×
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۵۷,۷۵۰ تومان

آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح مقدماتی A2 - به زبان انگلیسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح مقدماتی A2 - به زبان انگلیسی

هزینه آموزش
۱۰۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ۴۵ درصدی
۵۷,۷۵۰ تومان

تعداد دانشجو
۷۲۸ نفر
مدت زمان
۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

تدریس یک باره مفاهیم گرامری باعث سردرگمی زبان آموز شده و این اجازه را به او نمی دهد که بتواند یادگیری مفاهیم اولیه را به عنوان شالوده پروسه آموزش، عمیق ساخته و بعد بر روی این شالوده، جزئیات لازم را اضافه کند. از طرفی، عدم طراحی درست و نیز آموزش یک باره گرامر باعث پیچیدگی آن ها می گردد که ممکن است دانشجو را سردرگم کند، اما دسته بندی گرامر، آموزش گام به گام را میسر کرده است که علاوه بر سهولت، یادگیری را نیز عمیق تر می کند.

آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح مقدماتی A2 - به زبان انگلیسی

تعداد دانشجو
۷۲۸ نفر
مدت زمان
۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۰۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۵۷,۷۵۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

زهرا دلاور

مدرس زبان انگلیسی

ایشان دارای مدارک متعدد در حوزه آموزش زبان انگلیسی هستند و بیش از 8 سال سابقه تدریس در معتبرترین آموزشگاه های کشور مبتنی بر روش آموزشی سلتا دارند.

 

توضیحات تکمیلی

در این آموزش به نکات تکمیلی گرامر پایه زبان انگلیسی پرداخته می شود. آشنایی با این مباحث شما را قادر می کند تا بتوانید در مورد زمان های مختلف جمله بسازید و درباره مسائل روزمره صحبت کنید. این آموزش مطابق با استاندارد CEFR،  یعنی چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان ها، طراحی شده است و لذا دسته بندی اصولی گرامر، این امکان را به زبان آموز می دهد که به صورت پلکانی و مرحله به مرحله، آموزش های لازم را در حوزه گرامر پشت سر گذارد.

تدریس یک باره مفاهیم گرامری باعث سردرگمی زبان آموز شده و این اجازه را به او نمی دهد که بتواند یادگیری مفاهیم اولیه را به عنوان شالوده پروسه آموزش، عمیق ساخته و بعد بر روی این شالوده، جزئیات لازم را اضافه کند. از طرفی، عدم طراحی درست و نیز آموزش یک باره گرامر باعث پیچیدگی آن ها می گردد که ممکن است دانشجو را سردرگم کند، اما دسته بندی گرامر، آموزش گام به گام را میسر کرده است که علاوه بر سهولت، یادگیری را نیز عمیق تر می کند.

 

