×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش شبیه سازی ۲ درجه آزادی اجسام پرنده در صفحه Pitch با پیاده سازی هدایت PN و LOS - پیش ثبت نام

آموزش شبیه سازی ۲ درجه آزادی اجسام پرنده در صفحه Pitch با پیاده سازی هدایت PN و LOS - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش شبیه سازی ۲ درجه آزادی اجسام پرنده در صفحه Pitch با پیاده سازی هدایت PN و LOS - پیش ثبت نام

به صورت خلاصه می توان گفت هدف از ارائه این مجموعه، آموزش پیاده سازی شبیه سازی و در اینجا شبیه سازی ۲ درجه آزادی در صفحه پیچ است، زیرا یکی از مشکلاتی که همواره در مطالعه و یا آموزش شبیه سازی دینامیک اجسام پرنده محققین و دانشجویان این حوزه را با چالش روبه رو می کند نبود راهنمای آموزشی مناسب جهت پیاده سازی است. کتب بسیار عالی در حوزه مدل سازی تاکنون تألیف و یا ترجمه شده اند، اما هیچ کدام از این کتب روش مدونی جهت پیاده سازی ارائه نمی کنند. در سلسله آموزش های که ارائه می شود هدف آن است که محققین و دانشجویان حوزه هوافضا با چگونگی پیاده سازی و به کارگیری عملی دانش های که تاکنون فراگرفته اند آشنا شوند.

آموزش شبیه سازی ۲ درجه آزادی اجسام پرنده در صفحه Pitch با پیاده سازی هدایت PN و LOS - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

شبیه سازی یکی از ارکان اصلی حوزه هوافضا است، اهمیت آن به اندازه ای است که هیچ آزمایشی در صحنه عمل بدون اجرای شبیه سازی، به علت هزینه های مادی و معنوی زیاد انجام نمی شود، هدف از شبیه سازی کمک به بهبود طراحی، بررسی رفتار جسم پرنده و تعیین مشخصات و کارایی است. کسب دانش شبیه سازی برای تمامی رشته و گرایش های اصلی در حوزه هوافضا الزام آور است به عنوان مثال اگر شما در حوزه آیرودینامیک فعالیت می کنید برای تشخیص اهمیت و دقت ضرایب آیرودینامیک نیاز به دانش شبیه سازی خواهید داشت، همچنین در گرایش دینامیک پرواز اگر بخواهید برد جسم پرنده، حداکثر ارتفاع قابل دست یابی و پایداری و دقت را بررسی کنید نیاز به شبیه سازی خواهید داشت. بنابراین آشنایی و توانایی پیاده سازی شبیه سازی از ملزومات فعالیت در این حوزه است.

آموزش ایجاد یک شبیه سازی پرواز جرم متغیر دو درجه آزادی به همراه پیاده سازی قوانین هدایت مختلف در این دوره هدف اصلی آموزش است، در انتهای دوره انتظار می رود دانشجو توانایی پیاده سازی شبیه سازی جرم متغیر دو درجه آزادی در صفحه Pitch برای یک جسم پرنده را به همراه توانایی پیاده سازی قوانین هدایت تعقیب، تناسبی و LOS را داشته باشد، همچنین انتظار می رود دانشجو در پایان دوره توانایی درک آثار مؤلفه های مؤثر بر کیفیت و کمیت پرواز جسم پرنده را داشته باشد. اهمیت کسب توانایی فوق از آنجا ناشی می شود که تمامی زیر سیستم های حوزه هوافضا مانند آیرودینامیک، پیشرانش، هدایت، کنترل و … نیاز به بررسی عملکرد خود دارند، امروزه بررسی کارایی و عملکرد در نخستین گام بر عهده شبیه سازی پرواز است. بنابراین ضرورت دارد تمامی فعالین حوزه های هوافضا آشنایی جامعی با شبیه سازی پرواز که عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد داشته باشند.

