×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش ترمودینامیک مواد - پیش ثبت نام

آموزش ترمودینامیک مواد - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش ترمودینامیک مواد - پیش ثبت نام

ترمودینامیک مهندسی مواد یکی از دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی مواد است. این درس در ادامه مباحث درس شیمی فیزیک مطرح می شود بدین معنی که مرز مشخصی بین این دو درس وجود ندارد و مباحث این دو درس نزدیک به هم و مکمل کننده همدیگر هستند. در این درس شما با ترمودینامیک واکنش های شیمیایی حاوی گاز و فازهای خالص کندانس، تعادل فاز در سیستم های یک جزئی، ترمودینامیک محلول ها، انرژی آزاد، ترکیب و دیاگرام فاز در سیستم های دوتایی و در نهایت با الکتروشیمی آشنا می شوید.

آموزش ترمودینامیک مواد - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

ترمودینامیک مهندسی مواد یکی از دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی مواد است. این درس در ادامه مباحث درس شیمی فیزیک مطرح می شود بدین معنی که مرز مشخصی بین این دو درس وجود ندارد و مباحث این دو درس نزدیک به هم و مکمل کننده همدیگر هستند. در این درس شما با ترمودینامیک واکنش های شیمیایی حاوی گاز و فازهای خالص کندانس، تعادل فاز در سیستم های یک جزئی، ترمودینامیک محلول ها، انرژی آزاد، ترکیب و دیاگرام فاز در سیستم های دوتایی و در نهایت با الکتروشیمی آشنا می شوید.

ترمودینامیک محلول ها مهم ترین بخش از این درس بوده که همیشه در امتحانات و سوالات کنکور مطرح می شود. هدف اصلی این درس آن است که شما در ابتدا آنتالپی و آنتروپی واکنش ها و فازها را از دیاگرام الینگهام استخراج کنید و انواع واکنش های فلزات از جمله اکسیداسیون را به کمک این دیاگرام تحلیل کنید. سپس، تعادل فازی در سیستم های یک جزئی را تحلیل خواهید کرد و تاثیرات دما و فشار را مورد بررسی قرار خواهید داد. در بخش ترمودینامیک محلول ها شما چگونگی محاسبه تغییرات انرژی آزاد، آنتالپی و آنتروپی محلول های ایده آل و غیر ایده آل را می آموزید و در ادامه چگونگی بررسی نمودارهای تغییرات انرژی آزاد بر حسب ترکیب شیمیایی به شما آموزش داده خواهد شد.

در مبحث الکتروشیمی پیل های غلظتی و تشکیل مطرح می شوند. رسیدن به این مهم، نیازمند آشنایی کامل با مباحث ترمو شیمی و ترمودینامیک است که در این فرصت آموزشی در قالب ۶ فصل تدریس خواهد شد. در هر فصل سعی شده است کلیه مطالب در ابتدا تدریس شوند و سپس با ارائه یک مثال و حل تشریحی آن، تکنیک کاربرد فرمول ها و ارزیابی مسئله آموزش داده شود. درس ترمودینامیک مواد نیاز به حل مسئله دارد و افرادی که مسائل بیشتری حل می کنند، قاعدتاً توانایی و مهارت بیشتری را به دست می آورند. در پایان هر فصل نیز یک جمع بندی از مطالب ارائه شده خواهیم داشت.

