×
۷۰,۰۰۰ تومان تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

آموزش مروری دینامیک مهندسی و حل سوالات

آموزش مروری دینامیک مهندسی و حل سوالات

تعداد دانشجو
۱,۷۱۴ نفر
مدت زمان
۲۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۷۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۷ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش مروری دینامیک مهندسی و حل سوالات

در این مجموعه آموزشی یک تقسیم بندی منطقی بین دینامیک ذره و دینامیک اجسام صلب برقرار شده است که در هر بخش سینماتیک، قبل از سینتیک مطرح شده است. با این تقسیم بندی و با آشنایی جامع از دینامیک ذره، دینامیک اجسام صلب به طور کامل و سریع فرا گرفته می شود.

آموزش مروری دینامیک مهندسی و حل سوالات

مدت زمان
۲۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۷۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۱۷ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
ایمان شعبانی

کارشناس ارشد مهندسی هوافضا

مهندس ایمان شعبانی کارشناس ارشد مهندسی هوافضا و بررسی کننده سوانح هوایی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری هستند. ایشان در حال حاضر مدرس دانشکده مهندسی دانشگاه افسری امام علی (ع) و به عنوان مشاور تحصیلی صدای مشاور کشوری موسسه خواجه نصیر مشغول فعالیت هستند.

توضیحات تکمیلی

دینامیک اصول و مبانی مکانیک مهندسی و شاخه ای مهم از علم مکانیک است که برای تمامی دانشجویان رشته های فنی و مهندسی و مهندسین به ویژه مهندسین مکانیک، هوافضا، عمران، معدن، مهندسی کشاورزی و … از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مبانی بسیاری از طراحی های مهندسی مکانیک را شامل می شود. حتی در رشته هایی مانند مهندسی برق و رباتیک، متخصصین در سیر عملیات اجزای الکتریکی یک دستگاه رباتیک یا سایر دستگاه های الکتریکی احتیاج به داشتن اطلاعات مکانیکی دارند. یکی از این مبانی، مطالعه درباره اجسام صلب است که دینامیک از این مقوله است که دینامیک رفتار اجسام را در حالت پویا را بررسی می کند.

29_momentum

در این مجموعه آموزشی یک تقسیم بندی منطقی بین دینامیک ذره و دینامیک اجسام صلب برقرار شده است که در هر بخش سینماتیک، قبل از سینتیک مطرح شده است. با این تقسیم بندی و با آشنایی جامع از دینامیک ذره، دینامیک اجسام صلب به طور کامل و سریع فرا گرفته می شود.

