×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش مقاومت مصالح (مرور - حل تست کنکور ارشد) - پیش ثبت نام

آموزش مقاومت مصالح (مرور - حل تست کنکور ارشد) - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش مقاومت مصالح (مرور - حل تست کنکور ارشد) - پیش ثبت نام

آنچه که در این فرادرس به آن پرداخته می شود، آموزش کلیه مباحث مقاومت مصالح ۱ و ۲ با رویکرد آموزش مفاهیم و حل مساله است. روند کار به این صورت است که در گام نخست، برای هر درس ضمن آموزش هر زیر درس، مثال های آموزشی متعددی جهت تفهیم بهتر آموزش گنجانده شده است. در گام های بعدی مسائل تکمیلی، تستی و تمرینی متعددی جهت تثبیت آموزش و تسلط هر چه بیش تر ارائه شده اند.

آموزش مقاومت مصالح (مرور - حل تست کنکور ارشد) - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

مقاومت مصالح، شاخه ای از علم مکانیک است که به بررسی و تعیین مقاومت، صلبیت و پایداری الاستیک اجسام، مبتنی بر روش های تحلیلی، نیمه تحلیلی و تجربی می پردازد. تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته اساسا در بردارنده حالت پیشرفته تر و دقیق تری از مطالعه مکانیک اجسام تغییر شکل پذیر در بستر مدل های صرفا تحلیلی و بعضا تجربی است. با این توصیف قبل از ورود به مباحث تکمیلی و پیشرفته تر، نیاز است مبحث مقاومت مصالح مطالعه شود.

همان گونه که مبحث استاتیک اصلی ترین پیش نیاز برای مطالعه مبحث مقاومت مصالح است، مبحث مقاومت مصالح نیز پیش نیاز مطالعه مباحث کاربردی تر مانند: طراحی اجزای ماشین، مکانیک مواد مرکب و حتی مباحث پیشرفته تر مانند: مکانیک محیط های پیوسته، تئوری الاستیسیسته، تئوری پلاستیسیته، تئوری صفحه و پوسته، مکانیک شکست، تحلیل تجربی تنش، مکانیک ضربه، روش های انرژی و … است. عموما مقاومت مصالح در سطح کارشناسی در دو قسمت مقاومت مصالح مقدماتی (مقاومت مصالح 1 و 2) و مقاومت مصالح پیشرفته (مقاومت مصالح 3) تدریس می شود.

آنچه که در این فرادرس به آن پرداخته می شود، آموزش کلیه مباحث مقاومت مصالح 1 و 2 با رویکرد آموزش مفاهیم و حل مساله است. روند کار به این صورت است که در گام نخست، برای هر درس ضمن آموزش هر زیر درس، مثال های آموزشی متعددی جهت تفهیم بهتر آموزش گنجانده شده است. در گام های بعدی مسائل تکمیلی، تستی و تمرینی متعددی جهت تثبیت آموزش و تسلط هر چه بیش تر ارائه شده اند.

تمامی مفاهیم آموزشی و مسائل مبتنی بر معتبرترین منابع دانشگاهی دنیا بوده که در ابتدای آموزش، این کتب مرجع معرفی می شوند و تسلط در حل مسائل تستی از جمله اهداف دیگر این فرادرس است. به نظر می رسد که با حل مسائل آموزشی، تکمیلی، نمونه تستی و تمرینی فراوان در هر مبحث، برای حل تست های کنکور کارشناسی ارشد آمادگی بیش تری ایجاد می شود. در این راستا درس آخر این فرادرس به طور کامل به مبحث کنکور کارشناسی ارشد (حل تست) اختصاص دارد. با این هدف که داوطلب را برای کسب نمره کامل از تست های مبحث مقاومت مصالح (عموما مقاومت 1و 2) آماده تر سازد.

