۱۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه A2 – به زبان فارسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه A2 – به زبان فارسی

هزینه آموزش
۱۳۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۲,۸۰۷ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۱۴ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۸ بازخورد (مشاهده نظرات)

در این آموزش به نکات تکمیلی گرامر پایه زبان انگلیسی پرداخته می شود. آشنایی با این مباحث شما را قادر می سازد تا بتوانید در مورد زمان های مختلف، جمله بسازید و درباره مسائل روزمره صحبت کنید. این آموزش مطابق با استاندارد CEFR، یعنی چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان ها طراحی شده است و لذا دسته بندی اصولی گرامر، این امکان را به زبان آموز می دهد که به صورت پلکانی و مرحله به مرحله، آموزش های لازم را در حوزه گرامر پشت سر گذارد.

آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه A2 – به زبان فارسی

تعداد دانشجو
۲,۸۰۷ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۱۴ دقیقه
هزینه آموزش
۱۳۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۸ بازخورد (مشاهده نظرات)

زهرا دلاور

مدرس زبان انگلیسی

ایشان دارای مدارک متعدد در حوزه آموزش زبان انگلیسی هستند و بیش از 8 سال سابقه تدریس در معتبرترین آموزشگاه های کشور مبتنی بر روش آموزشی سلتا دارند.

 

توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی

در این آموزش به نکات تکمیلی گرامر پایه زبان انگلیسی پرداخته می شود. آشنایی با این مباحث شما را قادر می سازد تا بتوانید در مورد زمان های مختلف، جمله بسازید و درباره مسائل روزمره صحبت کنید. این آموزش مطابق با استاندارد CEFR، یعنی چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان ها طراحی شده است و لذا دسته بندی اصولی گرامر، این امکان را به زبان آموز می دهد که به صورت پلکانی و مرحله به مرحله، آموزش های لازم را در حوزه گرامر پشت سر گذارد.  

تدریس یکباره مفاهیم گرامری، تنها باعث سردر گمی زبان آموز شده و این اجازه را به او نمی دهد که ابتدا بتواند یادگیری مفاهیم اولیه را به عنوان شالوده پروسه آموزش، عمیق ساخته و سپس بر روی این شالوده، جزئیات لازم را اضافه کند. از طرفی عدم طراحی درست و آموزش یکباره گرامر باعث پیچیدگی آن ها می شود و دانشجو نمی تواند به خوبی آن را فرا گیرد، اما دسته بندی حرفه ای گرامر، آموزش گام به گام را میسر کرده است که علاوه بر سهولت، یادگیری را نیز عمیق تر می کند.

 

