×
زمان تقریبی انتشار: ۶ تا ۱۴ هفته

آموزش ترمودینامیک پیشرفته مواد - پیش ثبت نام

آموزش ترمودینامیک پیشرفته مواد - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال هماهنگی
زمان تقریبی انتشار: ۶ تا ۱۴ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در صف شروع ضبط است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می‌توانید با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.
آموزش ترمودینامیک پیشرفته مواد - پیش ثبت نام

ترمودینامیک مواد به بررسی امکان یا عدم امکان انجام واکنش‌های شیمیایی، تغییرات شیمیایی و فیزیکی و همچنین تغییر حالت در مواد مختلف می‌پردازد. فازهای مختلف مواد با تغییر شرایط ترمودینامیکی (دما، فشار و...) می‌توانند به فازهای دیگر تغییر یابند در صورتی که در حالت تعادل ترمودینامیکی امکان این تغییر را داشته باشند. با این تفاسیر، ترمودینامیک علم امکان‌سنجی تغییرات ساختاری مواد است. هدف از مطالعه ترمودینامیک، بررسی و فهم علت ایجاد تغییرات فیزیکی و شیمیایی در مواد مختلف است. ضرورت فهم ترمودینامیک به این دلیل است که بدون آن، چرایی و چگونگی تغییرات در مهندسی مواد را نمی‌توان تشخیص داد. به عبارتی، مهندس مواد که فهمی از ترمودینامیک نداشته باشد، درکی از تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد نخواهد داشت.

آموزش ترمودینامیک پیشرفته مواد - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال هماهنگی
زمان تقریبی انتشار: ۶ تا ۱۴ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در صف شروع ضبط است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می‌توانید با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

ترمودینامیک مواد به بررسی امکان یا عدم امکان انجام واکنش‌های شیمیایی، تغییرات شیمیایی و فیزیکی و همچنین تغییر حالت در مواد مختلف می‌پردازد. فازهای مختلف مواد با تغییر شرایط ترمودینامیکی (دما، فشار و...) می‌توانند به فازهای دیگر تغییر یابند در صورتی که در حالت تعادل ترمودینامیکی امکان این تغییر را داشته باشند. با این تفاسیر، ترمودینامیک علم امکان‌سنجی تغییرات ساختاری مواد است. هدف از مطالعه ترمودینامیک، بررسی و فهم علت ایجاد تغییرات فیزیکی و شیمیایی در مواد مختلف است. ضرورت فهم ترمودینامیک به این دلیل است که بدون آن، چرایی و چگونگی تغییرات در مهندسی مواد را نمی‌توان تشخیص داد. به عبارتی، مهندس مواد که فهمی از ترمودینامیک نداشته باشد، درکی از تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد نخواهد داشت.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه‌ای بر ترمودینامیک
  • قانون اول ترمودینامیک
   • گرما، کار و انرژی درونی
   • آنتالپی و ظرفیت گرمایی
   • تغییرات آنتالپی
  • قانون دوم ترمودینامیک
   • فرایندهای برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر
   • آنتروپی
   • معیار تعادل
   • انرژی‌های حرارتی
  • قانون سوم ترمودینامیک
   • قانون سوم
   • آنتروپی مطلق
  • توابع کمکی
   • انرژی‌های آزاد
   • اثر فشار بر انرژی آزاد
   • اثر دما بر انرژی آزاد
   • معادلات مستخرج کمکی
  • محاسبه آنتالپی و انرژی‌های آزاد
   • حالت‌های استاندارد
   • انرژی شکل‌گیری
   • انرژی واکنش
   • دمای آدیاباتیک شعله
   • تغییرات انرژی آزاد گیبس
  • مثال‌های عددی
 • درس دوم: آنتروپی و احتمالات
  • آنتروپی و بی‌نظمی در مقیاس اتمی
  • مفهوم حالت میکروسکوپی
  • به دست آوردن محتمل‌ترین حالت میکروسکوپی
  • تاثیر دما در تغییرات میکروسکوپی
  • تعادل حرارتی و معادله بولتزمن
  • جریان حرارت و تولید آنتروپی
  • آنتروپی وضعیتی و آنتروپی حرارتی
  • مثال‌­های عددی
 • درس سوم: ترمودینامیک محلول‌ها
  • رفتار گازها
   • گازهای ایده‌­آل
   • فوگاسیته و گازهای واقعی
  • توابع ترمودینامیکی اختلاط (حلالیت و عدم حلالیت)
   • اکتیویته و پتانسیل‌های شیمیایی
   • خواص جزئی
  • رفتار محلول‌ها
   • محلول‌های ایده‌آل
   • محلول‌های غیر ایده‌آل و توابع اضافی
   • محلول‌های رقیق
   • معادله گیبس - دوهم
   • مدل‌های محلول‌ها (مدل‌­های شبه شیمیایی، منظم، نظم پر و کم دامنه در محلول­‌ها)
  • مثال­‌های عددی
 • درس چهارم: ترمودینامیک تعادل
  • تعادل واکنش
   • ثابت تعادل
   • معیار تعادل واکنش
   • اثر دما بر ثابت تعادل
   • اثر فشار بر ثابت تعادل
   • قانون چتلیرز
   • تغییر حالت تعادل
   • ضرایب و پارامترهای تاثیر متقابل
   • دیاگرام الینگهام
  • تعادل فاز (با ترکیب ثابت و متغیر)
   • قانون فاز
   • استحاله فاز
   • تعادل فازی و انرژی‌های آزاد
   • تعادل‌­های همگن و غیر همگن
  • مثال‌­های عددی
 • درس پنجم: ترمودینامیک دیاگرام‌های فازی
  • سیستم یک جزئی
   • دیاگرام‌های دما - فشار
   • آلوتروپی
  • سیستم‌های دو‌جزئی
   • سیستم دو‌جزئی مایعات و مذاب
   • سیستم‌های دوجزئی بدون محلول‌های جامد
   • سیستم‌های دوجزئی با محلول‌های جامد
   • مدل‌­های ترمودینامیکی سیستم‌های دوجزئی (محاسبات نمودارهای فازی)
   • نمودار منطقه پایداری ترکیبات، نمودارهای انرژی آزاد مولی نسبی و نمودارهای اکتیویته مولی جزئی
  • سیستم‌های سه‌جزئی
   • مثلث‌های ترکیب شیمیایی
   • تصاویر پلی‌ترمال
   • قسمت­‌های ایزوترمال
  • مثال‌های عددی
 • درس ششم: ترمودینامیک سطوح و مرز بین سطوح
  • انرژی سطحی و کشش سطحی
  • مرز داخلی و انفصال شیمیایی
  • انفصال ساختاری در مرزها
  • انرژی نابجایی‌ها
 • درس هفتم: ترمودینامیک الکتروشیمیایی
  • مفاهیم الکتروشیمی و ترمودینامیک
   • مفاهیم پایه‌­ای الکتروشیمیایی (رابطه انرژی شیمیایی و الکتریکی)
   • ترمودینامیک سلول الکتروشیمیایی
  • سلول­‌های الکتروشیمیایی (تشکیل پیل‌ها)
   • الکترودها و سلول‌ها
   • سلول‌­های غلظتی (تاثیر غلظت بر نیروی الکتروموتیو)
  • محلول­‌های آبی
   • اکتیویته محلول­‌های آبی
   • محصولات انحلال
   • نمودارهای پوربه