 
فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مفهوم تنش
  • مرور اجمالی روش های استاتیک
  • تنش در اعضا و سازه ها
  • تحلیل و طراحی
  • بارگذاری محوری، تنش نرمال
  • تنش برشی
  • تنش لهیدگی در اتصالات
  • کاربرد تئوری مکانیک جامدات در تحلیل و طراحی سازه های ساده
  • تنش در صفحه های مایل تحت بارگذاری محوری
  • تنش تحت بارگذاری کلی (مولفه های تنش)
  • ملاحظات طراحی
  • حل مسائل
 • درس دوم: تنش و کرنش تحت بارگذاری محوری
  • مفهوم کرنش نرمال تحت بارگذاری
  • نمودار تنش - کرنش
  • تنش و کرنش واقعی
  • قانون هوک، مدول الاستیسیته
  • مقایسه رفتار الاستیک با رفتار پلاستیک
  • بارگذاری خستگی
  • تغییر شکل اجسام تحت بارگذاری محوری
  • تحلیل مسائل (شامل تغییر دما از نظر مکانیک جامدات)
  • نسبت پواسون
  • بارگذاری سه بعدی، تعمیم قانون هوک برای بارگذاری سه بعدی
  • اتساع، مدول بالک
  • کرنش برشی
  • روابط بین مدول الاستیسیته، مدول برشی و نسبت پواسون
  • روابط بین تنش و کرنش در مواد مرکب
  • توزیع تنش و کرنش تحت بارگذاری محوری، اصل سنت ونانت
  • تمرکز تنش
  • تغییر شکل پلاستیک
  • تنش های پسماند
 • درس سوم: بارگذاری پیچشی (پیچش)
  • مباحث مقدماتی تنش ها در یک شفت
  • تغییر شکل ها در یک شفت دایره ای
  • تنش های الاستیک
  • زاویه پیچش الاستیک
  • شفت های نامعین استاتیکی
  • طراحی شفت های انتقال قدرت
  • تمرکز تنش در شفت های دایره ای
  • تغییر شکل های پلاستیک در شفت های دایره ای
  • شفت های دایروی الاستوپلاستیک
  • تنش های پسماند در شفت های دایروی
  • پیچش اعضای غیر دایروی
  • شفت های توخالی جدار نازک
 • درس چهارم: بارگذاری خمشی (خمش خالص)
  • عضو متقارن در خمش خالص
  • تغییر شکل عضو متقارن تحت خمش خالص
  • تنش و تغییر شکل الاستیک
  • تغییر شکل در یک مقطع عرضی
  • خمش عضوهایی که از مواد مختلف ساخته شده اند.
  • تمرکز تنش
  • تغییر شکل پلاستیک
  • اعضای الاستوپلاستیک
  • تغییر شکل پلاستیک اعضای دارای یک صفحه تقارن
  • تنش های پسماند
  • بارگذاری محوری خارج از مرکز در صفحه تقارن
  • خمش نامتقارن
  • حالت کلی بارگذاری محوری خارج از مرکز
  • خمش عضوهای خمیده
 • درس پنجم: تحلیل و طراحی تیرها از نظر بارگذاری خمشی
  • نمودار گشتاور خمشی و برش
  • روابط میان بار، برش و گشتاور خمشی
  • طراحی تیرهای منشوری تحت خمش
  • استفاده از توابع تکین برای تعیین برش و گشتاور خمشی در یک تیر
  • تیرهای غیر منشوری
 • درس ششم: تنش برشی در تیرها و اعضای جدار نازک
  • برش وارد بر وجه افقی یک جز از تیر
  • تعیین تنش برشی در تیرها
  • تنش برشی (در صفحه x-y) در انواع تیرهای رایج
  • مباحث بیش تر درباره توزیع تنش در یک تیر باریک مستطیلی
  • نیروی برشی طولی وارد بر یک جز تیر با شکل دلخواه
  • تنش های برشی در اعضای جدار نازک
  • تغییر شکل پلاستیک
  • اعضای جدار نازک، مرکز برش
 • درس هفتم: تبدیلات تنش و کرنش
  • تبدیل تنش صفحه ای
  • تنش های اصلی، ماکزیمم تنش برشی
  • دایره مور برای حالت تنش صفحه ای
  • حالت کلی تنش
  • استفاده از دایره مور در تحلیل تنش سه بعدی
  • معیارهای تسلیم برای مواد نرم تحت بارگذاری تنش صفحه ای
  • معیارهای شکست برای مواد ترد تحت بارگذاری تنش صفحه ای
  • تنش در مخازن تحت فشار جدار نازک
  • تبدیل کرنش صفحه ای
  • دایره مور در حالت کرنش صفحه ای
  • تحلیل سه بعدی کرنش
  • اندازه گیری کرنش، گلبرگ کرنش
 • درس هشتم: تنش های اصلی در شرایط بارگذاری مشخص
  • تنش های اصلی در تیر
  • طراحی شفت های انتقال قدرت
  • تنش در بارگذاری ترکیبی
 • درس نهم: جابجایی عرضی (خیز) تیرها
  • تغییر شکل تیر تحت بارگذاری عرضی
  • معادله منحنی الاستیک
  • تعیین منحنی الاستیک از روی توزیع بار
  • تیرهای نامعین استاتیکی
  • استفاده از توابع تکین برای تعیین شیب و خیز تیر
  • روش اصل برهم نهی
  • کاربرد اصل برهم نهی برای تحلیل تیرهای نامعین استاتیکی
  • تئوری لنگر - مساحت
  • کاربرد تئوری لنگر - مساحت برای تیرهای طره ای و تیرهای تحت بارگذاری متقارن
  • نمودارهای جز به جز گشتاور خمشی
  • کاربرد تئوری لنگر - مساحت برای تیرهای تحت بارگذاری نامتقارن
  • خیز ماکزیمم
  • کاربرد تئوری لنگر - مساحت برای تیرهای نامعین استاتیکی
 • درس دهم: ستون ها
  • پایداری سازه ها
  • رابطه اویلر برای ستون های دو سر مفصل
  • تعمیم رابطه اویلر برای ستون ها با سایر شرایط انتهایی
  • بارگذاری خارج از مرکز، رابطه سکانت
  • طراحی ستون های تحت بار مرکزی
  • طراحی ستون های تحت بار خارج از مرکز
 • درس یازدهم: روش های انرژی
  • انرژی کرنشی
  • چگالی انرژی کرنشی
  • انرژی کرنشی الاستیک برای تنش های نرمال
  • انرژی کرنشی الاستیک برای تنش های برشی
  • انرژی کرنشی الاستیک برای حالت کلی تنش
  • بارگذاری ضربه ای
  • طراحی در شرایط بارگذاری ضربه ای
  • کار و انرژی در یک بار منفرد
  • خیز تحت یک بار منفرد با روش کار و انرژی
  • کار و انرژی تحت چند بار
  • قضیه کاستیلیانو (Castigliano)
  • تعیین خیز با استفاده از قضیه کاستیگلیانو
  • سازه های نامعین استاتیکی
 • درس دوازدهم: حل تست های منتخب کنکور کارشناسی ارشد
 