آموزش با سرفصل های مشابه - به زبان انگلیسی
آموزش دیگری با سرفصل های مشابه این آموزش نیز در فرادرس با تدریس به زبان انگلیسی ارائه شده است. در صورتی که تمایل داشته باشید مباحث این آموزش را در فرمت تدریس به زبان انگلیسی مطالعه کنید؛ می توانید با این لینک (+)، از این آموزش نیز استفاده کنید.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: زمان حال (Present Tense)
  • زمان حال ساده (Simple Present)
  • حال استمراری (Present Continuous)
  • عبارات زمانی
  • تمرین
  • حال کامل
  • جملات مثبت
  • جملات منفی
  • فرم کوتاه شده
  • Yes / No Questions
  • جواب های کوتاه
  • Information Questions
  • سایر کاربردها
  • Yet
  • Already
  • Ever
  • Before
  • Ever در مقایسه با Never
  • For
  • Since
 • درس دوم: زمان گذشته (Past Tense)
  • گذشته ساده
  • گذشته استمراری
  • جملات مثبت
  • جملات منفی
  • Yes / No Questions
  • جواب های کوتاه
  • Information Questions
  • تمرین
  • گذشته کامل (Past Perfect)
  • عبارات زمانی
  • جملات مثبت
  • جملات منفی
  • Yes / No Questions
  • Information Questions
  • جواب کوتاه
  • Used to
  • کاربرد
  • جملات مثبت
  • جملات منفی
  • Yes / No Questions
  • Information Questions
  • جواب کوتاه
 • درس سوم: مجهول (Passive)
  • فرم مجهول حال ساده
  • جملات مثبت
  • کاربرد
  • جملات منفی
  • Yes / No Questions
  • Information Questions
  • By Phrase
  • فرم مجهول گذشته ساده
  • جملات منفی
  • Yes / No Questions
  • Information Questions
  • تمرین
 • درس چهارم: جملات شرطی (Conditional Sentences)
  • کاربرد شرطی نوع صفر
  • کاربرد جملات امری در جملات شرطی نوع صفر
  • کاربرد When / Whenever در جملات شرطی نوع صفر
  • فرم منفی جملات شرطی نوع صفر
  • Yes / No Questions در جملات شرطی نوع صفر
  • Information Questions
  • جملات شرطی نوع اول
  • فرم
  • کاربردها
  • فرم منفی
  • Yes / No Questions
  • Information Questions
  • افعال Modal دیگر به جای Will
 • درس پنجم: زمان آینده (Future)
  • کاربردهای Will (پیش بینی، درخواست، پیشنهاد، قول و تهدید)
  • کاربردهای Going to (برنامه های قطعی، شواهد)
  • Will در مقایسه با Going to
 • درس ششم: کمیت سنج ها (Quantifires)
  • Some / Any
  • Any / No
  • None
  • Few در مقایسه با a few
  • Little در مقایسه با a little
  • Much
  • Many
  • مثال
  • تمرین
 • درس هفتم: ضمایر نامشخص (Indefinite Pronouns)
  • Somebody در مقایسه با Someone
  • Somewhere
   • مثال
  • Something
  • Anybody در مقایسه با Anyone
  • Nobody در مقایسه با No One
  • Everybody در مقایسه با Everyone
  • Everything
  • Nothing
 • درس هشتم: قیدها و صفت ها (Adverbs and Adjectives)
  • انواع مختلف قید
  • قید حالت
  • چطور از قیدهای حالت استفاده می کنیم؟
  • قید مکان
  • There در مقایسه با Here
  • قید
  • قید مدت زمان
  • قید شدت
  • Too
  • Enough
  • Too در مقایسه با Enough
  • Too در مقایسه با Very
  • ترتیب قید های حالت، مکان و زمان
  • قیدهای تفصیلی
  • قیدهای عالی
  • Participial Adjectives
  • فرم تفضیلی Participial Adjectives
  • فرم برتر Participial Adjectives
 • درس نهم: Modals
  • کاربردهای Can (احتمال، قول، پیشنهاد و درخواست)
  • کاربرد Have to
  • جملات مثبت
  • جملات منفی
  • Yes / No Questions
  • Information Questions
  • کاربرد Must
  • جملات منفی
  • کاربرد در گذشته و آینده
  • Have to در مقایسه با Must
  • Don’t Have to در مقایسه با Mustn’t
  • کاربرد Might
  • فرم مثبت
  • فرم منفی
 • درس دهم: So, Too, Either, Neither
  • Too
  • So
   • مثال
  • Either
   • مثال
  • Neither
   • مثال
 • درس یازدهم: Gerunds and Infinitives
  • For + Gerund
   • مثال
  • To + Infinitive
   • مثال
 • درس دوازدهم: Whose
  • Whose
   • مثال
  • ضمایر ملکی
   • مثال
  • تمرین
 • درس سیزدهم: حروف اضافه حرکت
  • کاربرد
  • To
  • Across
  • Around
  • Away from
  • Down
  • From
  • Into
  • Off
  • On to در مقایسه با Onto
  • Out of
  • Over
  • Past
  • Through
  • Toward در مقایسه با Towards
  • Under
  • Up
  • Along
 • درس چهاردهم: Connectors
  • (Contrast Connectors (Even though, Although, However
  • (Cause Connectors (Because, Since, Due to, Seeing that, An Account of
  • (Purpose Connectors (In Order to, so as to, so that
   • مثال
  • Addition Connectors
   • مثال
  • Ordering Paragraph
 • درس پانزدهم: Defining Relative Clauses
  • آشنایی با Defining Relative Clauses
  • Who / That
  • Which / That
   • مثال
  • Relative Pronoun به عنوان فاعل و مفعول Clause
  • ضمایر دیگر (Whom, Where, Whose)
 • درس شانزدهم: افعال لازم و متعدی (Transitive and Intransitive Verbs)
  • Transitive Verbs (افعال متعدی)
  • Intransitive Verbs (افعال لازم)
  • Direct Objects (مفعول مستقیم)
  • Indirect Objects (مفعول غیر مستقیم)

 

مفید برای
 • زبان های خارجی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. زمان حال
۲. زمان گذشته
۳. مجهول
۴. جملات شرطی
۵. زمان آینده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. کمیت سنج ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. ضمایر نامشخص
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. قیدها و صفت ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. Modals
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. So, Too, Either, Neither
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. Gerunds and Infinitives
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. Whose
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. حروف اضافه حرکت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. Connectors
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. Defining Relative Clauses
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. افعال لازم و متعدی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۷ جلسه ویدئویی با مجموع ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه A2 – به زبان فارسی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۶۹۴۵ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVLNG99054
مدت زمان ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۳۸۳ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه A2 – به زبان فارسی


آموزش‌های پیشنهادی برای شما


نظرات

تا کنون ۲,۸۰۷ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۸ نظر ثبت شده است.
عرفان
عرفان
۱۴۰۰/۱۲/۱۵

من که از آموزش راضی هستم، ایشون مدرس خوبی هستن چون خیلی دقیق مطالب توضیح میدن.