در درس یکم، مفاهیم اساسی مورد نیاز جهت مطالعه دینامیک ارائه شده است. درس دوم، سینماتیک حرکت ذره در دستگاه های مختصات مختلف و حرکت نسبی و حرکت مقید تشریح می شود. در درس سوم، سینتیک ذره به سه روش نیرو – جرم – شتاب، کار – انرژی و ضربه – مومنتوم و مباحث خاص برخورد، تمرکز دارد. درس چهارم، در مورد سیستم ذرات می باشد که تعمیم یافته اصول حرکت یک ذره بوده و برای پی ریزی روابط کلی که پایه مهم دینامیک جدید است، بسیار ضروری است. درس پنجم، سینماتیک اجسام صلب در حرکت صفحه ای، معادلات سرعت و شتاب نسبی مطرح می گردد و به روش های حل آن ها توسط هندسه و جبر برداری، تاکید می شود. درس ششم، تاکید زیادی بر معادلات اساسی حاکم بر انواع حرکت صفحه ای داریم و بر سهولت استفاده از اصل گشتاور پافشاری می شود و دانشجو تشویق می شود که مستقیما به اثرات دینامیکی برآیند، فکر کند. درس هفتم، مقدمه ای اساسی جهت حل بیشتر مسائل متداول حرکت در فضا را شامل می شود. درس هشتم نیز اختصاص به ارتعاشات دارد و برای دانشجویانی که تنها از طریق درس دینامیک با ارتعاشات آشنا می شوند، مفید خواهد بود، همچنین برای حل تمرین بیشتر می توانید به این لینک (+) مراجعه کنید.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه ای بر دینامیک
  • مفاهیم اساسی
  • تاریخچه و کاربردهای دینامیک
  • قوانین نیوتن
  • سیستم بین المللی آحاد
  • جاذبه
  • وزن ظاهری
  • دیمانسیون (Dimension)
  • روش حل مسائل دینامیک
 • درس دوم: سینماتیک ذرات
  • حرکت مستقیم الخط
  • سرعت و شتاب
  • حرکت منحنی الخط در صفحه
  • مختصات کارتزین
  • حرکت پرتابه ها
  • مختصات عمودی و مماسی
  • حرکت دایره ای
  • مختصات قطبی
  • مشتق زمانی بردارهای یکه و بیان معادله سرعت و شتاب
  • حرکت منحنی الخط در فضا
  • مختصات ها (کروی، کارتزین، استوانه ای)
  • حرکت نسبی
  • حرکت مقید ذرات متصل به هم (یک درجه آزادی، دو درجه آزادی)
 • درس سوم: سینتیک ذرات
  • قانون دوم نیوتن و سیستم اینرسی و سیستم آحاد
  • معادله حرکت و حل المسائل
  • حرکت مستقیم الخط
  • حرکت منحنی الخط
  • مفاهیم کار و انرژی جنبشی
  • کار و فنرهای خطی
  • کار و حرکت منحنی الخط
  • اصل کار و انرژی جنبشی
  • توان و بازده
  • انرژی پتانسیل (جاذبه ای، الاستیکی)
  • ضابطه کار – انرژی
  • ضربه و مومنتوم خطی
  • اصل ضربه و مومنتوم خطی و بقای مومنتوم
  • ضربه و مومنتوم زاویه ای
  • میزان تغییرات مومنتوم زاویه ای
  • اصل ضربه و مومنتوم زاویه ای
  • کاربردهای حرکت در صفحه
  • بقای مومنتوم زاویه ای
  • برخورد
  • برخورد مرکزی مستقیم و مایل
  • ضریب بازگشت
  • اتلاف انرژی در زمان برخورد
  • حرکت تحت تاثیر نیروی مرکزی
  • مقاطع مخروطی
  • تحلیل انرژی
  • مسائل دو جرم آشفته یا محدود
  • معادله حرکت نسبی
  • اصل دالامبر (D'Alembert's principle)
  • دستگاه های غیر چرخشی با سرعت ثابت
 • درس چهارم: سینتیک سیستم ذرات
  • تعمیم قانون دوم نیوتن
  • رابطه کار – انرژی
  • عبارت انرژی جنبشی
  • ضربه – مومنتوم (خطی و زاویه ای)
  • بقای انرژی و مومنتوم
  • جریان پایای جرم
  • تشریح جریان میان محفظه صلب
  • تحلیل افزایشی
  • مومنتوم زاویه ای در سیستم های جریان پایا
  • معادله جرم متغیر
 • درس پنجم: سینماتیک اجسام صلب در صفحه
  • فرض جسم صلب
  • حرکت صفحه ای
  • دوران
  • روابط حرکت زاویه ای
  • دوران حول یک محور ثابت
  • حرکت مطلق
  • سرعت نسبی و معادلات حاکم
  • مرکز آنی دوران و حرکت
  • شتاب نسبی و تفسیر معادلات
  • حرکت نسبت به محورهای در حال دوران
  • سرعت و شتاب نسبی
  • شتاب کوریولیس
  • مقایسه سیستم های دوار و غیر دوار
 • درس ششم: سینتیک اجسام صلب در صفحه
  • معادلات کلی حرکت
  • شکل دیگر معادلات گشتاور
  • حرکت مقید و غیر مقید
  • سیستم اجسام به هم پیوسته
  • انتقال
  • دوران حول محور ثابت
  • حل المسائل حرکت صفحه ای
  • روابط کار و انرژی
  • کار نیروها و کوپل ها
  • انرژی جنبشی
  • انرژی پتانسیل و معادله کار – انرژی
  • توان
  • معادله کار – انرژی برای حرکت محدود و شتاب ناشی از کار – انرژی
  • کار مجازی
  • معادلات ضربه – مومنتوم
  • مومنتوم خطی
  • مومنتوم زاویه ای
  • اجسام صلب متصل به هم
  • بقای مومنتوم
  • برخورد اجسام صلب
 • درس هفتم: دینامیک سه بعدی اجسام صلب
  • انتقال در سینماتیک
  • دوران حول محور ثابت
  • حرکت در صفحه موازی
  • دوران حول نقطه ثابت
  • محور آنی دوران
  • مخروط های جسمی و فضایی
  • شتاب زاویه ای
  • محورهای مرجع در حال انتقال
  • محورهای مرجع در حال دوران
  • بخش سینتیک – مومنتوم زاویه ای
  • ممان ها و حاصل ضرب های اینرسی
  • محورهای اصلی
  • اصل انتقال مومنتوم زاویه ای
  • انرژی جنبشی
  • معادلات مومنتوم
  • معادلات انرژی
  • حرکت در صفحه موازی
  • حرکت ژیروسکوپی
  • پیشروش پایا
  • پیشروش پایا با گشتاور صفر
 • درس هشتم: ارتعاش و پاسخ زمانی
  • ارتعاش آزاد ذرات
  • معادله حرکت برای ارتعاش آزاد نامیرا و نمایش ترسیمی حرکت
  • معادلات حرکت برای ارتعاش آزاد میرا
  • طبقه بندی حرکت میرا
  • تعیین میرایی توسط آزمایش
  • ارتعاش اجباری ذرات
  • تحریک هارمونیک
  • تحریک پایه
  • ارتعاش اجباری نامیرا
  • ارتعاش اجباری میرا
  • ضریب بزرگنمایی و زاویه فاز و کاربردها
  • ارتعاش اجسام صلب
  • ارتعاش دورانی یک میله
  • همتای دورانی ارتعاش انتقالی
  • روش های انرژی
  • تعیین فرکانس ارتعاش

