارتقای میزان کیفیت، چگونگی استفاده بهینه از سیستم های اطلاعات مدیریت و حتی اخلاق در مهندسی، از جمله مباحثی است که دارای تاثیرهای تعیین کننده ای بر موفقیت پروژه به شمار می آیند و در این درس مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

ضرورت آموزش این درس و یادگیری آن، ناشی از این است که بسیاری از دروس آتی که دانشجویان با آن ها مواجه خواهند شد، منوط به فهم دقیق مطالب درس مدیریت مهندسی است. از این جهت است که مطالب این درس، بسیار کلیدی و پایه ای محسوب می شوند.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: اصول مدیریت عمومی
  • ارکان سازمان
  • فرایند مدیریت
   • برنامه ریزی
   • سازماندهی
   • رهبری
   • نظارت
  • نقش های مدیر
   • نقش های ارتباطی
   • نقش های اطلاعاتی
   • نقش های تصمیم گیری
  • انواع مدیران
   • سطح های مدیریت
   • مهارت های مدیران
 • درس دوم: تئوری و ساختار سازمان
  • تعریف سازمان
  • سازمان به عنوان سیستم
   • زیرسیستم های سازمانی
  • ابعاد طرح سازمان
   • ابعاد ساختاری
   • ابعاد محتوایی
  • مبانی ساختار سازمانی
  • طراحی ساختار سازمانی
   • تعیین کارهایی که باید انجام شود
   • زنجیره فرماندهی
   • گروه بندی واحدهای سازمانی
  • ساختار سازمانی
   • مبتنی بر نوع وظیفه
   • مبتنی بر نوع محصول
   • مبتنی بر منطقه جغرافیایی
   • پیوندی
   • ماتریسی
 • درس سوم: مدیریت منابع انسانی
  • برنامه ریزی منابع انسانی
   • تجزیه و تحلیل شغل
    • روش ها
  • کارمندیابی و فرایند گزینش
   • فرم درخواست کار
   • آزمون و انتخاب کارکنان
   • انواع آزمون ها
   • مصاحبه با کارکنان آینده
  • توجیه و آموزش کارکنان
   • آموزش و توسعه
  • ارزیابی عملکرد (بازخورد)
   • روش های ارزیابی
  • جبران خدمت کارکنان
   • مراحل تعیین میزان پرداخت
   • برنامه های پرداخت انگیزشی
   • مزایای کارکنان
  • مدیریت مسیر شغلی
   • ارتقای مقام
   • انتقال
   • اعمال مقررات انضباطی، تنزل مقام و اخراج کارکنان
 • درس چهارم: مدیریت بازاریابی
  • فلسفه های مدیریت بازاریابی
  • فرایند بازاریابی
   • تجزیه و تحلیل موقعیت های بازار
   • جست و جو و انتخاب بازارهای هدف
   • طراحی استراتژی های بازاریابی
   • برنامه ریزی برای برنامه های بازاریابی
   • سازماندهی، اجرا و کنترل فعالیت های بازاریابی
  • تحقیقات بازاریابی
  • تقسیم بندی بازار
  • پیش بینی فروش
  • مدیریت محصولات
  • قیمت گذاری محصول
  • کانال های توزیع
  • تبلیغات و ترویج فروش
 • درس پنجم: مدیریت تکنولوژی
  • تعریف
  • طبقه بندی
  • مدیریت تکنولوژی
  • عوامل کلیدی در مدیریت تکنولوژی
   • انواع نوآوری
   • تقسیم بندی نوآوری
  • رابطه تکنولوژی - قیمت
  • چرخه حیات تکنولوژی
   • چرخه حیات تکنولوژی و رشد بازار
  • فرایند نوآوری تکنولوژی
  • برنامه ریزی
  • روش های دست یابی به تکنولوژی
 • درس ششم: مدیریت پروژه
  • ذی نفعان پروژه
  • فرایندهای مدیریت پروژه
   • فرایند آغازین
   • برنامه ریزی
   • اجرا
   • نظارت و کنترل
   • فرایند اختتامی
  • حوزه های دانش مدیریت پروژه
   • یکپارچگی
   • محدوده
   • زمان
   • هزینه
   • کیفیت
   • منابع انسانی
   • ارتباط ها
   • مخاطره
   • تدارکات
 • درس هفتم: برنامه ریزی پروژه
  • ساختار شکست کار
  • برآورد زمان فعالیت ها
  • روش مسیر بحرانی
   • نمودار شبکه ای
   • خطاها در رسم شبکه
   • مراحل روش مسیر بحرانی
   • مسیر پیشرو
   • مسیر پسرو
   • شناوری فعالیت (فرجه)
  • نمودار گانت (Gantt chart)
   • گزارش های جدولی
   • نمایش شناوری پیشرفت در نمودار گانت
   • ضعف و قوت نمودار گانت
 • درس هشتم: مدیریت خرید و تدارکات
  • اهداف بخش خرید
  • ارتباط بخش خرید با دیگر بخش های سازمان
  • وظایف
  • مراحل کلی
  • انواع سیستم های خرید
  • شناخت منابع عرضه کالا در مدیریت خرید
  • مناقصه
  • مزایده
  • مذاکره
  • عقد قرارداد
  • معامله های ارزی (Letter of credit)
  • خرید خارجی
 • درس نهم: مدیریت کیفیت
  • تعریف کیفیت
  • کنترل آماری فرایند
  • ایزو 9000
  • مدیریت کیفیت فراگیر (T.Q.M)
  • فلسفه دمینگ (Deming)
  • گسترش کارکردهای کیفیت
 • درس دهم: سیستم های اطلاعات مدیریت
  • اهمیت
  • طبقه بندی سیستم های اطلاعات
   • براساس عنصرهای فیزیکی
   • طبقه بندی مدیران براساس سطح های مدیریت
   • براساس نوع تصمیم ها
  • انواع سیستم های اطلاعات مدیریت
   • سیستم پردازش عملیات (T.P.S)
   • سیستم گزارش های مدیریت (M.R.S)
   • سیستم پشتیبان تصمیم گیری
 • درس یازدهم: بهره وری
  • تعریف
  • سنجش
  • اهمیت
  • بهره وری عامل های تولید
   • نیروی کار
   • تکنولوژی
   • مواد اولیه
   • سرمایه
   • انرژی
   • مدیریت
 • درس دوازدهم: اخلاق مهندسی
  • مسوولیت حرفه ای
   • الگوی مسوولیت
   • موانع مسوولیت حرفه ای
  • تجزیه و تحلیل مساله های اخلاقی
   • تعارض
   • مساله های مرزبندی
  • مهندسی و مخاطره
  • تفاوت های مدیران و مهندسان
 • درس سیزدهم: ارگونومی
  • اهمیت اجتماعی ارگونومی
  • وضعیت و حرکات بدن
   • اطلاعاتی از بیومکانیک، فیزیولوژی و آنتروپومتری (Anthropometrie)
   • وضعیت بدن
   • حرکات
  • طراحی نمایشگرها
   • انواع نمایشگرها
   • انواع نمایشگرهای بصری
   • تقسیم بندی شمارشگرها
  • تاثیر عوامل محیطی بر انسان
   • روشنایی
   • سر و صدا
 • درس چهاردهم: مقررات قراردادهای مهندسی
  • قرارداد و طرف های آن
   • وظایف و اختیارات کارفرما
   • وظایف پیمانکاران
   • وظایف مهندسان مشاور
  • فرایند انجام طرح ها
  • مراحل طراحی
  • مراحل انتخاب مشاور
  • چگونگی انتخاب پیمانکار
  • مدارک قرارداد
  • مراحل انعقاد قرارداد
  • مراحل انجام کار توسط پیمانکاران
  • انواع قراردادهای پیمانکاری
  • بیمه های مهندسی

