×
هزینه آموزش
۷۸,۰۰۰ تومان

آموزش نرم افزار MedCalc برای تجزیه و تحلیل و انجام محاسبات آماری

آموزش نرم افزار MedCalc برای تجزیه و تحلیل و انجام محاسبات آماری

تعداد دانشجو
۱۰۹ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۹ دقیقه
هزینه آموزش
۷۸,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
آموزش نرم افزار MedCalc برای تجزیه و تحلیل و انجام محاسبات آماری

هدف این فرادرس، معرفی نرم‌افزار MedCalc از مرحله آغاز تا حد تسلط است، به طوری که در انتهای آموزش مخاطب بتواند پروژه‌های آماری خود را شخصا مدیریت نماید. نرم‌افزارهای متعددی در حوزه‌های علوم پزشکی و اجتماعی وجود دارد که هر یک نسبت به دیگری دارای مزیت‌هایی است. یکی از نرم‌افزارهای مطرح در حوزه علوم پزشکی، نرم‌افزار MedCalc است. این نرم‌افزار دارای نقاط قوت گوناگون از جمله: فراتحلیل داده‌ها با توجه به تنوع شاخص‌های مختلف، نحوه محاسبه حجم نمونه در مطالعات مختلف، تحلیل‌های آماری دیگر و محیط ساده آن جهت تحلیل داده‌های بسیار کاربردی است. در این فرادرس، شما اجزای نرم‌افزار آماری Medcalc را در بخش‌های مختلف فرا می‌گیرید.

آموزش نرم افزار MedCalc برای تجزیه و تحلیل و انجام محاسبات آماری

مدت زمان
۷ ساعت و ۹ دقیقه
هزینه آموزش
۷۸,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
مدرس
دکتر غلامرضا قائدامینی هارونی

دکتری تخصصی سلامت و رفاه اجتماعی

از علاقه‌مندی‌های ایشان می‌توان به مباحث کاربردی آمار و روش‌شناسی پژوهش نام برد. ایشان در حال حاضر به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، مشغول به انجام خدمت هستند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

یکی از نیازهای امروز محققین در حوزه‌های مختلف، تسلط به مهارت‌های کاربردی تحلیل داده‌ها است. در این میان، نرم‌افزارهای متنوعی ارائه شده است که هر یک نسبت به دیگری از مزایای بسیاری برخوردار است. در این آموزش با نرم‌افزار MedCalc با تمرین‌ها و کارهای عملی آشنا می‌شویم.

هدف این فرادرس، معرفی نرم‌افزار MedCalc از مرحله آغاز تا حد تسلط است، به طوری که در انتهای آموزش مخاطب بتواند پروژه‌های آماری خود را شخصا مدیریت نماید. نرم‌افزارهای متعددی در حوزه‌های علوم پزشکی و اجتماعی وجود دارد که هر یک نسبت به دیگری دارای مزیت‌هایی است. یکی از نرم‌افزارهای مطرح در حوزه علوم پزشکی، نرم‌افزار MedCalc است. این نرم‌افزار دارای نقاط قوت گوناگون از جمله: فراتحلیل داده‌ها با توجه به تنوع شاخص‌های مختلف، نحوه محاسبه حجم نمونه در مطالعات مختلف، تحلیل‌های آماری دیگر و محیط ساده آن جهت تحلیل داده‌های بسیار کاربردی است. در این فرادرس، شما اجزای نرم‌افزار آماری Medcalc را در بخش‌های مختلف فرا می‌گیرید.