مفید برای رشته های
 • مکانیک
 • هوافضا
 • عمران، معدن
 • مهندسی کشاورزی

در ادامه لیست کتب انگلیسی و کتب فارسی منتشر شده در این زمینه معرفی شده اند:

 • Glenn Kraige, James Lathrop Meriam; Engineering Mechanics: Statics & Dynamics; 1998
 • جیمزلیثرپ مریام، گلن کریگ، سعید محجوب مقدس (مترجم)؛ دینامیک؛ ۱۳۸۵

پیش نیاز

آشنایی با استاتیک
فیزیک حرکت اجسام

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه ای بر دینامیک

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. سینماتیک ذرات - حرکت مستقیم الخط

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۴۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. سینتیک ذرات - نیرو، جرم، شتاب

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. سینتیک سیستم ذرات - بقای انرژی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. سینماتیک اجسام صلب در صفحه - سینماتیک اجسام صلب
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. سینتیک اجسام صلب در صفحه - معادلات کلی حرکت، معادلات گشتاور
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. دینامیک سه بعدی اجسام صلب - دوران حول محور ثابت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. ارتعاش و پاسخ زمانی - ارتعاش
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۲۳ جلسه ویدئویی با مجموع ۲۱ ساعت و ۴۷ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مروری دینامیک مهندسی و حل سوالات
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۵۷۶۶۷ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVMEC109
مدت زمان ۲۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۱,۷۱۴ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱۷ نظر ثبت شده است.
علی
علی

سلام
آموزش در سطح سایر آموزشهای فرادرس نیست و مدرس با ذکر جزییات اضافی مانند سرعت زیر رادیکال و به کاربردن جملات و اضافی بسیار آموزش رو طولانی کرده است. متاسفانه پویایی و شوق برای یادگیری رو توی آموزش ندیدم.