به صورت خلاصه می توان گفت هدف از ارائه این مجموعه، آموزش پیاده سازی شبیه سازی و در اینجا شبیه سازی ۲ درجه آزادی در صفحه پیچ است، زیرا یکی از مشکلاتی که همواره در مطالعه و یا آموزش شبیه سازی دینامیک اجسام پرنده محققین و دانشجویان این حوزه را با چالش روبه رو می کند نبود راهنمای آموزشی مناسب جهت پیاده سازی است. کتب بسیار عالی در حوزه مدل سازی تاکنون تألیف و یا ترجمه شده اند، اما هیچ کدام از این کتب روش مدونی جهت پیاده سازی ارائه نمی کنند. در سلسله آموزش های که ارائه می شود هدف آن است که محققین و دانشجویان حوزه هوافضا با چگونگی پیاده سازی و به کارگیری عملی دانش های که تاکنون فراگرفته اند آشنا شوند. مباحث ارائه شده مباحثی میان موضوعی است و نیاز به دانش های ازجمله محاسبات عددی، معادلات دیفرانسیل، آیرودینامیک، پیشرانش، دینامیک پرواز دارد. پیش نیازها نیز همین موارد بالا است، یعنی نیاز است شما حداقل با ضرایب استاتیک آیرودینامیک، معادلات نیوتن، اصول پیشرانش و چگونگی پرواز آشنایی حداقلی داشته باشد، هرچند سعی شده است که مطالب به گونه ای ارائه شود که یک دانشجوی مهندسی فنی بدون گذراندن دوره های فوق نیز توانایی پیاده سازی را داشته باشد. در این مجموعه سعی شده است به صورت خلاصه و مفید ارائه شود و از ارائه شیوه استخراج مدل ها و معادلات پرهیز شود و به جای آن بهترین مراجع کاربردی با ذکر بخش مربوطه ارائه شود تا مشاهده آموزش کسالت و ملال آور نشود. همچنین مراجعی جهت مطالعه بیشتر نیز در هر بخش معرفی می شود.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه
  • ضرورت مبحث
  • کلیت مبحث
 • درس دوم: شبیه سازی
  • شبیه سازی چیست؟
  • هدف از شبیه سازی
  • انواع شبیه سازی
 • درس سوم: مدل سازی
  • انواع مدل
  • معرفی برخی از مدل های متداول
   • مدل جاذبه
   • مدل اتمسفر
   • مدل جرم
   • مدل پیشرانش
   • مدل آیرودینامیک
   • مدل هدایت
    • مدل هدایت ۲ نقطه ای
    • مدل هدایت ۳ نقطه ای
 • درس چهارم: پیاده سازی شبیه سازی ۲ درجه آزادی در صفحه Pitch در محیط Matlab
  • پیاده سازی شبیه سازی پروازآزاد ۲ درجه آزادی در صفحه Pitch
   • پیاده سازی مدل جاذبه
   • پیاده سازی مدل اتمسفر
   • پیاده سازی مدل جرم
   • پیاده سازی مدل پیشرانش
   • پیاده سازی مدل آیرودینامیک
  • حل معادلات دیفرانسیل ODE
   • شیوه Euler's
   • شیوه Heun's
   • شیوه Runge-Kutta
  • نمایش نتایج
  • صحت سنجی
  • پیاده سازی هدایت PN
  • پیاده سازی هدایت LOS
 • درس پنجم: پیاده سازی شبیه سازی ۲ درجه آزادی در صفحه Pitch در محیط C++‎
  • پیاده سازی شبیه سازی پروازآزاد ۲ درجه آزادی در صفحه Pitch
   • پیاده سازی مدل جاذبه
   • پیاده سازی مدل اتمسفر
   • پیاده سازی مدل جرم
   • پیاده سازی مدل پیشرانش
   • پیاده سازی مدل آیرودینامیک
  • حل معادلات دیفرانسیل ODE
   • شیوه Euler's
   • شیوه Heun's
   • شیوه Runge-Kutta
  • نمایش نتایج
  • صحت سنجی
  • پیاده سازی هدایت PN
  • پیاده سازی هدایت LOS
مفید برای رشته های
 • هوافضا
 • مکانیک
 • برق
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش شبیه سازی ۲ درجه آزادی اجسام پرنده در صفحه Pitch با پیاده سازی هدایت PN و LOS - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVMEC95032
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

رضا
رضا
۱۳۹۸/۰۸/۲۸

حتما این آموزش را زودتر منتشر کنید. مخصوصا اینکه در محیط سی پلاس پلاس هم پیاده سازی میشه.
پاسخ به نظر

صالح
صالح
۱۳۹۸/۰۷/۱۷

خیلی زیااااااااااااااد مشتاق این آموزش هستم

پاسخ به نظر

برچسب‌ها:
MATLAB | Pitch | پیاده سازی مدل آیرودینامیک | پیاده سازی مدل اتمسفر | پیاده سازی مدل پیشرانش | پیاده سازی مدل جاذبه | پیاده سازی مدل جرم | پیاده سازی هدایت LOS | پیاده سازی هدایت PN | حل معادلات دیفرانسیل ODE | شیوه Euler's | شیوه Heun's | شیوه Runge-Kutta | مدل آیرودینامیک | مدل اتمسفر | مدل پیشرانش | مدل جاذبه | مدل جرم | مدل سازی | مدل هدایت
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×