سهیلا
سهیلا
۱۴۰۰/۱۱/۲۳

خیلی عالی بود. من از سایت فرادرس خیلی راضی ام. فرصت کردم کامل این آموزش رو مشاهده کنم. مدرس خیلی خوب تدریس می کردند.

طاها
طاها
۱۴۰۰/۰۹/۲۳

توضیحات دقیق بود و مدرس مسلط بودن روی موضوع

سعید
سعید
۱۴۰۰/۰۸/۳۰

برای مشاهده آموزش نیاز نیست که تو همون رشته متخصص باشی تا بفهمی در هر رشته ای باشی میتونی بفهمی و مشکلی برای یادگیری نیست، خیلی راضی بودم.

f f
f f
۱۴۰۰/۰۷/۱۱

آموزش خوب بود و تدریسشون خیلی خوب بود
ولی سطح اموزش برای من کمی ابتدایی بود
سپاسگذار از زحمات تیم فردارس

mehdi fazel
mehdi fazel
۱۳۹۹/۱۱/۱۸

عال بود. ممنون

محمد حسین
محمد حسین
۱۳۹۹/۱۱/۱۴

آموزش عااالی بود.من سطح A1 رو دیدم الان هم A2.از همه نظر عالی بود لطفا سطوح بعد رو هم از همین استاد بخواهید تهیه کنند.