زهرا
زهرا

واقعا مفید بود، مطالب رو دسته بندی کرده بود و اینکه طبق یه روند خاص آموزشو به پیش برده بود.

طیبه
طیبه

به نظرم مبهم بود. خیلی راضی نبودم و نحوه بیان تدریسی که وجود داشت گنگ بود.

سینا
سینا

سلام خدمت مهندس شعبانی و عرض خسته نباشید و تشکر بابت این مجموعه گرانبها. فکر کنم بدقلق‌ترین درس مکانیک رو به خوبی از پسش بر اومدید و تونستید به زبان ساده و گیرا مطالب رو انتقال بدید، که از این بابت ازتون مچکرم. امیدوارم ساز و کاری فراهم بشه در جهت رفع اشکال که میتونه ما رو بی‌نیاز از هر منبع دیگه ای کنه.

آریان
آریان

آموزش بسیییییییییییییییییار عالی و کاربردی هست !
پیشنهاد میکنم حتما دانلود شود...

عسل
عسل

عالی بود توضیحات مشابه توضیحات استادم بود از مجموعه فرادرس کمال تشکر دارم

بهنام
بهنام

آموزش راضی کننده بود و مباحثی که مدرس در آموزش ارائه کردن بیشتر از اون چیزی بود که ما تو دانشگاه یاد گرفتیم یعنی مواردی که مدرس در دانشگاه ارائه نکردن تو این آموزش به اون اشاره شده بود

محمد
محمد

بیان مدرس عالی بود ولی مباحث در حد پایه مقدماتی بود آموزش برای مقطع کارشناسی و ارشد عالی هست ولی پاسخ گوی نیاز مقطع دکترا نیست و موضوع دیگه در این آموزش دیده می شد مدرس در انتهای هر جلسه مطالب به صورت کلی بیان می کردن بسیار جالب بود و پیشنهادی که دارم اینکه در مورد رشته مکانیک آموزشهای تخصصی تر ارائه کنید به صورت کلی سعی کنید در مقطع ارشد و دکترا آموزش بیشتری ارائه کنید بسیار عالی میشه و از طرح تحفیفتان که تو این شرایط اقتصادی ارائه کردید خیلی خیلی ممنون واقعا کمک بزرگی به ما کرد برای تهیه آموزشهای مورد نظرمان

امیرحسین
امیرحسین

آموزش کامل ندیدم ولی تا اونجایی که دیدم عالی بود و نیازمو برطرف کرد فقط پیشنهادی که دارم اینکه آموزش های در مرحله پیش ثبت نام است لطفا زودتر منتشر کنید

مهدی
مهدی

آموزش عالی بود فقط یه موردی که هست لطفا هزینه آموزش ها را کمتر کنید ممنون میشم.