در پایان آموزش، یک آزمون جامع در نظر گرفته ایم تا دانشجویان بتوانند دانش خود را ارزیابی کنند. همچنین در فصل پایانی سؤالات مطرح شده در کنکورهای سراسری و آزاد چند سال اخیر حل می شوند. مرجع اصلی این درس کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد نوشته دیوید گسکل و به ترجمه دکتر علی سعیدی (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان) می باشد که از مثال ها و مفاهیم آموزشی آن استفاده شده است. انتخاب مثال ها و مفاهیم آموزشی بر اساس تکرر آنها در امتحانات و اهمیت آموزشی آنها بوده است. امید است دانشجویان گرامی این فرصت آموزشی را غنیمت بشمارند و بتوانند مهارت تحلیل مسئله را به خوبی بیاموزند.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مروری اجمالی بر شیمی فیزیک
  • گازهای ایده آل
  • قانون اول ترمودینامیک
  • ترموشیمی
  • قانون دوم ترمودینامیک
 • درس دوم: ترمودینامیک واکنش های شیمیایی حاوی گاز و فازهای خالص کندانس
  • فشار گاز تعادلی در واکنش های شیمیایی حاوی گاز و فاز خالص کندانس به همراه حل مثال
  • رابطه تغییرات انرژی آزاد استاندارد بر حسب دما
  • دیاگرام الینگهام
  • مزایای استفاده از دیاگرام الینگهام به همراه حل مثال
  • اکسیداسیون کربن و تعادل های مربوطه
  • تعادل 2CO+O2=2CO2 به همراه حل مثال
  • تعادل 2H2+O2=2H2O به همراه حل مثال
  • سایر واکنش ها (سولفیداسیون، نیتراسیون و …) به همراه مثال ها
  • جمع بندی
 • درس سوم: تعادل فاز در سیستم یک جزئی
  • معیارهای تعادل
  • تاثیر دما و فشار در تعادل بین آب و یخ
  • معادله کلازیوس کلاپیرون به همراه حل مثال
  • تعادل بین دو فاز کندانس به همراه حل مثال
  • تعادل بین یک فاز کندانس و یک فاز گازی به همراه حل مثال
  • تاثیر فشار گاز بر فاز کندانس به همراه حل مثال
  • جمع بندی
 • درس چهارم: ترمودینامیک محلول ها
  • محلول چیست؟
  • اکتیویته
  • محلول ایده آل و غیرایده آل
  • تغییرات فشار و اکتیویته بر حسب ترکیب شیمیایی (قوانین رائولت و هنری)
  • معادله گیبس دوهم به همراه حل مثال
  • تاثیر انحلال بر انرژی آزاد
  • خواص محلول های ایده آل رائولتی به همراه حل مثال
  • محلول های غیره ایده آل
  • ضریب اکتیویته و پارامترهای موثر بر آن
  • تعیین اکتیویته با استفاده از معادله گیبس دوهم به همراه حل مثال
  • تابع آلفا به همراه حل مثال
  • ارتباط بین قانون هنری و رائولت
  • توابع اضافی
  • محلول های باقاعده به همراه حل مثال
  • محلول های نیمه باقاعده به همراه حل مثال
  • جمع بندی
 • درس پنجم: انرژی آزاد، ترکیب و دیاگرام فاز در سیستم های دوتایی
  • تعادل و معیارهای آن
  • تغییرات انرژی آزاد بر حسب ترکیب شیمیایی و منحنی های مربوطه
  • تحلیل منحنی های تغییرات انرژی آزاد بر حسب ترکیب شیمیایی
  • حالت استاندارد مایع و جامد به همراه حل مثال
  • قانون فاز گیبس
  • سیستم دو جزئی با حلالیت کامل در حالت مذاب و حالت جامد به همراه حل مثال
  • سیستم های حاوی ترکیبات استوکیومتری به همراه حل مثال
  • استفاده از دیاگرام فازی در راستای بدست آوردن کمیت های ترمودینامیکی به همراه حل مثال
  • حالت استاندارد هنری به همراه حل مثال
  • حالت استاندارد یک درصد وزنی به همراه حل مثال
  • دیاگرام های پایداری به همراه حل مثال
  • جمع بندی
 • درس ششم: الکتروشیمی
  • معادله نرنست
  • پیل های غلظتی به همراه حل مثال
  • پیل های تشکیل به همراه حل مثال
  • جمع بندی
 • درس هفتم: آزمون جامع
 • درس هشتم: حل سوالات کنکور سراسری و آزاد

مفید برای رشته های
 • مهندسی مواد
 • مهندسی هوافضا
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی پلیمر

اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ترمودینامیک مواد - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVMEC113
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)آموزش‌های پیشنهادی برای شما


نظرات

ابوالفضل
ابوالفضل
۱۴۰۰/۰۷/۲۱

سلام. لطفا منتشر بشه حتما

ابوالفضل
ابوالفضل
۱۴۰۰/۰۷/۰۴

سلام.
با توجه به کامل بودن سر فصل های ارائه شده که واقعا کامل هستند خواهشمند است مطالب را هرچه زودتر منتشر کنید.
با تشکر

حسین اصل ناصحی
حسین اصل ناصحی
۱۳۹۹/۱۲/۰۱

سلام لطفا هرچه سریع تر منتشر کنید که خیلی بهش نیاز داریم

نیل
نیل
۱۳۹۹/۰۹/۲۷

سلام. لطفا سریعتر منتشرش کنید. باسپاس.

روزبه
روزبه
۱۳۹۹/۰۸/۰۷

سلام لطفا سریع منتشرکنید

sami
sami
۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سلام لطفا سریع منتشرکنید

محمد
محمد
۱۳۹۸/۰۷/۲۲

سلام لطفا این آموزش را سریعتر منشتر کنید

منصوره
منصوره
۱۳۹۸/۰۶/۰۷

سلام
لطفا ضبط این آموزش رو در اولویت قرار بدین، خیلی بهش نیاز دارم. اگه رویکرد کنکوری هم داشته باشه واقعا عالی میشه.
ای کاش اینطور آموزش هایی که همه بهش نیاز دارن رو بعد از پایان ضبط هر فصل روی سایت قرار میدادین تا ما بتونیم این چند ماهی که تهیه آموزش طول میکشه کم کم مطالب رو بخونیم تا آموزش تکمیل بشه.
ممنونم :)

محمدعلی
محمدعلی
۱۳۹۸/۰۳/۲۹

سر فصل های کاملی داره ... لطفا منتشر کنید

محمدرضا
محمدرضا
۱۳۹۸/۰۲/۲۳

سلام
ازتون خواهش میکنم اگه امکانش هست خیلی زودتر این آموزش و منتشر کنید
واااااااااااااقعا خیلی بهش نیز دارم
لطططططططفاااااا

برچسب‌ها:
اکتیویته | بین آب و یخ | ترموشیمی | تعادل 2CO+O2=2CO2 | تعادل 2H2+O2=2H2O | دیاگرام الینگهام | قانون اول ترمودینامیک | گازهای ایده آل
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×