مفید برای
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مکانیکاطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مقاومت مصالح (مرور - حل تست کنکور ارشد) - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVMECE9704
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)

آموزش‌های مرتبط با آموزش مقاومت مصالح (مرور - حل تست کنکور ارشد) - پیش ثبت نام


آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

محمد تقی زاده
محمد تقی زاده

سلام محبت کنین ظرف دو هفته ارائه‌ش بدین من خیلی وقته منتظرم

علی شربتی
علی شربتی

لطفا هر چه سریع تر انتشار بدید

حسین
حسین

عالیه منتظرشم برای کنکور مکانیک لازمش دارم، لطفا سوال های کنکوری زیادی حل کنید و سعی بشه مفهموم کامل باشه در کل قسمت های مسئله، چون درس پیچیده ای هست ممنون

nasir
nasir

درس مقاومت مصالح در رشته عمران مهمترین و پایه ای ترین درس هست که اکثر بچه های عمران در این درس به دلیل پایه ضعیفی که نسبت به بچه های مکانیک در استاتیک و دینامیک دارن به شدت می لنگن این درس رو وقتی بچه های مکانیک تدریس می کنن مثالهایی که می زنن بیشتر به سمت اجسام مکانیکال و دوار مثل شفت و توربین دیسک انواع ماشین ها لیفت و پرس و... میره اما وقتی مثال ها به سمت مصالح ساختمانی انواع تیرها ستون ها تکیه گاه ها پیچ و پرچ ها و..میره به شدت به درد بچه های عمرانی می خوره...به خاطر همین اصولا در مهندسی مکانیک بهتر هست به این درس گفته بشه اصول شکل دهی فلزات تا مصالح چون به شدت روی شکل دهی و تحلیل ماشین های فلزی متمرکز هستن..ممنون میشم تعداد ساعات این آموزش حداقل 30 ساعت باشه و از بچه های ارشد یا دکترای عمرانی هم برای اضافه کردن مثال های مفهومی و کاربردی به آموزش استفاده بشه

برچسب‌ها:
Castigliano | اصل سنت ونانت | اعضای الاستوپلاستیک | انرژی کرنشی | بارگذاری پیچشی | بارگذاری خمشی | بارگذاری سه بعدی | بارگذاری ضربه ای | پایداری سازه ها | پیچش اعضای غیر دایروی | تبدیل تنش صفحه ای | تبدیل کرنش صفحه ای | تبدیلات تنش و کرنش | تحلیل تنش سه بعدی | تحلیل سه بعدی کرنش | تغییر شکل پلاستیک | تنش برشی | تنش برشی در تیرها | تنش لهیدگی در اتصالات | تنش نرمال | تنش های اصلی در تیر | تنش های الاستیک | تیرهای غیر منشوری | چگالی انرژی کرنشی | خمش نامتقارن | روابط بین مدول الاستیسیته | روش های استاتیک | زاویه پیچش الاستیک | سازه های نامعین استاتیکی | شفت های دایروی الاستوپلاستیک | طراحی سازه ها | طراحی شفت های انتقال قدرت | قانون هوک | قضیه کاستیگلیانو | قضیه کاستیلیانو | کاربرد تئوری مکانیک جامدات | کرنش برشی | مدول الاستیسیته | مدول برشی | مقاومت مصالح | نمودار تنش کرنش
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×