حامد
حامد
۱۳۹۹/۰۹/۲۰

سلام لطفا تا سطح های بعدی ادامه بدید

دسته‌بندی موضوعی: زبان | زبان انگلیسی
برچسب‌ها:
Across | Addition Connectors | Adverbs of | Adverbs of degree | Affirmative form | along | Already | Although | An Account of | an Account of) | Any/No | Anybody VS Anyone | Anybody در مقایسه با Anyone | Around | Away from | Because | Before | By Phrase | Can (Possibilities | Cause Connectors | Cause Connectors (Because | Cause Connectors An Account of | Cause Connectors Because | Cause Connectors Due to | Cause Connectors Seeing that | Cause Connectors Since | Comparative Adverbs | Comparative form of Participial Adjectives | Connectors | Contrast Connectors | Contrast Connectors (Even though | Contrast Connectors Although | Contrast Connectors Even though | Contrast Connectors However | Defining Relative Clause | Defining Relative Clause چیست؟ | Different Types of Adverbs | Direct Objects | Don’t Have to VS Mustn’t | Don’t Have to در مقایسه با Mustn’t | Down | Due to | either | Enough | Even though | Ever | Ever VS Never | Ever در مقایسه با Never | Ever در مقایسه با Never، For | Everybody VS Everyone | Everybody در مقایسه با Everyone | Everything | Evidence) | Few VS a Few | Few در مقایسه با a Few | First Conditional | For | For + Gerund | from | Future Plans | Gerunds and Infinitive | Going to (Definite Arrangement | Have to Usage | Have to VS Must | Have to در مقایسه با Must | However | However) | Imperative Sentences Usage in Zero Conditional | In Order to | Indirect Objects | Information Questions | Into | Intransitive Verbs | Little VS a Little | Little در مقایسه با a Little | many | Might Usage | Modals | much | Must Usage | Negative form | Negative form in Zero Conditional | neither | Nobody VS No One | Nobody در مقایسه با No One | None | Nothing | Off | Offers | on to VS Onto | on to در مقایسه با Onto | Ordering Paragraph | Other Modal Verbs Instead of Will | Other Pronouns (Whom | Other Usage | Out of | Over | Participial Adjectives | Passive form of Simple Past | Passive form of Simple Present Tense | past | Past Continues | Past Perfect | Past Simple Tense | Permission | Place and Time | possessive pronouns | Predictions | Present Continuous (Future Plans) | Present Perfect | Promises | Purpose Connectors | Purpose Connectors (In Order to | Purpose Connectors In Order to | Purpose Connectors so as to | Purpose Connectors so that | Relative Pronoun as a Subject and Object of the Clause | Relative Pronoun به عنوان فاعل و مفعول Clause | Requests | Requests) | Seeing that | Simple Present Tense (Timetabled Future) | Since | So | so as to | so as toso that | so that) | Some/Any | Somebody VS Someone | Somebody در مقایسه با Someone | Somebody در مقایسه با Someone، Somewhere | Something | Somewhere | Superlative Adverbs | Superlative form of Participial Adjectives | Superstitions | The order of adverbs of Manner | There در مقایسه با Here | Threats | Threats) | Through | Timetabled Future | To | To + Infinitive | Too | Too VS Enough | Too VS Very | Too در مقایسه با Enough | Too در مقایسه با Very | Toward VS Towards | Toward در مقایسه با Towards | Toward در مقایسه با Towards، Under، Up، Along | Transitive and Intransitive Verbs | Transitive Verbs | Under | Up | Usage | Usage (Future plans | Used to | Warnings) | What is a Defining Relative Clause? | When/Whenever Usage in Zero Conditional | Where | Which/That | Who/That | Whose | Whose) | Will (Prediction | Will VS Going to | Will در مقایسه با Going to | Yes/No Question | Yes/No Questions | Yes/No Questions in Zero Conditional | Yes/No Questions در جملات شرطی نوع صفر | Yet | Zero Conditional Usage | استاندارد CEFR | افعال Modal دیگر به جای Will | افعال لازم | افعال لازم و متعدی | افعال متعدی | انواع مختلف قید | برنامه های قطعی کاربرد های Going to | ترتیب قید های حالت | ترتیب قیدهای حالت | ترتیب قیدهای زمان | ترتیب قیدهای مکان | جملات شرطی | جملات شرطی نوع اول | جملات مثبت | جملات منفی | جواب های کوتاه | چگونگی استفاده از قید حالت | چگونگی استفاده از قیدهای حالت | حال استمراری | حال کامل | حروف اضافه حرکت | دسته بندی حرفه ای گرامر | زبان آموز | زبان انگلیسی | زبان انگلیسی سطح A2 | زمان آینده | زمان حال | زمان حال ساده | زمان گذشته | سایر کاربردها | شواهد کاربرد های Going to | ضمایر دیگر (Whom | ضمایر ملکی | ضمایر نامشخص | ضمیر Where | ضمیر Whom | ضمیر Whose | عبارات زمانی | فرم | فرم برتر | فرم برتر Participial Adjectives | فرم برتر Participial Adjectives،Modals | فرم تفصیلی | فرم تفصیلی Participial Adjectives | فرم کوتاه شده | فرم مثبت | فرم مجهول حال ساده | فرم مجهول گذشته ساده | فرم منفی | فرم منفی جملات شرطی نوع صفر | فعل لازم | فعل متعدی | قول، پیشنهاد، درخواست | قید | قید حالت | قید شدت | قید مدت زمان | قید مکان | قید ها و صفت ها | قید های تفصیلی | قید های عالی | قیدها و صفت ها | قیدهای تفصیلی | قیدهای عالی | کاربرد Can برای احتمال | کاربرد Can برای پیشنهاد | کاربرد Can برای درخواست | کاربرد Can برای قول | کاربرد Have to | کاربرد Might | کاربرد Must | کاربرد When در جملات شرطی نوع صفر | کاربرد When/Whenever | کاربرد When/Whenever در جملات شرطی نوع صفر | کاربرد Whenever در جملات شرطی نوع صفر | کاربرد Which و That | کاربرد Who و That | کاربرد جملات امری | کاربرد جملات امری در جملات شرطی نوع صفر | کاربرد در گذشته و آینده | کاربرد شرطی نوع صفر | کاربرد های Will | کاربرد های Will برای پیش بینی | کاربرد های Will برای پیشنهاد | کاربرد های Will برای تهدید | کاربرد های Will برای درخواست | کاربرد های Will برای قول | کاربردها | کاربردهای Can | کاربردهای Canاحتمال | کاربردهای Going to | کاربردهای Going to برنامه های قطعی و شواهد\ | کاربردهای Will پیش بینی | کمیت سنج ها | گذشته استمراری | گذشته ساده | گذشته کامل past perfect | گرامر پایه زبان انگلیسی | گرامر زبان انگلیسی | گرامر زبان انگلیسی سطح (A2) | مجهول | مفاهیم گرامری | مفعول غیرمستقیم | مفعول مستقیم | مکان و زمان
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۷ جلسه ویدئویی
×