مفید برای رشته‌های
 • مهندسی مواد
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر


راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ترمودینامیک پیشرفته مواد - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVMME112
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (لینک دانلود)


نظرات

محمد جواد رجبی راد
محمد جواد رجبی راد

شش هفته خیلی دیره ,، زودتر باشه بهتره ، با سپاس
پاسخ به نظر

دسته‌بندی موضوعی: مهندسی مواد

برچسب‌ها:
آلوتروپی | آنتالپی و ظرفیت گرمایی | آنتروپی | آنتروپی حرارتی | آنتروپی مطلق | آنتروپی و احتمالات | آنتروپی و بی ‌نظمی | آنتروپی وضعیتی | اثر دما بر انرژی آزاد | اثر فشار بر انرژی آزاد | اثر فشار بر ثابت تعادل | استحاله فاز | اکتیویته محلول ‌های آبی | اکتیویته و پتانسیل‌ های شیمیایی | انرژی نابجایی ‌ها | انرژی ‌های آزاد | انرژی ‌های حرارتی | انرژی واکنش | انفصال ساختاری در مرزها | پارامترهای تاثیر متقابل | تاثیر دما در تغییرات میکروسکوپی | تاثیر غلظت بر نیروی الکتروموتیو | ترمودینامیک | ترمودینامیک الکتروشیمیایی | ترمودینامیک پیشرفته مواد | ترمودینامیک تعادل | ترمودینامیک دیاگرام‌ های فازی | ترمودینامیک سلول الکتروشیمیایی | ترمودینامیک محلول ‌ها | تصاویر پلی ‌ترمال | تعادل حرارتی | تعادل فاز | تغییرات آنتالپی | تغییرات انرژی آزاد گیبس | توابع ترمودینامیکی اختلاط | تولید آنتروپی | جریان حرارت | دمای آدیاباتیک شعله | دیاگرام الینگهام | دیاگرام‌ های دما - فشار | رفتار گازها | سلول‌ های غلظتی | سیستم دو ‌جزئی مایعات | سیستم‌ های دو‌ جزئی | سیستم‌ های سه‌ جزئی | سیستم یک جزئی | فرایندهای برگشت‌ پذیر | فوگاسیته | قانون اول ترمودینامیک | قانون دوم ترمودینامیک | قانون سوم ترمودینامیک | قانون فاز | گازهای ایده آل | گازهای واقعی | مثلث ‌های ترکیب شیمیایی | محاسبات نمودارهای فازی | محاسبه آنتالپی و انرژی ‌های آزاد | محصولات انحلال | محلول های ایده آل | محلول ‌های رقیق | محلول های غیر ایده آل | مدل‌ های ترمودینامیکی سیستم ‌های دو جزئی | معادلات مستخرج کمکی | معادله بولتزمن | معادله گیبس - دوهم | معیار تعادل | معیار تعادل واکنش | مفاهیم الکتروشیمی | مفهوم حالت میکروسکوپی | نمودار منطقه پایداری ترکیبات | نمودارهای اکتیویته مولی جزئی | نمودارهای انرژی آزاد مولی نسبی | نمودارهای پوربه
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی ×