×
۷۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش شکل دادن فلزات

آموزش شکل دادن فلزات

هزینه آموزش
۷۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ۴۰ درصدی
۴۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۸۵۱ نفر
مدت زمان
۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۷ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش شکل دادن فلزات

هدف اصلی فرایندهای شکل دادن فلزات، ایجاد یک تغییر شکل مطلوب از ماده صلب اولیه با یک هندسه مشخص است. مسلما محصول بایستی از لحاظ خواص مکانیکی، نوع سطح خارجی و دقت ابعادی کیفیت مطلوب را داشته باشد. رسیدن به این اهداف، وابستگی نزدیکی به تکنولوژی فرایند شکل دهی دارد. در این درس شما با انواع فرایندهای شکل دادن فلزات و تکنولوژی های مرتبط با آن آشنا می شوید و محاسبات ریاضی تمامی فرایندها را به طور کامل می آموزید.

آموزش شکل دادن فلزات

تعداد دانشجو
۸۵۱ نفر
مدت زمان
۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۷۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۷ بازخورد (مشاهده نظرات)

حمیدرضا اکرمی فرد

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد - مواد پیشرفته

 ایشان عضو بنیاد نخبگان بوده و تاکنون توانسته‌‌اند پنج مقاله ISI و چهار مقاله داخلی در زمینه‌های جوشکاری، روکش‌کاری (نورد)، شکل دادن فلزات و سرامیک‌ها را به چاپ برسانند. همچنین ایشان داور ژورنال بین‌المللی Materials Science and Engineering A (MSEA) نیز هستند که تاکنون 22 مقاله از این ژورنال را داوری کرده‌اند.

توضیحات تکمیلی

هدف اصلی فرایندهای شکل دادن فلزات، ایجاد یک تغییر شکل مطلوب از ماده صلب اولیه با یک هندسه مشخص است. مسلما محصول بایستی از لحاظ خواص مکانیکی، نوع سطح خارجی و دقت ابعادی کیفیت مطلوب را داشته باشد. رسیدن به این اهداف، وابستگی نزدیکی به تکنولوژی فرایند شکل دهی دارد. در این درس شما با انواع فرایندهای شکل دادن فلزات و تکنولوژی های مرتبط با آن آشنا می شوید و محاسبات ریاضی تمامی فرایندها را به طور کامل می آموزید.

این درس یکی از دروس صنعتی رشته مهندسی مواد است که از اطلاعات و آموزش های این درس در صنعت تولید میلگرد، ورق، لوله، سیم و… به طور مستقیم استفاده می شود. صنعت شکل دهی فلزات روز به روز در حال پیشرفت و گسترش است و نیروی محرکه این پیشرفت کاهش هزینه ها، افزایش راندمان، رسیدن به محصولی با دقت ابعادی بالا و کیفیت سطحی بالا است. در این فرادرس، اصول ریاضی حاکم بر فرایندهای شکل دهی فلزات در قالب ۹ درس، تدریس خواهد شد. در هر درس سعی شده است که تدریس مطالب همراه با ارائه یک مثال و حل تشریحی آن باشد تا تکنیک کاربرد فرمول ها و ارزیابی مساله آموزش داده شوند.

در پایان هر درس نیز یک جمع بندی از مطالب ارائه شده خواهیم داشت. در پایان آموزش، یک آزمون جامع در نظر گرفته ایم تا دانشجویان بتوانند دانش خود را ارزیابی کنند. مراجع اصلی این درس، کتاب «شکل دادن فلزات» نوشته دکتر حسین تویسرکانی و کتاب معروف هاسفورد – کدل (M. Caddell & F. Hosford) است که از مثال ها و مفاهیم آموزشی آن ها استفاده شده است. انتخاب مثال ها و مفاهیم آموزشی بر اساس تکرر آن ها در امتحانات و اهمیت آموزشی آن ها بوده است. امیدواریم دانشجویان گرامی از این فرصت آموزشی نهایت استفاده را ببرند.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تنش و کرنش
  • مقدمه ای بر مفهوم شکل دادن فلزات و فرایندهای آن
  • تنش
  • تانسور تنش و معرفی تنش های اصلی
  • بیان برداری تنش
  • معادلات تبدیل بردار و تبدیل تنش
  • محاسبه تنش صفحه ای برمبنای محاسبات ریاضی
  • محاسبه تنش صفحه ای برمبنای ترسیم دایره مور (Mohr's Circle)
  • معادلات تعادلات تنش
  • تغییر شکل نسبی یا کرنش
  • کرنش دو بعدی برای جا به جایی های جزیی
  • تانسور کرنش و معرفی کرنش های اصلی
  • ثوابت ماده: مدول یانگ (Young's Modulus)، مدول برشی، مدول حجمی و ضریب پواسون (Poisson's Ratio)
  • کار در ناحیه الاستیک
  • معادلات سازگاری کرنش
 • درس دوم: معیارهای تسلیم
  • معیار ترسکا (Tresca)
  • معیار فون میزز (Von Mises)
  • مقایسه معیار فون میزز و ترسکا
  • تنش در لوله های جدار نازک
  • تنش موثر
  • کرنش موثر
  • کرنش در ناحیه پلاستیک (روابط لوی میزز (Levy-Mises))
 • درس سوم: تنش سیلان، نمودار تنش سیلان و قابلیت شکل پذیری
  • آزمون کشش و تحلیل نمودار تنش کرنش
  • روابط تنش مهندسی و حقیقی
  • روابط کرنش مهندسی و کرنش حقیقی
  • آزمایش فشار
  • آزمایش کشش دو محوری متوازن
  • آزمایش پیچش
  • عوامل موثر بر نمودار تنش کرنش
  • سوپرپلاستیسیته (Super-plasticity)
  • ناپایداری پلاستیک
  • ناپایداری در آزمایش فشار تک محوره
  • ناپایداری در آزمایش کشش دو محوره متوازن
  • ناپایداری در آزمایش کره جدار نازک
  • تغییر شکل سرد و گرم
  • بازیابی و تبلور مجدد
 • درس چهارم: تعیین نیرو و کار یا انرژی لازم برای تغییر شکل
  • تغییر شکل همگن
  • اصطکاک و کار اضافی
  • افزایش دما حین تغییر شکل
  • تعیین نیروی فشار در حالت کرنش صفحه ای با وجود اصطکاک کم
  • تعیین مقدار متوسط نیروی فشار در عملیات فشار با کرنش صفحه ای
  • تعیین نیروی فشار در حالت کرنش صفحه ای با شرایط اصطکاک زیاد
  • تعیین نیروی فشار لازم برای صفحه مسطح نازک مدور با اصطکاک کم
 • درس پنجم: نورد
  • دستگاه های نورد
  • نورد گرم
  • نورد سرد
  • نیروی مورد نیاز جهت نورد
  • محاسبه حداکثر کاهش ضخامت
  • تغییر شکل غلتک ها
  • تعیین نیروی نورد با وجود نیروی اضافی
  • روش اکلاند
  • روش سیمز
  • روش استفاده از روابط فشار تخت
  • روش استفاده از تغییر شکل همگن
  • گشتاور غلتک
  • توان غلتک
  • خمش غلتک ها
  • نورد پروفیل ها
  • نورد مفتول ها
  • نورد ترمومکانیکال (Thermomechanical Rolling)
  • عیوب نورد
 • درس ششم: کشش
  • کشش تسمه از داخل قالب گوه ای شکل
  • محاسبه نیروی کشش مفتول از طریق محاسبه تنش در المان
  • رابطه اصطکاک بر اساس تنش برشی ماده
  • کار یا انرژی ایده آل
  • کار یا انرژی اصطکاک
  • کار یا انرژی تغییر شکل برشی
  • بازده کار
  • زاویه بهینه قالب
  • حداکثر کاهش سطح مقطع در یک عبور از داخل قالب در کشش مفتول
  • تاثیر کشش به عقب
  • کشش لوله و محاسبات مرتبط با نیروی لازم
  • اثر دما در فرایند کشش
  • روانکاری در کشش
 • درس هفتم: اکستروژن (Extrusion)
  • روش های مختلف اکستروژن
  • مزایا و معایب اکستروژن
  • نیروی مورد نیاز در اکستروژن
  • نظریه پلاستیسیته زیبل
  • اکستروژن توخالی
  • اکستروژن غیر مستقیم فنجانی
  • اکستروژن عرضی
  • اکستروژن نیمه گرم
  • اکستروژن هیدرواستاتیکی (Hydrostatic Extrusion)
  • تاثیر دما در اکستروژن داغ
  • ریزساختار در اکستروژن داغ
  • روانکاری
  • عیوب اکستروژن
  • مواد اکستروژن پذیر
  • مواد اکستروژن سرد
 • درس هشتم: آهنگری
  • انواع آهنگری
  • فشار و نیرو
  • انتخاب مواد برای عملیات فورجینگ (Forging)
  • دما در فورجینگ
  • قابلیت فورجینگ
  • روانکاری در فرایند آهنگری
  • فرایند کار
  • انواع فورجینگ
 • درس نهم: کشش عمیق
  • فرایند کشش عمیق و قانون های حاکم بر آن
  • آزمایش های شکل پذیری ورق
  • ناهمسانگردی
  • کشش عمیق چند مرحله ای
  • سایر فرایندهای شکل دهی
  • شکل پذیری
 • درس دهم: آزمون جامع
مفید برای رشته های
 • مهندسی مواد
 • مهندسی مکانیک

در ادامه لیست کتب انگلیسی و کتب فارسی منتشر شده در این زمینه معرفی شده اند:

 • William F. Hosford, Robert M. Caddell; Metal Forming: Mechanics and Metallurgy; 2010
 • حسین تویسرکانی؛ شکل دادن فلزات؛ ۱۳۸۸

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. تنش و کرنش

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. معیارهای تسلیم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. تنش سیلان، نمودار تنش سیلان و قابلیت شکل پذیری

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. تعیین نیرو و کار یا انرژی لازم برای تغییر شکل
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. نورد
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. کشش
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. اکستروژن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. آهنگری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. کشش عمیق
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. آزمون جامع
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۹ ساعت و ۱۹ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش شکل دادن فلزات
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۵۶۴۲۵ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVMEC112
مدت زمان ۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۷۳۸ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۸۵۱ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۷ نظر ثبت شده است.
احسان
احسان
۱۴۰۰/۰۶/۲۱

برای استفاده در نرم افزار deform گرفتم تا الان که سرفصلای اولشو دیدم خوب بود

عامر
عامر
۱۴۰۰/۰۲/۱۳

تشکر می کنم از شما
محتوا مفید و کاربردی

لیلا
لیلا
۱۴۰۰/۰۱/۲۲

خیلی خوب بود، خیلی خوب توضیح میدهند با اینکه تو دانشگاه هم این درس رو داشتیم؛ ولی اموزش عالی بود استاد ابهامات رو از بین برد و واضح تدریس میکردند.

شایان
شایان
۱۳۹۹/۰۳/۱۹

عالی بود. کلا بچه های مکانیکتون خیلی خوب و پیشرفته کار می کنند.

زهره
زهره
۱۳۹۹/۰۳/۲۱

یه خوبی که داشت قشنگ از بیس و پایه شروع کرده بود. من خیلیییییی راضی بودم.

محمد
محمد
۱۳۹۸/۱۰/۲۵

از چند فصل که بیشتر به کار میومد استفاده کردم اما یه سری از فصل ها که مطالبش متفاون با مطالب ارائه شده توسط استادم بود خیلی به کارم نیومد و یه پیشنهادی که دارم اینکه لطفا در مورد رشته ساخت و تولید آموزشهای در مقطع کارشناسی ارشد تخصصی تر هستند ارائه کنید.

مالک
مالک
۱۳۹۸/۰۸/۰۷

آموزش خیلی خوب بود و واقعا نیازهای منو مرتفع کرد و دید لازم به من داد البته می تونست عمیق تر باشه ولی به صورت کلی خیلی عالی بود

دسته‌بندی موضوعی مهندسی مکانیک
برچسب‌ها:
Drawing | effective strain and stress | extrusion | forging | instability | metalforming | Poisson | rolling | Shear Module | stress and strain | tensile test | tresca | tube | von meisis | work | yield criteria | Young Module | آزمایش پیچش | آزمایش فشار | آزمایش کشش دو محوری متوازن | آزمایش های شکل پذیری ورق | آزمون پیچش | آزمون فشار | آزمون کشش | آهنگری | اثر دما در فرایند کشش | اصطکاک | اصطکاک و کار اضافی | اکستروژن | اکستروژن توخالی | اکستروژن عرضی | اکستروژن غیر مستقیم فنجانی | اکستروژن فنجانی | اکستروژن نیمه گرم | اکستروژن هیدرواستاتیکی | اکلاند | الاستیک | انرژی اصطکاک | انرژی ایده آل | انواع آهنگری | انواع فورجینگ | بازیابی و تبلور مجدد | بیان برداری تنش | تأثیر دما در اکستروژن داغ | تانسور تنش | تانسور کرنش | تبدیل تنش | تحلیل نمودار تنش کرنش | ترسیم دایره مورمعادلات تعادلات تنش | تغییر شکل نسبی | تغییر شکل همگن | تنش | تنش در لوله های جدار نازک | تنش مؤثر | تنش موثر | تنش های اصلی | تنش و کرنش | توان غلتک | خمش غلتک ها | دستگاه های نورد | دما در فورجینگ | دمای فورجینگ | روابط تنش مهندسی | روابط کرنش مهندسی | روان کاری | روان کاری در فرایند آهنگری | روان کاری در کشش | روانکاری | روش اکلاند | روش اکلاند گشتاور غلتک | روش سیمز | ریزساختار در اکستروژن داغ | زاویه قالب | سوپرپلاستیسیته | سیمز | شکل پذیری | شکل دادن فلزات | ضخامت بیشینه | ضریب پواسون | عملیات فورجینگ | عیوب اکستروژن | عیوب نورد | فرایند کشش | فرایند کشش عمیق | فشار | قابلیت فورجینگ | کار | کرنش | کرنش حقیقی | کرنش در ناحیه پلاستیک | کرنش دو بعدی برای جابجایی های جزئی | کرنش مؤثر | کرنش موثر | کرنش های اصلی | کره جدار نازک | کشش | کشش تسمه | کشش سیم | کشش عمیق | کشش لوله | گشتاور غلتک | لووی میزز | محاسبه تنش در المان | محاسبه تنش صفحه ای | مدول برشی | مدول برشی، مدول حجمی | مدول یانگ | معادلات تبدیل بردار | معادلات سازگاری کرنش | معایب اکستروژن | معیار ترسکا | معیار تسلیم | معیار فون میزز | معیارهای تسلیم | مقایسه معیار | مقایسه معیار فون میزز و ترسکا | مواد اکستروژن | مواد اکستروژن پذیر | مواد اکستروژن سرد | ناپایداری پلاستیک | ناحیه الاستیک | ناهمسانگردی | نرخ کرنش | نش سیلان | نظریه پلاستیسیته زیبل | نمودار تنش سیلان | نمودار تنش کرنش | نورد | نورد پروفیل | نورد پروفیل ها | نورد ترمومکانیکال | نورد سرد | نورد عرضی و اریبی | نورد گرم | نورد لوله ها | نورد مفتول | نورد مفتول ها | نیرو | نیروی کشش مفتول | نیروی مورد نیاز جهت نورد | نیروی مورد نیاز در اکستروژن
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۱ جلسه ویدئویی
×