آموزش با سرفصل های مشابه - به زبان فارسی
آموزش دیگری با سرفصل های مشابه این آموزش نیز در فرادرس با تدریس به زبان فارسی ارائه شده است. در صورتی که تمایل داشته باشید مباحث این آموزش را در فرمت تدریس به زبان فارسی مطالعه کنید؛ می توانید با این لینک (+)، از این آموزش نیز استفاده کنید.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: Present Tense
  • (Simple Present Tense (Timetabled Future
  • (Present Continuous (Future Plans
  • Time Expressions
  • Exercise
  • Present Perfect
  • Affirmative Sentences
  • Negative Sentences
  • Contracted Form
  • Yes/No Questions
  • Short Answers
  • Information Questions
  • Other Usage
  • Yet
  • Already
  • Ever
  • Before
  • Ever VS Never
  • For
  • Since
 • درس دوم: Past Tense
  • Past Simple Tense
  • Past Continues
   • Affirmative Statements
   • Negative Statements
   • Yes/No Questions
   • Short Answers
   • Information Questions
   • Exercise
  • Past Perfect
   • Time Expressions
   • Affirmative Statements
   • Contracted Form
   • Negative Statements
   • Yes/No Questions
   • Short Answers
   • Information Questions
   • Used to
   • Usage
   • Affirmative Statements
   • Negative Statements
   • Yes/No Questions
   • Information Questions
   • Short Answers
 • درس سوم: Passive Voice
  • Passive Form of Simple Present Tense
  • Affirmative Sentences
  • Usage
  • Negative Sentences
  • Yes/No Questions
  • Information Questions
  • By Phrase
  • Passive Form of Simple Past
  • Negative Sentences
  • Yes/No Questions
  • Information Questions
  • Exercise
 • درس چهارم: Conditionals
  • Zero Conditional Usage
  • Imperative Sentences Usage in Zero Conditional
  • When/Whenever Usage in Zero Conditional
  • Negative Form in Zero Conditional
  • Yes/No Questions in Zero Conditional
  • Information Questions
  • First Conditional
  • Form
  • (Usage (Future plans, Superstitions, Predictions, Threats, Warnings
  • Negative Statements
  • Yes/No Questions
  • Information Questions
  • Other Modal Verbs Instead of Will
 • درس پنجم: Future
  • (Will (Prediction, Requests, Offers, Promises, Threats
  • (Going to (Definite Arrangement, Evidence
  • Will vs Going to
 • درس ششم: Quantifiers
  • Some/Any
  • Any/No
  • None
  • Few vs a Few
  • Little vs a Little
  • Much
  • Many
  • Examples
  • Exercise
 • درس هفتم: Indefinite Pronouns
  • Somebody vs Someone
  • Somewhere
  • Examples
  • Something
  • Anybody vs Anyone
  • Nobody vs No One
  • Everybody vs Everyone
  • Everything
  • Nothing
 • درس هشتم: Adjectives and Adverbs
  • Different Types of Adverbs
  • Adverbs of Manner
  • ?How we use adverbs of manner
  • Adverbs of Place
  • There vs Here
  • Adverbs of Time
  • Adverbs of Duration
  • Adverbs of degree
  • Too
  • Enough
  • Too vs Enough
  • Too vs Very
  • The order of adverbs of manner, place and time
  • Comparative Adverbs
  • Superlative Adverbs
  • Participial Adjectives
  • Comparative Form of Participial Adjectives
  • Superlative Form of Participial Adjectives
 • درس نهم: Modals
  • (Can (Possibilities, Permission, Offers, Requests
  • Have to Usage
  • Affirmative Statements
  • Negative Statements
  • Yes/No Questions
  • Information Questions
  • Must Usage
  • Negative Statements
  • (Usage (Present, Future
  • Have to vs Must
  • Don’t Have to vs Mustn’t
  • Might Usage
  • Affirmative Form
  • Negative Form
  • Exercise
 • درس دهم: So, Too, Either, Neither
  • Too
  • So
   • Examples
  • Either
   • Examples
  • Neither
   • Examples
  • Exercise
 • درس یازدهم: Gerunds and Infinitives
  • For + Gerund
   • Examples
  • To + Infinitive
   • Examples
  • Exercise
 • درس دوازدهم: Whose
  • Whose
  • Examples
  • Possessive Pronouns
  • Examples
  • Exercise
 • درس سیزدهم: Prepositions of Movement
  • Usage
  • To
  • Across
  • Around
  • Away from
  • Down
  • From
  • Into
  • Off
  • On to vs Onto
  • Out of
  • Over
  • Past
  • Through
  • Toward vs Towards
  • Under
  • Up
  • Along
 • درس چهاردهم: Connectors
  • (Contrast Connectors (Even though, Although, However
  • (Cause Connectors (Because, Since, Due to, Seeing that, An Account of
  • (Purpose Connectors (In Order To, So As To, So that
  • Examples
  • Addition Connectors
  • Examples
  • Ordering Paragraph
 • درس پانزدهم: Defining Relative Clauses
  • ?What is a Defining Relative Clauses
  • Who/That
  • Which/That
  • Examples
  • Relative Pronoun as a subject and object of the clause
  • (Other Pronouns (Whom, Where, Whose
 • درس شانزدهم: Transitive and Intransitive Verbs
  • Transitive Verbs
  • Intransitive Verbs
  • Direct Objects
  • Indirect Objects

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. Present Tense
۲. Past Tense
۳. Passive Voice
۴. Conditionals
۵. Future
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. Quantifiers
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. Indefinite Pronouns
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. Adjectives and Adverbs
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. Modals
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. So, too, neither, either
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. Gerunds and Infinitives
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. Whose
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. Prepositions Of Movement
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. Connectors
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. Defining Relative Clause
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. Transitive and Intransitive Verbs
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۷ جلسه ویدئویی با مجموع ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح مقدماتی A2 - به زبان انگلیسی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۶۹۴۰ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVLNG99043
مدت زمان ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۲۹۴ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