برچسب‌ها:
Cinematic | Dynamic | Energy | Kinetics | Mechanical engineering | MOMENTUM | اتلاف انرژی در زمان برخورد | اجسام صلب | اجسام صلب متصل به هم | ارتعاش آزاد ذرات | ارتعاش اجباری ذرات | ارتعاش اجباری میرا | ارتعاش اجباری نامیرا | ارتعاش اجسام صلب | ارتعاش دورانی یک میله | اصل انتقال مومنتوم زاویه ای | اصل دالامبر | اصل ضربه | اصل کار | الاستیکی | انتقال در سینماتیک | انرژی | انرژی پتانسیل | انرژی پتانسیل و معادله کار- انرژی | انرژی جنبشی | برخورد | برخورد اجسام صلب | برخورد مرکزی مستقیم | بقاء مومنتوم زاویه ای | بقای انرژی و مومنتوم | بقای مومنتم و بقای انرژی | بقای مومنتوم | پیشروش پایا | تحریک پایه | تحریک هارمونیک | تحلیل افزایشی | تحلیل انرژی | تعمیم قانون دوم نیوتن | تعیین فرکانس ارتعاش | تعیین میرایی توسط آزمایش | توان | جاذبه | جرم | جریان پایای جرم | جریان میان محفظه صلب | جسم صلب | حرکت پرتابه | حرکت تحت تأثیر نیروی مرکزی | حرکت دایره ای | حرکت در صفحه موازی | حرکت ژیروسکوپی | حرکت صفحه ای | حرکت مستقیم الخط | حرکت مستقیم خط | حرکت مطلق | حرکت مقید ذرات متصل به هم | حرکت مقید و غیر مقید | حرکت منحنی الخط | حرکت منحنی الخط در صفحه | حرکت منحنی الخط در فضا | حرکت منحنی خط در صفحه | حرکت نسبت به محورهای در حال دوران | حرکت نسبی | دستگاه مختصات عمودی - مماسی | دستگاه مختصات قطبی | دستگاه مختصات متعامد | دستگاه های غیر چرخشی | دوران | دوران حول محور ثابت | دوران حول نقطه ثابت | دوران حول یک محور ثابت | دیمانسیون | دینامیک | دینامیک سه بعدی اجسام صلب | رابطه کار- انرژی | روابط حرکت زاویه ای | روابط کار و انرژی | روش حل مسائل دینامیک | روش های انرژی | سرعت | سرعت نسبی | سیستم آحاد | سیستم اجسام به هم پیوسته | سیستم اینرسی | سیستم بین المللی آحاد | سینتیک | سینتیک اجسام صلب در صفحه | سینتیک ذرات | سینتیک سیستم ذرات | سینماتیک | سینماتیک اجسام صلب در صفحه | سینماتیک ذرات | شتاب | شتاب زاویه ای | شتاب کوریولیس | شتاب ناشی از کار- انرژی | شتاب نسبی | ضابطه کار - انرژی | ضربه | ضربه و مومنتم | ضریب بازگشت | ضریب بزرگنمایی و زاویه فاز و کاربردها | طبقه بندی حرکت میرا | عبارت انرژی جنبشی | فرض جسم صلب | فنرهای خطی | قانون دوم نیوتن | قوانین نیوتن | کار مجازی | کار نیروها و کوپل ها | کار و انرژی | کاربردهای حرکت در صفحه | کاربردهای دینامیک | کارتزین | محور آنی دوران | محورهای اصلی | محورهای مرجع در حال انتقال | محورهای مرجع در حال دوران | مختصات قطبی | مختصات کارتزین | مخروط های جسمی و فضایی | مرکز آنی دوران | مسائل دو جرم آشفته | مشتق زمانی بردارهای یکه | معادلات انرژی | معادلات حاکم | معادلات حرکت برای ارتعاش آزاد میرا | معادلات ضربه- مومنتوم | معادلات گشتاور | معادلات مومنتوم | معادله جرم متغیر | معادله حرکت | معادله حرکت برای ارتعاش آزاد نامیرا | معادله حرکت نسبی | معادله کار- انرژی برای حرکت محدود | مقاطع مخروطی | مقایسه سیستم های دوار و غیر دوار | مکانیک مهندسی | ممان ها و حاصل ضرب های اینرسی | مومنتوم | مومنتوم خطی | مومنتوم زاویه ای | مومنتوم زاویه ای در سیستم های جریان پایا | میزان تغییرات مومنتوم زاویه ای | نیرو | نیرو، جرم، شتاب | همتای دورانی ارتعاش انتقالی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۲۳ جلسه ویدئویی