معرفی اجزای نرم‌افزار، توصیف متغیرهای کیفی و کمی، انجام آزمون‌هایی از قبیل: همبستگی دومتغیره، همبستگی تفکیک و جزئی، رگرسیون خطی ساده و چندگانه، رگرسیون لجستیک ساده و چندگانه، آزمون‌های خانواده t و تحلیل واریانس یک‌راهه و دو‌راهه، تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر مختلط و فراتحلیل انواع مطالعات و... از جمله مباحثی است که در این آموزش با آن‌ها آشنا می‌شوید. از جمله بخش‌های مهم هر یک از آزمون‌های اشاره‌ شده، نحوه استفاده از آن‌ها و شیوه گزارش‌نویسی آکادمیک آن‌ها است که به زبان ساده به آن‌ها پرداخته شده است.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه‌ای بر نرم‌افزار آماری MedCalc‌
 • درس دوم: تعریف متغیر، ورود داده و مدیریت داده‌
 • درس سوم: مدیریت داده‌ها در MedCalc‌
  • نحوه ارسال خروجی MedCalc به نرم‌افزار Word
  • نحوه ذخیره خروجی به دست آمده در MedCalc
  • ورود داده‌های از قبل آماده به MedCalc
  • انواع داده قابل بازخوانی در MedCalc
  • ذخیره داده‌های وارد شده به MedCalc به سایر فرمت‌ها
  • نحوه ذخیره نمودارها با فرمت‌های مختلف و متناسب با فرمت مجلات
  • نحوه کپی کردن، برش دادن و حذف کردن داده‌های وارد شده به MedCalc
  • نحوه تنظیم فرمت متغیرهای وارد شده به MedCalc
 • درس چهارم: منوی Tools
  • ایجاد (محاسبه) متغیر جدید
  • منظم کردن داده‌ها
  • انتخاب داده‌های مشخص برای تحلیل
  • انتخاب نمونه تصادفی
  • ایجاد گروه‌های تصادفی
  • ایجاد گروه‌ها به انتخاب محقق
  • رتبه‌بندی نمونه‌ها
  • محاسبه رتبه‌های درصدی
  • محاسبه نمره Z
 • درس پنجم: منوی Statistics‌
  • توصیف متغیرهای کمی و کیفی بر اساس جداول و انواع نمودار
  • همبستگی بین متغیرها
   • همبستگی دومتغیره بین متغیرهای کمی و نرمال
   • همبستگی دومتغیره به تفکیک گروه
   • مقایسه دو ضریب همبستگی از لحاظ معناداری
   • همبستگی جزئی: بررسی رابطه بین دو متغیر کمی با کنترل متغیر سوم
   • همبستگی بین متغیرهای رتبه‌ای یا کمی غیر نرمال
   • نحوه ترسیم نمودار پراکنش
  • تحلیل رگرسیون خطی ساده و چندگانه
  • رگرسیون لاجستیک ساده و چندگانه
   • شیوه تعریف متغیرها
   • مقدمه‌ای بر شاخص نسبت شانس‌ها (Odds Ratio)
   • شیوه تفسیر نسب شانس‌ها
   • نحوه انجام تحلیل رگرسیون لاجستیک، تفسیر خروجی و شیوه گزارش‌نویسی
  • آزمون‌های خانواده t
   • آزمون t تک‌نمونه‌ای
   • آزمون t تک‌نمونه‌ای به تفکیک گروه
   • آزمون t دو نمونه مستقل
   • آزمون t دو نمونه وابسته
  • برخی آزمون‌های ناپارامتری
   • آزمون علامت
   • آزمون یو من ویتنی (Mann-Whitney U)
   • آزمون ویلکاکسون (Wilcoxon)
  • انواع تحلیل واریانس
   • تحلیل واریانس یک‌راهه
   • تحلیل واریانس دوراهه
   • آزمون کروسکال والیس (Kruskal-Wallis)
  • انواع تحلیل کوواریانس
   • تحلیل کوواریانس در مطالعات مقطعی
   • تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر
   • آزمون ناپارامتری فریدمن (Friedman)
   • تحلیل کوواریانس در مطالعات آزمایشی / مداخله‌ای
  • آزمون‌های ناپارامتری
   • آزمون کای دو یا خی دو
   • آزمون دقیق فیشر
   • آزمون مک نمار (McNemar's Test)
   • آزمون کوکران Q
   • آزمون کوکران - منتل هانزل
   • نسبت شانس و نسبت خطر
 • درس ششم: انجام فراتحلیل (Meta-Analysis)‌
  • آشنایی با فراتحلیل و برخی از شاخص‌ها
  • فراتحلیل شاخص کمی در مطالعات دارای گروه مداخله و کنترل
  • فراتحلیل مطالعات همبستگی
  • فراتحلیل مطالعات شیوع
  • فراتحلیل مطالعات خطر نسبی
  • فراتحلیل مطالعات Risk Difference
  • فراتحلیل مطالعات نسب‌های شانس
   • اصلاح و ویرایش نمودارها
 • درس هفتم: بررسی پایایی‌
  • ضریب همبستگی درون‌طبقاتی
  • ضریب همبستگی توافق
  • ضریب توافق کاپای وزنی و غیر وزنی
  • ضریب آلفای کرونباخ (Cronbach's alpha)
 • درس هشتم: ترسیم انواع نمودار در انواع مطالعات در MedCalc
 • درس نهم: منوی Test‌
  • آزمون t تک‌نمونه‌ای
   • مقایسه یک میانگین با یک عدد معیار
  • آزمون مقایسه یک نسبت یا درصد با عدد معیار
  • محاسبه سطح معناداری برای یک ضریب همبستگی
  • آزمون کای دو یا خی دو
  • آزمون دقیق فیشر
  • آزمون مک نمار
  • محاسبه میزان‌ها
  • محاسبه فاصله اطمینان برای میزان‌ها
  • مقایسه دو میزان
  • محاسبه خطرنسبی
  • محاسبه نسبت شانس‌ها
  • آزمون تشخیص
  • مقایسه دو میانگین
  • مقایسه انحراف معیارها
  • مقایسه دو ضریب همبستگی از لحاظ معناداری
  • مقایسه دو نسبت یا درصد
  • مقایسه دو ضریب تغییر
 • درس دهم: منوی Sample size‌
  • محاسبه حجم نمونه برای مقایسه میانگین با یک عدد مشخص
  • محاسبه حجم نمونه برای مقایسه نسبت با یک عدد معیار
  • محاسبه حجم نمونه برای مقایسه میانگین در دو گروه مستقل
  • محاسبه حجم نمونه برای مقایسه میانگین در دو گروه وابسته
  • محاسبه حجم نمونه برای مقایسه نسبت در دو گروه مستقل
  • محاسبه حجم نمونه برای انجام آزمون مک نمار
  • محاسبه حجم نمونه برای مطالعات همبستگی
  • محاسبه حجم نمونه برای انجام تحلیل بقا