آموزش‌های پیشنهادی برای شما


نظرات

تا کنون ۷۲۸ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۲ نظر ثبت شده است.
پرگل
پرگل
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
تشکر از شما و مدرس گرامی کاربردی و مفید هست.
مهدی
مهدی
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
آموزش خوب و مثمر ثمری بود..
تقاضای تدریس سطوح بالاتر گرامر انگلیسی توسط این استاد رو از مجموعه فرادرس دارم.
لطفا سطوح بالاتر گرامر زبان انگلیسی و همچنین سایر مهارتهای زبان انگلیسی توسط استادزهرا دلاور در مجموعه فرادرس تدریس بشه.
با تشکر
دسته‌بندی موضوعی: زبان | زبان انگلیسی
برچسب‌ها:
A2 Grammar | Across | Addition Connectors | Adjectives and Adverbs | Adverbs of degree | Adverbs of duration | Adverbs of Manner | Adverbs of Place | Adverbs of Time | Affirmative form | Affirmative Sentences | affirmative statements | along | Already | Although | An Account of | an Account of) | Any/No | Anybody VS Anyone | Away from | Basics of grammar | Before | By Phrase | Cause Connectors | Comparative Adverbs | Comparative form of Participial Adjectives | Connectors | Contracted Form | Contrast Connectors | Contrast Connectors (Even though | Defining Relative Clause | Definite Arrangement | Different Types of Adverbs | Direct Objects | Don’t Have to | Don’t Have to VS Mustn’t | Down | Due to | either | English A2 Grammar | English grammar | Enough | Even though | Ever | Ever VS Never | Everybody VS Everyone | Everything | Evidence | Evidence) | Exercise | Few VS a Few | First Conditional | For + Gerund | Form | Future | Future Plans | Gerunds and Infinitive | going to | Have to Usage | Have to VS Must | How We Use Adverbs of Manner | However | Imperative Sentences Usage | Imperative Sentences Usage in Zero Conditional | In Order to | Indefinite Pronouns | Indirect Objects | Information Questions | Into | Intransitive Verbs | Little VS a Little | many | Might Usage | Modals | much | Must Usage | Mustn’t | Negative form | Negative form in Zero Conditional | Negative Sentences | negative statements | neither | Nobody VS No One | None | Nothing | Off | Offers | on to VS Onto | Ordering Paragraph | Other Modal Verbs Instead of Will | Other Pronouns (Whom | Other Usage | Out of | Over | Participial Adjectives | Passive form of Simple Past | Passive form of Simple Present Tense | Passive Voice | past | Past Continues | Past Perfect | Past Simple Tense | Past Tense | Permission | Place and Time | possessive pronouns | Possibilities | prediction | Predictions | Prepositions of Movement | present continuous | Present Continuous (Future Plans) | Present Perfect | Present Tense | Promises | Purpose Connectors | Purpose Connectors (In Order to | Quantifiers | Relative Pronoun | Relative Pronoun as a Subject and Object of the Clause | Requests | Seeing that | Short Answers | Simple Present Tense | Simple Present Tense (Timetabled Future) | Since | So | so as to | so that | so that) | Some/Any | Somebody VS Someone | Something | Somewhere | Superlative Adverbs | Superlative form of Participial Adjectives | Superstitions | The order of adverbs of Manner | There VS Here | Threats | Through | Time | Time Expressions | Timetabled Future | To + Infinitive | Too | Too VS Enough | Too VS Very | Toward VS Towards | Transitive Verbs | Under | Up | Usage | Usage (Future plans | Used to | Warnings | What is a Defining Relative Clause? | When/Whenever Usage | When/Whenever Usage in Zero Conditional | Where | Which/That | Who/That | Whose | Whose) | will | Will VS Going to | Yes/No Questions | Yes/No Questions in Zero Conditional | Yet | Zero Conditional | Zero Conditional Usage | استاندارد CEFR | گرامر پایه زبان انگلیسی | گرامر زبان انگلیسی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۷ جلسه ویدئویی
×