مفید برای رشته های
 • مدیریت
 • مهندسی صنایع

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. اصول مدیریت عمومی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. تئوری و ساختار سازمان

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۱ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. مدیریت منابع انسانی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۱ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. مدیریت بازاریابی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. مدیریت تکنولوژی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مدیریت پروژه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. برنامه‌ ریزی پروژه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. مدیریت خرید و تدارکات
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. مدیریت کیفیت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. سیستم‌ های اطلاعات مدیریت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. بهره‌ وری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. اخلاق مهندسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. ارگونومی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. مقررات قراردادهای مهندسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۷ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۲ ساعت و ۴۷ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مدیریت مهندسی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۱۲۵۷ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVMNG103
مدت زمان ۱۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۷۶۵ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۶۵۵ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۳ نظر ثبت شده است.
محمد علی
محمد علی
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

علیرغم اینکه ۲۰ سالی هست در پروژه‌های مختلف نفت و گاز مشغول هستم ولی ارتباطی با این دوره آموزشی نگرفتم. انتظار بیشتری داشتم.

شادی
شادی
۱۳۹۹/۰۳/۲۱

چند قسمتشو دیدم تا به اینجای کار رضایت داشتم و برای دیدن ادامه آموزش مشتاق هستم.

محمد
محمد
۱۳۹۸/۱۰/۱۲

من احساس خوبی به این آموزش داشتم ولی محتوای آموزش یک جوری طراحی شده بود که فقط برای آزمون های دانشگاهی به درد میخورد. اگر کاربردی تر بود و می تونست در جاهای دیگه از این آموزش استفاده کرد بهتر بود.