مفید برای رشته‌های
 • علوم پزشکی
 • علوم اجتماعی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

MedCalc 19.4.0
پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه‌ای بر نرم‌افزار آماری MedCalc

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. تعریف متغیر، ورود داده و مدیریت داده

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. مدیریت داده‌ها در MedCalc

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. منوی Tools
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. منوی Statistics
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. انجام فراتحلیل (Meta-Analysis)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. بررسی پایایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. ترسیم انواع نمودار در انواع مطالعات در MedCalc
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. منوی Test
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. منوی Sample size
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۳ جلسه ویدئویی با مجموع ۷ ساعت و ۹ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش نرم افزار MedCalc برای تجزیه و تحلیل و انجام محاسبات آماری
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۸۲۵۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVMED9904
مدت زمان ۷ ساعت و ۹ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۶۷۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۱۰۹ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: علوم پزشکی | آمار و احتمالات
برچسب‌ها:
Cochran Test | Cochran's Q Test | Correlation coefficient by groups | Fishers Exact Test | Friedman Test | Haenszel Test | Kaidu Test | Kruskal - Wallis Test | Mann - Whitney Test | Mantel Test | McNemar's Tests | MedCalc Software | Meta-analysis | Multiple linear regression | Multiple logistic regression | Partial Correlation coefficient | Repeated mixed Measures | Sign test | t تک نمونه‌‌ای | t دو نمونه مستقل و وابسته | Wilcoxon Signed - Rank Test | آزمون Q کوکران | آزمون‌ خانواده t | آزمون دقیق فیشر | آزمون علامت | آزمون فریدمن | آزمون کایدو | آزمون کروسکال والیس | آزمون کوکران | آزمون مک نمار | آزمون من ویتنی | آزمون منتل | آزمون نسبت خطر | آزمون نسبت شانس | آزمون های ناپارامتری | آزمون همبستگی تفکیک | آزمون همبستگی جزئی | آزمون همبستگی دو متغیره | آزمون هنزل | آزمون ویلکاکسون | آزمون‌های ناپارامتری | اجزای نرم‌ افزار مدکالک | انتخاب داده‌ها با مد کالک | ایجاد متغیر جدید در مدکالک | برآورد حجم نمونه در مدکالک | بررسی پایایی ابزار | پایایی ابزار با مدکالک | تحلیل‌ های آماری با مدکالک | تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر | تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌‌ های مکرر | تعریف متغیرها در مدکالک | توصیف متغیرها با مدکالک | توصیف متغیرهای کمی با مدکالک | توصیف متغیرهای کیفی با مدکالک | خروجی های استخراجی در مدکالک | داده‌ های پرت در مد کالک | ذخیره خروجی‌ ها در مدکالک | رتبه ‌بندی داده‌ ها با مدکالک | رگرسیون خطی چندگانه | رگرسیون خطی ساده | رگرسیون لاجتسیک چندگانه | رگرسیون لاجستیک | رگرسیون لجستیک چندگانه | رگرسیون لجستیک ساده | ضریب آلفای کرونباخ | ضریب توافق کاپای ساده | ضریب توافق کاپای وزنی | ضریب همبستگی تفکیکی | ضریب همبستگی توافق | ضریب همبستگی جزئی | ضریب همبستگی درون طبقاتی | فراتحلیل انواع مطالعات | فراتحلیل داده‌ ها | فراتحلیل داده ‌ها با مدکالک | فراتحلیل مطالعات RTC | کنترل کیفی داده در مدکالک | محاسبه حجم نمونه | محاسبه رتبه‌ های درصدی با مدکالک | محاسبه نمره Z با مدکالک | مدیریت داده در مدکالک | مطالعات شیوع | مطالعات همبستگی | منظم‌ کردن داده‌ ها در مدکالک | مهارت تحلیل داده ها | مهارت تحلیل داده ها | نرم افزار آماری مدکالک | نرم افزار آماری مدکالک | همبستگی دو‌‌متغیره مرتبه صفر | همبستگی دو‌‌متغیره مرتبه صفر | واریانس اندازه ‌گیری‌ های مکرر مختلط | واریانس اندازه ‌گیری‌ های مکرر مختلط | واریانس دوراهه | واریانس دوراهه | واریانس یک‌ راهه | واریانس یک‌ راهه | ورود داده در مدکالک | ورود داده در مدکالک
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۳ جلسه ویدئویی
×