دسته‌بندی موضوعی: مدیریت | مهندسی صنایع
برچسب‌ها:
Anthropometrie | Deming | Ergonomics | Gantt | Gantt Chart | industrial engineering | Letter of credit | Letter of credit | M.R.S | M.R.S | T.P.S | T.P.S | آنتروپومتری | آنتروپومتری | ابعاد محتوایی | ابعاد محتوایی | ارتقای میزان کیفیت | ارتقای میزان کیفیت | ارگونومی | ارگونومی | اصول مدیریت عمومی | اصول مدیریت عمومی | اعمال مقررات انضباطی | اعمال مقررات انضباطی | افزایش بهره وری | افزایش بهره وری | انواع سیستم های اطلاعات مدیریت | انواع سیستم های اطلاعات مدیریت | انواع قراردادهای پیمانکاری | انواع قراردادهای پیمانکاری | انواع نمایشگرها | انواع نمایشگرها | اهمیت اجتماعی ارگونومی | اهمیت اجتماعی ارگونومی | برآورد زمان فعالیت ها | برآورد زمان فعالیت ها | برنامه ریزی پروژه | برنامه ریزی پروژه | برنامه ریزی منابع انسانی | برنامه ریزی منابع انسانی | برنامه های پرداخت انگیزشی | برنامه های پرداخت انگیزشی | بهره وری | بهره وری | بهره وری سرمایه | بهره وری سرمایه | بیمه های مهندسی | بیمه های مهندسی | بیومکانیک | بیومکانیک | تعریف سازمان | تعریف سازمان | تنزل مقام | تنزل مقام | جوانب اساسی مدیریت | جوانب اساسی مدیریت | چگونگی انتخاب پیمانکار | چگونگی انتخاب پیمانکار | دیال | دیال | روش مسیر بحرانی | روش مسیر بحرانی | زنجیره فرماندهی | زنجیره فرماندهی | زیرسیستم های سازمانی | زیرسیستم های سازمانی | ساختار پیوندی | ساختار پیوندی | ساختار سازمانی | ساختار سازمانی | ساختار شکست کار | ساختار شکست کار | ساختار ماتریسی | ساختار ماتریسی | ساختار مبتنی بر منطقه جغرافیایی | ساختار مبتنی بر منطقه جغرافیایی | ساختار مبتنی بر نوع وظیفه | ساختار مبتنی بر نوع وظیفه | سازماندهی | سازماندهی | سطوح مدیریت | سطوح مدیریت | سیستم پردازش عملیات | سیستم پردازش عملیات | سیستم پشتیبان تصمیم گیری | سیستم پشتیبان تصمیم گیری | سیستم گزارش های مدیریت | سیستم گزارش های مدیریت | سیستم های اطلاعات مدیریت | سیستم های اطلاعات مدیریت | شرح شغل | شرح شغل | صنایع | صنایع | طراحی ساختار سازمانی | طراحی ساختار سازمانی | فرایند اختتامی | فرایند اختتامی | فرایند بازاریابی | فرایند بازاریابی | فرایند گزینش | فرایند گزینش | فرایند مدیریت در مرحله عمل | فرایند مدیریت در مرحله عمل | فرایند نوآوری تکنولوژی | فرایند نوآوری تکنولوژی | فرم درخواست کار | فرم درخواست کار | فلسفه دمینگ | فلسفه دمینگ | فلسفه های مدیریت بازاریابی | فلسفه های مدیریت بازاریابی | کارمندیابی | کارمندیابی | مبانی ساختار سازمانی | مبانی ساختار سازمانی | مخاطره | مخاطره | مدیران وظیفه ای | مدیران وظیفه ای | مدیریت بازاریابی | مدیریت بازاریابی | مدیریت پروژه | مدیریت پروژه | مدیریت تکنولوژی | مدیریت تکنولوژی | مدیریت خرید و تدارکات | مدیریت خرید و تدارکات | مدیریت مخاطره پروژه | مدیریت مخاطره پروژه | مدیریت منابع انسانی | مدیریت منابع انسانی | مدیریت مهندسی | مدیریت مهندسی | مراحل انتخاب مشاور | مراحل انتخاب مشاور | مراحل انعقاد قرارداد | مراحل انعقاد قرارداد | مساله های مرزبندی | مساله های مرزبندی | مسوولیت حرفه ای | مسوولیت حرفه ای | مسیر بحرانی | مسیر بحرانی | مصاحبه با کارکنان آینده | مصاحبه با کارکنان آینده | مقررات قراردادهای مهندسی | مقررات قراردادهای مهندسی | مناقصه و مزایده | مناقصه و مزایده | نقش های ارتباطی | نقش های ارتباطی | نقش های اطلاعاتی | نقش های اطلاعاتی | نقش های تصمیم گیری | نقش های تصمیم گیری | نمایشگرهای بصری | نمایشگرهای بصری | نمودار گانت | نمودار گانت | وظیفه های پیمانکاران | وظیفه های پیمانکاران
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۷ جلسه ویدئویی
×